การบันทึกหรือเปิดงานนำเสนอในรูปแบบไฟล์อื่น

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถบันทึกงานนำเสนอที่สร้างใน Microsoft PowerPoint 2013 เป็นไฟล์ประเภทต่างๆ ได้หลายชนิด เช่น JPEGs (.jpg) ไฟล์ Portable Document Format (.pdf) OpenDocument Presentation (.odp) และแม้แต่วิดีโอหรือภาพยนตร์ เป็นต้น

หมายเหตุ: 

บันทึกงานนำเสนอเป็นรูปแบบไฟล์อื่น

  1. ใน PowerPoint ให้เปิดงานนำเสนอที่คุณต้องการบันทึกเป็นรูปแบบไฟล์อื่น

  2. คลิกแท็บ ไฟล์ แล้วคลิก บันทึกเป็น

  3. ในกล่อง ชื่อไฟล์ ให้ใส่ชื่อใหม่สำหรับงานนำเสนอ หรือไม่ต้องทำสิ่งใดเพื่อยอมรับชื่อไฟล์ที่แนะนำ

  4. ในรายการ บันทึกเป็นชนิด ให้เลือกรูปแบบไฟล์ที่คุณต้องการ แล้วคลิก บันทึก

เปิดงานนำเสนอในรูปแบบไฟล์อื่น

เมื่อกล่องโต้ตอบ เปิด เปิดขึ้น เฉพาะไฟล์งานนำเสนอ PowerPoint เท่านั้นที่จะปรากฏอยู่ในรายชื่อไฟล์ PowerPoint สามารถเปิดชนิดไฟล์อื่นๆ ได้เช่นกัน แต่คุณจะต้องร้องขอให้ไฟล์ดังกล่าวแสดงรายการใน กล่องเปิด

  1. คลิกแท็บ ไฟล์ แล้วคลิก เปิด

  2. ค้นหาคอมพิวเตอร์หรือตำแหน่งออนไลน์ของไฟล์ที่คุณต้องการเปิด

  3. ข้างกล่อง ชื่อไฟล์ เป็นรายการชนิดไฟล์ ซึ่งจะปรากฏตามค่าเริ่มต้นเป็น All PowerPoint Presentations คลิก All PowerPoint Presentations เพื่อเปิดรายการ เมื่อต้องการดูไฟล์ทุกชนิดในโฟลเดอร์หนึ่งๆ ให้เลือก All Files

  4. ค้นหาตำแหน่งและคลิกไฟล์ แล้วคลิก เปิด

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×