การบันทึกลักษณะเซลล์เพื่อใช้ในสมุดงานใหม่ทั้งหมด

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนลักษณะเซลล์ที่คุณสร้างใน หรือคัดลอกลงในเวิร์กบุ๊กที่พร้อมใช้งานในสมุดงานในอนาคตทั้งหมด คุณสามารถบันทึกได้ในเทมเพลต ที่ใช้สำหรับเวิร์กบุ๊กใหม่ทั้งหมด

 1. เปิดสมุดงานที่มีลักษณะที่คุณต้องการให้พร้อมใช้งาน

 2. คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม คลิกใหม่ แล้ว ภายใต้ล่าสุด และค่าว่าง คลิกสองครั้งที่เวิร์กบุ๊กเปล่า

 3. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ลักษณะ คลิก ลักษณะเซลล์

  รูป Ribbon ของ Excel

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณไม่เห็นปุ่มสไตล์เซลล์ คลิกสไตล์ แล้ว คลิ กเพิ่มเติม ปุ่ม รูปปุ่ม ถัดจากกล่องสไตล์เซลล์

 4. คลิก การผสานลักษณะ

 5. ในกล่องโต้ตอบ การผสานลักษณะ ในกล่อง ผสานลักษณะจาก ให้คลิกสมุดงานที่มีลักษณะที่คุณต้องการจะคัดลอก แล้วคลิก ตกลง

 6. ถ้าสมุดงานทั้งสองมีลักษณะที่มีชื่อเหมือนกัน คุณจะต้องระบุว่าคุณต้องการผสานลักษณะเหล่านี้หรือไม่ โดยทำดังนี้

  • เมื่อต้องการแทนที่ลักษณะในสมุดงานที่ใช้งานอยู่ด้วยลักษณะที่คัดลอกมา ให้คลิก ใช่

  • เมื่อต้องการเก็บลักษณะในสมุดงานที่ใช้งานอยู่ไว้เช่นเดิม ให้คลิก ไม่ใช่

   หมายเหตุ: Excel จะแสดงข้อความเพียงครั้งเดียว ไม่ว่าจำนวนคู่ของลักษณะที่มีชื่อเหมือนกันจะเป็นเท่าไร

 7. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม จากนั้นคลิก บันทึกเป็น

 8. ในกล่องชื่อไฟล์ พิมพ์Book

 9. ในช่อง บันทึกเป็นชนิด ให้คลิก แม่แบบ Excel หรือคลิก แม่แบบ Excel แบบใช้แมโคร ถ้าสมุดงานมีแมโครที่คุณต้องการให้พร้อมใช้งานในแม่แบบ

 10. ในกล่องที่คุณระบุตำแหน่งที่ตั้งสำหรับบันทึกแฟ้ม ให้ระบุตำแหน่งและเลือกโฟลเดอร์ XLSTART

  หมายเหตุ: ใน Windows Vista โฟลเดอร์ XLSTART จะอยู่ใน C:\Users\ <ชื่อผู้ใช้ > \AppData\Local\Microsoft\Excel\XLSTART โฟลเดอร์ ใน Microsoft Windows XP โฟลเดอร์ XLSTART จะอยู่ในโฟลเดอร์ \Application Data\Microsoft\Excel\XLSTART <ชื่อผู้ใช้ > C:\Documents and Settings\

 11. คลิก บันทึก

หมายเหตุ: หลังจากที่คุณออกจาก Excel และเริ่มโปรแกรมใหม่ ลักษณะเซลล์ที่คุณบันทึกไว้ใน Book.xltx (หรือ Book.xltm) จะพร้อมใช้งานสำหรับสมุดงานใหม่ทั้งหมดที่คุณสร้างขึ้น

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×