การบันทึกเวิร์กบุ๊กเป็นเทมเพลต

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ถ้าคุณใช้เค้าโครงหรือข้อมูลแบบเดิมในเวิร์กบุ๊กเป็นประจำ ให้บันทึกไว้เป็นเทมเพลตเพื่อคุณจะสามารถใช้เทมเพลตนั้นสร้างเวิร์กบุ๊กเพิ่มได้ แทนที่จะต้องเริ่มจากเวิร์กบุ๊กเปล่า

คุณสามารถใช้เทมเพลของคุณเองเพื่อสร้างเวิร์กบุ๊กใหม่ หรือคุณสามารถใช้เทมเพลกำหนดไว้ล่วงหน้าจำนวนมากที่คุณสามารถดาวน์โหลดได้จาก Microsoft Office Online

การบันทึกเวิร์กบุ๊กเป็นเทมเพลต

 1. ถ้าคุณกำลังบันทึกเวิร์กบุ๊กในเทมเพลตเป็นครั้งแรก เริ่มต้น ด้วยการตั้งค่าตำแหน่งที่ตั้งเทมเพลตส่วนบุคคลเริ่มต้น:

  1. คลิก ไฟล์ > ตัวเลือก

  2. คลิก บันทึก จากนั้นภายใต้ บันทึกเวิร์กบุ๊ก ให้ป้อนเส้นทางไปยังตำแหน่งที่ตั้งเทมเพลตส่วนบุคคลในกล่อง ตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้นของเทมเพลตส่วนบุคคล

   โดยปกติแล้วเส้นทางนี้คือ: เทมเพลต Office C:\Users\[UserName]\Documents\Custom

   ตัวเลือกที่คุณสามารถตั้งค่าสำหรับการบันทึกเวิร์กบุ๊ก

  3. คลิก ตกลง

   เมื่อได้ตั้งค่าตัวเลือกนี้แล้ว เทมเพลตแบบกำหนดเองทั้งหมดที่คุณบันทึกในโฟลเดอร์ เทมเพลตของฉัน จะปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติภายใต้ ส่วนบุคคล บนหน้า ใหม่ (ไฟล์ > ใหม่)

 2. เปิดเวิร์กบุ๊กที่คุณต้องการใช้เป็นเทมเพลต

 3. คลิก ไฟล์ > ส่งออก

 4. ภายใต้ ส่งออก ให้คลิก เปลี่ยนชนิดไฟล์

 5. ในกล่อง ชนิดไฟล์ของเวิร์กบุ๊ก ให้ดับเบิลคลิกที่ เทมเพลต

 6. ในกล่อง ชื่อไฟล์ ให้พิมพ์ชื่อที่คุณต้องการใช้เป็นชื่อของเทมเพลต

 7. คลิก บันทึก แล้วปิดเทมเพลต

สร้างเวิร์กบุ๊กโดยยึดตามเทมเพลต

ด้วยแม่แบบ ที่คุณสร้างไว้ข้างต้น คุณสามารถสร้างเวิร์กบุ๊กใหม่ ส่วนนี้บอกวิธีการดำเนินดังกล่าว

หมายเหตุ: มาระหว่าง คุณสามารถเรียกดูเทมเพลตออนไลน์ต่าง ๆ ใน Excel และใช้แทน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูดาวน์โหลดเทมเพลฟรี สร้างไว้ล่วงหน้า

 1. คลิก ไฟล์ > ใหม่

 2. คลิก ส่วนบุคคล

  ตำแหน่งที่ตั้งของเทมเพลตส่วนบุคคล

 3. ดับเบิลคลิกที่เทมเพลตที่คุณเพิ่งสร้างขึ้น

  Excel จะสร้างเวิร์กบุ๊กใหม่โดยยึดตามเทมเพลตของคุณ

การบันทึกเวิร์กบุ๊กเป็นเทมเพลต

 1. เปิดเวิร์กบุ๊กที่คุณต้องการใช้เป็นเทมเพลต

 2. คลิกไฟล์ จากนั้น คลิกบันทึกเป็น

 3. ในกล่อง ชื่อไฟล์ ให้พิมพ์ชื่อที่คุณต้องการใช้เป็นชื่อของเทมเพลต

 4. ในช่อง บันทึกเป็นชนิด ให้คลิก เทมเพลต Excel หรือคลิก เทมเพลตที่เปิดใช้งานแมโคร Microsoft Excel ถ้าเวิร์กบุ๊กมีแมโครที่คุณต้องการให้พร้อมใช้งานในเทมเพลต

 5. คลิก บันทึก

  แม่แบบจะถูกวางในโฟลเดอร์เทมเพลตเพื่อให้แน่ใจว่า จะพร้อมใช้งานเมื่อคุณต้องการใช้เพื่อสร้างเวิร์กบุ๊กใหม่โดยอัตโนมัติ

เคล็ดลับ: คุณสามารถคัดลอกเวิร์กบุ๊ก Excel ลงในโฟลเดอร์เทมเพลต แล้วคุณสามารถใช้เวิร์กบุ๊กเป็นเทมเพลตโดยไม่บันทึกในรูปแบบไฟล์เทมเพลต (.xltx หรือ.xltm) ในWindows Vista โฟลเดอร์เทมเพลตมัก \AppData\Roaming\Microsoft\Templates C:\Users\ <ชื่อของคุณ > ใน Microsoft Windows XP โฟลเดอร์เทมเพลตมัก C:\Documents and Settings\ <ชื่อของคุณ > \Application Data\Microsoft\Templates

ใช้เทมเพลตเพื่อสร้างเวิร์กบุ๊กใหม่

 1. คลิกไฟล์ แล้ว คลิ กใหม่

 2. ภายใต้ เทมเพลตที่พร้อมใช้งาน ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการให้เวิร์กบุ๊กยึดตามเทมเพลตที่ใช้ล่าสุด คลิกเทมเพลล่าสุด ทางแล้ว ดับเบิลคลิกที่เทมเพลตที่คุณต้องการใช้

  • เมื่อต้องการให้เวิร์กบุ๊กยึดตามเทมเพลตติดตั้ง คลิกเทมเพลตตัวอย่างแล้ว ดับเบิลคลิกที่เทมเพลตที่คุณต้องการใช้

  • เมื่อต้องการให้เวิร์กบุ๊กยึดตามเทมเพลตที่คุณสร้างขึ้น คลิกเทมเพลตของฉัน ทางจากนั้น บนแท็บเทมเพลตส่วนบุคคล ดับเบิลคลิกที่เทมเพลตที่คุณต้องการใช้

  • เมื่อต้องการยึดเวิร์กบุ๊กเวิร์กบุ๊กอื่น คลิกใหม่จากที่มีอยู่ ทางแล้ว คลิกสองครั้งที่เวิร์กบุ๊กที่คุณต้องการใช้

เคล็ดลับ: เมื่อคุณเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต คุณสามารถเข้าถึงเทมเพลตที่พร้อมใช้งานจาก Office.com ภายใต้เทมเพลต Office.Com คลิกประเภท และจากนั้น ภายใต้ประเภทนั้น ดับเบิลคลิกที่เทมเพลตที่คุณต้องการดาวน์โหลด ถ้าเทมเพลตที่คุณต้องการดาวน์โหลดได้รับมาจากการเป็นสมาชิกของชุมชน Microsoft Office.com คุณต้องคลิกฉันยอมรับ การยอมรับข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานสำหรับชุมชนเทมเพลข้อตกลงการใช้ก่อนที่คุณสามารถดาวน์โหลดแม่แบบนั้น

การบันทึกเวิร์กบุ๊กเป็นเทมเพลต

 1. เปิดเวิร์กบุ๊กที่คุณต้องการใช้เป็นเทมเพลต

 2. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม จากนั้นคลิก บันทึกเป็น

 3. ในกล่อง ชื่อไฟล์ ให้พิมพ์ชื่อที่คุณต้องการใช้เป็นชื่อของเทมเพลต

 4. ในช่อง บันทึกเป็นชนิด ให้คลิก เทมเพลต Excel หรือคลิก เทมเพลตที่เปิดใช้งานแมโคร Microsoft Excel ถ้าเวิร์กบุ๊กมีแมโครที่คุณต้องการให้พร้อมใช้งานในเทมเพลต

 5. คลิก บันทึก

  แม่แบบจะถูกวางในโฟลเดอร์เทมเพลตเพื่อให้แน่ใจว่า จะพร้อมใช้งานเมื่อคุณต้องการใช้เพื่อสร้างเวิร์กบุ๊กใหม่โดยอัตโนมัติ

เคล็ดลับ: คุณสามารถคัดลอกเวิร์กบุ๊ก Excel ลงในโฟลเดอร์เทมเพลต แล้วคุณสามารถใช้เวิร์กบุ๊กเป็นเทมเพลตโดยไม่บันทึกในรูปแบบไฟล์เทมเพลต (.xltx หรือ.xltm) ในWindows Vista โฟลเดอร์เทมเพลตมัก \AppData\Roaming\Microsoft\Templates C:\Users\ <ชื่อของคุณ > ใน Microsoft Windows XP โฟลเดอร์เทมเพลตมัก C:\Documents and Settings\ <ชื่อของคุณ > \Application Data\Microsoft\Templates

ใช้เทมเพลตเพื่อสร้างเวิร์กบุ๊กใหม่

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม จากนั้น คลิก ใหม่

 2. ใต้ เทมเพลต ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการให้เวิร์กบุ๊กยึดตามเทมเพลตที่ใช้ล่าสุด คลิกล่าสุด และค่าว่าง ทางจากนั้น ภายใต้เทมเพลที่ใช้ล่าสุด ดับเบิลคลิกที่เทมเพลตที่คุณต้องการใช้

  • เมื่อต้องการให้เวิร์กบุ๊กยึดตามเทมเพลตติดตั้ง คลิกติดตั้งเทมเพลต ทางจากนั้น ภายใต้การติดตั้งเทมเพลต ดับเบิลคลิกที่เทมเพลตที่คุณต้องการใช้

  • เมื่อต้องการให้เวิร์กบุ๊กยึดตามเทมเพลตที่คุณสร้างขึ้น คลิกเทมเพลตของฉัน ทางจากนั้น บนแท็บเทมเพลตของฉัน ดับเบิลคลิกที่เทมเพลตที่คุณต้องการใช้

  • เมื่อต้องการยึดเวิร์กบุ๊กเวิร์กบุ๊กอื่น คลิกใหม่จากที่มีอยู่ ทางแล้ว คลิกสองครั้งที่เวิร์กบุ๊กที่คุณต้องการใช้

เคล็ดลับ: เมื่อคุณเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต คุณสามารถเข้าถึงเทมเพลตที่พร้อมใช้งานจาก Office Online ภายใต้Microsoft Office Online คลิกประเภท และจากนั้น ภายใต้ประเภทนั้น ดับเบิลคลิกที่เทมเพลตที่คุณต้องการดาวน์โหลด ถ้าเทมเพลตที่คุณต้องการดาวน์โหลดได้รับมาจากการเป็นสมาชิกของชุมชน Microsoft แบบออนไลน์ของ Office คุณต้องคลิกฉันยอมรับ การยอมรับข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานสำหรับชุมชนเทมเพลข้อตกลงการใช้ก่อนที่คุณสามารถดาวน์โหลดแม่แบบนั้น

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×