การบันทึกตัวแบบและการโหลดตัวแบบ

เลือกพื้นที่ตัวแบบ     ระบุช่วงที่ใช้สำหรับพื้นที่ตัวแบบ

ในกล่องโต้ตอบ การบันทึกตัวแบบ กล่อง เลือกพื้นที่ตัวแบบ จะแสดงส่วนที่เลือกเริ่มต้นโดยยึดตามเซลล์ที่ใช้งานอยู่เป็นพื้นที่ที่คุณต้องการบันทึกตัวแบบปัญหา ช่วงที่เสนอแนะจะมีเซลล์สำหรับแต่ละข้อจำกัดบวกกับอีกสามเซลล์เพิ่มเติม อีกทั้งคุณยังสามารถใส่การอ้างอิงสำหรับเซลล์ด้านบนซ้ายของช่วงแนวตั้งที่คุณต้องการให้ตัวแบบปรากฏขึ้นได้อีกด้วย

ในกล่องโต้ตอบ การโหลดตัวแบบ กล่อง เลือกพื้นที่ตัวแบบ จะแสดงการอ้างอิงสำหรับตัวแบบที่คุณต้องการให้โหลด ซึ่งการอ้างอิงต้องสำหรับทั้งช่วงที่มีตัวแบบ ไม่ใช่เพียงเซลล์แรกของช่วงเท่านั้น

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×