การบันทึกงานนำเสนอ PowerPoint เป็นไฟล์ PDF

เมื่อคุณบันทึกงานนำเสนอเป็นไฟล์ PDF งานจะนำเสนอจะคงรูปแบบและเค้าโครงเอาไหว ผู้อื่นจะสามารถดูสไลด์ได้แม้ว่าพวกเขาจะไม่มี PowerPoint ก็ตาม แต่พวกเขาจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงงานได้ เพียงคลิกไม่กี่ครั้งที่ PowerPoint Backstage เพื่อดำเนินการ

PowerPoint 2013 และ 2016

 1. คลิกแท็บ ไฟล์ จากนั้นคลิก ส่งออก (โปรดทราบว่านี่คือส่งออกไม่ใช่บันทึกเป็น)

  บันทึกงานนำเสนอเป็น PDF

 2. คลิก สร้างเอกสาร PDF/XPS แล้วคลิก สร้าง PDF/XPS

 3. ในกล่อง จัดพิมพ์เป็น PDF หรือ XPS ให้เลือกตำแหน่งที่ตั้งที่จะบันทึกไฟล์ ถ้าต้องการตั้งชื่อใหม่ ให้ใส่ชื่อในกล่อง ชื่อไฟล์

 4. ถ้าต้องการเปลี่ยนแปลงลักษณะของไฟล์ PDF ขั้นสุดท้าย ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ตรงที่ ปรับให้เหมาะสมสำหรับ ให้เลือก มาตรฐาน ถ้าต้องการให้ไฟล์มีคุณภาพสูงขึ้น (เลือกข้อนี้ เช่น ในกรณีที่ต้องการพิมพ์ออกมา) เลือก ขนาดเล็กสุด เพื่อให้ไฟล์มีขนาดเล็กลง (เลือกข้อนี้ เช่น ในกรณีที่ต้องการส่งเป็นไฟล์แนบในอีเมล)

  • คลิก ตัวเลือก เมื่อต้องการกำหนดลักษณะงานนำเสนอแบบ PDF ตัวอย่างเช่น คุณอาจกำหนดให้งานนำเสนอมีรูปแบบหน้าเป็นแบบเอกสารประกอบคำบรรยายหรือบันทึกย่อก็ได้ คุณอาจต้องการให้มีเฉพาะบางสไลด์จากงานนำเสนอ หรือให้แสดงมากกว่าหนึ่งสไลด์ต่อหน้าได้เช่นกัน คลิก ตกลง เมื่อคุณเลือกเสร็จแล้วเพื่อปิดกล่อง ตัวเลือก

 5. คลิก ประกาศ

PowerPoint Online

 1. คลิกแท็บ ไฟล์ แล้วคลิก พิมพ์ จากนั้นคลิก พิมพ์เป็น PDF

 2. คุณสามารถเปลี่ยน ปลายทาง ได้โดยคลิกที่ บันทึกเป็น PDF ภายใต้ ปลายทางภายใน ในหน้าต่างป็อปอัพ

 3. คลิก บันทึก จากนั้นคุณสามารถเลือกที่จะบันทึกงานนำเสนอที่ใดก็ได้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×