การบันทึกที่ติดต่อของคุณเป็นแฟ้ม

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถบันทึกที่ติดต่อของคุณเป็นแฟ้มเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำให้พร้อมใช้งานสำหรับผู้ใช้อื่นๆ ได้ ตัวอย่างเช่น คุณอาจส่งแฟ้มที่ติดต่อที่บันทึกไว้เป็นสิ่งที่แนบมาในอีเมล วางไว้ในเครื่องมือเอกสารในพื้นที่ทำงานอื่น หรือวางบนเซิร์ฟเวอร์แฟ้มได้

  1. บนแท็บ แฟ้ม ให้คลิก ข้อมูล คลิก จัดการบัญชีผู้ใช้ แล้วคลิก การกำหนดลักษณะของบัญชีผู้ใช้

  2. คลิกแท็บ ข้อมูลเฉพาะตัว

  3. คลิก บันทึกที่ติดต่อนี้เป็นแฟ้ม

  4. ให้ทำดังต่อไปนี้ในกล่องโต้ตอบ บันทึกข้อมูลที่ติดต่อเป็น...

    • ใส่ชื่อแฟ้ม (หรือยอมรับค่าเริ่มต้น)

    • เลือกไดเรกทอรีปลายทาง

    • คลิก บันทึก

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×