การบันทึกสมุดงานในรูปแบบแฟ้มอื่น

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถบันทึกใน Microsoft Excel 2007 หรือเวอร์ชันที่ใหม่กว่าเวิร์กบุ๊ก ในรูปแบบไฟล์ Excel เวอร์ชันก่อนหน้าของ ในรูปแบบไฟล์ข้อความ และรูป แบบไฟล์อื่น ๆ เช่น PDF หรือ XPS ตามค่าเริ่มต้น ไฟล์จะถูกบันทึกในรูปแบบไฟล์.xlsx แต่คุณสามารถเปลี่ยนรูปแบบไฟล์เริ่มต้นสำหรับการบันทึก ถ้าคุณใช้คำสั่งบันทึกเป็น บ่อยครั้งคุณอาจต้องการเพิ่มลงในแถบเครื่องมือด่วน

สำหรับรายการของรูปแบบไฟล์ที่ได้รับการสนับสนุนใน Excel 2010 ดูรูปแบบไฟล์ที่ได้รับการสนับสนุนใน Excel

คุณต้องการทำสิ่งใด

บันทึกเวิร์กบุ๊ก Excel ในรูปแบบไฟล์อื่น

บันทึกรูปแบบไฟล์อื่นในรูปแบบไฟล์ Excel 2007-2010

เปลี่ยนรูปแบบไฟล์เริ่มต้นสำหรับการบันทึก

เพิ่มคำสั่งบันทึกเป็นลงในแถบเครื่องมือด่วน

บันทึกเวิร์กบุ๊ก Excel ในรูปแบบไฟล์อื่น

สิ่งสำคัญ: ถ้าคุณบันทึกเวิร์กบุ๊กในรูปแบบไฟล์อื่นนอกเหนือจากรูปแบบไฟล์ Excel ปัจจุบัน รูปแบบและฟีเจอร์ที่ไม่ซ้ำกันได้กับ Excel 2007 และเวอร์ชันที่ใหม่กว่าจะไม่ถูกรักษาไว้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูExcel ใช้กับ Excel เวอร์ชันก่อนหน้า

 1. ใน Excel ให้เปิดสมุดงานที่คุณต้องการบันทึกเพื่อใช้ในโปรแกรมอื่น

 2. บนแท็บ แฟ้ม ให้คลิก บันทึกเป็น

 3. เมื่อต้องการบันทึกสมุดงานไปยังตำแหน่งที่ตั้งอื่น ให้ระบุไดรฟ์และตำแหน่งที่ตั้งในเส้นทางแฟ้มและกล่อง โฟลเดอร์

 4. ในกล่อง ชื่อแฟ้ม ให้ยอมรับชื่อที่แนะนำหรือพิมพ์ชื่อใหม่สำหรับสมุดงาน

 5. ในรายการ บันทึกเป็นชนิด ให้คลิกรูปแบบที่คุณทราบว่าคุณสามารถเปิดได้ในโปรแกรมอื่น

ถ้าจำเป็น ให้คลิกลูกศรเพื่อเลื่อนไปยังรูปแบบแฟ้มที่มองไม่เห็นในรายการ

หมายเหตุ: รูปแบบไฟล์ที่พร้อมใช้งาน โดยขึ้นอยู่กับชนิดของแผ่นงานอยู่ (เวิร์กชีต แผ่นงานแผนภูมิ หรือชนิดแผ่นงานอื่น) แตกต่างกันไป

เคล็ดลับ: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการบันทึก เวิร์กบุ๊กในรูปแบบไฟล์ XPS (.xps) PDF (.pdf) หรือดูบันทึกเป็น PDF หรือ XPS

ด้านบนของหน้า

บันทึกรูปแบบไฟล์อื่นใน Excel 2007 และรูปแบบไฟล์เวอร์ชันที่ใหม่กว่า

คุณสามารถบันทึกรูปแบบไฟล์ใด ๆ ที่คุณสามารถเปิด ใน Excel 2007 และเวอร์ชันที่ใหม่กว่า ในเวิร์กบุ๊ก Excel รูปแบบไฟล์ปัจจุบัน (.xlsx) การทำเช่นนี้ คุณสามารถใช้คุณลักษณะใหม่ที่ไม่ได้รับการสนับสนุน โดยรูปแบบไฟล์อื่น ๆ

หมายเหตุ: เมื่อคุณบันทึกเวิร์กบุ๊กที่สร้างขึ้นใน Excel เวอร์ชันก่อนหน้า Excel 2007 และสมุดงานในภายหลังการ รูปแบบและคุณลักษณะบางอย่างอาจไม่ถูกเก็บรักษาไว้ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับฟีเจอร์ของ Excel 97-2003 ที่ไม่สนับสนุน ดูExcel ใช้กับ Excel เวอร์ชันก่อนหน้า

 1. เปิดแฟ้มที่คุณต้องการบันทึกในรูปแบบแฟ้มปัจจุบัน

 2. บนแท็บ แฟ้ม ให้คลิก บันทึกเป็น

 3. เมื่อต้องการบันทึกแฟ้มไปยังตำแหน่งที่ตั้งอื่น ให้ระบุไดรฟ์และตำแหน่งที่ตั้งในเส้นทางแฟ้มและกล่อง โฟลเดอร์

 4. ในกล่อง ชื่อแฟ้ม ให้ยอมรับชื่อที่แนะนำหรือพิมพ์ชื่อใหม่สำหรับสมุดงาน

 5. ในรายการ บันทึกเป็นชนิด ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ถ้าคุณกำลังบันทึกสมุดงานที่สร้างขึ้นใน Excel รุ่นก่อนหน้า และสมุดงานนั้นมีแมโครที่คุณต้องการเก็บรักษาไว้ ให้คลิก Excel Macro-Enabled Workbook (*.xlsm)

  • ถ้าคุณต้องการบันทึกสมุดงานเป็นแม่แบบ ให้คลิก Excel Template (*.xltx)

  • ถ้าคุณกำลังบันทึกสมุดงานที่สร้างขึ้นใน Excel รุ่นก่อนหน้า สมุดงานนั้นมีแมโครที่คุณต้องการเก็บรักษาไว้ และคุณต้องการบันทึกสมุดงานนั้นเป็นแม่แบบ ให้คลิก Excel Macro-Enabled Template.xltm

  • ถ้าคุณต้องการบันทึกสมุดงานในรูปแบบแฟ้มสมุดงาน Excel ปัจจุบัน ให้คลิก Excel Workbook (*.xlsx)

  • ถ้าคุณต้องการบันทึกแฟ้มในรูปแบบแฟ้มไบนารีใหม่ ให้คลิก Excel Binary Workbook (*.xslb)

 6. คลิก บันทึก

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนรูปแบบแฟ้มเริ่มต้นสำหรับการบันทึก

คุณสามารถเปลี่ยนชนิดของแฟ้มที่ใช้เป็นค่าเริ่มต้นได้เมื่อคุณบันทึกสมุดงาน

 1. บนแท็บ แฟ้ม ให้คลิก ตัวเลือก

 2. ในประเภท บันทึก ภายใต้ บันทึกสมุดงาน ในกล่อง บันทึกแฟ้มในรูปแบบนี้ ให้คลิกรูปแบบแฟ้มที่คุณต้องการใช้เป็นค่าเริ่มต้น

ด้านบนของหน้า

เพิ่มคำสั่ง บันทึกเป็น ลงในแถบเครื่องมือด่วน

คำสั่ง บันทึกเป็น ไม่พร้อมใช้งานแบบปุ่มบน Ribbon อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเพิ่มคำสั่งนี้ลงในแถบเครื่องมือด่วนได้

 1. คลิกลูกศรแบบหล่นบน แถบเครื่องมือด่วน แล้วคลิก คำสั่งเพิ่มเติม

  ลูกศรแถบเครื่องมือด่วน

 2. ในกล่อง เลือกคำสั่งจาก ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือก คำสั่งที่เป็นที่นิยม ไว้แล้ว

 3. ในกล่องรายการ ให้เลื่อนไปที่ปุ่ม บันทึกเป็น แล้วเลือกปุ่มนั้น

 4. คลิก เพิ่ม

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×