การบันทึกหน้าในสิ่งพิมพ์ของคุณเป็นแฟ้ม EPS

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณอาจต้องการสร้างภาพหน้าในสิ่งพิมพ์ของคุณให้คุณสามารถแทรกลงไปในสิ่งพิมพ์หรือเอกสารอื่นได้ คุณสามารถทำได้ด้วยการบันทึกหน้าเป็นแฟ้ม Encapsulated PostScript (EPS) เมื่อต้องการบันทึกเป็นแฟ้ม EPS คุณต้องใช้TE000128406โพสคริปต์ สี

ถ้าคุณไม่มีเครื่องพิมพ์ PostScript สี คุณสามารถตั้งค่า PS สีทั่วไปสำหรับการพิมพ์เชิงพาณิชย์โปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่ติดตั้ง PS สีทั่วไปสำหรับการพิมพ์เชิงพาณิชย์โปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์

 1. บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก พิมพ์ แล้วคลิกแท็บ การตั้งค่าสิ่งพิมพ์และกระดาษ

 2. ในรายการ ชื่อเครื่องพิมพ์ ให้เลือก Generic Color PS สำหรับการพิมพ์งานที่โรงพิมพ์

 3. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย พิมพ์ไปที่แฟ้ม

 4. คลิก คุณสมบัติ แล้วคลิก ขั้นสูง

 5. ภายใต้เครื่องพิมพ์ชื่อขั้นสูงตั้งค่าเอกสาร ขยายตัวเลือกเอกสาร และขยายตัวเลือก PostScript แล้ว

 6. ในรายการ ตัวเลือกผลลัพธ์ PostScript ให้เลือก Encapsulated PostScript (EPS) แล้วคลิก ตกลง เพื่อกลับไปยังกล่องโต้ตอบ พิมพ์

 7. ภายใต้ ช่วงของหน้า คลิก หน้า เแล้วพิมพ์หมายเลขหน้าสำหรับหน้าเดี่ยวที่คุณต้องการจะบันทึกเป็นแฟ้ม EPS

 8. บนแท็บ รายละเอียดเครื่องพิมพ์ ให้คลิก การตั้งค่าเครื่องพิมพ์ขั้นสูง แล้วคลิกแท็บ การแยกสี

 9. ในรายการ พิมพ์สีเป็น ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • คลิก สีผสม RGB เพื่อบันทึกแฟ้ม PostScript สีผสมที่จะถูกพิมพ์ไปยังเครื่องพิมพ์ตั้งโต๊ะแบบสี

  • คลิก สีผสมโทนสีเทา เพื่อบันทึกแฟ้ม PostScript สีผสมที่จะถูกพิมพ์ในเครื่องพิมพ์ขาวดำ

  • คลิก สีผสม CMYK เพื่อบันทึกแฟ้ม PostScript สีผสมที่สามารถใช้ได้ในโปรแกรมการพิมพ์ทับหรือโปรแกรมจัดหน้าของผู้ให้บริการรายอื่น หรือพิมพ์โดยใช้อุปกรณ์การตรวจทาน CMYK

 10. คลิก ตกลง

 11. ในกล่องโต้ตอบ พิมพ์ ให้คลิก พิมพ์

 12. ในกล่องโต้ตอบพิมพ์ไปยังไฟล์ เลือกตำแหน่งที่ตั้งเพื่อบันทึกไฟล์ EPS เพื่อ แล้ว พิมพ์ชื่อสำหรับไฟล์ของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าจะใช้นามสกุลของชื่อไฟล์.eps

 13. คลิก บันทึก

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×