การบันทึกและฟื้นฟูเอกสารด้วยการปรับปรุง

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

หน้าที่การใช้งานสำหรับการเขียนร่วมใน Office เดี๋ยวนี้ช่วยให้ผู้ใช้หลายคนในการทำงานเพื่อให้มีประสิทธิผลบนเอกสารเดียวกัน โดยไม่มี intruding บนอีกบุคคลหนึ่งของทำงาน หรือล็อกกันออก

คุณสามารถใช้ฟังก์ชันนี้สำหรับการเขียนร่วมใหม่ใน PowerPoint 2010, Word 2010 และ OneNote 2010 เอกสารบน SharePoint Server 2010  ใหม่สำหรับการเขียนร่วมหน้าที่การใช้งานจะได้รับการสนับสนุนใน Excel Web App และ OneNote Web App. เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานร่วมกันฟีเจอร์ในคำต่อไปนี้:การทำงานร่วมกันบนเอกสาร Word ด้วยการเขียนร่วมกันในเวลาจริง

เมื่อคุณใช้งานแฟ้มที่ถูกเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ที่สนับสนุน การคลิก บันทึก จะเป็นการดำเนินการดังต่อไปนี้

  • บันทึกการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่คุณทำกับแฟ้มบนเซิร์ฟเวอร์

  • อัปเดต (ฟื้นฟู) ไฟล์คุณกำลังดู ด้วยการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ทำ โดยผู้เขียนรายอื่น

  • เก็บรุ่นก่อนหน้านี้ไว้

เมื่อต้องการเปรียบเทียบเอกสารรุ่นปัจจุบันกับรุ่นก่อนหน้า ให้คลิกแท็บ แฟ้ม จากนั้นคลิก ข้อมูล แล้วคลิกรุ่นที่จัดเก็บไว้ของเอกสารนั้น คุณสามารถใช้คุณลักษณะการเปรียบเทียบบนแท็บ ตรวจทาน เพื่อเปรียบเทียบรุ่นนั้นกับรุ่นปัจจุบันของเอกสารได้

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×