การบันทึกเอกสารใน Word

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถใช้คำสั่ง บันทึก และ บันทึกเป็น เพื่อจัดเก็บงานของคุณ และสามารถปรับการตั้งค่าที่ Microsoft Word ใช้เพื่อบันทึกเอกสารของคุณได้

ตัวอย่างเช่น ถ้าเป็นเอกสารที่คุณใช้งานเองและคุณคาดว่าจะไม่เปิดเอกสารนั้นใน Microsoft Word รุ่นก่อนหน้า คุณสามารถใช้คำสั่ง บันทึก ได้

ถ้าคุณต้องการใช้เอกสารของคุณร่วมกับผู้ที่ใช้ซอฟต์แวร์อื่นที่ไม่ใช่ Microsoft Word 2010 หรือ Microsoft Office Word 2007 หรือถ้าคุณวางแผนที่จะเปิดเอกสารนั้นบนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น คุณต้องเลือกวิธีการและตำแหน่งที่คุณต้องการบันทึกเอกสารนั้น

หมายเหตุ: ถ้าโดยปกติคุณบันทึกเอกสารไว้ในตำแหน่งหรือรูปแบบที่เฉพาะเจาะจง คุณสามารถ ปรับการตั้งค่า เพื่อให้ค่าเริ่มต้นของ Word เป็นตัวเลือกดังกล่าวได้

สิ่งสำคัญ: ถ้าคุณต้องการใช้เอกสารร่วมกันกับผู้อ่านคนอื่นๆ ให้คลิกแท็บ แฟ้ม คลิก ตรวจหาปัญหา ที่อยู่ถัดจาก เตรียมสำหรับการใช้ร่วมกัน แล้วคลิก ตรวจสอบเอกสาร ก่อนที่คุณจะบันทึกเอกสาร ตัวเลือก ตรวจสอบเอกสาร จะมีคำสั่งที่ช่วยเพิ่มความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัย และการรับรองความถูกต้องสำหรับเอกสารของคุณ

คุณต้องการทำอะไร

บันทึกเอกสารเป็นครั้งแรก

บันทึกเอกสารที่มีอยู่เป็นเอกสารใหม่ (บันทึกเป็น)

บันทึกเอกสารลงในซีดี

บันทึกเอกสารลงในอุปกรณ์หน่วยความจำ USB

บันทึกเอกสารไว้ในตำแหน่งที่ตั้งที่สามารถเข้าถึงได้จากระยะไกล

บันทึกเอกสารเพื่อให้สามารถเปิดใน Word รุ่นก่อนหน้าได้

บันทึกเอกสารในรูปแบบแฟ้มอื่น

ปรับการตั้งค่าสำหรับการบันทึกเอกสาร

บันทึกเอกสารเป็นครั้งแรก

 1. บน แถบเครื่องมือด่วน ให้คลิก บันทึก รูปปุ่ม หรือกด CTRL+S

 2. พิมพ์ชื่อสำหรับเอกสาร แล้วคลิก บันทึก

  Word จะบันทึกเอกสารนั้นไว้ในตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้น เมื่อต้องการบันทึกเอกสารในตำแหน่งที่ตั้งอื่น ให้เลือกโฟลเดอร์อื่นในรายการโฟลเดอร์ ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณใช้ Windows 7 หรือใน การเชื่อมโยงรายการโปรด (ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณใช้ Windows Vista) หรือในรายการ บันทึกใน (ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณใช้ Microsoft Windows XP) ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้นที่ Word ใช้บันทึกเอกสาร ให้ปรับการตั้งค่าสำหรับการบันทึกเอกสาร

ด้านบนของหน้า

บันทึกเอกสารที่มีอยู่เป็นเอกสารใหม่ (บันทึกเป็น)

เมื่อต้องการป้องกันการเขียนทับเอกสารต้นฉบับ ให้ใช้คำสั่ง บันทึกเป็น เพื่อสร้างแฟ้มใหม่เมื่อคุณเปิดเอกสารต้นฉบับ

 1. เปิดเอกสารที่คุณต้องการบันทึกเป็นแฟ้มใหม่

 2. คลิกแท็บ File

 3. คลิก บันทึกเป็น

 4. พิมพ์ชื่อสำหรับเอกสาร แล้วคลิก บันทึก

  Word จะบันทึกเอกสารนั้นไว้ในตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้น

  เมื่อต้องการบันทึกเอกสารในตำแหน่งที่ตั้งอื่น ให้คลิกโฟลเดอร์อื่นในรายการ บันทึกใน ในกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้นที่ Word ใช้บันทึกเอกสาร ให้ปรับการตั้งค่าสำหรับการบันทึกเอกสาร

เมื่อต้องการใช้เอกสารหนึ่งเพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับเอกสารอื่นๆ ก็สามารถทำได้ด้วยวิธีง่ายๆ คือให้บันทึกเอกสารไว้ในตำแหน่งที่เก็บแม่แบบ ในกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น ให้คลิก แม่แบบ (ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณใช้ Windows Vista) หรือคลิก แม่แบบที่เชื่อถือได้ (ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณใช้ Windows XP) แล้วคลิก บันทึก เมื่อคุณต้องการสร้างเอกสารใหม่ ในกล่องโต้ตอบ เอกสารใหม่ ให้คลิกสองครั้งที่ สร้างจากที่มีอยู่

อีกวิธีหนึ่งในการใช้เอกสารหนึ่งเป็นพื้นฐานสำหรับเอกสารอื่นๆ คือโดยการบันทึกเอกสารนั้นเป็น แม่แบบ

ด้านบนของหน้า

บันทึกเอกสารลงในซีดี

 1. ใช้คำสั่ง บันทึก หรือ บันทึกเป็น เพื่อบันทึกเอกสารลงในโฟลเดอร์ที่คุณสามารถค้นหาได้ง่าย

 2. ใส่แผ่นซีดีเปล่าที่เขียนได้ลงในเครื่องบันทึกซีดี ใช้แผ่นแบบใดแบบหนึ่งต่อไปนี้

  • คอมแพคดิสก์แบบบันทึกได้ (CD-R)

  • คอมแพคดิสก์แบบเขียนใหม่ได้ (CD-RW)

   ถ้าเป็นซีดีแบบเขียนใหม่ได้ คุณสามารถคัดลอกข้อมูลลงซีดีและลบข้อมูลออกจากซีดีได้หลายครั้ง

 3. คลิก เริ่ม แล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ โดยขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการบนคอมพิวเตอร์ของคุณ

  Windows 7

  1. คลิก คอมพิวเตอร์

  2. ในรายการโฟลเดอร์ ให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก คอมพิวเตอร์ เพื่อขยายรายการดิสก์ไดรฟ์

  3. คลิกแฟ้มหรือโฟลเดอร์ที่คุณต้องการคัดลอกไปยังซีดี และลากไปยังไดรฟ์ที่ใช้บันทึกซีดีในรายการโฟลเดอร์

   เมื่อต้องการเลือกมากกว่าหนึ่งแฟ้ม ให้กด CTRL ค้างไว้ในขณะที่คุณคลิกแฟ้มที่ต้องการ

  4. ในกล่องโต้ตอบ บันทึกลงแผ่นดิสก์ ให้คลิก เหมือน USB แฟลชไดรฟ์ หรือ ด้วยโปรแกรมเล่นซีดี/ดีวีดี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบซีดีที่คุณต้องการใช้ ถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องนี้ ให้คลิก ฉันควรเลือกรูปแบบใด

  5. พิมพ์ชื่อซีดีในกล่อง ชื่อดิสก์ แล้วคลิก ถัดไป

  6. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

  Windows Vista

  1. คลิก คอมพิวเตอร์

  2. คลิก โฟลเดอร์ เพื่อขยายรายการโฟลเดอร์ แล้วคลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก คอมพิวเตอร์ เพื่อขยายรายการดิสก์ไดรฟ์

  3. คลิกแฟ้มหรือโฟลเดอร์ที่คุณต้องการคัดลอกไปยังซีดี และลากไปยังไดรฟ์ที่ใช้บันทึกซีดีในรายการโฟลเดอร์

   เมื่อต้องการเลือกมากกว่าหนึ่งแฟ้ม ให้กด CTRL ค้างไว้ในขณะที่คุณคลิกแฟ้มที่ต้องการ

  4. ในกล่องโต้ตอบ บันทึกลงแผ่นดิสก์ ให้คลิก Live File System หรือ Mastered ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบซีดีที่คุณต้องการใช้ ถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องนี้ ให้คลิก รูปแบบซีดีหรือดีวีดีแบบใดที่ฉันควรเลือก

  5. พิมพ์ชื่อซีดีในกล่อง ชื่อดิสก์ แล้วคลิก ถัดไป

  6. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

  Windows XP

  1. คลิก คอมพิวเตอร์ของฉัน

  2. บนเมนู มุมมอง ให้ชี้ไปที่ แถบสำรวจ แล้วคลิก โฟลเดอร์

  3. คลิกแฟ้มหรือโฟลเดอร์ที่คุณต้องการคัดลอกไปยังซีดี และลากไปยังไดรฟ์ที่ใช้บันทึกซีดีในรายการโฟลเดอร์

   เมื่อต้องการเลือกมากกว่าหนึ่งแฟ้ม ให้กด CTRL ค้างไว้ในขณะที่คุณคลิกแฟ้มที่ต้องการ

  4. คลิกสองครั้งที่ไดรฟ์ที่ใช้บันทึกซีดี Windows XP จะแสดงพื้นที่ชั่วคราวซึ่งเป็นตำแหน่งที่เก็บแฟ้มนั้นก่อนที่จะถูกคัดลอกไปยังซีดี ตรวจสอบว่าแฟ้มและโฟลเดอร์ที่คุณต้องการคัดลอกไปยังซีดีปรากฏอยู่ภายใต้ แฟ้มที่พร้อมสำหรับการเขียนไปยังซีดี

  5. ภายใต้ งานเกี่ยวกับการเขียนซีดี ให้คลิก เขียนแฟ้มเหล่านี้ลงในซีดี Windows จะเริ่มตัวช่วยสร้างการเขียนซีดี ทำตามคำแนะนำในตัวช่วยสร้าง

 • อย่าคัดลอกแฟ้มจำนวนมากเกินกว่าที่ซีดีจะสามารถรับได้ ตรวจดูความจุของซีดีแต่ละแผ่นจากบรรจุภัณฑ์ของซีดี สำหรับแฟ้มที่มีขนาดใหญ่เกินกว่าจะบันทึกลงบนซีดีหนึ่งแผ่นได้ คุณสามารถคัดลอกแฟ้มไปยังดีวีดีแบบบันทึกได้ (DVD-R หรือ DVD+R) หรือดีวีดีแบบเขียนใหม่ได้ (DVD-RW หรือ DVD+RW) อย่างไรก็ตาม Windows XP ไม่สนับสนุนการคัดลอกไปยังดีวีดี ดังนั้น คุณจะต้องใช้ซอฟต์แวร์การเขียนแก้ดีวีดี

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีเนื้อที่ว่างบนฮาร์ดดิสก์เพียงพอที่จะเก็บแฟ้มชั่วคราวที่สร้างขึ้นในระหว่างกระบวนการเขียนซีดี สำหรับซีดีมาตรฐาน Windows จะสงวนเนื้อที่ว่างที่มีอยู่ไว้สูงสุด 700 เมกะไบต์ (MB) สำหรับซีดีความจุสูง Windows จะสงวนเนื้อที่ว่างที่มีอยู่ไว้สูงสุด 1 กิกะไบต์ (GB)

 • หลังจากคุณคัดลอกแฟ้มหรือโฟลเดอร์ลงซีดีแล้ว คุณสามารถเรียกดูซีดีเพื่อยืนยันว่าแฟ้มเหล่านั้นได้รับการคัดลอกเรียบร้อยแล้ว

ด้านบนของหน้า

บันทึกเอกสารลงในอุปกรณ์หน่วยความจำ USB

 1. เสียบอุปกรณ์หน่วยความจำลงในพอร์ต USB

 2. คลิกแท็บ File

 3. คลิก บันทึกเป็น

 4. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  Windows 7

  1. คลิก คอมพิวเตอร์

  2. ภายใต้ อุปกรณ์ที่มีที่เก็บข้อมูลแบบถอดได้ ให้คลิกสองครั้งที่อุปกรณ์หน่วยความจำ USB

  Windows Vista

  1. คลิก คอมพิวเตอร์

  2. ภายใต้ อุปกรณ์ที่มีที่เก็บข้อมูลแบบถอดได้ ให้คลิกสองครั้งที่อุปกรณ์หน่วยความจำ USB

  Windows XP

  1. คลิก คอมพิวเตอร์ของฉัน

  2. คลิกสองครั้งที่อุปกรณ์หน่วยความจำ USB

 5. ในกล่อง ชื่อแฟ้ม ให้พิมพ์ชื่อสำหรับเอกสาร

 6. คลิก Save

ด้านบนของหน้า

บันทึกเอกสารไว้ในตำแหน่งที่ตั้งที่สามารถเข้าถึงได้จากระยะไกล

คุณสามารถบันทึกเอกสารไว้ในโฟลเดอร์เครือข่ายหรือบนเว็บเซิร์ฟเวอร์ได้

การบันทึกเอกสารไว้ในโฟลเดอร์เครือข่าย

 1. คลิกแท็บ File

 2. คลิก บันทึกเป็น

 3. ค้นหาตำแหน่งที่ตั้งของโฟลเดอร์เครือข่าย

 4. ถ้ามีการแมปโฟลเดอร์เครือข่ายไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ ในรายการตำแหน่งที่ตั้ง ให้คลิก คอมพิวเตอร์ ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณใช้ Windows 7 หรือ Windows Vista หรือคลิก คอมพิวเตอร์ของฉัน ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณใช้ Windows XP แล้วคลิกชื่อของโฟลเดอร์นั้น

  คุณสามารถเข้าถึงโฟลเดอร์เครือข่ายได้อย่างง่ายดายด้วยการแมปโฟลเดอร์นั้นไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ ถ้าคุณยังไม่ได้แมปโฟลเดอร์ไว้ คุณสามารถคลิก เครื่องมือ ในกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น จากนั้นคลิก แมปไดรฟ์เครือข่าย แล้วทำตามคำแนะนำในกล่องโต้ตอบ แมปไดรฟ์เครือข่าย

 5. ถ้าคุณทราบชื่อและตำแหน่งที่ตั้งของโฟลเดอร์เครือข่ายที่ใช้ร่วมกัน ให้พิมพ์ชื่อลงในกล่อง ชื่อแฟ้ม โดยเริ่มต้นด้วยเครื่องหมายแบคสแลช (\) สองอัน แล้วกด ENTER

 6. พิมพ์ชื่อสำหรับเอกสาร แล้วคลิก บันทึก

การบันทึกเอกสารไว้บนเว็บเซิร์ฟเวอร์

Windows 7

ถ้าคุณต้องการบันทึกเอกสารไว้ในไลบรารี SharePoint ให้ทำดังต่อไปนี้:

 1. คลิกแท็บ File

 2. คลิก บันทึกและส่ง แล้วคลิก บันทึกไปยัง SharePoint

 3. ค้นหาตำแหน่งที่ตั้ง SharePoint ที่คุณต้องการบันทึก แล้วคลิก บันทึกเป็น

 4. ในกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น ให้คลิก บันทึก

ถ้าคุณต้องการบันทึกเอกสารไว้ใน OneDrive ให้ทำดังต่อไปนี้:

 1. คลิกแท็บ แฟ้ม แล้วคลิก บันทึกและส่ง

 2. คลิก บันทึกไปยังเว็บ

 3. คลิก ลงชื่อเข้าใช้ จากนั้นใส่ Windows Live ID และรหัสผ่านของคุณ แล้วคลิก ตกลง

  ถ้าคุณใช้ Hotmail, Messenger หรือ Xbox Live นั่นหมายความว่าคุณมี Windows Live ID อยู่แล้ว ถ้าคุณยังไม่มี ให้คลิก ลงทะเบียนOneDrive เพื่อสร้าง Windows Live ID ใหม่

 4. เลือกโฟลเดอร์ใน OneDrive แล้วคลิก บันทึกเป็น

 5. พิมพ์ชื่อแฟ้มของคุณ แล้วคลิก บันทึก

  เอกสารนั้นจะถูกบันทึกใน OneDrive ใน OneDrive คุณสามารถอนุญาตให้ผู้อื่นดูและแก้ไขเนื้อหาของโฟลเดอร์ของคุณได้ เมื่อคุณต้องการใช้เอกสารร่วมกัน คุณสามารถทำได้โดยการส่งการเชื่อมโยงไปยังโฟลเดอร์นั้น

Windows Vista

ถ้าคุณต้องการบันทึกเอกสารไว้ในไลบรารีเอกสารบนไซต์ Windows SharePoint Services 3.0 ให้ทำดังต่อไปนี้

 1. คลิกแท็บ File

 2. คลิก บันทึกเป็น

 3. ค้นหาตำแหน่งที่ตั้งของเว็บเซิร์ฟเวอร์

 4. ในกล่อง ชื่อแฟ้ม ให้พิมพ์ URL ของไซต์ แล้วกด ENTER

 5. คลิกสองครั้งที่ชื่อของไลบรารีเอกสาร

 6. พิมพ์ชื่อสำหรับเอกสาร แล้วคลิก บันทึก

ถ้าคุณต้องการบันทึกเอกสารไว้บนเว็บไซต์ใน MSN ให้ทำดังต่อไปนี้

 1. ในกล่อง ชื่อแฟ้ม ให้พิมพ์ URL ของไซต์ MSN ของคุณ แล้วกด ENTER

 2. พิมพ์ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณเพื่อเข้าสู่ระบบไปยังไซต์

ถ้าคุณต้องการบันทึกเอกสารไว้ในตำแหน่ง File Transfer Protocol (FTP) ที่คุณกำหนดค่าไว้แล้ว ให้ทำดังต่อไปนี้

 1. คลิกแท็บ File

 2. คลิก บันทึกเป็น

 3. ในกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น ให้ขยายรายการ โฟลเดอร์ แล้วคลิก คอมพิวเตอร์

 4. คลิกสองครั้งที่ตำแหน่ง FTP ในรายการ ตำแหน่งบนเครือข่าย

  FTP เป็นวิธีหนึ่งในการเปิดและบันทึกแฟ้มบนเว็บเซิร์ฟเวอร์ ถ้าคุณทราบชื่อและข้อมูลประจำตัวในการเข้าสู่ระบบเซิร์ฟเวอร์ คุณสามารถเพิ่มเซิร์ฟเวอร์นั้นลงในตำแหน่งบนเครือข่ายของคุณได้โดยการคลิกขวาที่ คอมพิวเตอร์ แล้วคลิก เพิ่มตำแหน่งบนเครือข่าย ในกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น

Windows XP

 1. คลิกแท็บ File

 2. คลิก บันทึกเป็น

 3. ค้นหาตำแหน่งที่ตั้งของเว็บเซิร์ฟเวอร์

  • ถ้าคุณต้องการบันทึกเอกสารไว้ในไลบรารีเอกสารบนไซต์ Windows SharePoint Services 3.0 ให้พิมพ์ URL ของไซต์ในกล่อง ชื่อแฟ้ม แล้วกด ENTER คลิกสองครั้งที่ชื่อของไลบรารีเอกสาร

  • ถ้าคุณต้องการบันทึกเอกสารไว้บนเว็บไซต์ใน MSN ให้คลิก ตำแหน่งเครือข่ายของฉัน แล้วคลิกสองครั้งที่ เว็บไซต์ของฉันบน MSN พิมพ์รหัสผ่านของคุณ (ถ้าจำเป็น) แล้วคลิกสองครั้งที่ชื่อไซต์

  • ถ้าคุณต้องการบันทึกเอกสารไว้ในตำแหน่ง File Transfer Protocol (FTP) ที่คุณกำหนดค่าไว้แล้ว ให้เลือก ตำแหน่ง FTP ในรายการ บันทึกใน แล้วคลิกสองครั้งที่ตำแหน่ง FTP

   FTP เป็นวิธีหนึ่งในการเปิดและบันทึกแฟ้มบนเว็บเซิร์ฟเวอร์ ถ้าคุณทราบชื่อและข้อมูลประจำตัวในการเข้าสู่ระบบเซิร์ฟเวอร์ คุณสามารถเพิ่มเซิร์ฟเวอร์นั้นลงในตำแหน่ง FTP ของคุณได้โดยการคลิก เพิ่ม/ปรับเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้ง FTP ในกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น

 4. พิมพ์ชื่อสำหรับเอกสาร แล้วคลิก บันทึก

ด้านบนของหน้า

บันทึกเอกสารเพื่อให้สามารถเปิดใน Word รุ่นก่อนหน้าได้

ถ้าคุณบันทึกเอกสารของคุณในรูปแบบไฟล์เริ่มต้น.docx ผู้ใช้ของ Microsoft Word 2003, Word 2002 และ Word 2000 ต้องติดตั้งMicrosoft Office Compatibility Pack สำหรับ Word, Excel, PowerPoint 2007 ไฟล์รูปแบบ และเพื่อเปิดเอกสาร หรืออีกวิธีหนึ่ง คุณสามารถบันทึกเอกสารเป็นรูปแบบที่สามารถเปิดใน Word เวอร์ชันก่อนหน้าได้โดยตรง นั่นคือ แต่การจัดรูปแบบและเค้าโครงที่ขึ้นอยู่กับคุณลักษณะใหม่ ๆ ในWord 2010 อาจไม่พร้อมใช้งานในเวอร์ชันก่อนหน้าได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมจะพร้อมใช้งานใน Word เวอร์ชันก่อนหน้าของฟีเจอร์ ดูที่การสร้างเอกสารที่จะใช้ โดย Word เวอร์ชันก่อนหน้า

 1. คลิกแท็บ File

 2. คลิก บันทึกเป็น

 3. ในกล่อง ชื่อแฟ้ม ให้พิมพ์ชื่อของเอกสาร แล้วคลิก บันทึก

 4. ในรายการ บันทึกเป็นชนิด ให้คลิก เอกสาร Word 97-2003 การกระทำนี้จะเปลี่ยนรูปแบบแฟ้มเป็น .doc

 5. พิมพ์ชื่อสำหรับเอกสาร แล้วคลิก บันทึก

ถ้าคุณต้องบันทึกเอกสารในรูปแบบ Word 97-2003 อยู่บ่อยครั้ง ให้ดู การบันทึกเอกสารในรูปแบบแฟ้มก่อนหน้าโดยค่าเริ่มต้น

ด้านบนของหน้า

บันทึกเอกสารในรูปแบบแฟ้มอื่น

ถ้าคุณกำลังสร้างเอกสารสำหรับผู้อื่น คุณสามารถกำหนดให้เอกสารนั้นเป็นแบบอ่านได้แต่แก้ไขไม่ได้ หรือทั้งอ่านได้และแก้ไขได้ ถ้าคุณต้องการให้เอกสารนั้นเป็นแบบอ่านได้แต่แก้ไขไม่ได้ ให้บันทึกเอกสารเป็นแฟ้ม PDF หรือ XPS หรือบันทึกเป็นเว็บเพจ ถ้าคุณต้องการให้เอกสารของคุณเป็นแบบอ่านได้และแก้ไขได้ แต่ต้องการรูปแบบแฟ้มที่ไม่ใช่ .docx หรือ .doc คุณสามารถใช้รูปแบบอื่น เช่น ข้อความธรรมดา (.txt), Rich Text Format (.rtf), OpenDocument Text (.odt) และ Microsoft Works (.wps) ได้

PDF และ XPS    PDF และ XPS เป็นรูปแบบที่บุคคลทั่วไปสามารถอ่านได้ในซอฟต์แวร์ที่ใช้ดูเอกสารโดยทั่วไป รูปแบบเหล่านี้จะรักษาเค้าโครงหน้าของเอกสารไว้

เว็บเพจ    เว็บเพจจะแสดงในเว็บเบราว์เซอร์ รูปแบบนี้จะไม่รักษาเค้าโครงหน้าของเอกสารของคุณ เมื่อผู้อ่านปรับขนาดหน้าต่างเบราว์เซอร์ เค้าโครงของเอกสารก็จะเปลี่ยนแปลงไปด้วย คุณสามารถบันทึกเอกสารเป็นเว็บเพจทั่วไป (รูปแบบ HTML) หรือเป็นเว็บเพจแบบแฟ้มเดียว (รูปแบบ MHTML) ก็ได้ เมื่อใช้รูปแบบ HTML แฟ้มที่สนับสนุนใดๆ (เช่น รูป) จะถูกเก็บไว้ในโฟลเดอร์แยกต่างหากที่สัมพันธ์กับเอกสาร เมื่อใช้รูปแบบ MHTML แฟ้มที่สนับสนุนทั้งหมดจะถูกเก็บไว้ด้วยกันกับเอกสารในแฟ้มเดียว รูปแบบ MHTML ได้รับการสนับสนุนโดย Microsoft Internet Explorer 4.0

คุณสามารถบันทึกเอกสารในรูปแบบอื่นที่สามารถเปิดได้โดยโปรแกรมแก้ไขข้อความต่างๆ รูปแบบเหล่านี้ ได้แก่ ข้อความธรรมดา (.txt), Rich Text Format (.rtf), OpenDocument Text (.odt) และ Microsoft Works (.wps) อย่างไรก็ตาม การบันทึกเอกสาร Office Word 2007 หรือรุ่นที่ใหม่กว่าไว้ในรูปแบบเหล่านี้ไม่ได้รักษาการจัดรูปแบบ เค้าโครง หรือฟีเจอร์อื่นๆ ของเอกสารไว้อย่างครบถ้วน จึงควรใช้รูปแบบเหล่านี้เฉพาะในกรณีที่คุณไม่จำเป็นต้องรักษาลักษณะดังกล่าวของเอกสารไว้เท่านั้น คุณสามารถเลือกรูปแบบเหล่านี้ได้ในรายการ บันทึกเป็นชนิด ในกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น

การบันทึกเอกสารเป็นแฟ้ม PDF หรือ XPS

 1. คลิกแท็บ File

 2. คลิก บันทึกเป็น

 3. ในกล่อง ชื่อแฟ้ม ให้พิมพ์ชื่อของแฟ้ม

 4. ในรายการ บันทึกเป็นชนิด ให้เลือก PDF หรือ เอกสาร XPS

 5. ถ้าเอกสารใช้ในการดูแบบออนไลน์เท่านั้น คุณสามารถบีบอัดขนาดแฟ้มได้โดยการคลิก ขนาดเล็กสุด (การประกาศ ออนไลน์) ที่อยู่ถัดจาก ปรับให้เหมาะสมสำหรับ

 6. ถ้าคุณต้องการบันทึกเอกสารเพียงบางส่วน, ต้องการรวมเครื่องหมายการตรวจทานแก้ไขหรือคุณสมบัติเอกสารไว้ด้วย หรือต้องการสร้างการเชื่อมโยงหลายมิติไปยังหัวเรื่องหรือสร้างที่คั่นหน้าไว้ในเอกสารโดยอัตโนมัติ ให้คลิก ตัวเลือก แล้วคลิกตัวเลือกที่คุณต้องการใช้

 7. คลิก Save

บันทึกเอกสารเป็นเว็บเพจ

 1. คลิกแท็บ File

 2. คลิก บันทึกเป็น

 3. ถ้าคุณต้องการประกาศเอกสารไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์ ให้เรียกดูชื่อเซิร์ฟเวอร์ แล้วคลิกเอกสาร (ไม่ต้องคลิกสองครั้งที่เอกสาร)

 4. ในกล่อง ชื่อแฟ้ม ให้พิมพ์ชื่อของแฟ้ม

 5. ในกล่อง บันทึกเป็นชนิด ให้คลิก เว็บเพจ หรือ เว็บเพจแบบแฟ้มเดียว

  ถ้าคุณบันทึกเอกสารเป็นเว็บเพจ (รูปแบบ HTML) และต้องการย้ายหรือส่งเอกสารนั้นเป็นสิ่งที่แนบกับข้อความอีเมลในภายหลัง อย่าลืมว่าคุณต้องรวมโฟลเดอร์ที่มีแฟ้มที่สนับสนุนไว้ด้วย โฟลเดอร์นี้จะมีชื่อเหมือนกับชื่อแฟ้มของเอกสาร ถ้าคุณบันทึกเอกสารเป็นแฟ้มเว็บเพจแบบแฟ้มเดียว ข้อมูลทั้งหมดจะรวมอยู่ในเอกสารอยู่แล้ว

 6. คลิก Save

การบันทึกเอกสารในรูปแบบข้อความ OpenDocument

 1. คลิกแท็บ File

 2. คลิก บันทึกเป็น

 3. ในกล่อง ชื่อแฟ้ม ให้พิมพ์ชื่อของแฟ้ม

 4. ในกล่อง บันทึกเป็นชนิด ให้คลิก ข้อความ OpenDocument

  ถ้าคุณต้องการรักษารุ่นของแฟ้มเป็นเอกสาร Word คุณต้องบันทึกแฟ้มนั้นเป็นเอกสาร Word (ตัวอย่างเช่น รูปแบบแฟ้ม .docx) ก่อนที่จะปิด Word

 5. คลิก Save

ด้านบนของหน้า

ปรับการตั้งค่าสำหรับการบันทึกเอกสาร

 1. คุณสามารถส่งออกการกำหนดเองของ Ribbon และแถบเครื่องมือด่วนของคุณไปยังแฟ้มที่ผู้ร่วมงานของคุณสามารถนำเข้าและใช้งานได้ หรือไปยังแฟ้มบนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นก็ได้เช่นกัน

 2. ภายใต้ Help ให้คลิก Options

 3. คลิก Save

 4. ในกล่อง บันทึกแฟ้มในรูปแบบนี้ ให้คลิกรูปแบบแฟ้มที่คุณต้องการใช้

 5. ถัดจากกล่อง ตำแหน่งเริ่มต้นของแฟ้ม ให้คลิก เรียกดู แล้วคลิกโฟลเดอร์ที่คุณต้องการบันทึกแฟ้มของคุณ

  ตัวเลือกเหล่านี้จะควบคุมลักษณะการทำงานเริ่มต้นในครั้งแรกที่คุณใช้คำสั่ง เปิดบันทึก หรือ บันทึกเป็น เมื่อคุณเริ่ม Word ทุกครั้งที่คุณบันทึกเอกสาร คุณสามารถแทนที่การตั้งค่าเหล่านี้ได้โดยการระบุตำแหน่งที่ตั้งหรือรูปแบบอื่นในกล่องโต้ตอบ เปิดบันทึก หรือ บันทึกเป็น

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×