การบันทึกแฟ้ม

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อคุณบันทึกไฟล์ คุณสามารถบันทึกไว้ในโฟลเดอร์บนฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ตำแหน่งบนเครือข่าย ดิสก์ แผ่นดีวีดี ซีดี ไดรฟ์บนเดสก์ท็อป flash หรือบันทึกเป็นรูปแบบไฟล์อื่น

สิ่งสำคัญ: คุณควรบันทึกไฟล์ในขณะที่คุณกำลังทำงานอยู่บ่อยครั้งเมื่อต้องการหลีกเลี่ยงการสูญเสียข้อมูลเนื่องจาก power ไม่คาดคิดเกิดความล้มเหลวหรือปัญหาอื่น ๆ

คุณต้องการทำสิ่งใด

บันทึกไฟล์

บันทึก เป็นสำเนา หรือ ไปยังตำแหน่งอื่น

บันทึกเป็น Office รุ่นก่อนหน้า

บันทึกเป็นรูปแบบอื่น

บันทึกข้อมูลการกู้คืนอัตโนมัติโดยอัตโนมัติ

บันทึกแฟ้ม

ตามค่าเริ่มต้น โปรแกรม Microsoft Office ให้บันทึกไฟล์ในการเริ่มต้นโฟลเดอร์การทำงาน เมื่อต้องการบันทึกสำเนาลงในตำแหน่งที่ตั้งอื่น คลิกโฟลเดอร์อื่นในรายการโฟลเดอร์ ดูบันทึก เป็น สำเนา หรือ ไปยังตำแหน่งอื่นเมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม

 1. คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิกบันทึก หรือกด CTRL + S

  สิ่งสำคัญ: ถ้าคุณไม่เห็นปุ่ม Office Microsoft รูปปุ่ม คลิกบันทึก บนเมนูไฟล์

 2. ถ้าคุณบันทึกแฟ้มเป็นครั้งแรก คุณจะถูกขอให้ตั้งชื่อแฟ้ม

ด้านบนของหน้า

บันทึกเป็นสำเนาหรือบันทึกลงในตำแหน่งที่ตั้งอื่น

คุณยังสามารถใช้คำสั่ง บันทึกเป็น เพื่อเปลี่ยนชื่อแฟ้มหรือเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งที่คุณบันทึกแฟ้มได้ด้วย

บันทึกเป็น กล่องโต้ตอบใน Windows 7 และ Windows Vista

คุณยังสามารถบันทึกไฟล์ไปยังตำแหน่งใหม่ โดยใช้บานหน้าต่างนำทาง กล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น ใน Windows Vista

1. เมื่อต้องการเลือกโฟลเดอร์ หรือพิมพ์เส้นทางไปยังโฟลเดอร์ ใช้แถบที่อยู่

2. เมื่อต้องการดูตำแหน่งที่ตั้งที่คุณใช้มากมายอย่างรวดเร็ว ใช้บานหน้าต่างนำทาง

3 เพื่อดูชนิดไฟล์เพิ่มเติม คลิกลูกศร

บันทึกเป็น กล่องโต้ตอบใน Microsoft Windows XP

คุณยังสามารถบันทึกไฟล์ไปยังตำแหน่งใหม่ โดยใช้รายการบันทึกใน หรือตำแหน่งที่ตั้งที่บันทึกไว้ในแถบMy Places ของคุณ กล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น

1. เมื่อต้องการเลือกโฟลเดอร์ ใช้บันทึกในรายการ

2. เมื่อต้องการดูตำแหน่งที่ตั้งที่คุณใช้มากมายอย่างรวดเร็ว ใช้แถบ My Places

3 เพื่อดูชนิดไฟล์เพิ่มเติม คลิกลูกศร

เมื่อต้องการบันทึกสำเนาของแฟ้มของคุณ ให้ทำดังต่อไปนี้

 1. คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิกบันทึกเป็น หรือกด CTRL + S

  สิ่งสำคัญ: ถ้าคุณไม่เห็นปุ่ม Office Microsoft รูปปุ่ม คลิกบันทึกเป็น บนเมนูไฟล์

 2. ในกล่อง ชื่อแฟ้ม ให้ใส่ชื่อใหม่สำหรับแฟ้ม

 3. คลิก บันทึก

เมื่อต้องการบันทึกสำเนาในโฟลเดอร์อื่น ทำตามขั้นตอนด้านบน แต่คลิไดรฟ์อื่นในรายการบันทึกใน หรือโฟลเดอร์อื่นในรายการโฟลเดอร์ เมื่อต้องการบันทึกไฟล์ในโฟลเดอร์ใหม่ คลิกสร้างโฟลเดอร์ใหม่ รูปปุ่ม

ด้านบนของหน้า

บันทึกเป็น Office รุ่นก่อนหน้า

ถ้าคุณกำลังใช้การวางจำหน่าย Office 2007 คุณสามารถแชร์ไฟล์ของคุณกับผู้ใช้ Microsoft Office รุ่นก่อนหน้า โดยการบันทึกไฟล์ของคุณในรูปแบบไฟล์ 97-2003 ตัวอย่างเช่น คุณสามารถบันทึกเอกสารของคุณ Microsoft Office Word 2007 (.docx) เป็นเอกสาร 97-2003 (.doc)

ด้านบนของหน้า

บันทึกเป็นรูปแบบอื่น

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม จากนั้นคลิก บันทึกเป็น

  สิ่งสำคัญ: ถ้าคุณไม่เห็นปุ่ม Office Microsoft รูปปุ่ม คลิกบันทึกเป็น บนเมนูไฟล์

  คีย์ลัดเพื่อเปิดกล่องโต้ตอบบันทึกเป็น กด ALT, F ก

 2. ในกล่อง ชื่อแฟ้ม ให้ใส่ชื่อใหม่สำหรับแฟ้ม

 3. ในรายการ บันทึกเป็นชนิด ให้คลิกรูปแบบแฟ้มที่คุณต้องการให้แฟ้มถูกบันทึกเป็น ตัวอย่างเช่น คลิก Rich Text Format (.rtf), Web Page (.htm or .html) หรือ Comma Delimited (.csv)

 4. คลิก บันทึก

เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการบันทึกไฟล์ของคุณเป็นไฟล์ PDF ดูบันทึกเป็น PDF เมื่อต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับการบันทึกไฟล์ของคุณเป็น XPS ดูบันทึกไฟล์ในรูปแบบ XPS

ด้านบนของหน้า

การบันทึกข้อมูลการกู้คืนอัตโนมัติโดยอัตโนมัติ

การกู้คืนอัตโนมัติไม่ได้แทนที่การบันทึกแฟ้มของคุณอย่างสม่ำเสมอ ถ้าคุณเลือกไม่บันทึกแฟ้มที่กู้คืนหลังจากที่คุณเปิดแฟ้ม แฟ้มนั้นจะถูกลบ และการเปลี่ยนแปลงที่ยังไม่บันทึกของคุณจะสูญหายไป ถ้าคุณบันทึกแฟ้มที่กู้คืน แฟ้มกู้คืนนั้นจะแทนที่แฟ้มต้นฉบับ (เว้นแต่คุณจะระบุชื่อแฟ้มใหม่) ยิ่งแฟ้มของคุณถูกบันทึกบ่อยครั้งเท่าใด ข้อมูลก็จะยิ่งถูกกู้คืนได้มากขึ้น ในกรณีที่ไฟดับหรือมีปัญหาอื่นในขณะที่แฟ้มนั้นเปิดอยู่

คุณใช้โปรแกรม ระบบ Microsoft Office 2007 ใดอยู่

Word

Excel

InfoPath

PowerPoint

โครงการ

ผู้เผยแพร่

Visio

ด้านบนของหน้า

Word

 1. คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้ว คลิ กตัวเลือกของ Word

 2. คลิก บันทึก

 3. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย บันทึกข้อมูลการกู้คืนอัตโนมัติทุกๆ

 4. ในกล่อง นาที ให้พิมพ์หรือเลือกตัวเลขเพื่อกำหนดความถี่ที่คุณต้องการบันทึกแฟ้ม

ด้านบนของหน้า

Excel

 1. คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้ว คลิ กตัวเลือกของ Excel

 2. คลิก บันทึก

 3. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย บันทึกข้อมูลการกู้คืนอัตโนมัติทุกๆ

 4. ในกล่อง นาที ให้พิมพ์หรือเลือกตัวเลขเพื่อกำหนดความถี่ที่คุณต้องการบันทึกแฟ้ม

ด้านบนของหน้า

InfoPath

 1. บนเมนู เครื่องมือ แล้วคลิก ตัวเลือก แล้วคลิกแท็บ ขั้นสูง

 2. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เมื่อกรอกฟอร์ม ให้บันทึกข้อมูลการกู้คืนอัตโนมัติทุกๆ

 3. ในกล่อง นาที ให้พิมพ์หรือเลือกตัวเลขเพื่อกำหนดความถี่ที่คุณต้องการบันทึกแฟ้ม

ด้านบนของหน้า

PowerPoint

 1. คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้ว คลิ กตัวเลือกของ PowerPoint

 2. คลิก บันทึก

 3. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย บันทึกข้อมูลการกู้คืนอัตโนมัติทุกๆ

 4. ในกล่อง นาที ให้พิมพ์หรือเลือกตัวเลขเพื่อกำหนดความถี่ที่คุณต้องการบันทึกแฟ้ม

ด้านบนของหน้า

Project

 1. บนเมนู Tools แล้วคลิก Options แล้วคลิกแท็บ Advanced

 2. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย Save every

 3. ในกล่อง minutes ให้พิมพ์หรือเลือกตัวเลขเพื่อกำหนดความถี่ที่คุณต้องการบันทึกแฟ้ม

ด้านบนของหน้า

Publisher

 1. บนเมนู เครื่องมือ แล้วคลิก ตัวเลือก แล้วคลิกแท็บ ขั้นสูง

 2. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย Save AutoRecover info every

 3. ในกล่อง นาที ให้พิมพ์หรือเลือกตัวเลขเพื่อกำหนดความถี่ที่คุณต้องการบันทึกแฟ้ม

ด้านบนของหน้า

Visio

 1. บนเมนู Tools ให้คลิก Options แล้วคลิกแท็บ Save/Open

 2. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย Save AutoRecover info every

 3. ในกล่อง นาที ให้พิมพ์หรือเลือกตัวเลขเพื่อกำหนดความถี่ที่คุณต้องการบันทึกแฟ้ม

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×