การบันทึกแฟ้มลงในไลบรารี SharePoint

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถบันทึกแฟ้ม Microsoft Office 2010 ของคุณลงในไลบรารี Microsoft SharePoint จากภายในแฟ้มของคุณโดยตรง หรือลงใน SharePoint Workspace เพื่อทำข้อมูลให้ตรงกันในภายหลังได้อย่างง่ายดาย

ไลบรารี SharePoint คือ ตำแหน่งที่ตั้งบนไซต์ SharePoint ที่คุณสามารถจัดเก็บและจัดการแฟ้มที่คุณใช้ร่วมกันกับสมาชิกในทีมได้ หลังจากเพิ่มแฟ้มลงในไลบรารีแล้ว ผู้อื่นจะสามารถอ่านและแก้ไขแฟ้มดังกล่าวได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสิทธิ์ของพวกเขา เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณลักษณะของ SharePoint Server 2010 ให้ดูที่ เริ่มต้นใช้งาน SharePoint Server 2010

เวิร์กสเปซของ SharePoint เป็นสำเนาของไซต์ SharePoint หรือส่วนที่เลือกที่คุณได้ดาวน์โหลดลงในคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อให้คุณสามารถใช้แบบออฟไลน์ การซิงโครไนซ์เวิร์กสเปซของคุณกับไซต์ SharePoint ช่วยให้คุณอัปโหลดเอกสารที่คุณได้ทำงานกับแบบออฟไลน์ รวมถึงการดาวน์โหลดไฟล์เพื่อนร่วมทีมของคุณได้รับการปรับปรุง เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเวิร์กสเปซของ SharePoint และอื่น ๆ เครื่องมือสำหรับการแชร์ไฟล์ ดูเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเวิร์กสเปซใน SharePoint Workspace 2010

ในบทความนี้

บันทึกแฟ้มลงในไลบรารี SharePoint

บันทึกแฟ้มลงใน SharePoint Workspace

การเชื่อมโยงที่เกี่ยวข้อง

บันทึกแฟ้มลงในไลบรารี SharePoint

คุณใช้โปรแกรม Office 2010 โปรแกรมใดอยู่

Access

Excel

InfoPath

OneNote

Outlook

PowerPoint

Project

Publisher

Visio

Word

Access

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อบันทึกฐานข้อมูล Access 2010 ลงในไลบรารี SharePoint

 1. คลิกแท็บ แฟ้ม

 2. คลิก บันทึกและประกาศ แล้วคลิก บันทึกฐานข้อมูลเป็น หรือ บันทึกวัตถุเป็น

 3. ภายใต้ ขั้นสูง ให้เลือก SharePoint แล้วคลิก บันทึกเป็น

  1. ในกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น ให้ค้นหาตำแหน่งที่ตั้ง SharePoint ที่คุณต้องการบันทึก แล้วคลิก บันทึก

   เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกล่องโต้ตอบบันทึกเป็น ดูบันทึกไฟล์

ด้านบนของเพจ

Excel

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อบันทึกกระดาษคำนวณหรือสมุดงาน Excel 2010 ลงในไลบรารี SharePoint

 1. คลิกแท็บ แฟ้ม

 2. คลิก บันทึกและส่ง แล้วคลิก บันทึกไปยัง SharePoint

 3. ค้นหาตำแหน่งที่ตั้ง SharePoint ที่คุณต้องการบันทึก แล้วคลิก บันทึกเป็น

 4. ในกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น ให้คลิก บันทึก

  เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกล่องโต้ตอบบันทึกเป็น ดูบันทึกไฟล์

ด้านบนของเพจ

InfoPath

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อบันทึกฟอร์ม InfoPath 2010 ลงในไลบรารี SharePoint

 1. คลิกแท็บ แฟ้ม

 2. คลิก บันทึกและส่ง แล้วคลิก บันทึกไปยัง SharePoint

 3. ค้นหาตำแหน่งที่ตั้ง SharePoint ที่คุณต้องการบันทึก แล้วคลิก บันทึกเป็น

 4. ในกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น ให้คลิก บันทึก

  เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกล่องโต้ตอบบันทึกเป็น ดูบันทึกไฟล์

ด้านบนของเพจ

OneNote

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อบันทึกหน้า ส่วน หรือสมุดบันทึก OneNote 2010 ลงในไลบรารี SharePoint

 1. คลิกแท็บ แฟ้ม

 2. คลิก บันทึกเป็น

 3. ภายใต้ บันทึกปัจจุบัน ให้เลือกว่าจะบันทึก หน้าส่วน หรือ สมุดบันทึก

 4. เลือกรูปแบบที่คุณต้องการบันทึก แล้วคลิก บันทึกเป็น

 5. ในกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น ให้ค้นหาตำแหน่งที่ตั้ง SharePoint ที่คุณต้องการบันทึก แล้วคลิก บันทึก

  เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกล่องโต้ตอบบันทึกเป็น ดูบันทึกไฟล์

ด้านบนของเพจ

Outlook

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อบันทึกรายการ Outlook 2010 ลงในไลบรารี SharePoint

 1. เลือกหรือเปิดรายการที่คุณต้องการบันทึก

 2. คลิกแท็บ แฟ้ม

 3. คลิก บันทึกเป็น

 4. ในกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น ให้ค้นหาตำแหน่งที่ตั้ง SharePoint ที่คุณต้องการบันทึก แล้วคลิก บันทึก

  เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกล่องโต้ตอบบันทึกเป็น ดูบันทึกไฟล์

ด้านบนของเพจ

PowerPoint

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อบันทึกงานนำเสนอ PowerPoint 2010 ลงในไลบรารี SharePoint

 1. คลิกแท็บ แฟ้ม

 2. คลิก บันทึกและส่ง แล้วคลิก บันทึกไปยัง SharePoint

 3. ค้นหาตำแหน่งที่ตั้ง SharePoint ที่คุณต้องการบันทึก แล้วคลิก บันทึกเป็น

 4. ในกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น ให้คลิก บันทึก

  เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกล่องโต้ตอบบันทึกเป็น ดูบันทึกไฟล์

ด้านบนของเพจ

Project

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อบันทึกโครงการ Project 2010 ลงในไลบรารี SharePoint

 1. คลิกแท็บ แฟ้ม

 2. คลิก บันทึกและส่ง แล้วคลิก บันทึกไปยัง SharePoint

 3. ค้นหาตำแหน่งที่ตั้ง SharePoint ที่คุณต้องการบันทึก แล้วคลิก บันทึกเป็น

 4. ในกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น ให้คลิก บันทึก

  เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกล่องโต้ตอบบันทึกเป็น ดูบันทึกไฟล์

ด้านบนของเพจ

Publisher

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อบันทึกสิ่งพิมพ์ Publisher 2010 ลงในไลบรารี SharePoint

 1. คลิกแท็บ แฟ้ม

 2. คลิก บันทึกเป็น

 3. ในกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น ให้ค้นหาตำแหน่งที่ตั้ง SharePoint ที่คุณต้องการบันทึก แล้วคลิก บันทึก

  เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกล่องโต้ตอบบันทึกเป็น ดูบันทึกไฟล์

ด้านบนของเพจ

Visio

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อบันทึกรูปวาด Visio 2010 ลงในไลบรารี SharePoint

 1. คลิกแท็บ แฟ้ม

 2. คลิก บันทึกและส่ง แล้วคลิก บันทึกไปยัง SharePoint

 3. ค้นหาตำแหน่งที่ตั้ง SharePoint ที่คุณต้องการบันทึก แล้วคลิก บันทึกเป็น

 4. ในกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น ให้คลิก บันทึก

  เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกล่องโต้ตอบบันทึกเป็น ดูบันทึกไฟล์

  ด้านบนของเพจ

Word

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อบันทึกเอกสาร Word 2010 ลงในไลบรารี SharePoint

 1. คลิกแท็บ แฟ้ม

 2. คลิก บันทึกและส่ง แล้วคลิก บันทึกไปยัง SharePoint

 3. ค้นหาตำแหน่งที่ตั้ง SharePoint ที่คุณต้องการบันทึก แล้วคลิก บันทึกเป็น

 4. ในกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น ให้คลิก บันทึก

  เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกล่องโต้ตอบบันทึกเป็น ดูบันทึกไฟล์

ด้านบนของเพจ

บันทึกแฟ้มลงใน SharePoint Workspace

คุณสามารถเพิ่มเอกสารลงในไลบรารี SharePoint ใน SharePoint Workspace ที่คุณได้ทำข้อมูลจากไซต์ SharePoint ให้ตรงกับคอมพิวเตอร์ของคุณได้ เอกสารเหล่านี้จะถูกทำข้อมูลให้ตรงกันโดยอัตโนมัติกับไซต์ SharePoint ในครั้งถัดไปที่คุณเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อเพิ่มเอกสารใหม่หรือเอกสารที่มีอยู่แล้วลงในไลบรารี SharePoint ใน SharePoint Workspace

 1. เปิด SharePoint Workspace

 2. เลือกไลบรารี SharePoint ที่คุณต้องการเพิ่มเอกสารใหม่หรือเอกสารที่มีอยู่

 3. เมื่อต้องการเพิ่มเอกสารใหม่ ให้คลิกแท็บ หน้าแรก คลิก เอกสารใหม่ แล้วคลิกชนิดเอกสารที่คุณต้องการ

 4. เมื่อต้องการเพิ่มเอกสารจากระบบแฟ้มของคุณ ให้คลิกแท็บ หน้าแรก คลิก เพิ่มเอกสาร เลือกเอกสารที่คุณต้องการ แล้วคลิก เปิด

เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ SharePoint Workspace ให้ดูที่ การทำข้อมูลเนื้อหาให้ตรงกันใน SharePoint Workspace

การเชื่อมโยงที่เกี่ยวข้อง

กำหนดรายการของตำแหน่งที่เยี่ยมชมล่าสุดเอง

บันทึกแฟ้ม

Microsoft Office 2010 Upload Center

เริ่มต้นใช้งาน SharePoint Server 2010

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×