การบันทึกข้อมูลในบันทึกประจำวัน

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

บันทึกประจำวันจะบันทึกการกระทำที่คุณเลือกซึ่งเชื่อมโยงไปยังที่ติดต่อที่เฉพาะเจาะจง และทำให้การกระทำในมุมมองไทม์ไลน์โดยอัตโนมัติ คุณสามารถใช้บันทึกประจำวันเพื่อติดตามรายการMicrosoft Outlook เช่นข้อความอีเมลหรือการประชุม จะยังสามารถติดตามไฟล์อื่น ๆ ของ Microsoft Office เช่นเอกสาร Word หรือเวิร์กบุ๊ก Excel

บันทึกประจำวันเก็บระเบียนการโต้ตอบใด ๆ ที่คุณต้องการจดจำ — แม้แต่บางสิ่งบางอย่างที่ไม่ได้อยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ เช่นการสนทนาโทรศัพท์หรือตัวอักษรกระดาษที่คุณส่ง หรือรับ

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเข้าถึงบันทึกประจำวันได้อย่างรวดเร็ว คุณสามารถเพิ่มปุ่มมุมมองบันทึกประจำวัน เพื่อบานหน้าต่างนำทาง ที่ด้านล่างของบานหน้าต่างนำทาง คลิกกำหนดค่าปุ่ม Button image จาก นั้นคลิกเพิ่มหรือเอาปุ่ม แล้ว คลิ กบันทึกประจำวัน

คุณต้องการทำสิ่งใด

การบันทึกรายการและไฟล์ในบันทึกประจำวัน

บันทึกวันและเวลาที่คุณทำงานกับติดต่อ

เปลี่ยนเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของรายการบันทึกประจำวัน

การปิดใช้งาน หรือล้างบันทึกประจำวัน

ด้านบนของหน้า

บันทึกรายการและแฟ้มในบันทึกประจำวัน

การบันทึกรายการและแฟ้มโดยอัตโนมัติ

 1. คลิกแท็บ แฟ้ม

 2. คลิก ตัวเลือก

 3. คลิก บันทึกย่อและบันทึกประจำวัน

 4. คลิก ตัวเลือกบันทึกประจำวัน

 5. ในรายการ บันทึกรายการเหล่านี้โดยอัตโนมัติ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับรายการที่คุณต้องการให้บันทึกใน บันทึกประจำวัน โดยอัตโนมัติ

 6. ในรายการ สำหรับที่ติดต่อเหล่านี้ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับที่ติดต่อที่มีรายการที่คุณต้องการให้บันทึกโดยอัตโนมัติ

 7. ในกล่อง บันทึกแฟ้มจาก ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ถัดจากโปรแกรมที่คุณต้องการใช้ในการบันทึกแฟ้มใน บันทึกประจำวัน โดยอัตโนมัติ

การบันทึกรายการ Outlook ด้วยตนเอง

 1. จากมอดูลใด ๆ ใน Outlook บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มใหม่ คลิกรายการใหม่ ชี้ไปที่อื่น แล้ว คลิ กรายการบันทึกประจำวัน

 2. ในกล่อง เรื่อง ให้พิมพ์คำอธิบาย

 3. ในกล่อง ชนิดรายการ ให้คลิกชนิดของรายการบันทึกประจำวันที่คุณกำลังบันทึก

 4. เลือกตัวเลือกอื่นๆ ที่คุณต้องการ

บันทึกแฟ้มจากภายนอก Outlook ด้วยตนเอง

 1. ระบุตำแหน่งแฟ้มที่คุณต้องการบันทึก คุณสามารถใช้ Outlook, Windows Explorer หรือเดสก์ท็อป

 2. ลากรายการนั้นไปยังบันทึกประจำวัน

 3. เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการสำหรับรายการบันทึกประจำวัน

ด้านบนของหน้า

การบันทึกวันที่และเวลาที่คุณทำงานกับที่ติดต่อ

 1. เปิดที่ติดต่อ

 2. บนแท็บที่ติดต่อ ในกลุ่มCommunicate คลิกเพิ่มเติม แล้ว คลิ กรายการบันทึกประจำวัน

 3. วันและเวลาปัจจุบันจะปรากฏขึ้นที่ส่วนหัวของรายการบันทึกประจำวัน เมื่อต้องการเปลี่ยนวันหรือเวลา ให้คลิกลูกศรที่ติดกับแต่ละกล่อง แล้วคลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ

 4. เมื่อต้องการบันทึกในช่วงเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดที่แน่นอน บนแท็บ รายการบันทึกประจำวัน ในกลุ่ม ตัวจับเวลา ให้คลิก เริ่มจับเวลา

  รายการบันทึกประจำวันจะบันทึกวันที่และระยะเวลาที่คุณทำงานกับที่ติดต่อ คลิก หยุดตัวจับเวลาชั่วขณะ เพื่อหยุดเวลา

 5. คลิก บันทึกแล้วปิด บนแท็บ การกระทำ เพื่อบันทึกข้อมูลลงในบันทึกประจำวันของคุณ

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดของรายการบันทึกประจำวัน

การเปลี่ยนเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดโดยอัตโนมัติสำหรับรายการทั้งหมด

 1. ในบันทึกประจำวัน ในมุมมองไทม์ไลน์ บนแท็บมุมมอง ในกลุ่มมุมมองปัจจุบัน คลิกการตั้งค่ามุมมอง แล้ว คลิ กคอลัมน์

 2. ในกล่อง เลือกเขตข้อมูลที่มีอยู่จาก ให้คลิกชุดเขตข้อมูลที่คุณต้องการ ซึ่งโดยปกติคือ เขตข้อมูลที่ใช้บ่อย หรือ เขตข้อมูลบันทึกประจำวันทั้งหมด

 3. ในกล่อง เขตข้อมูล วันที่/เวลา ที่มีอยู่ ให้คลิกเขตข้อมูลที่มีเวลาที่คุณต้องการใช้เป็นเวลาเริ่มต้นสำหรับรายการ แล้วคลิก เริ่มต้น

 4. ในกล่อง เขตข้อมูล วันที่/เวลา ที่มีอยู่ ให้คลิกเขตข้อมูลที่มีเวลาที่คุณต้องการใช้เป็นเวลาสิ้นสุดสำหรับรายการ แล้วคลิก สิ้นสุด

เคล็ดลับ: มุมมองเส้นเวลาจะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับเวลาที่สร้าง บันทึก ส่ง รับ เปิด และแก้ไข รายการแต่ละรายการและเอกสารแต่ละเอกสาร เมื่อคุณเปลี่ยนแปลงเขตข้อมูลเวลาที่ใช้แสดงรายการบนเส้นเวลา ตำแหน่งและระยะเวลาของรายการอาจเปลี่ยนแปลงไปบนเส้นเวลา

การเปลี่ยนเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดสำหรับรายการบันทึกประจำวันด้วยตนเอง

 1. เปิดรายการบันทึกประจำวัน

 2. ใส่วันและเวลาเริ่มต้นใหม่ เมื่อต้องการเปลี่ยนเวลาสิ้นสุด ให้เปลี่ยนตัวเลขในกล่อง ระยะเวลา

หมายเหตุ: การเปลี่ยนแปลงเวลาที่เกี่ยวข้องกับรายการบันทึกประจำวันจะไม่เปลี่ยนเวลาเริ่มต้นของรายการ เอกสาร หรือที่ติดต่อที่บันทึกประจำวันนั้นอ้างอิงถึง

ด้านบนของหน้า

ปิดหรือล้างบันทึกประจำวัน

การปิดบันทึกประจำวัน

เมื่อต้องการปิดบันทึกประจำวัน คุณต้องยกเลิกเลือกหลายกล่องกาเครื่องหมายในกล่องโต้ตอบตัวเลือกบันทึกประจำวัน ไม่มีตัวเลือกเดียวปิดบันทึกประจำวัน

 1. คลิกแท็บ แฟ้ม

 2. คลิก ตัวเลือก

 3. คลิก บันทึกย่อและบันทึกประจำวัน

 4. คลิก ตัวเลือกบันทึกประจำวัน

 5. ในรายการ บันทึกรายการเหล่านี้โดยอัตโนมัติ ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมายทั้งหมด

 6. ในกล่อง บันทึกแฟ้มจาก ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมายทั้งหมด

หมายเหตุ: ไม่จำเป็นต้องล้างกล่องกาเครื่องหมายภายใต้ สำหรับที่ติดต่อเหล่านี้

การล้างบันทึกประจำวัน

การล้างบันทึกประจำวันหมายถึงการลบรายการ

 1. ในบันทึกประจำวัน บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม มุมมองปัจจุบัน ให้คลิก รายการที่ใส่เข้าไป มุมมองตารางของรายการบันทึกประจำวันทั้งหมดจะปรากฏขึ้น

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเลือกรายการเดียว     คลิกรายการที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการเลือกหลายรายการ     กดปุ่ม CTRL ค้างไว้ แล้วคลิกรายการที่คุณต้องการ ถ้าคุณต้องการเลือกชุดรายการที่อยู่ติดกัน ให้คลิกรายการแรก จากนั้นกด SHIFT ค้างไว้ แล้วคลิกที่รายการสุดท้าย

  • เมื่อต้องการเลือกรายการทั้งหมดในโฟลเดอร์     คลิกรายการใดๆ แล้วกด CTRL+A

 3. บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิก ลบ หรือกด DELETE

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×