การบวกตัวเลข

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

สมมติว่าคุณต้องการคำนวณราคารวมของสินค้าคงคลังในร้าน หรือกำไรรวมขั้นต้นของทุกแผนกที่อยู่ในงบประมาณของปี วิธีบวกตัวเลขทำได้หลายวิธีด้วยกัน สำหรับวิธีที่รวดเร็วในการบวกตัวเลขในเซลล์ ให้ใช้ + (เครื่องหมายบวก) ในสูตร

ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณพิมพ์ =5+10 เซลล์จะแสดงผลลัพธ์เป็น 15

การบวกตัวเลขทั้งหมดในแถวหรือในคอลัมน์

ถ้าคุณมีช่วงของตัวเลขที่อยู่ติดกัน (นั่นคือ ไม่มีเซลล์ว่าง), คุณสามารถใช้ผลรวมอัตโนมัติ รูปปุ่ม ได้

  1. คลิกเซลล์ด้านล่างของคอลัมน์ตัวเลขหรือด้านขวาของแถวตัวเลข

  2. คลิก หน้าแรก > ผลรวมอัตโนมัติ แล้วกด Enter

การบวกตัวเลขที่ไม่อยู่ติดกัน

ถ้าคุณมีช่วงของตัวเลขที่มีเซลล์ว่างหรือเซลล์ที่มีข้อความแทนที่เป็นตัวเลข ใช้ฟังก์ชัน SUMในสูตร ถึงแม้ว่าพวกเขาอาจจะรวมอยู่ในช่วงที่ใช้ในสูตร เซลล์ว่างและเซลล์ที่มีข้อความใด ๆ จะถูกละเว้น

ตัวอย่าง

เวิร์กบุ๊กนี้จะแสดงตัวอย่างของฟังก์ชันนี้ ลองตรวจสอบ เปลี่ยนสูตรที่มีอยู่ หรือใส่สูตรของคุณเองเพื่อเรียนรู้วิธีการทำงานของฟังก์ชัน

หมายเหตุ: ฟังก์ชัน SUM สามารถรวมการอ้างอิงเซลล์หรือช่วงได้รวมกันถึง 30 รายการ ตัวอย่างเช่น สูตร =SUM(B2:B3,B5) มีการอ้างอิงช่วงอยู่หนึ่งช่วง (B2:B3) และเซลล์หนึ่งเซลล์ (B5)

การบวกตัวเลขโดยยึดตามเงื่อนไขหนึ่งเงื่อนไข

คุณสามารถใช้ฟังก์ชัน SUMIFเพื่อสร้างค่าผลรวมสำหรับช่วงหนึ่งโดยยึดตามค่าในช่วงอื่น ในตัวอย่างต่อไปนี้ คุณต้องการสร้างผลรวมเฉพาะสำหรับค่าในคอลัมน์ B (ใบแจ้งหนี้) ที่สอดคล้องกับค่าในคอลัมน์ A (พนักงานขาย) สำหรับพนักงานขายสุทธาที่มีชื่อ

ตัวอย่าง

เวิร์กบุ๊กต่อไปนี้แสดงตัวอย่างของฟังก์ชัน SUMIF ลองตรวจสอบ เปลี่ยนสูตรที่มีอยู่ หรือใส่สูตรของคุณเองเพื่อเรียนรู้วิธีการทำงานของฟังก์ชัน

การบวกตัวเลขโดยยึดตามเงื่อนไขหลายเงื่อนไข

เมื่อต้องการทำงานนี้ ใช้ฟังก์ชัน SUMIFS

ตัวอย่าง

เวิร์กบุ๊กต่อไปนี้แสดงตัวอย่างของฟังก์ชันนี้ ลองตรวจสอบ เปลี่ยนสูตรที่มีอยู่ หรือใส่สูตรของคุณเองเพื่อเรียนรู้วิธีการทำงานของฟังก์ชัน

วิธีการใช้ฟังก์ชันต่างๆ ในตัวอย่างของฟังก์ชัน SUMIFS

=SUMIFS(D2:D11,A2:A11,"ภาคใต้",C2:C11,"เนื้อสัตว์")

ฟังก์ชัน SUMIFS ใช้ในสูตรแรกเพื่อค้นหาแถวที่มี "ภาคใต้" อยู่ในคอลัมน์ A และมี "เนื้อสัตว์" อยู่ในคอลัมน์ C ในกรณีนี้ มีอยู่สามแถวด้วยกัน คือ แถว 7, 8 และ 11 ฟังก์ชันจะพิจารณาที่คอลัมน์ A ซึ่งเป็นชื่อภูมิภาคก่อน เพื่อค้นหาแถวที่มีค่า “ภาคใต้” จากนั้นจึงพิจารณาที่คอลัมน์ C ซึ่งเป็นชนิดอาหาร เพื่อค้นหาแถวที่มีค่า “เนื้อสัตว์” สุดท้าย ฟังก์ชันจะพิจารณาค่าในช่วงเพื่อหาผลรวม ซึ่งคือช่วง D2:D11 โดยจะรวมเฉพาะค่าในคอลัมน์ที่ตรงกับเงื่อนไขทั้งสองเงื่อนไขนั้นเท่านั้น

=SUM(IF((A2:A11="ภาคใต้")+(A2:A11="ภาคตะวันออก"),D2:D11))

สูตรที่สอง ซึ่งใช้ฟังก์ชัน SUM และฟังก์ชัน IF ถูกใส่ไว้เป็นสูตรอาร์เรย์ (เมื่อต้องการเปลี่ยนอาร์เรย์ ให้คลิก เปิดใน Excel) เพื่อค้นหาแถวที่มีค่า "ภาคใต้" หรือ "ภาคตะวันออก" ค่าใดค่าหนึ่งหรือทั้งสองค่าอยู่ในคอลัมน์ A ในกรณีนี้ มีอยู่เจ็ดแถวด้วยกัน คือ แถว 2, 4, 6, 7, 8, 9 และ 11 เนื่องจากสูตรนี้เป็นสูตรอาร์เรย์ ตัวดำเนินการ + จึงไม่ได้ใช้เพื่อบวกค่าต่างๆ แต่จะใช้ในการตรวจสอบเงื่อนไขอย่างน้อยสองเงื่อนไขขึ้นไป ซึ่งจะต้องมีรายการที่ตรงกับเงื่อนไขเหล่านั้นอย่างน้อยหนึ่งเงื่อนไข ส่วนฟังก์ชัน SUM จะใช้เพื่อบวกค่าที่ตรงกับเงื่อนไขเหล่านั้น

การบวกเฉพาะค่าที่ไม่ซ้ำกัน

เมื่อต้องการทำงานนี้ ใช้ร่วมกันของSUM, IFและฟังก์ชัน FREQUENCY

ตัวอย่างต่อไปนี้ใช้

  • ฟังก์ชัน FREQUENCY เพื่อระบุค่าที่ไม่ซ้ำกันในช่วง เมื่อค่าค่าหนึ่งปรากฏเป็นครั้งแรก ฟังก์ชันนี้จะส่งกลับค่าตัวเลขเท่ากับจำนวนครั้งที่ค่านั้นปรากฏ เมื่อค่าเดียวกันปรากฏขึ้นเป็นครั้งต่อๆ ไป ฟังก์ชันนี้จะส่งกลับ 0 (ศูนย์)

  • ฟังก์ชัน IF เพื่อกำหนดค่า 1 ให้กับเงื่อนไขจริงแต่ละเงื่อนไข

  • ฟังก์ชัน SUM เพื่อบวกค่าที่ไม่ซ้ำกัน

ตัวอย่าง

เวิร์กบุ๊กต่อไปนี้แสดงตัวอย่างของฟังก์ชันเหล่านี้ ลองตรวจสอบ เปลี่ยนสูตรที่มีอยู่ หรือใส่สูตรของคุณเองเพื่อเรียนรู้วิธีการทำงานของฟังก์ชัน

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×