การบันทึกสมุดงานในรูปแบบแฟ้มอื่น

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถบันทึกสมุดงาน Microsoft Office Excel 2007 ในรูปแบบแฟ้มอื่นได้ คุณสามารถบันทึกสมุดงานในรูปแบบแฟ้มรุ่นก่อนหน้า รูปแบบแฟ้มข้อความ และรูปแบบแฟ้มอื่นๆ ได้ เช่น PDF หรือ XPS คุณยังสามารถบันทึกในรูปแบบแฟ้มใดๆ ที่คุณสามารถเปิดใน Office Excel 2007 เป็นสมุดงาน Excel 2007 ได้ด้วย โดยค่าเริ่มต้น Excel 2007 จะบันทึกแฟ้มในรูปแบบแฟ้ม .xlsx แต่คุณสามารถเปลี่ยนรูปแบบแฟ้มเริ่มต้นสำหรับการบันทึกได้

ถ้าคุณใช้คำสั่งบันทึกเป็น บ่อยครั้งคุณอาจต้องการเพิ่มลงในแถบเครื่องมือด่วน

คุณต้องการทำสิ่งใด

บันทึกเวิร์กบุ๊ก Excel 2007 ในรูปแบบไฟล์อื่น

บันทึกไฟล์ในรูปแบบไฟล์ Excel 2007

เปลี่ยนรูปแบบไฟล์เริ่มต้นสำหรับบันทึก

เพิ่มคำสั่งบันทึกเป็นลงในแถบเครื่องมือด่วน

บันทึกสมุดงาน Excel 2007 ในรูปแบบแฟ้มอื่น

สิ่งสำคัญ: ถ้าคุณบันทึกเวิร์กบุ๊กในรูปแบบไฟล์อื่นนอกเหนือจากรูปแบบไฟล์Excel 2007 รูปแบบและฟีเจอร์ที่ไม่ซ้ำกันเพื่อExcel 2007 จะไม่ถูกรักษาไว้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่การจัดรูปแบบและฟีเจอร์ที่ไม่ได้ถูกเปลี่ยนในการแปลงรูปแบบไฟล์ Excel

 1. เปิดสมุดงานที่คุณต้องการบันทึกเพื่อใช้ในโปรแกรมอื่น

 2. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม จากนั้นคลิก บันทึกเป็น

 3. ในกล่อง ชื่อแฟ้ม ให้ยอมรับชื่อที่แนะนำ หรือพิมพ์ชื่อใหม่สำหรับสมุดงาน

 4. ในรายการ บันทึกเป็นชนิด ให้คลิกรูปแบบแฟ้มที่คุณทราบว่าคุณสามารถเปิดได้ในโปรแกรมอื่น

  1. รูปแบบไฟล์ที่พร้อมใช้งาน โดยขึ้นอยู่กับชนิดของแผ่นทำงานอยู่ (เวิร์กเวิร์กชีต, แผ่นงานแผนภูมิ หรือชนิดแผ่นงานอื่น) แตกต่างกันไป สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่ได้รับการสนับสนุน ดูรูปแบบไฟล์ที่ได้รับการสนับสนุนใน Excel

  2. เคล็ดลับ: ถ้าจำเป็น ให้คลิกลูกศรเพื่อเลื่อนไปยังรูปแบบแฟ้มที่มองไม่เห็นในรายการ

 5. คลิก บันทึก

บันทึกแฟ้มในรูปแบบแฟ้ม Excel 2007

คุณสามารถบันทึกรูปแบบแฟ้มใดๆ ที่คุณสามารถเปิดใน Excel 2007 ได้ในรูปแบบแฟ้มสมุดงาน Excel (.xlsx) ปัจจุบัน ด้วยการทำเช่นนี้ คุณสามารถใช้งานคุณลักษณะใหม่ของ Excel 2007 เช่น ขนาดเส้นตารางที่ใหญ่กว่า ซึ่งไม่ได้รับการสนับสนุนในรูปแบบแฟ้มอื่น

หมายเหตุ: เมื่อคุณบันทึกเวิร์กบุ๊กที่สร้างขึ้นในเวอร์ชันก่อนหน้าของ Excel เป็นเวิร์กบุ๊กExcel 2007 รูปแบบและคุณลักษณะบางอย่างอาจไม่ถูกเก็บรักษาไว้

 1. เปิดสมุดงานที่คุณต้องการบันทึกเป็นสมุดงาน Excel 2007

 2. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม จากนั้นคลิก บันทึกเป็น

 3. ในกล่อง ชื่อแฟ้ม ให้ยอมรับชื่อที่แนะนำหรือพิมพ์ชื่อใหม่สำหรับสมุดงาน

 4. ในรายการ บันทึกเป็นชนิด ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ถ้าคุณกำลังบันทึกสมุดงานที่สร้างขึ้นใน Excel รุ่นก่อนหน้า และสมุดงานนั้นมีแมโครที่คุณต้องการเก็บรักษาไว้ ให้คลิก .xlsm

  • ถ้าคุณต้องการบันทึกสมุดงานเป็นแม่แบบ ให้คลิก .xltx

  • ถ้าคุณกำลังบันทึกสมุดงานที่สร้างขึ้นใน Excel รุ่นก่อนหน้า สมุดงานนั้นมีแมโครที่คุณต้องการเก็บรักษาไว้ และคุณต้องการบันทึกสมุดงานนั้นเป็นแม่แบบ ให้คลิก .xltm

  • ถ้าคุณต้องการบันทึกสมุดงานในรูปแบบแฟ้มสมุดงาน Excel ปัจจุบัน ให้คลิก .xlsx

  • ถ้าคุณต้องการบันทึกแฟ้มในรูปแบบแฟ้มไบนารีใหม่ ให้คลิก .xslb

  • สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ ดูรูปแบบไฟล์ที่ได้รับการสนับสนุนใน Excel

 5. คลิก บันทึก

เปลี่ยนรูปแบบแฟ้มเริ่มต้นสำหรับการบันทึก

คุณสามารถเปลี่ยนชนิดของแฟ้มที่ใช้เป็นค่าเริ่มต้นได้เมื่อคุณบันทึกสมุดงาน

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกของ Excel

 2. ในประเภท บันทึก ภายใต้ บันทึกสมุดงาน ในกล่อง บันทึกแฟ้มในรูปแบบนี้ ให้คลิกรูปแบบแฟ้มที่คุณต้องการใช้เป็นค่าเริ่มต้น

เพิ่มคำสั่ง บันทึกเป็น ลงในแถบเครื่องมือด่วน

คำสั่ง บันทึกเป็น ไม่พร้อมใช้งานแบบปุ่มบน Ribbon ส่วนติดต่อผู้ใช้ของ Microsoft Office Fluent อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเพิ่มคำสั่งนี้ลงในแถบเครื่องมือด่วนได้

แถบเครื่องมือด่วน

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม

 2. คลิกขวาที่ บันทึกเป็น แล้วคลิก เพิ่มลงในแถบเครื่องมือด่วน

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×