การบวกเลขใน Excel 2013

การบวกเลขใน Excel 2013

ดูวิดีโอเหล่านี้เพื่อดูว่า Excel 2013 ทำให้การบวกเลขโดยใช้สูตร ปุ่ม และฟังก์ชัน (เช่น ฟังก์ชัน SUM และ SUMIF) เป็นเรื่องง่ายได้อย่างไร

การบวกตัวเลข

คุณสามารถใช้ Excel ในการบวกตัวเลขได้ โดยใช้สูตร ปุ่ม และฟังก์ชัน (3:03)

OneNote 2013

ฟังก์ชัน SUM

เมื่อบวกเลขในเซลล์จำนวนไม่มากนัก ฟังก์ชัน SUM จะช่วยคุณประหยัดเวลาได้ สำหรับช่วงของเซลล์ขนาดใหญ่ ฟังก์ชันถือเป็นสิ่งจำเป็นเลยทีเดียว (4:48)

OneNote 2013

ฟังก์ชัน SUMIF

SUMIF ทำให้คุณสามารถบวกเซลล์ที่ตรงตามเกณฑ์ที่คุณกำหนดไว้ (5:37)

OneNote 2013

สามารถดูหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่การฝึกอบรมของ Microsoft Office

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×