การบันทึกการเชิญเข้าร่วมพื้นที่ทำงาน Sharepoint Workspace เป็นแฟ้ม

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

การบันทึกการเชิญเป็นแฟ้มเป็นทางเลือกที่ยืดหยุ่นสำหรับการเชิญผู้อื่นเข้าร่วมพื้นที่ทำงาน Sharepoint Workspace โดยผู้ถูกเชิญเพียงแต่เปิดแฟ้มคำเชิญเพื่อยอมรับและรับพื้นที่ทำงาน ตัวอย่างเช่น ด้วยแฟ้มคำเชิญที่บันทึกไว้ คุณสามารถทำสิ่งต่อไปนี้

 • ส่งแฟ้มคำเชิญเป็นสิ่งที่แนบมากับอีเมลไปยังแต่ละบุคคลหรือกลุ่ม

 • คัดลอกแฟ้มคำเชิญไปยังฟลอปปีดิสก์และส่งไปยังบุคคลที่ถูกเลือก ด้วยวิธีนี้ แฟ้มคำเชิญสามารถทำหน้าที่เป็นการเชิญสำรองได้

 • ประกาศแฟ้มบนเซิร์ฟเวอร์แฟ้มเพื่ออนุญาตให้ใครก็ตามที่มีสิทธิ์ในการเข้าถึงเครือข่ายที่เหมาะสมสามารถยอมรับการเชิญได้

 • วางแฟ้มคำเชิญไว้ในเครื่องมือเอกสารในพื้นที่ทำงานอื่น

 • ประกาศแฟ้มไปยังเว็บเพจเพื่ออนุญาตให้ใครก็ตามที่มีสิทธิ์ในการเข้าถึงไซต์นั้นสามารถดาวน์โหลดการเชิญและเข้าร่วมพื้นที่ทำงานได้

หมายเหตุ: ถ้าคุณส่งแฟ้มคำเชิญเข้าร่วมพื้นที่ทำงานไปยังผู้อื่น พื้นที่ทำงานที่จะสามารถส่งไปยังบุคคลเหล่านั้นได้ต้องมาจากคอมพิวเตอร์ที่สร้างแฟ้มคำเชิญนั้นเท่านั้น ดังนั้น พื้นที่ทำงานจะไม่ถูกส่งไปยังผู้ถูกเชิญ เว้นแต่คุณจะออนไลน์อยู่ในปัจจุบัน หรือจนกว่าคุณจะออนไลน์ในครั้งต่อไป

เมื่อต้องการบันทึกการเชิญเข้าร่วมพื้นที่ทำงานเป็นแฟ้ม ให้ทำดังนี้

 1. ไปที่พื้นที่ทำงาน

 2. คลิกแท็บ พื้นที่ทำงาน คลิก เชิญสมาชิก แล้วคลิก บันทึกการเชิญเป็นแฟ้ม...

 3. คลิก เรียกดู เพื่อเลือกตำแหน่งที่ตั้งที่บันทึกแฟ้มคำเชิญ หรือพิมพ์เส้นทางในกล่องชื่อแฟ้ม

 4. เลือกบทบาทที่จะกำหนดให้กับการเชิญ

  คุณสามารถกำหนดบทบาทในแฟ้มคำเชิญได้เพียงบทบาทเดียวเท่านั้น ถ้าคุณคือผู้จัดการในพื้นที่ทำงาน คุณสามารถเลื่อนระดับบทบาทของสมาชิกในภายหลังได้ หลังจากที่สมาชิกได้เข้าร่วมพื้นที่ทำงานแล้ว อย่างไรก็ตาม คุณไม่สามารถลดระดับบทบาทของสมาชิกเหล่านี้ในภายหลังได้

 5. ถ้าคุณต้องการให้มีการยืนยันการยอมรับพื้นที่ทำงานโดยผู้รับ ให้คลิก ต้องการการยืนยันการยอมรับ

  คุณลักษณะนี้มีประโยชน์สำหรับวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัย โดยช่วยให้คุณมีโอกาสตรวจสอบข้อมูลเฉพาะตัวของผู้รับแต่ละรายก่อนที่คุณจะส่งพื้นที่ทำงาน

 6. คลิก ตกลง

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×