การบันทึกองค์ประกอบดีไซน์ฐานข้อมูลและการนำมาใช้ใหม่

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

Access 2010 มีวิธีที่คุณสามารถใช้เพื่อนำการออกแบบฐานข้อมูลของคุณมาใช้ใหม่ได้หลายวิธีด้วยกัน คุณสามารถบันทึกฐานข้อมูลทั้งฐานข้อมูลเป็นแม่แบบ บันทึกบางส่วนของฐานข้อมูลเป็นส่วนของโปรแกรมประยุกต์ หรือบันทึกเขตข้อมูลหรือชุดของเขตข้อมูลเป็นแม่แบบชนิดข้อมูล ในแต่ละกรณี Access จะสร้างแฟ้มที่คุณสามารถใช้ร่วมกันกับผู้อื่นได้ หรือคุณจะใช้แฟ้มเช่นนี้จากบริษัทอื่นก็ได้เช่นกัน

บทความนี้จะอธิบายวิธีการบันทึกวัตถุฐานข้อมูลต่างๆ เป็นแม่แบบ โดยในบางกรณีจะรวมถึงข้อมูลด้วย นอกจากนี้ ยังอธิบายเกี่ยวกับแม่แบบชนิดต่างๆ และวิธีการใช้แม่แบบเหล่านั้นร่วมกัน บทความนี้จะมีรายละเอียดบางอย่างเกี่ยวกับส่วนของโปรแกรมประยุกต์ที่มาพร้อมกับ Access

บทความนี้กล่าวถึงดีไซน์ฐานข้อมูล หรือฐานข้อมูลแบบต่าง ๆ ที่มาพร้อมกับ Access หรือที่มีอยู่บน Office.com บทนำแบบพื้นฐานเพื่อหลักการออกแบบฐานข้อมูล Access ดูที่บทความพื้นฐานการออกแบบฐานข้อมูล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้แม่แบบฐานข้อมูลที่มาพร้อมกับ Access 2010 ดูบทความบทนำสู่เทมเพลต Access 2010

ในบทความนี้

ภาพรวม

บันทึก และการแชร์องค์ประกอบการออกแบบฐานข้อมูลเพื่อนำมาใช้

บันทึกฐานข้อมูลเป็นเทมเพลตฐานข้อมูลหรือส่วนของแอปพลิเคชัน (*.accdt)

บันทึกเขตข้อมูลเป็นเทมเพลตชนิดข้อมูล (*.accft)

การนำดีไซน์ฐานข้อมูลจากของบริษัทอื่นมาใช้ใหม่

ภาพรวม

บางครั้ง คุณไม่ต้องการเริ่มต้นใหม่ทั้งหมด เมื่อคุณได้ใช้เวลาอย่างมากในการออกแบบเพื่อให้ได้ฐานข้อมูลที่เหมาะสมที่สุด คุณย่อมต้องการที่จะใช้ประโยชน์จากการออกแบบนั้นให้มากที่สุด เช่น โดยการนำมาใช้ใหม่ หรือคุณอาจต้องการใช้งานออกแบบที่ผู้อื่นได้ออกแบบไว้เสร็จสมบูรณ์แล้ว Access มีวิธีหลักๆ ในการนำการออกแบบมาใช้ใหม่สามวิธีด้วยกัน

 • เทมเพลตฐานข้อมูล    คือไฟล์ (ชนิดไฟล์ *.accdt) ที่คุณสามารถใช้ในการสร้างฐานข้อมูลใหม่ได้ โดยทั่วไปแล้ว ฐานข้อมูลที่สร้างขึ้นจากเทมเพลตจะพร้อมใช้งานในทันที แต่คุณก็สามารถทำการกำหนดเองเพื่อให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของคุณได้ ตัวอย่างเช่น เทมเพลตฐานข้อมูลสินทรัพย์บนเว็บจะมีความสามารถในการจัดการสินทรัพย์พื้นฐาน แต่คุณอาจต้องการที่จะขยายความสามารถโดยการเพิ่มข้อมูลแผนกหรืองบประมาณขององค์กรของคุณ Access จะมาพร้อมกับเทมเพลตฐานข้อมูลหลายๆ แบบ ซึ่งคุณสามารถดูได้ในมุมมอง Backstage เมื่อ Access เปิดขึ้น

 • ส่วนของแอปพลิเคชันจะไฟล์เหมือนเทมเพลตฐานข้อมูล แต่คุณใช้เมื่อต้อง การเพิ่มองค์ประกอบการออกแบบกับฐานข้อมูลที่มีอยู่ แทนที่ จะทำหน้าที่เป็นพื้นฐานสำหรับฐานข้อมูลใหม่ ตัวอย่างเช่น ส่วนแอปพลิเคชันข้อคิดเห็นมีตารางที่ถูกตั้งค่าให้ประกอบด้วยข้อคิดเห็น รวมถึงเขตข้อมูลวัน / เวลา บางส่วนของแอปพลิเคชันเริ่มตัวช่วยสร้างเพื่อช่วยให้คุณสามารถสร้างความสัมพันธ์เพื่อกำหนดวิธีการส่วนของแอปพลิเคชันพอดีกับส่วนของตารางที่มีอยู่ เข้าถึงมาพร้อมกับแอปพลิเคชันส่วนต่าง ๆ ซึ่งคุณสามารถดูได้บนแท็บสร้าง

 • เทมเพลตชนิดข้อมูล    คือไฟล์ที่คุณสามารถใช้ในการสร้างเขตข้อมูลและชุดของเขตข้อมูลใหม่ได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้เทมเพลตชนิดข้อมูล วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุด ในการเพิ่มสองเขตข้อมูลที่คู่กัน คือ วันที่/เวลาลงในตารางได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว เทมเพลตชนิดข้อมูลใช้ชนิดไฟล์ (*.accft) ที่ต่างจากเทมเพลตฐานข้อมูลและส่วนของแอปพลิเคชัน Access จะมาพร้อมกับเทมเพลตชนิดข้อมูลหลายชุด ซึ่งคุณสามารถดูได้ในแท็บ เขตข้อมูล เมื่อคุณมีตารางเปิดอยู่ในมุมมองแผ่นข้อมูล

การบันทึกและการแชร์องค์ประกอบดีไซน์ฐานข้อมูลเพื่อนำมาใช้ใหม่

เมื่อต้องการสร้างฐานข้อมูลเทมเพลตหรือแอปพลิเคชันส่วน   คุณบันทึกฐานข้อมูลเป็นไฟล์*.accdt โดยใช้คำสั่งบนแท็บไฟล์ (สำหรับขั้นตอน ดูในส่วนบันทึกฐานข้อมูลเป็นเทมเพลตฐานข้อมูลหรือส่วนของแอปพลิเคชัน (*.accdt)) คุณสามารถใช้เทมเพลเพื่อสร้างฐานข้อมูลใหม่ หรือ ถ้าเป็นส่วนของแอปพลิเคชัน เพิ่มลักษณะการทำงานของฐานข้อมูลที่มีอยู่แล้ว

ตามค่าเริ่มต้นแล้ว แม่แบบฐานข้อมูลและส่วนของโปรแกรมประยุกต์ที่คุณสร้างขึ้นจะเก็บอยู่ในโฟลเดอร์แม่แบบข้อมูลการใช้งานข้ามเครือข่าย (ใน Windows 7, C:\Users\<username>\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Access\) คุณสามารถวางแฟ้มแม่แบบไว้ในโฟลเดอร์นี้เพื่อให้พร้อมใช้งานเป็นแม่แบบฐานข้อมูลหรือส่วนของโปรแกรมประยุกต์ได้ ในทำนองเดียวกัน คุณก็สามารถคัดลอกแฟ้มแม่แบบจากโฟลเดอร์นี้และส่งให้กับผู้อื่นเพื่อนำไปใช้งานตามที่พวกเขาต้องการได้เช่นกัน

หมายเหตุ: โปรดระลึกอยู่เสมอว่า คุณควรใช้ความระมัดระวังเมื่อใช้ไฟล์จากบริษัทอื่น

เมื่อต้องการสร้างเทมเพลตชนิดข้อมูล คุณบันทึกส่วนที่เลือกของเขตข้อมูลตารางเป็นไฟล์*.accft โดยใช้คำสั่งบนแท็บเขตข้อมูล (สำหรับขั้นตอน ดูในส่วนบันทึกเขตข้อมูลเป็นเทมเพลตชนิดข้อมูล (*.accft))

ตามค่าเริ่มต้นแล้ว แม่แบบชนิดข้อมูลที่คุณสร้างขึ้นจะเก็บอยู่ในโฟลเดอร์แม่แบบข้อมูลการใช้งานข้ามเครือข่าย (ใน Windows 7, C:\Users\<username>\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Access\) คุณสามารถวางแฟ้มแม่แบบชนิดข้อมูลไว้ในโฟลเดอร์นี้เพื่อให้พร้อมใช้งานเป็นชนิดข้อมูลสำหรับเขตข้อมูลใหม่ ในทำนองเดียวกัน คุณก็สามารถคัดลอกแฟ้มแม่แบบจากโฟลเดอร์นี้และส่งให้กับผู้อื่นเพื่อนำไปใช้งานตามที่พวกเขาต้องการได้เช่นกัน

หมายเหตุ: โปรดระลึกอยู่เสมอว่า คุณควรใช้ความระมัดระวังเมื่อใช้ไฟล์จากบริษัทอื่น

ด้านบนของหน้า

การบันทึกฐานข้อมูลเป็นแม่แบบฐานข้อมูลหรือส่วนของโปรแกรมประยุกต์ (*.accdt)

คุณสามารถบันทึกฐานข้อมูลเป็นแม่แบบฐานข้อมูลหรือส่วนของโปรแกรมประยุกต์ได้โดยการใช้คำสั่งบนแท็บ บันทึกและประกาศ ในมุมมอง Backstage

 1. บนแท็บ แฟ้ม ให้คลิก บันทึกและประกาศ

 2. ภายใต้ บันทึกฐานข้อมูลเป็น ให้คลิก แม่แบบ

 3. ในกล่องโต้ตอบ สร้างแม่แบบใหม่จากฐานข้อมูลนี้ ให้ระบุเขตข้อมูลต่อไปนี้

  • ชื่อ    จำเป็นต้องมี ป้อนข้อความที่ใช้ระบุเทมเพลตหรือส่วนของแอปพลิเคชันนั้น Access จะแสดงชื่อนี้พร้อมกับเทมเพลตหรือส่วนของแอปพลิเคชัน

  • คำอธิบาย    ใส่ข้อความที่อธิบายเนื้อหาหรือจุดประสงค์ของเทมเพลตหรือส่วนของแอปพลิเคชัน ข้อความนี้จะปรากฏขึ้นในคำแนะนำเครื่องมือสำหรับเทมเพลตหรือส่วนของแอปพลิเคชัน

  • ประเภท เลือก แม่แบบผู้ใช้ เพื่อให้ส่วนของโปรแกรมประยุกต์แสดงขึ้นภายใต้ แม่แบบผู้ใช้ บน Ribbon (ค่าเริ่มต้น) คุณยังสามารถเพิ่มประเภทได้โดยการพิมพ์ลงไปโดยตรง และจากนั้นจึงกำหนดส่วนของโปรแกรมประยุกต์นี้และส่วนของโปรแกรมประยุกต์ในอนาคตให้เป็นประเภทนี้ได้อีกด้วย ประเภทใหม่จะแสดงขึ้นใน Ribbon

  • ไอคอน ระบุไอคอนที่จะแสดงสำหรับแม่แบบหรือส่วนของโปรแกรมประยุกต์ สำหรับส่วนของโปรแกรมประยุกต์ ไอคอนนี้จะแสดงขึ้นในแกลเลอรีส่วนของโปรแกรมประยุกต์บน Ribbon

  • แสดงตัวอย่าง ระบุรูปขนาดใหญ่ที่จะแสดงสำหรับแม่แบบในมุมมอง Backstage เมื่อคุณเรียกดูแม่แบบ คุณจะเห็นรูปนี้สำหรับแม่แบบนี้

  • ตารางหลัก ระบุตารางที่จะเป็นตารางหลักสำหรับส่วนของโปรแกรมประยุกต์ ตามค่าเริ่มต้นแล้ว ตารางนี้จะใช้ในการกำหนดความสัมพันธ์ของส่วนของโปรแกรมประยุกต์นี้กับตารางอื่นๆ ในฐานข้อมูลที่ได้เพิ่มส่วนนี้เข้าไป เมื่อมีผู้ใช้ส่วนของโปรแกรมประยุกต์ Access จะเริ่มตัวช่วยสร้างเพื่อช่วยในการสร้างความสัมพันธ์ ถึงแม้ว่าค่าเริ่มต้นจะกำหนดให้ใช้ตารางหลักก็ตาม แต่คุณก็สามารถเลือกตารางอื่นในระหว่างการดำเนินการของตัวช่วยสร้างได้

  • ฟอร์มการสร้างอินสแตนซ์ ระบุฟอร์มที่จะเปิดขึ้นตามค่าเริ่มต้นเมื่อเปิดฐานข้อมูลที่สร้างขึ้นจากแม่แบบนี้เป็นครั้งแรก ตามค่าเริ่มต้นแล้ว ฟอร์มนี้จะเปิดขึ้นเพียงครั้งเดียวเท่านั้น ฟอร์มสามารถมีโค้ดที่จะทำงานเมื่อเปิดฟอร์มขึ้นได้ แต่การมีโค้ดนี้จะทำให้เกิดคำเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัยขึ้น

  • ส่วนของโปรแกรมประยุกต์ เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้เพื่อบันทึกฐานข้อมูลเป็นส่วนของโปรแกรมประยุกต์ ล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้เพื่อบันทึกฐานข้อมูลเป็นแม่แบบฐานข้อมูล

   หมายเหตุ:  คุณจะต้องเลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้ก่อนที่จึงจะสามารถระบุค่าสำหรับ ตารางหลัก ได้

  • รวมข้อมูลในแม่แบบ เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้เพื่อบันทึกข้อมูลที่อยู่ในฐานข้อมูลเข้าเป็นส่วนหนึ่งของแม่แบบด้วย เมื่อมีการสร้างฐานข้อมูลใหม่ขึ้นจากแม่แบบ ฐานข้อมูลใหม่จะมีข้อมูลเหล่านี้อยู่ด้วย

 4. คลิก ตกลง เพื่อบันทึกแม่แบบของคุณ ตามค่าเริ่มต้นแล้ว Access จะบันทึกแม่แบบของคุณไว้ที่ C:\Users\<current user>\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Access\

การบันทึกเขตข้อมูลเป็นแม่แบบชนิดข้อมูล (*.accft)

เมื่อต้องการสร้างแม่แบบชนิดข้อมูล ให้เลือกเขตข้อมูลหนึ่งหรือชุดของเขตข้อมูล แล้วใช้คำสั่งบน Ribbon เพื่อบันทึกเขตข้อมูลนั้นเป็นแม่แบบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเขตข้อมูลได้รับการตั้งค่าในลักษณะที่คุณต้องการก่อนที่จะเริ่ม กล่าวคือ ตั้งค่าคุณสมบัติใดๆ ที่คุณต้องการเก็บไว้เป็นส่วนของแม่แบบชนิดข้อมูลของคุณ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการสร้างแม่แบบชนิดข้อมูล “ยูโร” คุณอาจสร้างเขตข้อมูลสกุลเงิน แล้วตั้งรูปแบบของเขตข้อมูลนั้นให้เป็น ยูโร

1. เปิดตารางที่มีเขตข้อมูลหรือหลายเขตข้อมูลที่คุณต้องการบันทึกเป็นเทมเพลต

2. เลือกเขตข้อมูลหนึ่งหรือหลายเขตข้อมูลที่คุณต้องการบันทึกเพื่อนำมาใช้ใหม่

บนแท็บเขตข้อมูล ในกลุ่มเพิ่ม และลบ คลิกเขตข้อมูลเพิ่มเติม แล้ว คลิ กบันทึกส่วนที่เลือกเป็นชนิดข้อมูลใหม่

4 ในกล่องโต้ตอบสร้างชนิดข้อมูลใหม่จากเขตข้อมูล ระบุต่อไปนี้:

 • ชื่อ    จำเป็นต้องมี ชื่อเป็นสิ่งที่ระบุเทมเพลตชนิดข้อมูลของคุณ โดยจะแสดงขึ้นในรายการของเขตข้อมูลที่พร้อมใช้งานเมื่อคุณเลือกเขตข้อมูลจากรายการ เขตข้อมูลเพิ่มเติม

 • คำอธิบายใส่ข้อความที่อธิบายเนื้อหาหรือวัตถุประสงค์ของเทมเพลชนิดข้อมูล ซึ่งปรากฏในคำแนะนำที่จะแสดงเมื่อคุณโฮเวอร์เหนือเทมเพลตชนิดข้อมูลในรายการเขตข้อมูลเพิ่มเติม

 • ประเภทเลือกประเภทที่คุณต้องการแสดงรายการแม่แบบชนิดข้อมูลในรายการเขตข้อมูลเพิ่มเติม ตามค่าเริ่มต้น ประเภทมีชนิด กำหนด ผู้ใช้

 • ฟอร์มสร้างอินสแตนซ์ได้ตามต้อง ระบุฟอร์มที่จะเปิดตามค่าเริ่มต้นในครั้งแรกที่ใช้เทมเพลชนิดข้อมูล

5. คลิกตกลง เพื่อบันทึกเทมเพลตชนิดข้อมูลของคุณ

ด้านบนของหน้า

การนำการออกแบบฐานข้อมูลของบริษัทอื่นมาใช้ใหม่

คุณสามารถทำให้แม่แบบฐานข้อมูลหรือส่วนของโปรแกรมประยุกต์จากบริษัทอื่นพร้อมใช้งานบน Ribbon ได้โดยการวางสำเนาของแฟ้ม .accdt ไว้ในโฟลเดอร์ที่เหมาะสมในคอมพิวเตอร์ของคุณ

 1. รับแฟ้มแม่แบบ (ควรมีนามสกุลของแฟ้มเป็น .accdt หรือ .accft)

 2. วางสำเนาของแฟ้มลงใน <System Root>Users\<current user>\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Access\ โดยที่

  • <System Root> คือโฟลเดอร์รากของการติดตั้ง Windows ของคุณ (โดยปกติจะเป็น C:\) และ

  • <current user> คือชื่อผู้ใช้ที่คุณใช้ในการเข้าสู่ระบบ Windows

   หมายเหตุ:  ถ้ายังไม่มีโฟลเดอร์นี้อยู่ ให้สร้างขึ้น

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการใช้แม่แบบฐานข้อมูล บนแท็บ แฟ้ม ให้คลิก สร้าง, คลิก แม่แบบของฉัน จากนั้นคลิกแม่แบบที่คุณต้องการ แล้วคลิก สร้าง

  • เมื่อต้องการใช้ส่วนของโปรแกรมประยุกต์ ให้เปิดฐานข้อมูลที่คุณต้องการเพิ่มส่วนดังกล่าว จากนั้นบนแท็บ สร้าง ให้คลิก ส่วนของโปรแกรมประยุกต์ แล้วคลิกส่วนที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการใช้แม่แบบชนิดข้อมูล ให้เปิดตารางที่คุณต้องการสร้างเขตข้อมูล จากนั้นบนแท็บ เขตข้อมูล ในกลุ่ม เพิ่มและลบ ให้คลิก เขตข้อมูลเพิ่มเติม แล้วคลิกแม่แบบชนิดข้อมูลที่คุณต้องการ

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×