การบันทึกสำเนาสำรองของบัญชีผู้ใช้ของคุณ

หมายเหตุ: บทความนี้ได้ทำหน้าที่จนเสร็จสิ้นแล้ว และกำลังจะเลิกใช้ในไม่ช้า เมื่อต้องการป้องกันปัญหา "ไม่พบหน้า" เรากำลังนำลิงก์ที่เราทราบออก ถ้าคุณได้สร้างลิงก์ไปยังหน้านี้ โปรดนำออกแล้วเราจะเชื่อมต่อเว็บเข้าด้วยกัน

เพื่อป้องกันการสูญหายของบัญชีผู้ใช้ของคุณและสิทธิ์ในการเข้าถึงพื้นที่ทำงานของคุณในกรณีที่ดิสก์ล้มเหลวหรือปัญหาอื่นๆ ของคอมพิวเตอร์ คุณสามารถบันทึกบัญชีผู้ใช้ของคุณเพื่อที่จะ คืนค่า ในภายหลังได้

คุณยังสามารถใช้แฟ้มบัญชีผู้ใช้ที่บันทึกไว้เพื่อ เพิ่มบัญชีผู้ใช้ของคุณในคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ได้อีกด้วย

เมื่อคุณบันทึกบัญชีผู้ใช้ของคุณ ข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดลักษณะ การตั้งค่า ที่ติดต่อ และพื้นที่ทำงานของคุณจะถูกเก็บไว้ในแฟ้มหนึ่งแฟ้ม คุณสามารถวางแฟ้มนี้ในตำแหน่งที่ตั้งที่คุณสามารถเรียกใช้ได้ในภายหลัง เช่น เซิร์ฟเวอร์แฟ้มเครือข่าย

ทั้งนี้ การบันทึกบัญชีผู้ใช้ของคุณไม่ได้เป็นการสำรองข้อมูลพื้นที่ทำงานของคุณไว้ คุณจะต้องดาวน์โหลดข้อมูลดังกล่าวในพื้นที่ทำงานของคุณในภายหลัง โดยการดาวน์โหลดจากคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นที่คุณมีบัญชีผู้ใช้เดียวกันอยู่ หรือจากสมาชิกรายอื่นในพื้นที่ทำงานของคุณ ถ้าพื้นที่ทำงานนั้นมีคุณเป็นสมาชิกเพียงรายเดียว และคุณไม่มีพื้นที่ทำงานนั้นในคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นที่มีบัญชีผู้ใช้ของคุณอยู่ คุณจะไม่สามารถดาวน์โหลดข้อมูลของพื้นที่ทำงานได้

เมื่อต้องการบันทึกสำเนาสำรองของบัญชีผู้ใช้ของคุณ ให้ทำดังต่อไปนี้

  1. บนแท็บ แฟ้ม ให้คลิก ข้อมูล จากนั้นคลิก จัดการบัญชีผู้ใช้ แล้วคลิก การกำหนดลักษณะของบัญชีผู้ใช้

  2. ในกล่องโต้ตอบการกำหนดลักษณะ ให้คลิกแท็บ บัญชีผู้ใช้

  3. คลิก บันทึก

  4. ในกล่องโต้ตอบ บันทึกบัญชีผู้ใช้เป็น ให้เลือกตำแหน่งที่จะบันทึกแฟ้มบัญชีผู้ใช้ของคุณ

  5. คลิก บันทึก

  6. ป้อนรหัสผ่านเมื่อได้รับพร้อมท์ แล้วคลิก ตกลง

    คุณจะถูกร้องขอให้ป้อนรหัสผ่านนี้เมื่อคุณเพิ่มบัญชีผู้ใช้ที่บันทึกแล้วในคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ถ้าคุณกำลังคืนค่าบัญชีผู้ใช้ของคุณบนระบบเดียวกันและลืมรหัสผ่าน คุณสามารถคลิกที่การเชื่อมโยง ลืมรหัสผ่าน เพื่อให้ระบบส่งรหัสที่ตั้งค่าใหม่สำหรับบัญชีผู้ใช้มายังที่อยู่อีเมลของคุณ

    หมายเหตุ: การเชื่อมโยง ลืมรหัสผ่าน จะแสดงขึ้นก็ต่อเมื่อเปิดใช้งานคุณลักษณะ เปิดใช้งานการกู้คืนบัญชีผู้ใช้ ในการกำหนดลักษณะของบัญชีผู้ใช้ของคุณไว้เท่านั้น

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×