การบันทึกเอกสารใน Word

คุณสามารถใช้คำสั่ง บันทึก และ บันทึกเป็น เพื่อจัดเก็บงานของคุณ และสามารถปรับการตั้งค่าที่ Microsoft Word ใช้เพื่อบันทึกเอกสารของคุณได้

ตัวอย่างเช่น ถ้าเป็นเอกสารที่คุณใช้งานเองและคุณคาดไม่ถึงว่าจะเปิดเอกสารนั้นใน Microsoft Word เวอร์ชันก่อนหน้าได้ คุณสามารถใช้คำสั่ง บันทึก ได้

ถ้าคุณต้องการใช้เอกสารของคุณร่วมกับผู้ที่ใช้ซอฟต์แวร์อื่นที่ไม่ใช่ Microsoft Word 2010 หรือ Microsoft Office Word 2007 หรือถ้าคุณวางแผนที่จะเปิดเอกสารนั้นบนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น คุณต้องเลือกวิธีการและตำแหน่งที่คุณต้องการบันทึกเอกสารนั้น

หมายเหตุ: ถ้าโดยปกติคุณบันทึกเอกสารไว้ในตำแหน่งหรือรูปแบบที่เฉพาะเจาะจงคุณสามารถปรับการตั้งค่าเพื่อให้ค่าเริ่มต้นของ Word เป็นตัวเลือกดังกล่าว

สิ่งสำคัญ: ถ้าคุณต้องการแชร์เอกสารกับผู้อ่านคนอื่นๆ ให้คลิกแท็บ ไฟล์ คลิก ตรวจหาปัญหา ถัดจาก เตรียมสำหรับการแชร์ แล้วคลิก ตรวจสอบเอกสาร ก่อนที่คุณจะบันทึกเอกสาร ตัวเลือก ตรวจสอบเอกสาร จะมีคำสั่งที่ช่วยเพิ่มความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัย และการรับรองความถูกต้องสำหรับเอกสารของคุณ

คุณต้องการทำสิ่งใด

บันทึกเอกสารเป็นครั้งแรก

บันทึกเอกสารที่มีอยู่เป็นเอกสารใหม่ (บันทึกเป็น)

บันทึกเอกสารลงในซีดี

บันทึกเอกสารลงในอุปกรณ์หน่วยความจำ USB

บันทึกเอกสารไว้ในตำแหน่งที่ตั้งที่สามารถเข้าถึงได้จากระยะไกล

บันทึกเอกสารเพื่อให้สามารถเปิดใน Word เวอร์ชันก่อนหน้าได้

บันทึกเอกสารในรูปแบบไฟล์อื่น

ปรับการตั้งค่าสำหรับการบันทึกเอกสาร

บันทึกเอกสารเป็นครั้งแรก

 1. บน แถบเครื่องมือด่วน ให้คลิก บันทึก รูปปุ่ม หรือกด CTRL+S

 2. พิมพ์ชื่อเอกสาร แล้วคลิก บันทึก

  Word จะบันทึกเอกสารนั้นไว้ในตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้น เมื่อต้องการบันทึกเอกสารในตำแหน่งที่ตั้งอื่น ให้เลือกโฟลเดอร์อื่นในรายการโฟลเดอร์ ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณใช้ Windows 7 หรือใน การเชื่อมโยงรายการโปรด (ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณใช้ Windows Vista) หรือในรายการ บันทึกใน (ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณใช้ Microsoft Windows XP) ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้นที่ Word ใช้บันทึกเอกสาร ให้ปรับการตั้งค่าสำหรับการบันทึกเอกสาร

ด้านบนของหน้า

บันทึกเอกสารที่มีอยู่เป็นเอกสารใหม่ (บันทึกเป็น)

เมื่อต้องการป้องกันการเขียนทับเอกสารต้นฉบับ ให้ใช้คำสั่ง บันทึกเป็น เพื่อสร้างไฟล์ใหม่เมื่อคุณเปิดเอกสารต้นฉบับ

 1. เปิดเอกสารที่คุณต้องการบันทึกเป็นไฟล์ใหม่

 2. คลิกแท็บ ไฟล์

 3. คลิก บันทึกเป็น

 4. พิมพ์ชื่อสำหรับเอกสาร แล้วคลิก บันทึก

  Word จะบันทึกเอกสารนั้นไว้ในตำแหน่งที่ตั้งตามค่าเริ่มต้น

  เมื่อต้องการบันทึกเอกสารในตำแหน่งที่ตั้งอื่น ให้คลิกโฟลเดอร์อื่นในรายการ บันทึกใน ในกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้นที่ Word ใช้บันทึกเอกสาร ให้ปรับการตั้งค่าสำหรับการบันทึกเอกสาร

เมื่อต้องการใช้เอกสารหนึ่งเพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับเอกสารอื่นๆ คุณสามารถทำได้ด้วยวิธีง่ายๆ คือให้บันทึกเอกสารไว้ในตำแหน่งที่เก็บเทมเพลต ในกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น ให้คลิก แม่แบบ (ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณใช้ Windows Vista หรือคลิก) แม่แบบที่เชื่อถือได้ (ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณใช้ Windows XP) แล้วคลิก บันทึก เมื่อคุณต้องการสร้างเอกสารใหม่ ในกล่องโต้ตอบ เอกสารใหม่ ให้ดับเบิลคลิกที่ ใหม่จากที่มีอยู่

อีกวิธีหนึ่งในการใช้เอกสารหนึ่งเป็นพื้นฐานสำหรับเอกสารอื่นๆ คือการบันทึกเอกสารนั้นเป็นเทมเพลต

ด้านบนของหน้า

บันทึกเอกสารลงในซีดี

 1. ใช้คำสั่ง บันทึก หรือ บันทึกเป็น เพื่อบันทึกเอกสารลงในโฟลเดอร์ที่คุณสามารถค้นหาได้ง่าย

 2. ใส่แผ่นซีดีเปล่าที่เขียนได้ลงในเครื่องบันทึกซีดี ใช้แผ่นแบบใดแบบหนึ่งต่อไปนี้

  • คอมแพคดิสก์แบบบันทึกได้ (CD-R)

  • คอมแพคดิสก์แบบเขียนใหม่ได้ (CD-RW)

   ถ้าเป็นซีดีแบบเขียนใหม่ได้ คุณสามารถคัดลอกข้อมูลลงซีดีและลบข้อมูลออกจากซีดีได้หลายครั้ง

 3. คลิก เริ่ม แล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ โดยขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการบนคอมพิวเตอร์ของคุณ

  Windows 7

  1. คลิก คอมพิวเตอร์

  2. ในรายการของโฟลเดอร์ให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจากคอมพิวเตอร์เพื่อขยายรายการดิสก์ไดรฟ์

  3. คลิกไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่คุณต้องการคัดลอกไปยังซีดี แล้วลากไปยังไดรฟ์ที่ใช้บันทึกซีดีในรายการโฟลเดอร์

   เมื่อต้องการเลือกไฟล์มากกว่าหนึ่งไฟล์ ให้กด CTRL ค้างไว้ในขณะที่คุณคลิกไฟล์ที่ต้องการ

  4. ในกล่องโต้ตอบ เขียนดิสก์ ให้คลิก USB แฟลชไดรฟ์หรือคลิกเครื่องเล่นซีดี/ดีวีดี ขึ้นอยู่กับรูปแบบซีดีที่คุณต้องการใช้ ถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องนี้ ให้คลิก แบบใดที่ฉันควรเลือก

  5. พิมพ์ชื่อซีดีในกล่อง ชื่อดิสก์ แล้วคลิก ถัดไป

  6. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

  Windows Vista

  1. คลิก คอมพิวเตอร์

  2. คลิก โฟลเดอร์ เพื่อขยายรายการโฟลเดอร์ แล้วคลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก คอมพิวเตอร์ เพื่อขยายรายการดิสก์ไดรฟ์

  3. คลิกไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่คุณต้องการคัดลอกไปยังซีดี แล้วลากไปยังไดรฟ์ที่ใช้บันทึกซีดีในรายการโฟลเดอร์

   เมื่อต้องการเลือกไฟล์มากกว่าหนึ่งไฟล์ ให้กด CTRL ค้างไว้ในขณะที่คุณคลิกไฟล์ที่ต้องการ

  4. ในกล่องโต้ตอบ บันทึกลงแผ่นดิสก์ ให้คลิก Live File System หรือ การเขียนแบบต้นฉบับ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบซีดีที่คุณต้องการใช้ ถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องนี้ ให้คลิก รูปแบบซีดีหรือดีวีดีใดที่ฉันควรใช้

  5. พิมพ์ชื่อซีดีในกล่อง ชื่อดิสก์ แล้วคลิก ถัดไป

  6. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

  Windows XP

  1. คลิก คอมพิวเตอร์ของฉัน

  2. บนเมนู มุมมอง ให้ชี้ไปที่ แถบสำรวจ แล้วคลิก โฟลเดอร์

  3. คลิกไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่คุณต้องการคัดลอกไปยังซีดี แล้วลากไปยังไดรฟ์ที่ใช้บันทึกซีดีในรายการโฟลเดอร์

   เมื่อต้องการเลือกไฟล์มากกว่าหนึ่งไฟล์ ให้กด CTRL ค้างไว้ในขณะที่คุณคลิกไฟล์ที่ต้องการ

  4. ดับเบิลคลิกที่ไดรฟ์ที่ใช้บันทึกซีดี Windows XP จะแสดงพื้นที่ชั่วคราวซึ่งเป็นตำแหน่งที่เก็บไฟล์นั้นก่อนที่จะถูกคัดลอกไปยังซีดี ตรวจสอบว่าไฟล์และโฟลเดอร์ที่คุณต้องการคัดลอกไปยังซีดีปรากฏอยู่ภายใต้ แฟ้มที่พร้อมสำหรับการเขียนลงบนซีดี

  5. ภายใต้ งานเกี่ยวกับการเขียนซีดี ให้คลิก เขียนไฟล์เหล่านี้ลงบนซีดี Windows จะเริ่มตัวช่วยสร้างการเขียนซีดี ทำตามคำแนะนำในตัวช่วยสร้าง

 • อย่าคัดลอกไฟล์จำนวนมากเกินกว่าที่ซีดีจะสามารถรับได้ ตรวจดูความจุของซีดีแต่ละแผ่นจากบรรจุภัณฑ์ของซีดี สำหรับไฟล์ที่มีขนาดใหญ่เกินกว่าจะบันทึกลงบนซีดีหนึ่งแผ่นได้ คุณสามารถคัดลอกไฟล์ไปยังดีวีดีแบบบันทึกได้ (DVD-R หรือ DVD+R) หรือดีวีดีแบบเขียนใหม่ได้ (DVD-RW หรือ DVD+RW) อย่างไรก็ตาม Windows XP ไม่สนับสนุนการคัดลอกไปยังดีวีดี ดังนั้น คุณจะต้องใช้ซอฟต์แวร์การเขียนแก้ดีวีดี

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีเนื้อที่ว่างบนฮาร์ดดิสก์เพียงพอที่จะเก็บไฟล์ชั่วคราวที่สร้างขึ้นในระหว่างกระบวนการเขียนซีดี สำหรับซีดีมาตรฐาน Windows จะสงวนเนื้อที่ว่างที่มีอยู่ไว้สูงสุด 700 เมกะไบต์ (MB) สำหรับซีดีความจุสูง Windows จะสงวนเนื้อที่ว่างที่มีอยู่ไว้สูงสุด 1 กิกะไบต์ (GB)

 • หลังจากคุณคัดลอกไฟล์หรือโฟลเดอร์ลงซีดีแล้ว คุณสามารถเรียกดูซีดีเพื่อยืนยันว่าไฟล์เหล่านั้นได้รับการคัดลอกเรียบร้อยแล้ว

ด้านบนของหน้า

บันทึกเอกสารลงในอุปกรณ์หน่วยความจำ USB

 1. เสียบอุปกรณ์หน่วยความจำที่พอร์ต USB

 2. คลิกแท็บ ไฟล์

 3. คลิก บันทึกเป็น

 4. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  Windows 7

  1. คลิก คอมพิวเตอร์

  2. ภายใต้ อุปกรณ์ที่มีที่เก็บข้อมูลแบบถอดได้ ให้ดับเบิลคลิกที่อุปกรณ์หน่วยความจำ USB

  Windows Vista

  1. คลิก คอมพิวเตอร์

  2. ภายใต้ อุปกรณ์ที่มีที่เก็บข้อมูลแบบถอดได้ ให้ดับเบิลคลิกที่อุปกรณ์หน่วยความจำ USB

  Windows XP

  1. คลิก คอมพิวเตอร์ของฉัน

  2. ดับเบิลคลิกที่อุปกรณ์หน่วยความจำ USB

 5. ในกล่อง ชื่อไฟล์ ให้พิมพ์ชื่อเอกสาร

 6. คลิก บันทึก

ด้านบนของหน้า

บันทึกเอกสารไว้ในตำแหน่งที่ตั้งที่สามารถเข้าถึงได้จากระยะไกล

คุณสามารถบันทึกเอกสารไว้ในโฟลเดอร์เครือข่ายหรือบนเว็บเซิร์ฟเวอร์ได้

บันทึกเอกสารไว้ในโฟลเดอร์เครือข่าย

 1. คลิกแท็บ ไฟล์

 2. คลิก บันทึกเป็น

 3. ค้นหาตำแหน่งที่ตั้งของโฟลเดอร์เครือข่าย

 4. ถ้ามีการแมปโฟลเดอร์เครือข่ายไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ ในรายการตำแหน่งที่ตั้ง ให้คลิก คอมพิวเตอร์ ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณใช้ Windows Vista หรือคลิก คอมพิวเตอร์ของฉัน ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณใช้ Windows XP แล้วคลิกที่ชื่อโฟลเดอร์นั้น

  คุณสามารถเข้าถึงโฟลเดอร์เครือข่ายได้อย่างง่ายดายด้วยการแมปโฟลเดอร์นั้นไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ ถ้าคุณยังไม่ได้แมปโฟลเดอร์ไว้ คุณสามารถคลิก เครื่องมือ ในกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น จากนั้นคลิก แมปไดรฟ์เครือข่าย แล้วทำตามคำแนะนำในกล่องโต้ตอบ แมปไดรฟ์เครือข่าย

 5. ถ้าคุณทราบชื่อและตำแหน่งที่ตั้งของโฟลเดอร์เครือข่ายที่แชร์ ให้พิมพ์ชื่อลงในกล่อง ชื่อไฟล์ โดยเริ่มต้นด้วยเครื่องหมายทับขวา (\) สองอัน แล้วกด ENTER

 6. พิมพ์ชื่อสำหรับเอกสาร แล้วคลิก บันทึก

บันทึกเอกสารไว้ในเว็บเซิร์ฟเวอร์

Windows 7

ถ้าคุณต้องการบันทึกเอกสารไว้ในไลบรารี SharePoint ให้ทำดังต่อไปนี้

 1. คลิกแท็บ ไฟล์

 2. คลิก บันทึกและส่งแล้วคลิก บันทึกไปยัง SharePoint

 3. ค้นหาตำแหน่งที่ตั้ง SharePoint ที่คุณต้องการบันทึก แล้วคลิก บันทึกเป็น

 4. ในกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น ให้คลิก บันทึก

ถ้าคุณกำลังบันทึกเอกสารลงใน OneDrive ให้ทำดังนี้

 1. คลิกแท็บ ไฟล์ แล้วคลิก บันทึกและส่ง

 2. คลิก บันทึกไปยังเว็บ

 3. คลิก ลงชื่อเข้าใช้ จากนั้นใส่ Windows Live ID และรหัสผ่านของคุณ แล้วคลิก ตกลง

  ถ้าคุณใช้ Hotmail, Messenger หรือ Xbox Live คุณจะมีบัญชี Windows Live ID อยู่แล้ว ถ้าคุณยังไม่มี ให้คลิก ลงทะเบียน สำหรับ OneDrive เพื่อสร้างบัญชี Windows Live ID ใหม่

 4. เลือกโฟลเดอร์ใน OneDrive แล้วคลิก บันทึกเป็น

 5. พิมพ์ชื่อสำหรับไฟล์ของคุณ แล้วคลิก บันทึก

  เอกสารนั้นจะถูกบันทึกใน OneDrive ใน OneDrive คุณสามารถอนุญาตให้ผู้อื่นดูและแก้ไขเนื้อหาของโฟลเดอร์ของคุณได้ เมื่อคุณต้องการแชร์เอกสาร ให้คุณส่งลิงก์ไปยังโฟลเดอร์นั้น

Windows Vista

ถ้าคุณต้องการบันทึกเอกสารไว้ในไลบรารีเอกสารบนไซต์ Windows SharePoint Services 3.0 ให้ทำดังต่อไปนี้

 1. คลิกแท็บ ไฟล์

 2. คลิก บันทึกเป็น

 3. ค้นหาตำแหน่งที่ตั้งของเว็บเซิร์ฟเวอร์

 4. ในกล่อง ชื่อไฟล์ ให้พิมพ์ URL ของไซต์ แล้วกด ENTER

 5. ดับเบิลคลิกที่ชื่อของไลบรารีเอกสาร

 6. พิมพ์ชื่อสำหรับเอกสาร แล้วคลิก บันทึก

ถ้าคุณต้องการบันทึกเอกสารไว้บนเว็บไซต์ใน MSN ให้ทำดังต่อไปนี้

 1. ในกล่อง ชื่อไฟล์ ให้พิมพ์ URL ของไซต์ MSN ของคุณ แล้วกด ENTER

 2. พิมพ์ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณเพื่อเข้าสู่ระบบไปยังไซต์

ถ้าคุณต้องการบันทึกเอกสารไว้ในตำแหน่ง File Transfer Protocol (FTP) ที่คุณกำหนดค่าไว้แล้ว ให้ทำดังต่อไปนี้

 1. คลิกแท็บ ไฟล์

 2. คลิก บันทึกเป็น

 3. ในกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น ให้ขยายรายการ โฟลเดอร์ แล้วคลิก คอมพิวเตอร์

 4. ดับเบิลคลิกที่ตำแหน่ง FTP ในรายการ ตำแหน่งบนเครือข่าย

  FTP เป็นวิธีหนึ่งในการเปิดและบันทึกไฟล์บนเว็บเซิร์ฟเวอร์ ถ้าคุณทราบชื่อและข้อมูลประจำตัวในการเข้าสู่ระบบเซิร์ฟเวอร์ คุณสามารถเพิ่มเซิร์ฟเวอร์นั้นลงในตำแหน่งบนเครือข่ายของคุณได้โดยการคลิกขวาที่ คอมพิวเตอร์ แล้วคลิก เพิ่มตำแหน่งบนเครือข่าย ในกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น

Windows XP

 1. คลิกแท็บ ไฟล์

 2. คลิก บันทึกเป็น

 3. ค้นหาตำแหน่งที่ตั้งของเว็บเซิร์ฟเวอร์

  • ถ้าคุณต้องการบันทึกเอกสารไว้ในไลบรารีเอกสารบนไซต์ Windows SharePoint Services 3.0 ให้พิมพ์ URL ของไซต์ในกล่อง ชื่อไฟล์ แล้วกด ENTER ดับเบิลคลิกที่ชื่อของไลบรารีเอกสาร

  • ถ้าคุณต้องการบันทึกเอกสารไว้บนเว็บไซต์ใน MSN ให้คลิก ตำแหน่งเครือข่ายของฉัน แล้วดับเบิลคลิกที่ เว็บไซต์ของฉันบน MSN พิมพ์รหัสผ่านของคุณ (ถ้าจำเป็น) แล้วดับเบิลคลิกที่ชื่อไซต์

  • ถ้าคุณต้องการบันทึกเอกสารไว้ในตำแหน่ง File Transfer Protocol (FTP) ที่คุณกำหนดค่าไว้แล้ว ให้เลือก ตำแหน่ง FTP ในรายการ บันทึกใน แล้วดับเบิลคลิกที่ตำแหน่ง FTP

   FTP เป็นวิธีหนึ่งในการเปิดและบันทึกไฟล์บนเว็บเซิร์ฟเวอร์ ถ้าคุณทราบชื่อและข้อมูลประจำตัวในการเข้าสู่ระบบเซิร์ฟเวอร์ คุณสามารถเพิ่มเซิร์ฟเวอร์นั้นลงในตำแหน่ง FTP ของคุณได้โดยการคลิก เพิ่ม/ปรับเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้ง FTP ในกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น

 4. พิมพ์ชื่อสำหรับเอกสาร แล้วคลิก บันทึก

ด้านบนของหน้า

บันทึกเอกสารเพื่อให้สามารถเปิดใน Word เวอร์ชันก่อนหน้าได้

ถ้าคุณบันทึกเอกสารของคุณในรูปแบบไฟล์ .docx ซึ่งเป็นรูปแบบเริ่มต้น ผู้ใช้ Microsoft Word 2003, Word 2002 และ Word 2000 จะต้องติดตั้ง แพคความเข้ากันได้ของ Microsoft Office สำหรับรูปแบบไฟล์ Word, Excel และ PowerPoint 2007 เพื่อเปิดเอกสาร หรือคุณสามารถบันทึกเอกสารในรูปแบบที่เปิดได้โดยตรงใน Word เวอร์ชันก่อนหน้า  แต่การจัดรูปแบบและเค้าโครงที่ขึ้นอยู่กับฟีเจอร์ใหม่ใน Word 2010 อาจไม่มีให้ใช้งานในเวอร์ชันก่อนหน้า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟีเจอร์ที่มีให้ใช้งานใน Word เวอร์ชันก่อนหน้า ให้ดู สร้างเอกสารที่จะใช้โดย Word เวอร์ชันก่อนหน้า

 1. คลิกแท็บ ไฟล์

 2. คลิก บันทึกเป็น

 3. ในกล่อง ชื่อไฟล์ ให้พิมพ์ชื่อเอกสาร แล้วคลิก บันทึก

 4. ในรายการ บันทึกเป็นชนิด ให้คลิก Word 97-2003 Document ซึ่งจะเป็นการเปลี่ยนรูปแบบไฟล์เป็น .doc

 5. พิมพ์ชื่อเอกสาร แล้วคลิก บันทึก

ถ้าคุณต้องบันทึกเอกสารในรูปแบบ Word 97-2003 อยู่บ่อยครั้ง ให้ดู บันทึกเอกสารในรูปแบบไฟล์ก่อนหน้าโดยค่าเริ่มต้น

ด้านบนของหน้า

บันทึกเอกสารในรูปแบบไฟล์อื่น

ถ้าคุณกำลังสร้างเอกสารสำหรับผู้อื่น คุณสามารถกำหนดให้เอกสารนั้นเป็นแบบอ่านได้แต่แก้ไขไม่ได้ หรือทั้งอ่านได้และแก้ไขได้ ถ้าคุณต้องการให้เอกสารนั้นเป็นแบบอ่านได้แต่แก้ไขไม่ได้ ให้บันทึกเอกสารเป็นไฟล์ PDF หรือ XPS หรือบันทึกเป็นเว็บเพจ ถ้าคุณต้องการให้เอกสารของคุณเป็นแบบอ่านได้และแก้ไขได้ แต่ต้องการรูปแบบไฟล์ที่ไม่ใช่ .docx หรือ .doc คุณสามารถใช้รูปแบบอื่น เช่น ข้อความธรรมดา (.txt), Rich Text Format (.rtf), OpenDocument Text (.odt) และ Microsoft Works (.wps) ได้

PDF และ XPS    PDF และ XPS เป็นรูปแบบที่บุคคลทั่วไปสามารถอ่านได้ในซอฟต์แวร์ที่ใช้ดูเอกสารโดยทั่วไป รูปแบบเหล่านี้จะรักษาเค้าโครงหน้าของเอกสารไว้

เว็บเพจ    เว็บเพจจะแสดงในเว็บเบราว์เซอร์ รูปแบบนี้จะไม่รักษาเค้าโครงหน้าของเอกสารของคุณ เมื่อผู้อ่านปรับขนาดหน้าต่างเบราว์เซอร์ เค้าโครงของเอกสารก็จะเปลี่ยนแปลงไปด้วย คุณสามารถบันทึกเอกสารเป็นเว็บเพจทั่วไป (รูปแบบ HTML) หรือเป็นเว็บเพจแบบไฟล์เดียว (รูปแบบ MHTML) ก็ได้ เมื่อใช้รูปแบบ HTML ไฟล์ที่สนับสนุนใดๆ (เช่น รูป) จะถูกเก็บไว้ในโฟลเดอร์แยกต่างหากที่สัมพันธ์กับเอกสาร เมื่อใช้รูปแบบ MHTML ไฟล์ที่สนับสนุนทั้งหมดจะถูกเก็บไว้ด้วยกันกับเอกสารในไฟล์เดียวกัน รูปแบบ MHTML ได้รับการสนับสนุนโดย Microsoft Internet Explorer 4.0

คุณสามารถบันทึกเอกสารในรูปแบบอื่นที่สามารถเปิดได้โดยโปรแกรมแก้ไขข้อความต่างๆ รูปแบบเหล่านี้ ได้แก่ ข้อความธรรมดา (.txt), Rich Text Format (.rtf), OpenDocument Text (.odt) และ Microsoft Works (.wps) อย่างไรก็ตาม การบันทึกเอกสาร Office Word 2007 หรือเวอร์ชันที่ใหม่กว่าไว้ในรูปแบบเหล่านี้ไม่ได้รักษาการจัดรูปแบบ เค้าโครง หรือฟีเจอร์อื่นๆ ของเอกสารไว้อย่างครบถ้วน จึงควรใช้รูปแบบเหล่านี้เฉพาะในกรณีที่คุณไม่จำเป็นต้องรักษาลักษณะดังกล่าวของเอกสารไว้เท่านั้น คุณสามารถเลือกรูปแบบเหล่านี้ได้ในรายการ บันทึกเป็นชนิด ในกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น

บันทึกเอกสารเป็นไฟล์ PDF หรือ XPS

 1. คลิกแท็บ ไฟล์

 2. คลิก บันทึกเป็น

 3. ในกล่อง ชื่อไฟล์ ให้พิมพ์ชื่อให้กับไฟล์นั้น

 4. ในรายการ บันทึกเป็นชนิด ให้เลือก PDF หรือ เอกสาร XPS

 5. ถ้าเอกสารใช้ในการดูแบบออนไลน์เท่านั้น คุณสามารถบีบอัดขนาดไฟล์ได้โดยการคลิก ขนาดเล็กสุด (การประกาศ ออนไลน์) ที่อยู่ถัดจาก ปรับให้เหมาะสมสำหรับ

 6. ถ้าคุณต้องการบันทึกเอกสารเพียงบางส่วน, ต้องการรวมเครื่องหมายการตรวจทานแก้ไขหรือคุณสมบัติเอกสารไว้ด้วย หรือต้องการสร้างไฮเปอร์ิลิงก์ไปยังหัวเรื่องหรือสร้างบุ๊กมาร์กไว้ในเอกสารโดยอัตโนมัติ ให้คลิก ตัวเลือก แล้วคลิกตัวเลือกที่คุณต้องการใช้

 7. คลิก บันทึก

บันทึกเอกสารเป็นเว็บเพจ

 1. คลิกแท็บ ไฟล์

 2. คลิก บันทึกเป็น

 3. ถ้าคุณต้องการประกาศเอกสารไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์ ให้เรียกดูชื่อเซิร์ฟเวอร์ แล้วคลิกเอกสาร (ไม่ต้องดับเบิลคลิกที่เอกสาร)

 4. ในกล่อง ชื่อไฟล์ ให้พิมพ์ชื่อให้กับไฟล์นั้น

 5. ในกล่อง บันทึกเป็นชนิด ให้คลิก เว็บเพจ หรือ เว็บเพจแบบไฟล์เดียว

  ถ้าคุณบันทึกเอกสารเป็นเว็บเพจ (รูปแบบ HTML) และต้องการย้ายหรือส่งเอกสารนั้นเป็นสิ่งที่แนบมากับข้อความอีเมลในภายหลัง อย่าลืมว่าคุณต้องรวมโฟลเดอร์ที่มีไฟล์ที่สนับสนุนไว้ด้วย โฟลเดอร์นี้จะมีชื่อเหมือนกับชื่อไฟล์ของเอกสาร ถ้าคุณบันทึกเอกสารเป็นไฟล์เว็บเพจแบบไฟล์เดียว ข้อมูลทั้งหมดจะรวมอยู่ในเอกสารอยู่แล้ว

 6. คลิก บันทึก

บันทึกเอกสารในรูปแบบข้อความ OpenDocument

 1. คลิกแท็บ ไฟล์

 2. คลิก บันทึกเป็น

 3. ในกล่อง ชื่อไฟล์ ให้พิมพ์ชื่อให้กับไฟล์นั้น

 4. ในกล่อง บันทึกเป็นชนิด ให้คลิก ข้อความ OpenDocument

  ถ้าคุณต้องการรักษาเวอร์ชันของไฟล์เป็นเอกสาร Word คุณต้องบันทึกไฟล์นั้นเป็นเอกสาร Word (ตัวอย่างเช่น รูปแบบไฟล์ .docx) ก่อนที่จะปิด Word

 5. คลิก บันทึก

ด้านบนของหน้า

ปรับการตั้งค่าสำหรับการบันทึกเอกสาร

 1. คลิกแท็บ ไฟล์

 2. ภายใต้ วิธีใช้ ให้คลิก ตัวเลือก

 3. คลิก บันทึก

 4. ในกล่อง บันทึกไฟล์ในรูปแบบนี้ ให้คลิกรูปแบบไฟล์ที่คุณต้องการใช้

 5. ถัดจากกล่อง ตำแหน่งเริ่มต้นของไฟล์ ให้คลิก เรียกดู แล้วคลิกโฟลเดอร์ที่คุณต้องการบันทึกไฟล์ของคุณ

  ตัวเลือกเหล่านี้จะควบคุมลักษณะการทำงานเริ่มต้นในครั้งแรกที่คุณใช้คำสั่ง เปิด, บันทึก หรือ บันทึกเป็น เมื่อคุณเริ่ม Word ทุกครั้งที่คุณบันทึกเอกสาร คุณสามารถแทนที่การตั้งค่าเหล่านี้ได้โดยการระบุตำแหน่งที่ตั้งหรือรูปแบบอื่นในกล่องโต้ตอบ เปิด, บันทึก หรือ บันทึกเป็น

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×