การบันทึกฟอร์มเป็นเว็บเพจ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อการกรอกฟอร์ม คุณสามารถบันทึกนั้นเป็นแบบ Single File เคย) โดยใช้การส่งออกไปยังฟีเจอร์บนเว็บ รูปแบบ MHTML อนุญาตให้ผู้ใช้อื่นเมื่อต้องการดูฟอร์มของคุณในเว็บเบราว์เซอร์ แต่จะอนุญาตให้แก้ไขข้อมูลในฟอร์ม

  1. เปิดฟอร์มที่คุณต้องการบันทีกเป็นเว็บเพจ

  2. ถ้าฟอร์มมีหลายมุมมอง ให้สลับไปยังมุมมองที่คุณต้องการบันทึก

  3. บนเมนู แฟ้ม ให้ชี้ไปที่ ส่งออกไปยัง แล้วคลิก เว็บ

  4. ในกล่องโต้ตอบ ส่งออกไปยังเว็บ ให้เลือกตำแหน่งที่คุณต้องการบันทึกฟอร์ม

  5. ในกล่อง ชื่อแฟ้ม ให้พิมพ์ชื่อสำหรับฟอร์มนั้น แล้วคลิก ส่งออก

  6. ทำซ้ำขั้นก่อนหน้านี้สำหรับแต่ละมุมมองของฟอร์มที่คุณต้องการบันทึกเป็นเว็บเพจ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×