การบันทึกงานนำเสนอที่มีแมโครของ Visual Basic for Applications (VBA)

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

แมโครสามารถสร้างขึ้นมาเพื่อ Microsoft PowerPoint 2013 ใช้ Visual Basic for Applications (VBA) ได้ งานนำเสนอที่มี VBA จะไม่สามารถบันทึกไฟล์นามสกุลที่ลงท้ายด้วย "x" (เช่น .pptx หรือ .potx) เนื่องจากอ้างไปยังไฟล์งานนำเสนอที่ไม่มีแมโคร

สิ่งสำคัญ: ฟีเจอร์นี้ไม่พร้อมใช้งานใน Office บนพีซีที่ใช้ Windows RT ต้องการดูว่าคุณกำลังใช้ Office เวอร์ชันใดใช่หรือไม่

เมื่อต้องการบันทึกงานนำเสนอที่มีแมโครของ VBA ให้ทำดังต่อไปนี้

  1. คลิกแท็บ ไฟล์ แล้วคลิก บันทึกเป็น

  2. ในรายการ บันทึกเป็นชนิด ให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

    • งานนำเสนอ PowerPoint แบบใช้แมโคร    เป็นงานนำเสนอซึ่งมีนามสกุลไฟล์ .pptm ที่สามารถมีโค้ด VBA ได้

    • การแสดง PowerPoint แบบใช้แมโคร    เป็นงานนำเสนอซึ่งมีนามสกุลไฟล์ .ppsm ที่มีแมโครที่ได้รับอนุมัติล่วงหน้าซึ่งคุณสามารถเรียกใช้จากภายในงานนำเสนอของคุณได้

    • เทมเพลตการออกแบบ PowerPoint แบบใช้แมโคร    เป็นเทมเพลตซึ่งมีนามสกุลไฟล์ .potm ที่มีแมโครที่ได้รับอนุมัติล่วงหน้าซึ่งคุณสามารถเพิ่มลงในเทมเพลตและใช้ในงานนำเสนอของคุณได้

  3. คลิก บันทึก

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×