การบันทึกงานนำเสนอ PowerPoint เป็นไฟล์ PDF

การบันทึกงานนำเสนอ PowerPoint เป็นไฟล์ PDF

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อคุณบันทึกงานนำเสนอเป็นไฟล์ PDF งานจะนำเสนอจะคงรูปแบบและเค้าโครงเอาไหว ผู้อื่นจะสามารถดูสไลด์ได้แม้ว่าพวกเขาจะไม่มี PowerPoint ก็ตาม แต่พวกเขาจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงงานได้ เพียงคลิกไม่กี่ครั้งที่ PowerPoint Backstage เพื่อดำเนินการ

PowerPoint 2013 และ 2016

 1. คลิกแท็บไฟล์ จากนั้น คลิกส่งออก (โปรดสังเกตว่าจะส่งออก,ไม่บันทึกเป็น)

  บันทึกงานนำเสนอเป็น PDF

 2. คลิก สร้างเอกสาร PDF/XPS แล้วคลิก สร้าง PDF/XPS

 3. ในกล่อง จัดพิมพ์เป็น PDF หรือ XPS ให้เลือกตำแหน่งที่ตั้งที่จะบันทึกไฟล์ ถ้าต้องการตั้งชื่อใหม่ ให้ใส่ชื่อในกล่อง ชื่อไฟล์

 4. ถ้าต้องการเปลี่ยนแปลงลักษณะของไฟล์ PDF ขั้นสุดท้าย ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ตรงที่ ปรับให้เหมาะสมสำหรับ ให้เลือก มาตรฐาน ถ้าต้องการให้ไฟล์มีคุณภาพสูงขึ้น (เลือกข้อนี้ เช่น ในกรณีที่ต้องการพิมพ์ออกมา) เลือก ขนาดเล็กสุด เพื่อให้ไฟล์มีขนาดเล็กลง (เลือกข้อนี้ เช่น ในกรณีที่ต้องการส่งเป็นไฟล์แนบในอีเมล)

  • คลิก ตัวเลือก เมื่อต้องการกำหนดลักษณะงานนำเสนอแบบ PDF ตัวอย่างเช่น คุณอาจกำหนดให้งานนำเสนอมีรูปแบบหน้าเป็นแบบเอกสารประกอบคำบรรยายหรือบันทึกย่อก็ได้ คุณอาจต้องการให้มีเฉพาะบางสไลด์จากงานนำเสนอ หรือให้แสดงมากกว่าหนึ่งสไลด์ต่อหน้าได้เช่นกัน คลิก ตกลง เมื่อคุณเลือกเสร็จแล้วเพื่อปิดกล่อง ตัวเลือก

 5. คลิก ประกาศ

PowerPoint Online

 1. คลิกที่แท็บไฟล์ คลิกดาวน์โหลดเป็น แล้ว คลิ กดาวน์โหลดเป็น PDF (ไฟล์จะถูกแปลงเป็น PDF นั้นแล้ว กล่องโต้ตอบบอกคุณว่า มีพร้อมที่จะดาวน์โหลด

 2. คลิกดาวน์โหลด. แถบข้อความปรากฏขึ้นเพื่อ แสดงว่าไฟล์ PDF ดาวน์โหลดมาแล้วพร้อมการบันทึกลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ (ข้อความแน่นอนอาจแตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับเว็บเบราว์เซอร์ที่คุณกำลังใช้)

 3. คลิกบันทึกเป็น แล้ว กล่องโต้ตอบจะปรากฏขึ้นที่ช่วยให้คุณสามารถระบุตำแหน่งที่จะบันทึกไฟล์บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×