การบันทึกรูปภาพ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

แทนต้นฉบับของรูปภาพที่เฉพาะเจาะจงกับเวอร์ชันของพวกเขาแก้ไข หรือรักษาฉบับ และสร้างไฟล์ใหม่ในรูปแบบไฟล์ใหม่

  1. เลือกรูปภาพที่คุณต้องการใช้งาน

  2. ให้เลือกทำอย่่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

    • เมื่อต้องการแทนที่รูปภาพเดิมด้วยรูปภาพที่แก้ไขแล้ว ให้คลิกที่ บันทึก บนเมนู แฟ้ม

    • เมื่อต้องการคงภาพเดิมไว้แล้วสร้างแฟ้มใหม่ในรูปแบบแฟ้มใหม่ ให้คลิก ส่งออก บนเมนู แฟ้ม เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

แทนรูปภาพต้นฉบับทั้งหมดในครั้งเดียวกัน

ในการใช้ขั้นตอนนี้ คุณไม่ต้องเลือกแต่ละแฟ้มก่อน

  • บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก บันทึกทั้งหมด

สร้างไฟล์ใหม่ในรูปแบบเดียวกันสำหรับรูปภาพหนึ่งรูป

คุณสามารถเลือกได้เพียงรูปภาพเดียว เมื่อคุณทำขั้นตอนนี้

  • บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก บันทึกเป็น

หมายเหตุ: เมื่อต้องการดูรูปภาพที่แก้ไขซึ่งยังไม่ได้บันทึก ให้คลิกโฟลเดอร์ การแก้ไขที่ไม่ได้บันทึก

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×