การบันทึกเครื่องมือแบบกำหนดเองเป็นแม่แบบ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถบันทึกเครื่องมือแบบกำหนดเองเป็นแฟ้มแม่แบบ แล้วเพิ่มแฟ้มแม่แบบนั้นเป็นเครื่องมือใหม่ในพื้นที่ทำงานอื่นๆ ได้ การทำเช่นนี้จะช่วยให้คุณสามารถเก็บวัตถุการออกแบบทั้งหมด เช่น ฟอร์ม เขตข้อมูล มุมมอง แมโคร และสคริปต์ได้โดยไม่ต้องรวมระเบียนข้อมูลไว้ด้วย การสร้างแม่แบบเครื่องมือช่วยให้ตัวออกแบบมีวิธีในการแจกจ่ายเครื่องมือแบบกำหนดเองสำหรับใช้ในพื้นที่ทำงาน โดยเครื่องมือแบบกำหนดเองใน SharePoint Workspace อาจรวมถึงเครื่องมือที่สร้างขึ้นโดยใช้เครื่องมือรายการ 2010 หรือเครื่องมือที่สร้างขึ้นโดยใช้ฟอร์ม 2007 หรือเครื่องมือฟอร์ม InfoPath

คุณสามารถลองใช้แอปพลิเคชันล็อกการออกแบบของเครื่องมือแบบกำหนดเองก่อนที่คุณบันทึกเป็นเทมเพล ใช้คุณลักษณะนี้ถ้าคุณต้องการป้องกันไม่ให้ผู้อื่นทำการปรับปรุงการออกแบบในพื้นที่ทำงานใดที่สร้างโดยใช้เทมเพล

หมายเหตุ: เครื่องมือแบบกำหนดเองที่สร้างขึ้นโดยใช้เครื่องมือฟอร์ม 2007 หรือเครื่องมือฟอร์ม InfoPath จะไม่อนุญาตให้เข้าถึงตัวออกแบบใน SharePoint Workspace รุ่นนี้ ดังนั้น เฉพาะสมาชิกพื้นที่ทำงานที่ยังคงใช้ Groove 2007 อยู่เท่านั้นที่จะสามารถเปิดใช้งานตัวเลือกในการล็อกการออกแบบเครื่องมือได้

  1. เลือกเครื่องมือแบบกำหนดเองที่คุณต้องการบันทึกเป็นแม่แบบ

  2. คลิกแท็บ พื้นที่ทำงาน แล้วคลิก บันทึกเป็นแม่แบบ

  3. ในกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น ให้เลือกตำแหน่งที่ตั้งดิสก์ที่จะวางเครื่องมือใหม่ หรือยอมรับตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้น แล้วคลิก บันทึก

    ตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้น ซึ่งก็คือโฟลเดอร์แม่แบบเครื่องมือ Groove ใน เอกสารของฉัน จะแสดงขึ้นเมื่อคุณเพิ่มเครื่องมือใหม่โดยคลิกแท็บ พื้นที่ทำงาน คลิก เพิ่ม แล้วคลิก เรียกดูเครื่องมือ...

  4. ถ้าต้องการ ให้ตั้งค่าข้อมูลรหัสผ่านในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกแม่แบบ แล้วคลิก ตกลง

เกี่ยวกับการแจกจ่ายแม่แบบเครื่องมือ

แม่แบบเครื่องมือแบบกำหนดเองเป็นเพียงแฟ้มข้อมูลที่มีนามสกุลแฟ้ม *.gta ดังนั้น คุณจึงสามารถแจกจ่ายไปยังผู้ใช้อื่นๆ ได้ เช่นเดียวกับแฟ้มข้อมูลอื่น ตัวอย่างเช่น คุณสามารถส่งแม่แบบนี้เป็นสิ่งที่แนบมากับอีเมล วางไว้ในเครื่องมือเอกสาร หรือวางบนเซิร์ฟเวอร์แฟ้มหรือเว็บไซต์ได้

เพื่อช่วยเหลือผู้ใช้อื่นๆ คุณอาจให้คำแนะนำเกี่ยวกับตำแหน่งที่ควรวางแฟ้มแม่แบบนั้น เช่น ตำแหน่งที่ตั้งโฟลเดอร์ที่จะอนุญาตให้แม่แบบเครื่องมือแสดงในรายการ เรียกดูเครื่องมือ: โฟลเดอร์แม่แบบเครื่องมือ Groove ใน เอกสารของฉัน

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×