การบันทึกการออกแบบสไลด์ (ธีม) เป็นเทมเพลต

การบันทึกการออกแบบสไลด์ (ธีม) เป็นเทมเพลต

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ถ้าคุณสร้างการออกแบบสไลด์ (ธีม) และต้องการบันทึกเป็นเทมเพลต (ไฟล์ .potx) ก็แค่ทำดังนี้

  1. เปิดงานนำเสนอที่มีการออกแบบสไลด์ (ธีม) ที่คุณต้องการบันทึกเป็นเทมเพลตขึ้นมา

  2. ไฟล์ > บันทึกเป็น

  3. ในกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น ให้พิมพ์ชื่อสำหรับเทมเพลตลงในกล่อง ชื่อไฟล์

  4. ในรายการ บันทึกเป็น ให้คลิก PowerPoint Template แล้วคลิก บันทึก

    หมายเหตุ: ใน PowerPoint นั้น ธีมกับเทมเพลตนั้นจะไม่ใช่สิ่งเดียวกัน ธีมประกอบด้วย สี ฟอนต์ และเอฟเฟ็กต์ต่างๆ ที่สอดคล้องกัน เช่น เงา หรือการสะท้อนต่างๆ โดยทั้งหมดนี้ถูกจัดเรียงไว้ในการออกแบบสไลด์ เทมเพลตประกอบด้วยธีม แต่ยังมีคำแนะนำในพื้นที่ที่สำรองไว้ เพื่อแนะนำผู้ใช้งานเทมเพลตว่าอะไรควรแทรก หรือชนิดของข้อมูลใดที่ผู้ใช้อาจต้องการใส่ไว้ด้วย

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×