การบล็อกไฟล์คืออะไร

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อคุณพยายามเปิดชนิดไฟล์ที่สร้างขึ้นใน Office เวอร์ชันก่อนหน้า (เช่น เอกสาร Word 95) ไฟล์นั้นจะเปิดขึ้นใน มุมมองที่ได้รับการป้องกัน ตามค่าเริ่มต้นและการแก้ไขจะถูกปิดใช้งาน

การบล็อกไฟล์จะช่วยป้องกันไม่ให้เปิดชนิดไฟล์ที่ล้าสมัย ซึ่งจะทำให้ไฟล์ของคุณเปิดใน มุมมองที่ได้รับการป้องกัน และปิดใช้งานฟีเจอร์ บันทึกและเปิด โค้ดที่ใช้ในการเปิดและบันทึกรูปแบบที่เก่ากว่ามีปัญหาด้านความปลอดภัย ซึ่งแฮกเกอร์สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ ดังนั้น รูปแบบเก่าจึงเป็นความเสี่ยงด้านความปลอดภัยที่ควรหลีกเลี่ยงถ้าเป็นไปได้

ถ้าการตั้งค่า การบล็อกไฟล์ ถูกกำหนดค่าโดยคุณหรือผู้ดูแลระบบเป็น อย่าเปิดชนิดไฟล์ที่เลือก ไฟล์จะไม่เปิดใน มุมมองที่ได้รับการป้องกัน และข้อความแสดงข้อผิดพลาดจะปรากฏขึ้น ดูที่ส่วน อธิบายการตั้งค่าการบล็อกไฟล์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของแถบข้อความสำหรับการบล็อกไฟล์ รูปโล่สีเหลืองหมายความว่าสามารถแก้ไขไฟล์ได้ และรูปโล่สีแดงหมายความว่าไม่สามารถแก้ไขไฟล์ได้

มุมมองที่ได้รับการป้องกันจากการบล็อกไฟล์ ผู้ใช้สามารถแก้ไขไฟล์

มุมมองที่ได้รับการป้องกันจากการบล็อกไฟล์ ผู้ใช้ไม่สามารถแก้ไขไฟล์

ด้านบนของหน้า

แก้ไขไฟล์ที่ถูกบล็อก

คุณสามารถทำการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่การบล็อกไฟล์ของศูนย์ความเชื่อถือได้ ซึ่งจะให้คุณเปิด แก้ไข และบันทึกไฟล์ที่ถูกบล็อกของคุณ

  1. คลิก ไฟล์ > ตัวเลือก

  2. คลิก ศูนย์ความเชื่อถือ > การตั้งค่าศูนย์ความเชื่อถือ > การตั้งค่าการบล็อกไฟล์

  3. เลือกกล่อง เปิดชนิดไฟล์ที่เลือกในมุมมองที่ได้รับการป้องกันและอนุญาตการแก้ไข

พื้นที่การบล็อกไฟล์ของศูนย์ความเชื่อถือ

ด้านบนของหน้า

ดูหรือปรับเปลี่ยนการตั้งค่าการบล็อกไฟล์ในศูนย์ความเชื่อถือ

  1. เปิดโปรแกรม Office โปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่ง

  2. คลิก ไฟล์ > ตัวเลือก

  3. คลิก ศูนย์ความเชื่อถือ > การตั้งค่าศูนย์ความเชื่อถือ > การตั้งค่าการบล็อกไฟล์

  4. ในรายการ ชนิดไฟล์ ให้เลือกหรือยกเลิกการเลือก เปิด หรือ บันทึก สำหรับชนิดไฟล์ที่คุณต้องการบล็อกหรือเปิดใช้งาน

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถเลือก เปิด โดยไม่เลือก บันทึก ได้

ด้านบนของหน้า

อธิบายการตั้งค่าการบล็อกไฟล์

  • อย่าเปิดชนิดไฟล์ที่เลือก     ชนิดไฟล์ที่เลือกด้วยเครื่องหมายถูกจะถูกบล็อกไม่ให้เปิด หรือเปิดและบันทึก คุณจะเห็นข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อมีการตั้งค่านี้

  • เปิดชนิดไฟล์ที่เลือกในมุมมองที่ได้รับการป้องกัน    ชนิดไฟล์ที่เลือกจะเปิดในมุมมองที่ได้รับการป้องกัน ปุ่ม เปิดใช้งานการแก้ไข ถูกปิดใช้งานบนแถบข้อความและในมุมมอง Backstage

  • เปิดชนิดไฟล์ที่เลือกในมุมมองที่ได้รับการป้องกันและอนุญาตการแก้ไข ชนิดไฟล์ที่เลือกจะเปิดในมุมมองที่ได้รับการป้องกัน ปุ่ม เปิดใช้งานการแก้ไข ถูกเปิดใช้งานบนแถบข้อความและในมุมมอง Backstage

หมายเหตุ: ถ้าคุณทำงานในองค์กร ผู้ดูแลระบบของคุณอาจกำหนดนโยบายซึ่งไม่อนุญาตให้คุณแก้ไขไฟล์ที่ถูกบล็อกได้

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×