บันทึกและพิมพ์

บันทึกเอกสาร

การบันทึกเอกสารใน Word

คุณสามารถใช้คำสั่ง บันทึก และ บันทึกเป็น เพื่อจัดเก็บงานของคุณ และสามารถปรับการตั้งค่าที่ Microsoft Office Word ใช้เพื่อบันทึกเอกสารของคุณได้

วิธีที่คุณใช้บันทึกเอกสารและรูปแบบที่คุณใช้บันทึกจะขึ้นอยู่กับวิธีที่คุณวางแผนจะใช้เอกสาร ตัวอย่างเช่น ถ้าเอกสารมีไว้ให้คุณใช้งานเองและคุณไม่ได้ต้องการเปิดในเวอร์ชันก่อนหน้าของ Microsoft Office Word วิธีที่ง่ายที่สุดในการบันทึกคือใช้คำสั่ง บันทึก และใช้การตั้งค่าเริ่มต้นทั้งหมด

อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณกำลังโพสต์เอกสารให้ผู้อื่นเปิด ถ้าบุคคลที่อ่านเอกสารของคุณใช้ซอฟต์แวร์อื่นที่ไม่ใช่ Microsoft Office Word หรือ ถ้าคุณต้องการเปิดเอกสารบนคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่เครื่องอื่น คุณต้องเลือกวิธีการและตำแหน่งที่คุณต้องการบันทึกเอกสาร

ถ้าโดยปกติคุณบันทึกเอกสารไว้ในตำแหน่งหรือรูปแบบที่เฉพาะเจาะจงคุณสามารถปรับการตั้งค่าเพื่อให้ค่าเริ่มต้นของ Word เป็นตัวเลือกดังกล่าว

ถ้าคุณกำลังค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการบันทึกเป็น PDF ให้ไปที่ บันทึกหรือแปลงเป็น PDF

คุณต้องการทำอะไร

 1. บน แถบเครื่องมือด่วน ให้คลิก บันทึก รูปปุ่ม หรือกด CTRL+S

 2. พิมพ์ชื่อเอกสาร แล้วคลิก บันทึก

  Word จะบันทึกเอกสารในตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้น เมื่อต้องการบันทึกเอกสารในตำแหน่งที่ตั้งอื่น ให้เลือกโฟลเดอร์หรือตำแหน่งที่ตั้งอื่นก่อนที่คุณจะคลิก บันทึก

ด้านบนของหน้า

เมื่อต้องการป้องกันการเขียนทับเอกสารที่มีอยู่ ให้ใช้คำสั่ง บันทึกเป็น เพื่อสร้างสำเนาของเอกสารที่มีอยู่ด้วยชื่อใหม่ คุณอาจต้องการทำเช่นนี้ ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณมีจดหมายแบบฟอร์ม เอกสารสัญญาเช่าหรือสถานการณ์อื่นใดก็ตามที่เอกสารที่มีอยู่มีเนื้อหาพื้นฐานสำหรับเอกสารใหม่ (และคุณไม่ต้องการสูญเสียเอกสารที่มีอยู่)

 1. เปิดเอกสารที่คุณต้องการใช้เป็นฐานสำหรับเอกสารใหม่

 2. คลิก ไฟล์ แล้วคลิก บันทึกเป็น

 3. พิมพ์ชื่อสำหรับเอกสาร แล้วคลิก บันทึก

  Word จะบันทึกเอกสารในตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้น เมื่อต้องการบันทึกเอกสารในตำแหน่งที่ตั้งอื่น ให้เลือกโฟลเดอร์หรือตำแหน่งที่ตั้งอื่นก่อนที่คุณจะคลิก บันทึก

 4. แก้ไขเอกสารตามที่คุณต้องการ

ด้านบนของหน้า

ถ้าคุณกำลังสร้างเอกสารสำหรับผู้อื่น คุณสามารถกำหนดให้เอกสารนั้นเป็นแบบอ่านได้แต่แก้ไขไม่ได้ หรือทั้งอ่านได้และแก้ไขได้ ถ้าคุณต้องการให้เอกสารนั้นเป็นแบบอ่านได้แต่แก้ไขไม่ได้ ให้บันทึกเอกสารเป็นไฟล์ PDF หรือ XPS หรือบันทึกเป็นเว็บเพจ ถ้าคุณต้องการให้เอกสารของคุณเป็นแบบอ่านได้และแก้ไขได้ แต่ต้องการรูปแบบไฟล์ที่ไม่ใช่ .docx หรือ .doc คุณสามารถใช้รูปแบบอื่น เช่น ข้อความธรรมดา (.txt), Rich Text Format (.rtf), และ OpenDocument Text (.odt) ได้

PDF และ XPS    PDF และ XPS เป็นรูปแบบที่บุคคลทั่วไปสามารถอ่านได้ในซอฟต์แวร์ที่ใช้ดูเอกสารโดยทั่วไป รูปแบบเหล่านี้จะรักษาเค้าโครงหน้าของเอกสารไว้

เว็บเพจ   - เว็บเพจจะแสดงในเว็บเบราว์เซอร์ รูปแบบนี้จะไม่รักษาเค้าโครงหน้าของเอกสารของคุณ เมื่อผู้อ่านปรับขนาดหน้าต่างเบราว์เซอร์ เค้าโครงของเอกสารก็จะเปลี่ยนแปลงไปด้วย คุณสามารถบันทึกเอกสารเป็นเว็บเพจทั่วไป (รูปแบบ HTML) หรือเป็นเว็บเพจแบบไฟล์เดียว (รูปแบบ MHTML) ก็ได้ เมื่อใช้รูปแบบ HTML ไฟล์ที่สนับสนุนใดๆ (เช่น รูป) จะถูกเก็บไว้ในโฟลเดอร์แยกต่างหากที่สัมพันธ์กับเอกสาร เมื่อใช้รูปแบบ MHTML ไฟล์ที่สนับสนุนทั้งหมดจะถูกเก็บไว้ด้วยกันกับเอกสารในไฟล์เดียวกัน

หมายเหตุ: คุณสามารถบันทึกเอกสารในรูปแบบอื่นที่สามารถเปิดได้โดยโปรแกรมแก้ไขข้อความต่างๆ รูปแบบเหล่านี้ ได้แก่ ข้อความธรรมดา (.txt), Rich Text Format (.rtf) และ OpenDocument Text (.odt) อย่างไรก็ตาม การบันทึกเอกสาร Microsoft Office Word ในรูปแบบเหล่านี้ไม่ได้รักษาการจัดรูปแบบ เค้าโครง หรือฟีเจอร์อื่นๆ ของเอกสารไว้อย่างครบถ้วน จึงควรใช้รูปแบบเหล่านี้เฉพาะในกรณีที่คุณไม่จำเป็นต้องรักษาลักษณะดังกล่าวของเอกสารไว้เท่านั้น คุณสามารถเลือกรูปแบบเหล่านี้ได้จากรายการในกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น

ด้านบนของหน้า

คุณต้องการทำอะไร

 1. บน แถบเครื่องมือด่วน ให้คลิก บันทึก รูปปุ่ม หรือกด CTRL+S

 2. พิมพ์ชื่อเอกสาร แล้วคลิก บันทึก

  Word จะบันทึกเอกสารในตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้น เมื่อต้องการบันทึกเอกสารในตำแหน่งที่ตั้งอื่น ให้เลือกโฟลเดอร์อื่นใน ลิงก์โปรด ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณกำลังใช้ Windows Vista อยู่ หรือในรายการ บันทึกใน ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณกำลังใช้ Microsoft Windows XP อยู่ ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้นที่ Word บันทึกเอกสาร ให้คลิกแท็บ ปรับการตั้งค่าสำหรับการบันทึกเอกสาร ในบทความนี้

ด้านบนของหน้า

เมื่อต้องการป้องกันการเขียนทับเอกสารที่มีอยู่ ให้ใช้คำสั่ง บันทึกเป็น เพื่อสร้างสำเนาของเอกสารที่มีอยู่ด้วยชื่อใหม่ คุณอาจต้องการทำเช่นนี้ ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณมีจดหมายแบบฟอร์ม เอกสารสัญญาเช่าหรือสถานการณ์อื่นใดก็ตามที่เอกสารที่มีอยู่มีเนื้อหาพื้นฐานสำหรับเอกสารใหม่ (และคุณไม่ต้องการสูญเสียเอกสารที่มีอยู่)

 1. เปิดเอกสารที่คุณต้องการใช้เป็นฐานสำหรับเอกสารใหม่

 2. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก บันทึกเป็น

 3. พิมพ์ชื่อสำหรับเอกสาร แล้วคลิก บันทึก

  • Word จะบันทึกเอกสารนั้นไว้ในตำแหน่งที่ตั้งตามค่าเริ่มต้น

  • เมื่อต้องการบันทึกเอกสารในตำแหน่งที่ตั้งอื่น ให้คลิกโฟลเดอร์อื่นในรายการ บันทึกใน ในกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้นที่ Word บันทึกเอกสาร ให้ปรับการตั้งค่าสำหรับการบันทึกเอกสาร

 4. แก้ไขเอกสารตามที่คุณต้องการ

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการใช้เอกสารหนึ่งเพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับเอกสารอื่นๆ คุณสามารถทำได้ด้วยวิธีง่ายๆ คือให้บันทึกเอกสารไว้ในตำแหน่งที่เก็บเทมเพลต ในกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น ให้คลิก แม่แบบ (ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณใช้ Windows Vista หรือคลิก) แม่แบบที่เชื่อถือได้ (ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณใช้ Windows XP) แล้วคลิก บันทึก เมื่อคุณต้องการสร้างเอกสารใหม่ ในกล่องโต้ตอบ เอกสารใหม่ ให้ดับเบิลคลิกที่ ใหม่จากที่มีอยู่

อีกวิธีหนึ่งในการใช้เอกสารหนึ่งเป็นพื้นฐานสำหรับเอกสารอื่นๆ คือการบันทึกเอกสารนั้นเป็นเทมเพลต

ด้านบนของหน้า

 1. ใช้คำสั่ง บันทึก หรือ บันทึกเป็น เพื่อบันทึกเอกสารลงในโฟลเดอร์ที่คุณสามารถค้นหาได้ง่าย

 2. ใส่แผ่นซีดีเปล่าที่เขียนได้ลงในเครื่องบันทึกซีดี ใช้แผ่นแบบใดแบบหนึ่งต่อไปนี้

  • คอมแพคดิสก์แบบบันทึกได้ (CD-R)

  • คอมแพคดิสก์แบบเขียนใหม่ได้ (CD-RW)

   ถ้าเป็นซีดีแบบเขียนใหม่ได้ คุณสามารถคัดลอกข้อมูลลงซีดีและลบข้อมูลออกจากซีดีได้หลายครั้ง

 3. คลิก เริ่ม แล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ โดยขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการบนคอมพิวเตอร์ของคุณ

  Windows Vista

  1. คลิก คอมพิวเตอร์

  2. คลิก โฟลเดอร์ เพื่อขยายรายการโฟลเดอร์ แล้วคลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก คอมพิวเตอร์ เพื่อขยายรายการดิสก์ไดรฟ์

  3. คลิกไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่คุณต้องการคัดลอกไปยังซีดี แล้วลากไปยังไดรฟ์ที่ใช้บันทึกซีดีในรายการโฟลเดอร์

   เมื่อต้องการเลือกไฟล์มากกว่าหนึ่งไฟล์ ให้กด CTRL ค้างไว้ในขณะที่คุณคลิกไฟล์ที่ต้องการ

  4. ในกล่องโต้ตอบ บันทึกลงแผ่นดิสก์ ให้คลิก Live File System หรือ การเขียนแบบต้นฉบับ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบซีดีที่คุณต้องการใช้ ถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องนี้ ให้คลิก รูปแบบซีดีหรือดีวีดีใดที่ฉันควรใช้

  5. พิมพ์ชื่อซีดีในกล่อง ชื่อดิสก์ แล้วคลิก ถัดไป

  6. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

  Windows XP

  1. คลิก คอมพิวเตอร์ของฉัน

  2. บนเมนู มุมมอง ให้ชี้ไปที่ แถบสำรวจ แล้วคลิก โฟลเดอร์

  3. คลิกไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่คุณต้องการคัดลอกไปยังซีดี แล้วลากไปยังไดรฟ์ที่ใช้บันทึกซีดีในรายการโฟลเดอร์

   เมื่อต้องการเลือกไฟล์มากกว่าหนึ่งไฟล์ ให้กด CTRL ค้างไว้ในขณะที่คุณคลิกไฟล์ที่ต้องการ

  4. ดับเบิลคลิกที่ไดรฟ์ที่ใช้บันทึกซีดี Windows XP จะแสดงพื้นที่ชั่วคราวซึ่งเป็นตำแหน่งที่เก็บไฟล์นั้นก่อนที่จะถูกคัดลอกไปยังซีดี ตรวจสอบว่าไฟล์และโฟลเดอร์ที่คุณต้องการคัดลอกไปยังซีดีปรากฏอยู่ภายใต้ แฟ้มที่พร้อมสำหรับการเขียนลงบนซีดี

  5. ภายใต้ งานเกี่ยวกับการเขียนซีดี ให้คลิก เขียนไฟล์เหล่านี้ลงบนซีดี Windows จะเริ่มตัวช่วยสร้างการเขียนซีดี ทำตามคำแนะนำในตัวช่วยสร้าง

 • อย่าคัดลอกไฟล์จำนวนมากเกินกว่าที่ซีดีจะสามารถรับได้ ตรวจดูความจุของซีดีแต่ละแผ่นจากบรรจุภัณฑ์ของซีดี สำหรับไฟล์ที่มีขนาดใหญ่เกินกว่าจะบันทึกลงบนซีดีหนึ่งแผ่นได้ คุณสามารถคัดลอกไฟล์ไปยังดีวีดีแบบบันทึกได้ (DVD-R หรือ DVD+R) หรือดีวีดีแบบเขียนใหม่ได้ (DVD-RW หรือ DVD+RW) อย่างไรก็ตาม Windows XP ไม่สนับสนุนการคัดลอกไปยังดีวีดี ดังนั้น คุณจะต้องใช้ซอฟต์แวร์การเขียนแก้ดีวีดี

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีเนื้อที่ว่างบนฮาร์ดดิสก์เพียงพอที่จะเก็บไฟล์ชั่วคราวที่สร้างขึ้นในระหว่างกระบวนการเขียนซีดี สำหรับซีดีมาตรฐาน Windows จะสงวนเนื้อที่ว่างที่มีอยู่ไว้สูงสุด 700 เมกะไบต์ (MB) สำหรับซีดีความจุสูง Windows จะสงวนเนื้อที่ว่างที่มีอยู่ไว้สูงสุด 1 กิกะไบต์ (GB)

 • หลังจากคุณคัดลอกไฟล์หรือโฟลเดอร์ลงซีดีแล้ว คุณสามารถเรียกดูซีดีเพื่อยืนยันว่าไฟล์เหล่านั้นได้รับการคัดลอกเรียบร้อยแล้ว

ด้านบนของหน้า

 1. เสียบอุปกรณ์หน่วยความจำที่พอร์ต USB

 2. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก บันทึกเป็น

 3. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  Windows Vista

  1. คลิก คอมพิวเตอร์

  2. ภายใต้ อุปกรณ์ที่มีที่เก็บข้อมูลแบบถอดได้ ให้ดับเบิลคลิกที่อุปกรณ์หน่วยความจำ USB

Windows XP

 1. คลิก คอมพิวเตอร์ของฉัน

 2. ดับเบิลคลิกที่อุปกรณ์หน่วยความจำ USB

 3. ในกล่อง ชื่อไฟล์ ให้พิมพ์ชื่อเอกสาร

 4. คลิก บันทึก

ด้านบนของหน้า

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก บันทึกเป็น

 2. ค้นหาตำแหน่งที่ตั้งของโฟลเดอร์เครือข่าย

  • ถ้ามีการแมปโฟลเดอร์เครือข่ายไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ ในรายการตำแหน่งที่ตั้ง ให้คลิก คอมพิวเตอร์ ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณใช้ Windows Vista หรือคลิก คอมพิวเตอร์ของฉัน ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณใช้ Windows XP แล้วคลิกที่ชื่อโฟลเดอร์นั้น

   หมายเหตุ: คุณสามารถเข้าถึงโฟลเดอร์เครือข่ายได้อย่างง่ายดายด้วยการแมปโฟลเดอร์นั้นไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ ถ้าคุณยังไม่ได้แมปโฟลเดอร์ไว้ คุณสามารถคลิก เครื่องมือ ในกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น จากนั้นคลิก แมปไดรฟ์เครือข่าย แล้วทำตามคำแนะนำในกล่องโต้ตอบ แมปไดรฟ์เครือข่าย

  • ถ้าคุณทราบชื่อและตำแหน่งที่ตั้งของโฟลเดอร์เครือข่ายที่แชร์ ให้พิมพ์ชื่อลงในกล่อง ชื่อไฟล์ โดยเริ่มต้นด้วยเครื่องหมายทับขวา (\) สองอัน แล้วกด ENTER

 3. พิมพ์ชื่อสำหรับเอกสาร แล้วคลิก บันทึก

Windows Vista

ถ้าคุณต้องการบันทึกเอกสารไว้ในไลบรารีเอกสารบนไซต์ Windows SharePoint Services 3.0 ให้ทำดังต่อไปนี้

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก บันทึกเป็น

 2. ค้นหาตำแหน่งที่ตั้งของเว็บเซิร์ฟเวอร์

 3. ในกล่อง ชื่อไฟล์ ให้พิมพ์ URL ของไซต์ แล้วกด ENTER

 4. ดับเบิลคลิกที่ชื่อของไลบรารีเอกสาร

 5. พิมพ์ชื่อสำหรับเอกสาร แล้วคลิก บันทึก

ถ้าคุณต้องการบันทึกเอกสารไว้บนเว็บไซต์ใน MSN ให้ทำดังต่อไปนี้

 1. ในกล่อง ชื่อไฟล์ ให้พิมพ์ URL ของไซต์ MSN ของคุณ แล้วกด ENTER

 2. พิมพ์ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณเพื่อเข้าสู่ระบบไปยังไซต์

ถ้าคุณต้องการบันทึกเอกสารไว้ในตำแหน่ง File Transfer Protocol (FTP) ที่คุณกำหนดค่าไว้แล้ว ให้ทำดังต่อไปนี้

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก บันทึกเป็น

 2. ในกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น ให้ขยายรายการ โฟลเดอร์ แล้วคลิก คอมพิวเตอร์

 3. ดับเบิลคลิกที่ตำแหน่ง FTP ในรายการ ตำแหน่งบนเครือข่าย

  หมายเหตุ: FTP เป็นวิธีหนึ่งในการเปิดและบันทึกไฟล์บนเว็บเซิร์ฟเวอร์ ถ้าคุณทราบชื่อและข้อมูลประจำตัวในการเข้าสู่ระบบเซิร์ฟเวอร์ คุณสามารถเพิ่มเซิร์ฟเวอร์นั้นลงในตำแหน่งบนเครือข่ายของคุณได้โดยการคลิกขวาที่ คอมพิวเตอร์ แล้วคลิก เพิ่มตำแหน่งบนเครือข่าย ในกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น

Windows XP

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก บันทึกเป็น

 2. ค้นหาตำแหน่งที่ตั้งของเว็บเซิร์ฟเวอร์

  • ถ้าคุณต้องการบันทึกเอกสารไว้ในไลบรารีเอกสารบนไซต์ Windows SharePoint Services 3.0 ให้พิมพ์ URL ของไซต์ในกล่อง ชื่อไฟล์ แล้วกด ENTER ดับเบิลคลิกที่ชื่อของไลบรารีเอกสาร

  • ถ้าคุณต้องการบันทึกเอกสารไว้บนเว็บไซต์ใน MSN ให้คลิก ตำแหน่งเครือข่ายของฉัน แล้วดับเบิลคลิกที่ เว็บไซต์ของฉันบน MSN พิมพ์รหัสผ่านของคุณ (ถ้าจำเป็น) แล้วดับเบิลคลิกที่ชื่อไซต์

  • ถ้าคุณต้องการบันทึกเอกสารไว้ในตำแหน่ง File Transfer Protocol (FTP) ที่คุณกำหนดค่าไว้แล้ว ให้เลือก ตำแหน่ง FTP ในรายการ บันทึกใน แล้วดับเบิลคลิกที่ตำแหน่ง FTP

   หมายเหตุ: FTP เป็นวิธีหนึ่งในการเปิดและบันทึกไฟล์บนเว็บเซิร์ฟเวอร์ ถ้าคุณทราบชื่อและข้อมูลประจำตัวในการเข้าสู่ระบบเซิร์ฟเวอร์ คุณสามารถเพิ่มเซิร์ฟเวอร์นั้นลงในตำแหน่ง FTP ของคุณได้โดยการคลิก เพิ่ม/ปรับเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้ง FTP ในกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น

 3. พิมพ์ชื่อสำหรับเอกสาร แล้วคลิก บันทึก

ด้านบนของหน้า

ถ้าคุณกำลังสร้างเอกสารสำหรับผู้อื่น คุณสามารถกำหนดให้เอกสารนั้นเป็นแบบอ่านได้แต่แก้ไขไม่ได้ หรือทั้งอ่านได้และแก้ไขได้ ถ้าคุณต้องการให้เอกสารนั้นเป็นแบบอ่านได้แต่แก้ไขไม่ได้ ให้บันทึกเอกสารเป็นไฟล์ PDF หรือ XPS หรือบันทึกเป็นเว็บเพจ ถ้าคุณต้องการให้เอกสารของคุณเป็นแบบอ่านได้และแก้ไขได้ แต่ต้องการรูปแบบไฟล์ที่ไม่ใช่ .docx หรือ .doc คุณสามารถใช้รูปแบบอื่น เช่น ข้อความธรรมดา (.txt), Rich Text Format (.rtf), และ OpenDocument Text (.odt) ได้

PDF และ XPS    PDF และ XPS เป็นรูปแบบที่บุคคลทั่วไปสามารถอ่านได้ในซอฟต์แวร์ที่ใช้ดูเอกสารโดยทั่วไป รูปแบบเหล่านี้จะรักษาเค้าโครงหน้าของเอกสารไว้

เว็บเพจ    เว็บเพจจะแสดงในเว็บเบราว์เซอร์ รูปแบบนี้จะไม่รักษาเค้าโครงหน้าของเอกสารของคุณ เมื่อผู้อ่านปรับขนาดหน้าต่างเบราว์เซอร์ เค้าโครงของเอกสารก็จะเปลี่ยนแปลงไปด้วย คุณสามารถบันทึกเอกสารเป็นเว็บเพจทั่วไป (รูปแบบ HTML) หรือเป็นเว็บเพจแบบไฟล์เดียว (รูปแบบ MHTML) ก็ได้ เมื่อใช้รูปแบบ HTML ไฟล์ที่สนับสนุนใดๆ (เช่น รูป) จะถูกเก็บไว้ในโฟลเดอร์แยกต่างหากที่สัมพันธ์กับเอกสาร เมื่อใช้รูปแบบ MHTML ไฟล์ที่สนับสนุนทั้งหมดจะถูกเก็บไว้ด้วยกันกับเอกสารในไฟล์เดียวกัน

หมายเหตุ: คุณสามารถบันทึกเอกสารในรูปแบบอื่นที่สามารถเปิดได้โดยโปรแกรมแก้ไขข้อความต่างๆ รูปแบบเหล่านี้ ได้แก่ ข้อความธรรมดา (.txt), Rich Text Format (.rtf), OpenDocument Text (.odt) และ Microsoft Works (.wps) อย่างไรก็ตาม การบันทึกเอกสาร Office Word 2007 ในรูปแบบเหล่านี้ไม่ได้รักษาการจัดรูปแบบ เค้าโครง หรือฟีเจอร์อื่นๆ ของเอกสารไว้อย่างครบถ้วน จึงควรใช้รูปแบบเหล่านี้เฉพาะในกรณีที่คุณไม่จำเป็นต้องรักษาลักษณะดังกล่าวของเอกสารไว้เท่านั้น คุณสามารถเลือกรูปแบบเหล่านี้ได้ในรายการ บันทึกเป็นชนิด ในกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น

คุณสามารถบันทึกเป็นไฟล์ PDF หรือ XPS จากโปรแกรม ระบบ Microsoft Office 2007 เฉพาะหลังจากที่คุณติดตั้ง Add-in แล้วเท่านั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ เปิดใช้งานการสนับสนุนสำหรับรูปแบบไฟล์อื่นๆ เช่น FTP และ XPS

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก บันทึกเป็น

 2. คลิก PDF หรือ XPS

 3. ในกล่อง ชื่อไฟล์ ให้พิมพ์ชื่อให้กับไฟล์นั้น

 4. ในรายการ บันทึกเป็นชนิด ให้เลือก PDF หรือ XPS

 5. ถ้าเอกสารใช้ในการดูแบบออนไลน์เท่านั้น คุณสามารถบีบอัดขนาดไฟล์ได้โดยการคลิก ขนาดเล็กสุด (การประกาศ ออนไลน์) ที่อยู่ถัดจาก ปรับให้เหมาะสมสำหรับ

 6. ถ้าคุณต้องการบันทึกเอกสารเพียงบางส่วน, ต้องการรวมเครื่องหมายการตรวจทานแก้ไขหรือคุณสมบัติเอกสารไว้ด้วย หรือต้องการสร้างไฮเปอร์ิลิงก์ไปยังหัวเรื่องหรือสร้างบุ๊กมาร์กไว้ในเอกสารโดยอัตโนมัติ ให้คลิก ตัวเลือก แล้วคลิกตัวเลือกที่คุณต้องการใช้

 7. คลิก เผยแพร่

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก บันทึกเป็น

  ถ้าคุณต้องการประกาศเอกสารไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์ ให้เรียกดูชื่อเซิร์ฟเวอร์ แล้วคลิกเอกสาร (ไม่ต้องดับเบิลคลิกที่เอกสาร)

 2. ในกล่อง ชื่อไฟล์ ให้พิมพ์ชื่อให้กับไฟล์นั้น

 3. ในกล่อง บันทึกเป็นชนิด ให้คลิก เว็บเพจ หรือ เว็บเพจแบบไฟล์เดียว

  หมายเหตุ: ถ้าคุณบันทึกเอกสารเป็นเว็บเพจ (รูปแบบ HTML) และต้องการย้ายหรือส่งเอกสารนั้นเป็นสิ่งที่แนบมากับข้อความอีเมลในภายหลัง อย่าลืมว่าคุณต้องรวมโฟลเดอร์ที่มีไฟล์ที่สนับสนุนไว้ด้วย โฟลเดอร์นี้จะมีชื่อเหมือนกับชื่อไฟล์ของเอกสาร

 4. คลิก บันทึก

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก บันทึกเป็น

 2. ในกล่อง ชื่อไฟล์ ให้พิมพ์ชื่อให้กับไฟล์นั้น

 3. ในกล่อง บันทึกเป็นชนิด ให้คลิก ข้อความ OpenDocument

  หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการรักษาเวอร์ชันของไฟล์เป็นเอกสาร Word คุณต้องบันทึกไฟล์นั้นเป็นเอกสาร Word (ตัวอย่างเช่น รูปแบบไฟล์ .docx) ก่อนที่จะปิด Word 2007

 4. คลิก บันทึก

ด้านบนของหน้า

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก บันทึกเป็น

 2. คลิก บันทึก

 3. ในกล่อง บันทึกไฟล์ในรูปแบบนี้ ให้คลิกรูปแบบไฟล์ที่คุณต้องการใช้

 4. ถัดจากกล่อง ตำแหน่งเริ่มต้นของไฟล์ ให้คลิก เรียกดู แล้วคลิกโฟลเดอร์ที่คุณต้องการบันทึกไฟล์ของคุณ

  หมายเหตุ: ตัวเลือกเหล่านี้จะควบคุมลักษณะการทำงานเริ่มต้นในครั้งแรกที่คุณใช้คำสั่ง เปิด, บันทึก หรือ บันทึกเป็น เมื่อคุณเริ่ม Word ทุกครั้งที่คุณบันทึกเอกสาร คุณสามารถแทนที่การตั้งค่าเหล่านี้ได้โดยการระบุตำแหน่งที่ตั้งหรือรูปแบบอื่นในกล่องโต้ตอบ เปิด, บันทึก หรือ บันทึกเป็น

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×