การบันทึกการสนทนาข้อความโต้ตอบแบบทันทีของคุณใน Lync

ถ้าองค์กรของคุณทำให้ฟีเจอร์นี้ใช้งานได้ คุณสามารถใช้ Lync เพื่อจัดเก็บสำเนาของการสนทนาข้อความโต้ตอบแบบทันทีที่ผ่านมา คุณยังสามารถระบุให้ Lync เก็บสถิติเกี่ยวกับการสนทนาทางโทรศัพท์ของคุณ (เช่น วันที่ เวลา ระยะเวลา และข้อมูลผู้โทรเข้า) คอลเลกชันของข้อมูลทั้งสองรายการจะถูกจัดเก็บไว้ในโฟลเดอร์ ประวัติการสนทนา ของ Microsoft Outlook และคุณสามารถตรวจดูโฟลเดอร์ล่าสุดได้โดยคลิกแท็บ การสนทนา ในหน้าต่างหลักของ Lync

สิ่งสำคัญ:  ถ้ากล่องกาเครื่องหมาย (เลือกไว้หรือไม่ได้เลือก) เป็นสีเทาและไม่ทำงาน แสดงว่าคุณไม่มีตัวเลือกในการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า ในกรณีนี้ เป็นไปได้ว่าองค์กรของคุณได้ตัดสินใจทำให้การจัดเก็บเป็นนโยบายโดยจะไม่บันทึก (หรือบันทึก ถ้ามีการเลือกกล่องกาเครื่องหมายที่เกี่ยวข้องไว้) IM และ/หรือการโทรใน Outlook ติดต่อผู้ดูแลระบบ Lync หรือฝ่าย IT ในองค์กรของคุณเพื่อค้นหาว่านโยบายสามารถแทนที่ได้หรือไม่

เปิดประวัติการสนทนา

ประวัติการสนทนาจะถูกปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้น ต่อไปนี้เป็นวิธีการเปิดใช้งาน

  1. บนหน้าต่างหลักของ Lync ให้คลิก ตัวเลือก ปุ่ม เครื่องมือตัวเลือก > ส่วนบุคคล

  2. ภายใต้ ตัวจัดการข้อมูลส่วนบุคคล:

  3. เมื่อต้องการบันทึกสำเนาของข้อความโต้ตอบแบบทันทีของคุณ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย บันทึกการสนทนาข้อความโต้ตอบแบบทันทีในโฟลเดอร์ประวัติการสนทนาของอีเมลของฉัน

  4. เมื่อต้องการบันทึกประวัติการใช้โทรศัพท์ของคุณ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย บันทึกรายการบันทึกการโทรของฉันในโฟลเดอร์ประวัติการสนทนาของอีเมลของฉัน

หมายเหตุ:  ฟังก์ชันการทำงานนี้อาจเปิดหรือปิดอยู่ ถ้าปิดอยู่ การสนทนาทั้งหมดของคุณจะถูกละทิ้งไป และคุณจะไม่สามารถเลือกข้อความใดข้อความหนึ่งเพื่อเก็บไว้ได้ ในทำนองเดียวกัน ถ้าเปิดอยู่ การสนทนาทั้งหมดของคุณจะถูกบันทึกไว้ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถไปยัง Outlook และลบข้อความที่คุณไม่ต้องการเก็บไว้ได้

เรียกดูประวัติการสนทนาของคุณ

เมื่อต้องการดูรายการที่สมบูรณ์ของข้อความโต้ตอบแบบทันทีที่รับเข้าและส่งออกของคุณ และการประชุมรวมถึงที่คุณอาจไม่ได้รับ ให้ทำดังนี้

  • เปิด Lync และเหนือกล่องค้นหา ให้คลิกแท็บ การสนทนา สกรีนช็อตของแท็บการสนทนา

การสนทนาทั้งหมดของคุณจะแสดงตามลำดับเวลา โดยที่ล่าสุดจะอยู่บนสุด การโทรของคุณก็จะปรากฏบนรายการ การสนทนา ด้วย อย่างไรก็ตาม สายที่ไม่ได้รับที่ส่งผลเป็นข้อความเสียงจะแสดงอยู่บนมุมมองโทรศัพท์ ที่คุณจะเห็นได้ด้วยการคลิกที่ไอคอน โทรศัพท์

ถ้าคุณต้องการจำกัดขอบเขตรายการ ให้คลิกแท็บใดแท็บหนึ่งในสองแท็บบนหน้าต่าง การสนทนา

  • ไม่ได้รับ แสดงการสนทนาที่ไม่ได้รับของคุณเท่านั้น

  • การโทร จะแสดงเฉพาะการโทรศัพท์ของคุณเท่านั้น

ค้นหาการสนทนาก่อนหน้านี้กับที่ติดต่อใดที่ติดต่อหนึ่ง

  1. เปิด Lync และในรายการที่ติดต่อ ให้คลิกขวาที่ที่ติดต่อที่มีการสนทนาก่อนหน้าที่คุณต้องการดู

  2. คลิก ค้นหาการสนทนาก่อนหน้านี้

Outlook จะเปิดและแสดงการสนทนาของที่ติดต่อกับคุณในโฟลเดอร์ ประวัติการสนทนา เมื่อต้องการติดตามการสนทนาที่เฉพาะเจาะจง ให้ใส่คำที่มีอยู่ในการสนทนาที่คุณกำลังค้นหาในกล่องค้นหาที่ด้านบนของหน้าต่าง Outlook

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×