การบันทึกสำเนาสำรองของบัญชีผู้ใช้ของคุณ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เพื่อป้องกันการสูญเสียบัญชีผู้ใช้ของคุณและเข้าถึงเวิร์กสเปซของคุณในกรณีดิสก์ล้มเหลวหรือปัญหาอื่น ๆ ในคอมพิวเตอร์ คุณสามารถบันทึกบัญชีผู้ใช้ของคุณเพื่อให้สามารถคืนค่าเวอร์ชันที่ใหม่กว่า

คุณยังสามารถใช้ไฟล์บัญชีผู้ใช้ที่บันทึกไว้เพื่อเพิ่มบัญชีผู้ใช้ของคุณบนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น

เมื่อคุณบันทึกบัญชีผู้ใช้ของคุณ ข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดลักษณะ การตั้งค่า ที่ติดต่อ และพื้นที่ทำงานของคุณจะถูกเก็บไว้ในแฟ้มหนึ่งแฟ้ม คุณสามารถวางแฟ้มนี้ในตำแหน่งที่ตั้งที่คุณสามารถเรียกใช้ได้ในภายหลัง เช่น เซิร์ฟเวอร์แฟ้มเครือข่าย

ทั้งนี้ การบันทึกบัญชีผู้ใช้ของคุณไม่ได้เป็นการสำรองข้อมูลพื้นที่ทำงานของคุณไว้ คุณจะต้องดาวน์โหลดข้อมูลดังกล่าวในพื้นที่ทำงานของคุณในภายหลัง โดยการดาวน์โหลดจากคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นที่คุณมีบัญชีผู้ใช้เดียวกันอยู่ หรือจากสมาชิกรายอื่นในพื้นที่ทำงานของคุณ ถ้าพื้นที่ทำงานนั้นมีคุณเป็นสมาชิกเพียงรายเดียว และคุณไม่มีพื้นที่ทำงานนั้นในคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นที่มีบัญชีผู้ใช้ของคุณอยู่ คุณจะไม่สามารถดาวน์โหลดข้อมูลของพื้นที่ทำงานได้

เมื่อต้องการบันทึกสำเนาสำรองของบัญชีผู้ใช้ของคุณ ให้ทำดังต่อไปนี้

  1. บนแท็บ แฟ้ม ให้คลิก ข้อมูล จากนั้นคลิก จัดการบัญชีผู้ใช้ แล้วคลิก การกำหนดลักษณะของบัญชีผู้ใช้

  2. ในกล่องโต้ตอบการกำหนดลักษณะ ให้คลิกแท็บ บัญชีผู้ใช้

  3. คลิก บันทึก

  4. ในกล่องโต้ตอบ บันทึกบัญชีผู้ใช้เป็น ให้เลือกตำแหน่งที่จะบันทึกแฟ้มบัญชีผู้ใช้ของคุณ

  5. คลิก บันทึก

  6. ป้อนรหัสผ่านเมื่อได้รับพร้อมท์ แล้วคลิก ตกลง

    คุณจะถูกร้องขอให้ป้อนรหัสผ่านนี้เมื่อคุณเพิ่มบัญชีผู้ใช้ที่บันทึกแล้วในคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ถ้าคุณกำลังคืนค่าบัญชีผู้ใช้ของคุณบนระบบเดียวกันและลืมรหัสผ่าน คุณสามารถคลิกที่การเชื่อมโยง ลืมรหัสผ่าน เพื่อให้ระบบส่งรหัสที่ตั้งค่าใหม่สำหรับบัญชีผู้ใช้มายังที่อยู่อีเมลของคุณ

    หมายเหตุ: การลืมรหัสผ่านของคุณได้อย่างไร ลิงก์แสดงเฉพาะถ้าเปิดใช้งานฟีเจอร์เปิดใช้งานการกู้คืนบัญชีผู้ใช้ในการกำหนดลักษณะบัญชีผู้ใช้ของคุณ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×