การบันทึกแฟ้มลงในไลบรารี SharePoint หรือตำแหน่งที่ตั้งเว็บอื่น

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถบันทึกแฟ้มลงในไลบรารีบนไซต์ Microsoft Windows SharePoint Services เช่นเดียวกับที่บันทึกลงในตำแหน่งที่ตั้งเว็บอื่นที่คุณสามารถทำงานบนแฟ้มร่วมกันกับผู้อื่น

ในบทความนี้

ภาพรวม

บันทึกไฟล์ไปยังไลบรารี SharePoint หรือตำแหน่งที่ตั้งเว็บอื่น

ภาพโดยรวม

ไซต์ SharePoint หรือเซิร์ฟเวอร์การจัดการเอกสารสามารถมีตำแหน่งที่ตั้งส่วนกลางให้คนจัดการหรือติดตามแฟ้ม ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้ไลบรารี SharePoint เพื่อจัดการรุ่นของแฟ้ม จัดเก็บข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแฟ้ม และรับการปรับปรุงเมื่อแฟ้มเปลี่ยนแปลง เซิร์ฟเวอร์การจัดการเอกสารบางตัวยังมีคุณลักษณะเวิร์กโฟลว์เพื่อช่วยจัดการกระบวนการทางธุรกิจ เช่น การตรวจทานและการอนุมัติ

โปรแกรม ระบบ Microsoft Office 2007 บางโปรแกรม เช่น PowerPoint, Word และ Excel มีตัวเลือกเพื่อให้การหาตำแหน่งที่ตั้งเว็บของคุณที่พร้อมใช้งานทำได้ง่ายขึ้น ในโปรแกรม Microsoft Office อื่น การบันทึกลงในไลบรารีจะเหมือนกับการบันทึกลงในเครือข่ายหรือตำแหน่งที่ตั้งเว็บใดๆ

เมื่อต้องการบันทึกแฟ้มลงในเว็บไซต์หรือเซิร์ฟเวอร์การจัดการเอกสาร คุณต้องมีสิทธิ์ที่จะทำงานกับเว็บไซต์หรือเซิร์ฟเวอร์ คนอื่นในกลุ่มของคุณก็ต้องการสิทธิ์เพื่ออ่านหรือทำงานด้วย ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการบันทึกแฟ้มลงในไลบรารีเอกสารบนไซต์ SharePoint คุณต้องมีสิทธิ์ที่จะทำงานกับไลบรารี

เมื่อคุณบันทึกแฟ้ม คุณอาจได้รับการพร้อมท์ให้ใส่ข้อมูลเพิ่มเติมหรือทำการกระทำอื่น ขึ้นอยู่กับวิธีที่ไซต์หรือเซิร์ฟเวอร์ของคุณถูกตั้งค่า ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการป้อนข้อมูลเกี่ยวกับแฟ้ม เช่น ชื่อแผนกของคุณหรือชนิดเนื้อหาของแฟ้ม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ถามผู้ดูแลระบบหรือเจ้าของไซต์ของคุณ

ถ้าแฟ้มถูกเช็คเอาท์ให้คุณ ซึ่งหมายความว่าคุณเท่านั้นที่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงกับแฟ้มได้ในระหว่างการเช็คเอาท์ คุณต้องเช็คอินแฟ้มกลับไปก่อนผู้อื่นจึงจะสามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงของคุณได้ ถ้าไลบรารีของคุณติดตามรุ่นหลักและรุ่นรอง คุณจะได้รับการพร้อมท์เมื่อคุณเช็คอินแฟ้มเพื่อระบุว่าคุณกำลังเช็คอินรุ่นหลักหรือรุ่นรอง รุ่นหลักมักจะเปลี่ยนแปลงอย่างมากนับจากรุ่นหลักก่อนหน้า ในขณะที่รุ่นรองมักจะเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยนับจากรุ่นก่อน ตัวอย่างเช่น รุ่นหลักอาจมีส่วนของเนื้อหาใหม่จำนวนมาก ในขณะที่รุ่นรองอาจมีเพียงการแก้ไขการสะกดผิด

คุณอาจมีขั้นตอนเพิ่มเติมให้ทำก่อนที่คุณจะทำให้ผู้อื่นมองเห็นแฟ้มของคุณได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิธีที่ไลบรารีของคุณถูกตั้งค่า ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการระบุข้อมูลเกี่ยวกับแฟ้ม หรือแฟ้มของคุณต้องได้รับการอนุมัติก่อน ทุกคนในกลุ่มของคุณจึงจะสามารถมองเห็นได้

นอกจากการบันทึกแฟ้มลงในไลบรารี SharePoint หรือตำแหน่งที่ตั้งเว็บอื่นโดยตรงแล้ว คุณยังสามารถบันทึกแฟ้มลงในฮาร์ดดิสก์ของคุณ จากนั้นบันทึกหรืออัปโหลดไปยังไลบรารีหรือตำแหน่งที่ตั้งเว็บอื่นในภายหลัง

ด้านบนของหน้า

บันทึกแฟ้มลงในไลบรารี SharePoint หรือตำแหน่งที่ตั้งเว็บอื่น

กระบวนงานต่อไปนี้สำหรับการบันทึกแฟ้มของคุณลงในไลบรารี SharePoint หรือตำแหน่งที่ตั้งอื่นเป็นครั้งแรก หลังจากคุณบันทึกแฟ้มเป็นครั้งแรก คุณสามารถคลิก บันทึก ดังเช่นที่คุณทำกับแฟ้มใดๆ

องค์กรของคุณอาจกำหนดไซต์หรือเซิร์ฟเวอร์เองเพื่อให้คุณต้องทำตามขั้นตอนเพิ่มเติมหรือขั้นตอนที่ต่างออกไปเล็กน้อย ถ้าคุณมีข้อสงสัย ให้ถามผู้ดูแลไซต์ของคุณหรือเจ้าของไซต์

 1. ให้ดำเนินการต่อไปนี้ในโปรแกรมเหล่านี้ของ ระบบ Microsoft Office 2007

  Word, Excel หรือ PowerPoint

  • คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม คลิกลูกศรอยู่ถัดจากประกาศ แล้ว คลิ กเอกสาร Management Server

   Project, Publisher, SharePoint Designer, Visio หรือ Outlook

  • เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

   • เมื่อต้องการบันทึกแฟ้มเป็นครั้งแรก บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก บันทึก

   • ถ้าคุณบันทึกแฟ้มแล้วลงในตำแหน่งที่ตั้งอื่น บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก บันทึกเป็น

  • ภายใต้ บันทึกใน ให้คลิก ตำแหน่งเครือข่ายของฉัน (My Network Places)

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ถ้าคุณเห็นชื่อของเซิร์ฟเวอร์หรือไซต์ที่คุณต้องการบันทึกแฟ้ม ให้คลิกชื่อนั้น จากนั้นคลิก เปิด

  • ถ้าคุณเคยเยี่ยมชมไซต์ SharePoint มาก่อน ชื่อของไซต์จะปรากฏในรายการ

   หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็นเซิร์ฟเวอร์ของคุณใน ตำแหน่งเครือข่ายของฉัน ให้พิมพ์ URL ของเซิร์ฟเวอร์ลงในกล่อง ชื่อแฟ้ม

   เคล็ดลับ: คุณสามารถคลิกสองครั้งที่ชื่อได้

 3. คลิกชื่อของไลบรารีหรือตำแหน่งที่ตั้งอื่นที่คุณต้องการบันทึกแฟ้ม เช่น เอกสารที่ใช้ร่วมกัน จากนั้นคลิก เปิด

  เคล็ดลับ: คุณสามารถคลิกสองครั้งที่ชื่อของไลบรารีหรือตำแหน่งที่ตั้งอื่นได้

 4. ในกล่อง ชื่อแฟ้ม ให้พิมพ์ชื่อของแฟ้ม

 5. คลิก บันทึก

  หมายเหตุ: 

  • ถ้าคุณกำลังบันทึกแฟ้มลงในไลบรารีซึ่งต้องการให้แฟ้มถูกเช็คอินและเช็คเอาท์ แฟ้มจะถูกเช็คเอาท์ให้คุณเมื่อคุณบันทึกแฟ้มลงในเซิร์ฟเวอร์ครั้งแรก คุณต้องเช็คอินแฟ้มหลังจากคุณทำงานกับแฟ้มเสร็จ เพื่อให้ผู้อื่นสามารถแสดงหรือตรวจทานแฟ้มได้

  • ถ้าไซต์หรือเซิร์ฟเวอร์ของคุณใช้ชนิดเนื้อหาหลายชนิด คุณอาจได้รับการพร้อมท์ให้ระบุชนิดเนื้อหาเมื่อคุณบันทึก ชนิดเนื้อหาคือกลุ่มของการตั้งค่าที่กำหนดชนิดเนื้อหา เช่น แม่แบบ เวิร์กโฟลว์ และข้อมูลเกี่ยวกับแฟ้ม ตัวอย่างเช่น องค์กรของคุณอาจมีชนิดเนื้อหาสำหรับงานนำเสนอหรือรายงานขององค์กร

  • ถ้าคุณบันทึกแฟ้มลงในไซต์หรือเซิร์ฟเวอร์ที่ต้องการการอนุมัติแฟ้ม ต้องมีการกระทำเพิ่มเติมก่อนที่ทุกคนที่มีสิทธิ์ดูเนื้อหาบนเซิร์ฟเวอร์จะสามารถมองเห็นแฟ้มได้ ตัวอย่างเช่น ในไลบรารีบนไซต์ SharePoint แฟ้มจะถูกจัดเก็บในสถานะค้างไว้จนกว่าจะถูกอนุมัติหรือปฏิเสธโดยผู้ที่มีสิทธิ์อนุมัติ

  • ขึ้นอยู่กับวิธีที่ไลบรารีของคุณถูกตั้งค่า คุณอาจจำเป็นต้องป้อนข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแฟ้ม เช่น หมายเลขโครงการหรือชื่อแผนก

เคล็ดลับ: ขึ้นอยู่กับว่าไซต์หรือเซิร์ฟเวอร์ของคุณถูกตั้งค่า คุณอาจสามารถใช้บานหน้าต่างงานการจัดการเอกสาร เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไฟล์และไซต์ในโปรแกรมระบบ Microsoft Office 2007 ต่อไปนี้: Word, Excel, PowerPoint และ Visio ได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถดูไฟล์อื่น ๆ ที่เก็บไว้ในไลบรารี SharePoint เดียวกันหลังจากที่คุณบันทึกไฟล์ของคุณ ในโปรแกรมระบบ Microsoft Office 2007 ต่อไปนี้: Word, Excel และ PowerPoint คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม คลิกServer แล้ว คลิกข้อมูลการจัดการเอกสาร ในMicrosoft Office Visio 2007 คลิกเครื่องมือ แล้ว คลิ กจัดการเอกสาร

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×