การบันทึกข้อความ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

Outlook ให้แก่คุณหลายตัวเลือกสำหรับการบันทึกข้อความอีเมล ข้อความที่คุณได้รับ ตัวอย่างเช่น สามารถบันทึกเป็นไฟล์ลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณกำลังเรียบเรียงข้อความสามารถบันทึกเป็นแบบร่าง และเสร็จในภายหลัง

เคล็ดลับ: คุณต้องการบันทึกข้อความอีเมลเป็นไฟล์ PDF ได้อย่างไร ใน Windows 10 ใช้คำสั่งพิมพ์ เพื่อพิมพ์ข้อความของคุณเป็นแบบ PDF สำหรับคำแนะนำเพิ่มเติม หรือ Windows เวอร์ชันอื่น เลือกเวอร์ชันของ Outlook ที่ด้านล่างของคุณ

บันทึกข้อความเป็นไฟล์

 1. เปิดข้อความคุณต้องการบันทึก และบนแท็บไฟล์ คลิกบันทึกเป็น

  คุณสามารถบันทึกข้อความอีเมลอยู่เป็นไฟล์
 2. ในกล่องโต้ตอบบันทึกเป็น กล่อง ในบานหน้าต่างโฟลเดอร์ เลือกโฟลเดอร์ และตำแหน่งที่ตั้งที่เลือกโฟลเดอร์ที่คุณต้องการบันทึกไฟล์

 3. ในกล่อง ชื่อแฟ้ม ให้พิมพ์ชื่อของแฟ้ม

 4. ในรายการบันทึกเป็นชนิด ยอมรับชนิดเริ่มต้น หรือเลือกชนิดไฟล์อื่นในรายการ

คุณต้องการทำสิ่งใด

Outlook ไม่รวม PDF เป็นหนึ่งเป็นค่าเริ่มต้นบันทึกเป็นชนิด โปรแกรมอรรถประโยชน์ Microsoft พิมพ์เพื่อ PDF ที่รวมอยู่ใน Windows 10 ช่วยให้คุณสามารถพิมพ์ข้อความอีเมใด ๆ ไปยังไฟล์ PDF โดยตรง ถ้าคุณไม่มี Windows 10คุณสามารถบันทึกข้อความอีเมลของคุณเป็นไฟล์ HTML เปิดไฟล์นั้นใน Word และใช้คุณลักษณะการบันทึกเป็นเพื่อบันทึกอีเมลเป็นไฟล์ PDF ใน Word แล้ว ได้

บันทึกเป็น (หรือพิมพ์เพื่อ) PDF ใน Windows 10
 1. เปิดข้อความคุณต้องการบันทึก และบนแท็บไฟล์ คลิกพิมพ์

 2. จากเครื่องพิมพ์ ดรอปดาวน์ เลือกMicrosoft พิมพ์เป็น PDF

  ใช้คำสั่งพิมพ์เพื่อพิมพ์อีเมไปยังไฟล์ PDF
 3. เลือก พิมพ์

 4. ในกล่องบันทึกพิมพ์ผลลัพธ์เป็น เลือกโฟลเดอร์สำหรับ PDF ของคุณ และใส่ชื่อไฟล์ แล้ว เลือกบันทึก

บันทึกเป็น PDF ในเวอร์ชันอื่น ๆ ของ Windows
 1. เปิดข้อความคุณต้องการบันทึก และบนแท็บไฟล์ คลิกบันทึกเป็น

 2. ในกล่องโต้ตอบบันทึกเป็น กล่อง ในบานหน้าต่างโฟลเดอร์ เลือกโฟลเดอร์ และตำแหน่งที่ตั้งที่เลือกโฟลเดอร์ที่คุณต้องการบันทึกไฟล์

 3. ในกล่อง ชื่อแฟ้ม ให้พิมพ์ชื่อของแฟ้ม

 4. ในรายการบันทึกเป็นชนิด เลือก HTML จากนั้น เลือกบันทึก

 5. เปิดWord แล้วเลือกไฟล์ >เปิด

 6. เลือกไฟล์ HTML ที่คุณบันทึกไว้ในขั้นตอนที่ 4

 7. เลือกไฟล์ >บันทึกเป็น แล้ว เลือกPDF (*.pdf) จากรายการดรอปดาวน์ก่อนที่จะเลือกบันทึก ชนิดไฟล์

Outlook ไม่สามารถบันทึกข้อความเป็นไฟล์เอกสารWord โดยตรง คุณสามารถ อย่างไรก็ตาม บันทึกข้อความเป็นไฟล์ HTML จาก นั้นแตะเปิดไฟล์นั้นใน Word บันทึกข้อความอีเมลของคุณเป็นไฟล์ HTML รักษาทั้งหมดที่จัดรูปแบบ รูป และเชื่อมโยง ตลอดจนมีข้อมูลหัวข้อ ซึ่งรวมถึงข้อมูลจากถึงสำเนาถึง และเรื่อง

 1. เปิดข้อความคุณต้องการบันทึก และบนแท็บไฟล์ คลิกบันทึกเป็น

 2. ในกล่องโต้ตอบบันทึกเป็น กล่อง ในบานหน้าต่างโฟลเดอร์ เลือกโฟลเดอร์ และตำแหน่งที่ตั้งที่เลือกโฟลเดอร์ที่คุณต้องการบันทึกไฟล์

 3. ในกล่อง ชื่อแฟ้ม ให้พิมพ์ชื่อของแฟ้ม

 4. ในรายการบันทึกเป็นชนิด เลือก HTML จากนั้น เลือกบันทึก

 5. เปิดWord แล้วเลือกไฟล์ >เปิด

 6. เลือกไฟล์ HTML ที่คุณบันทึกไว้ในขั้นตอนที่ 4

 7. เลือกไฟล์ >บันทึกเป็น แล้ว เลือกเอกสาร Word (*.docx) จากรายการดรอปดาวน์ก่อนที่จะเลือกบันทึก ชนิดไฟล์

ใช้เทมเพลอีเมลเพื่อส่งข้อความที่มีข้อมูลที่ไม่เปลี่ยนแปลงจากข้อความหนึ่งไปอีกข้อความ คุณสามารถสร้าง และบันทึกข้อความเป็นเทมเพลต แล้ว ใช้แม่แบบนั้น เพิ่มข้อมูลใหม่ก่อนที่คุณส่งแบบเป็นข้อความ

เคล็ดลับ: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้เทมเพลต ดูที่ส่งข้อความอีเมลโดยยึดตามเทมเพลต

 1. บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิก อีเมลใหม่

 2. ในเนื้อหาข้อความ ให้ใส่เนื้อหาที่คุณต้องการ

 3. ในหน้าต่างข้อความ ให้คลิกแท็บ แฟ้ม แล้วคลิก บันทึกเป็น

 4. ในกล่องบันทึกเป็น ในรายการบันทึกเป็นชนิด คลิกเทมเพลต Outlook

 5. ในกล่องชื่อไฟล์ ใส่ชื่อสำหรับเทมเพลตของคุณ แล้ว คลิ กบันทึก

 1. บนแท็บหน้าแรก ในในกลุ่มใหม่ คลิกอีเมลใหม่ หรือกด Ctrl + Shift + M

 2. ในเนื้อหาข้อความ ให้ใส่เนื้อหาที่คุณต้องการ

 3. ในหน้าต่างข้อความ บนแท็บไฟล์ คลิกบันทึกเป็น

 4. ในบันทึกเป็น กล่องโต้ตอบ ในรายการบันทึกเป็นชนิด เลือกเทมเพลต Outlook

 5. ในกล่องชื่อแฟ้ม ใส่ชื่อสำหรับเทมเพลตของคุณ แล้ว คลิ กบันทึก

ตามค่าเริ่มต้น เทมเพลตถูกบันทึกไว้ในโฟลเดอร์ต่อไปนี้:

 • Windows 7 และ Vista   
  C:\Users\Username\Appdata\Roaming\Microsoft\Templates

 • Windows XP   
  C:\Documents and Settings\Username\Application Data\Roaming\Microsoft\Templates

Outlook สนับสนุน Unicode มาตรฐานเข้ารหัสอักขระที่เปิดใช้งานส่วนใหญ่ภาษาเขียนในโลกให้สามารถแสดง โดยใช้ชุดอักขระเดียว เท่านั้น ถ้าคุณทำงานในองค์กรสากล หรือข้อความที่ใช้ร่วมกัน และรายการกับบุคคลที่ใช้Outlook บนคอมพิวเตอร์ที่เรียกใช้ในภาษาอื่น คุณสามารถใช้ประโยชน์จากฝ่ายสนับสนุน Unicode ในOutlook

เมื่อต้องการบันทึกข้อความของคุณในการเข้ารหัสแบบ Unicode ตามค่าเริ่มต้น

 1. ไฟล์ บน แท็บให้เลือกตัวเลือก >จดหมาย

 2. ภายใต้บันทึกข้อความ และเลือกกล่องกาเครื่องหมายการจัดรูปแบบการใช้อักขระ Unicode

ข้อความใด ๆ ที่คุณสร้าง แต่ไม่ต้อง ส่ง ถูกบันทึกไว้โดยอัตโนมัติไปยังโฟลเดอร์แบบร่าง คุณสามารถกลับไปยังOutlook เวอร์ชันที่ใหม่กว่า และค้นหาข้อความไม่ถูกส่ง

การบันทึกแบบร่างของข้อความด้วยตนเอง

 • เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • บนในแถบเครื่องมือด่วน คลิกบันทึก

  • บนแท็บ แฟ้ม ให้คลิก บันทึก

เมื่อต้องการกลับไปยังแบบร่างของข้อความที่บันทึกไว้

 • ในจดหมาย ในบานหน้าต่างโฟลเดอร์ คลิกแบบร่าง นั้นแล้ว คลิกสองครั้งที่ข้อความ

ตามค่าเริ่มต้นแล้ว ข้อความอีเมลที่ยังเขียนไม่เสร็จจะถูกบันทึกลงในโฟลเดอร์ แบบร่าง ของคุณในทุกๆ สามนาที คุณสามารถเปลี่ยนช่วงเวลาดังกล่าวนี้หรือตำแหน่งก็ได้

 1. บนแท็บไฟล์ คลิกตัวเลือก >จดหมาย

 2. ภายใต้ บันทึกข้อความ ให้เลือกทำอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนตำแหน่งที่บันทึกแบบร่าง ในรายการบันทึกไปยังโฟลเดอร์นี้ เลือกแบบร่างกล่องจดหมายเข้าส่งจดหมาย หรือกล่องจดหมายออก

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนความถี่แบบร่างบันทึก ในกล่องบันทึกรายการที่ยังไม่ได้ส่งหลังจากหลายนาทีโดยอัตโนมัติ พิมพ์ตัวเลขตั้งแต่ 1 ถึง 99

คุณต้องการทำสิ่งใด

Outlook สนับสนุน Unicode มาตรฐานเข้ารหัสอักขระที่เปิดใช้งานส่วนใหญ่เป็นลายลักษณ์อักษรภาษาในโลกให้สามารถแสดง โดยใช้ชุดอักขระเดียว เท่านั้น ถ้าคุณทำงานในองค์กรสากล หรือข้อความที่ใช้ร่วมกัน และรายการกับบุคคลที่ใช้Outlook บนคอมพิวเตอร์ที่เรียกใช้ในภาษาอื่น คุณสามารถใช้ประโยชน์จากฝ่ายสนับสนุน Unicode ในOutlook

เมื่อต้องการบันทึกข้อความของคุณในการเข้ารหัสแบบ Unicode ตามค่าเริ่มต้น

 1. บนเมนูเครื่องมือ คลิกตัวเลือก

 2. บนแท็บ อื่นๆ ให้คลิก ตัวเลือกขั้นสูง

 3. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ใช้ 'รูปแบบข้อความ Unicode' ในการบันทึกข้อความ

Outlook ไม่สามารถบันทึกข้อความเป็นไฟล์เอกสารWord โดยตรง อย่างไรก็ตาม คุณสามารถ คัดลอกเนื้อหาของข้อความไปยังเอกสารWord

คุณสามารถคัดลอกเนื้อหาของข้อความเท่านั้น แต่คุณยังสามารถรวมข้อความหัวกระดาษข้อมูล ซึ่งรวมถึงจากถึงสำเนาถึง และกล่องชื่อเรื่อง

คัดลอกเนื้อหาของข้อความ

 1. เปิดข้อความหรือคลิกเนื้อหาของข้อความในบานหน้าต่างการอ่าน

 2. กด Ctrl + A เพื่อเลือกเนื้อหาทั้งหมดของข้อความ

 3. กด Ctrl + C เพื่อคัดลอกเนื้อหาไปยังคลิปบอร์ดWindows ได้อีกด้วย

 4. เปิดเอกสารWord

 5. กด Ctrl + V เพื่อวางเนื้อหาจากคลิปบอร์ดWindows ลงในเอกสาร

 6. คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้ว คลิ กบันทึก

บันทึกส่วนหัวและเนื้อความ

ในขั้นตอนนี้ คุณจะวางข้อมูลส่วนหัวของข้อความลงในเนื้อหาข้อความเพื่อให้คุณสามารถคัดลอกทั้งในขั้นตอนที่ใหม่กว่า คุณจะไม่ส่งต่อข้อความจริง

 1. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ถ้าคุณยังไม่ได้เปิดข้อความในหน้าต่างแยกต่างหาก บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มการตอบกลับ คลิกส่งต่อ

  • ถ้าคุณได้เปิดข้อความในหน้าต่างแยกต่างหากข้อความ บนแท็บ ในกลุ่มการตอบกลับ คลิกส่งต่อ

 2. กด Ctrl+A เพื่อเลือกเนื้อความทั้งหมดของข้อความอีเมล

 3. กด Ctrl + C เพื่อคัดลอกเนื้อหาไปยังคลิปบอร์ดWindows ได้อีกด้วย

 4. เปิดเอกสารWord

 5. กด Ctrl + V เพื่อวางเนื้อหาจากคลิปบอร์ดWindows ลงในเอกสาร

 6. คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้ว คลิ กบันทึก

 7. คุณสามารถปิดหน้าต่างOutlook ที่ประกอบด้วยเนื้อหาข้อความที่คุณคัดลอก

คุณไม่สามารถบันทึกข้อความอีเมลเป็นไฟล์ PDF กับOutlook 2007 โดยตรง อย่างไรก็ตาม คุณสามารถใช้ข้อมูลในส่วนบันทึกข้อความได้รับเป็นเอกสาร Microsoft Office Wordจะบันทึกข้อความของคุณในรูปแบบMicrosoft Office Word 2007 และบันทึกเอกสารใหม่เป็นไฟล์ PDF

ระบบ Microsoft Office 2007 มีว่าง add-in ในการบันทึก หรือส่งออกไฟล์ชนิดนี้ แต่คุณต้องติดตั้ง add-in ที่ก่อนที่คุณสามารถใช้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปิดใช้งานการสนับสนุนสำหรับการจัดรูปแบบไฟล์ PDF และ XPS ในOffice Word 2007 ดูเปิดใช้งานการสนับสนุนสำหรับรูปแบบไฟล์อื่น ๆ เช่น PDF และ XPS

ใช้เทมเพลอีเมลเพื่อส่งข้อความที่มีข้อมูลที่ไม่เปลี่ยนแปลงจากข้อความหนึ่งไปอีกข้อความ คุณสามารถสร้าง และบันทึกข้อความเป็นเทมเพลต แล้ว ใช้แม่แบบนั้น เพิ่มข้อมูลใหม่ก่อนที่คุณส่งแบบเป็นข้อความ

เคล็ดลับ: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้เทมเพลต ดูที่ส่งข้อความอีเมลโดยยึดตามเทมเพลต

 1. บนเมนู แฟ้ม ให้ชี้ไปที่ สร้าง แล้วคลิก ข้อความจดหมาย

  หมายเหตุ: นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้แป้นพิมพ์ลัด Ctrl + Shift + M เพื่อสร้างอีเมลใหม่

 2. ในเนื้อหาข้อความ ให้ใส่เนื้อหาที่คุณต้องการ

 3. ในหน้าต่างข้อความ คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้ว คลิ กบันทึกเป็น

 4. ในกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น ในรายการ บันทึกเป็นชนิด ให้คลิก Outlook Template (*.oft)

 5. ในกล่อง ชื่อแฟ้ม ให้พิมพ์ชื่อสำหรับแม่แบบของคุณ แล้วคลิก บันทึก

ตามค่าเริ่มต้น เทมเพลตถูกบันทึกไว้ในโฟลเดอร์ต่อไปนี้:

 • Windows Vista   
  c:\users\username\appdata\roaming\microsoft\templates

 • Microsoft Windows XP   
  data\roaming\microsoft\templates c:\documents and settings\username\application

ตามค่าเริ่มต้น Microsoft Office Outlook โดยอัตโนมัติพยายามบันทึกข้อความอีเมใด ๆ ที่คุณสร้างก่อนหน้านี้ แต่ไม่มีส่งออก คุณสามารถกลับไปยัง Outlook เวอร์ชันที่ใหม่กว่า และค้นหาข้อความไม่ถูกส่ง

การบันทึกแบบร่างของข้อความด้วยตนเอง

 • เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • บนในแถบเครื่องมือด่วน คลิกบันทึก

   รูปแถบเครื่องมือด่วน

  • คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้ว คลิ กบันทึก

เมื่อต้องการกลับไปยังแบบร่างที่บันทึกไว้เพื่อให้คุณสามารถทำการเขียนข้อความ

 • ในจดหมาย ในบานหน้าต่างนำทาง คลิกแบบร่าง นั้นแล้ว คลิกสองครั้งที่ข้อความ

ตามค่าเริ่มต้นแล้ว ข้อความอีเมลที่ยังเขียนไม่เสร็จจะถูกบันทึกลงในโฟลเดอร์ แบบร่าง ของคุณในทุกๆ สามนาที คุณสามารถเปลี่ยนช่วงเวลาดังกล่าวนี้หรือตำแหน่งก็ได้

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวเลือก

 2. คลิก ตัวเลือกอีเมล แล้วคลิก ตัวเลือกอีเมลขั้นสูง

 3. ให้เลือกทำอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงได้ถูกบันทึกแบบร่าง ภายใต้บันทึกข้อความ ในรายการบันทึกรายการที่ไม่ได้ส่งใน คลิกแบบร่างกล่องจดหมายเข้าส่งจดหมาย หรือกล่องจดหมายออก

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนความถี่บันทึกแบบร่าง ภายใต้บันทึกข้อความ ในกล่องบันทึกอัตโนมัติทุก ๆ n นาทีที่ยังไม่ส่ง พิมพ์ตัวเลขตั้งแต่ 1 ถึง 99

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×