การบันทึกและฟื้นฟูเอกสารด้วยการปรับปรุง

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ฟังก์ชันสำหรับการเขียนร่วมใหม่ใน Microsoft Office 2010 ทำให้เป็นไปได้สำหรับผู้ใช้หลายคนในการทำงานเพื่อให้มีประสิทธิผลบนเอกสารเดียวกัน โดยไม่มี intruding บนอีกบุคคลหนึ่งของงาน หรือล็อกกันออก

คุณสามารถใช้หน้าที่การใช้งานการเขียนร่วมแบบใหม่นี้ในเอกสาร Microsoft PowerPoint 2010, Microsoft Word 2010 และ Microsoft OneNote 2010 บน SharePoint Server 2010 ได้ หน้าที่การใช้งานการเขียนร่วมแบบใหม่ยังสนับสนุนใน Excel Web App และ OneNote Web App ด้วย

เมื่อคุณใช้งานแฟ้มที่ถูกเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ที่สนับสนุน การคลิก บันทึก จะเป็นการดำเนินการดังต่อไปนี้

  • บันทึกการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่คุณทำกับแฟ้มบนเซิร์ฟเวอร์

  • ปรับปรุงแฟ้มที่คุณกำลังดูด้วยการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่ทำโดยผู้เขียนรายอื่น

  • เก็บรุ่นก่อนหน้านี้ไว้

เมื่อต้องการเปรียบเทียบเอกสารรุ่นปัจจุบันกับรุ่นก่อนหน้า ให้คลิกแท็บ แฟ้ม จากนั้นคลิก ข้อมูล แล้วคลิกรุ่นที่จัดเก็บไว้ของเอกสารนั้น คุณสามารถใช้คุณลักษณะการเปรียบเทียบบนแท็บ ตรวจทาน เพื่อเปรียบเทียบรุ่นนั้นกับรุ่นปัจจุบันของเอกสารได้

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×