การบล็อกหรือยกเลิกการบล็อกเนื้อหาภายนอกในเอกสาร Office

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เพื่อช่วยปกป้องความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของคุณ Microsoft Office ถูกกำหนดค่าเริ่มต้นให้บล็อกเนื้อหาภายนอกซึ่งเช่นรูป ลิงก์สื่อ ไฮเปอร์ลิงก์ และข้อมูลการเชื่อมต่อได้แก่ในเวิร์กบุ๊กและงานนำเสนอ บล็อกเนื้อหาภายนอกช่วยป้องกันไม่ให้เว็บบีคอนและวิธีอื่น ๆ บุกที่ใช้แฮกเกอร์ invade ความเป็นส่วนตัวของคุณ และล่อไม่ให้คุณเรียกใช้โค้ดที่อาจเป็นอันตราย โดยไม่มีความรู้หรือความยินยอมของคุณ

ในบทความนี้

เนื้อหาภายนอกคืออะไร และทำไมเว็บบีคอน การคุกคามที่อาจเกิดขึ้นหรือไม่

ศูนย์ความเชื่อถือช่วยป้องกันไม่ให้ฉันเนื้อหาภายนอกอย่างไรได้

ฉันควรทำอะไรเมื่อคำเตือนด้านความปลอดภัยถามถ้า ฉันต้องการเปิดใช้งาน หรือปิดใช้งานเนื้อหาภายนอกได้อย่างไร

เปลี่ยนการตั้งค่าเนื้อหาภายนอกสำหรับ Excel ในศูนย์ความเชื่อถือ

เนื้อหาภายนอกคืออะไร และทำไมเว็บบีคอน การคุกคามที่อาจเกิดขึ้นหรือไม่

เนื้อหาภายนอกเป็นเนื้อหาใด ๆ ที่ถูกลิงก์จากอินเทอร์เน็ตหรืออินทราเน็ตไปยังเวิร์กบุ๊กหรืองานนำเสนอ ตัวอย่างของเนื้อหาภายนอกคือ รูป สื่อที่ถูกเชื่อมโยง การเชื่อมต่อข้อมูล และเทมเพลต

แฮกเกอร์สามารถใช้เนื้อหาภายนอกเป็นเว็บบีคอน เว็บบีคอนส่งกลับ หรือบี คอน ข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ของคุณไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่โฮสต์เนื้อหาภายนอก ชนิดของเว็บบีคอนรวมต่อไปนี้:

 • รูปภาพ     แฮกเกอร์ส่งเวิร์กบุ๊ก หรืองานนำเสนอเพื่อให้คุณสามารถตรวจทานที่ประกอบด้วยรูปภาพ เมื่อคุณเปิดไฟล์ รูปจะถูกดาวน์โหลด และข้อมูลเกี่ยวกับไฟล์คือ beaconed กลับไปยังเซิร์ฟเวอร์ภายนอก

 • รูปภาพในข้อความอีเมล Outlook     Microsoft Office มีกลไกแยกต่างหากสำหรับบล็อกเนื้อหาภายนอกในข้อความ ซึ่งช่วยปกป้องคุณจากเว็บบีคอนที่มิฉะนั้นจับที่อยู่อีเมลของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูบล็อก หรือยกเลิกบล็อกการดาวน์โหลดรูปภาพอัตโนมัติในข้อความอีเม

 • เชื่อมโยงสื่อ     แฮกเกอร์ส่งงานนำเสนอเป็นสิ่งที่แนบมาในข้อความอีเมล งานนำเสนอประกอบด้วยวัตถุสื่อ เช่นเสียง ที่เชื่อมโยงไปยังเซิร์ฟเวอร์ภายนอก เมื่อคุณเปิดงานนำเสนอใน Microsoft PowerPoint วัตถุสื่อเล่น และในทางกลับดำเนินโค้ดที่เรียกใช้สคริปต์ที่เป็นอันตรายที่ harms คอมพิวเตอร์ของคุณ

 • เชื่อมต่อข้อมูล     แฮกเกอร์สร้างเวิร์กบุ๊ก และส่งให้คุณเป็นสิ่งที่แนบมาในข้อความอีเมล เวิร์กบุ๊กประกอบด้วยโค้ดที่ดึงข้อมูลจาก หรือ pushes ข้อมูลไปยังฐานข้อมูล แฮกเกอร์ที่ไม่ได้รับสิทธิ์ไปยังฐานข้อมูล แต่คุณไม่ ผลลัพธ์เป็น เมื่อคุณเปิดเวิร์กบุ๊กใน Microsoft Excel รหัสดำเนินการ และเข้าถึงฐานข้อมูล โดยใช้ข้อมูลประจำตัวของคุณ ข้อมูลสามารถแล้วการเข้าถึง หรือเปลี่ยนแปลง โดยไม่มีความรู้หรือความยินยอมของคุณ

ด้านบนของหน้า

ศูนย์ความเชื่อถือช่วยป้องกันไม่ให้ฉันเนื้อหาภายนอกอย่างไรได้

ถ้าไม่มีเนื้อหาภายนอกที่มีอยู่ในเวิร์กบุ๊กของคุณ หรืองานนำเสนอ เมื่อคุณเปิดไฟล์แถบข้อความแจ้งให้คุณทราบว่า เนื้อหาภายนอกที่ถูกบล็อกแล้ว

แถบข้อความ

ถ้าคุณคลิกตัวเลือก บนแถบข้อความ กล่องโต้ตอบความปลอดภัยเปิด ให้คุณเลือกที่จะยกเลิกบล็อกเนื้อหาภายนอก เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีการทำการตัดสินใจก่อนที่จะคลิกตัวเลือกความปลอดภัย ดูในส่วนถัดไป

ด้านบนของหน้า

ฉันควรทำอะไรเมื่อคำเตือนด้านความปลอดภัยถามถ้า ฉันต้องการเปิดใช้งาน หรือปิดใช้งานเนื้อหาภายนอกได้อย่างไร

เมื่อกล่องโต้ตอบความปลอดภัยปรากฏขึ้น คุณมีตัวเลือกใน การเปิดใช้งานเนื้อหาภายนอก หรือถูกบล็อกทิ้ง คุณควรเปิดใช้งานเฉพาะเนื้อหาภายนอกถ้าคุณแน่ใจว่า มาจากแหล่งเชื่อถือ

ตัวเลือกความปลอดภัยของ Microsoft Office

สิ่งสำคัญ: ถ้าคุณแน่ใจว่า จะเชื่อถือของเนื้อหาภายนอกในเวิร์กบุ๊กหรืองานนำเสนอ และถ้าคุณไม่ต้องการได้รับแจ้งเกี่ยวกับเนื้อหาภายนอกนี้เฉพาะอีก แทนที่จะเปลี่ยนการตั้งค่าเริ่มต้นศูนย์ความเชื่อถือความปลอดภัยระดับความปลอดภัยน้อย ก็ให้ดีขึ้นเพื่อ ย้ายไฟล์ไปยังตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้ ไฟล์ในตำแหน่งที่ตั้งเชื่อถือได้รับอนุญาตให้เรียกใช้โดยไม่ต้องการตรวจสอบโดยระบบความปลอดภัยของศูนย์ความเชื่อถือ

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนการตั้งค่าเนื้อหาภายนอกสำหรับ Excel ในศูนย์ความเชื่อถือ

ตั้งค่าความปลอดภัยเนื้อหาภายนอกจะอยู่ในศูนย์ความเชื่อถือสำหรับ Microsoft Excel เท่านั้น คุณไม่สามารถเปลี่ยนการตั้งค่าเนื้อหาภายนอกจากส่วนกลางสำหรับ Microsoft PowerPoint ในศูนย์ความเชื่อถือ

ถ้าคุณทำงานในองค์กร ผู้ดูแลระบบของคุณอาจได้มีการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเริ่มต้น และนี้อาจป้องกันไม่ให้คุณเปลี่ยนการตั้งค่าใด ๆ ด้วยตัวคุณเอง

เปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับการเชื่อมต่อข้อมูล

 1. ใน Excel คลิกที่แท็บไฟล์

 2. คลิกตัวเลือก >ศูนย์ความเชื่อถือ >ตั้งค่าศูนย์ความเชื่อถือ แล้ว คลิกเนื้อหาภายนอก

 3. คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการภายใต้การตั้งค่าความปลอดภัยสำหรับการเชื่อมต่อข้อมูล:

  • เปิดใช้งานการเชื่อมต่อข้อมูลทั้งหมด (ไม่แนะนำ)      คลิกตัวเลือกนี้ถ้าคุณต้อง การเปิดเวิร์กบุ๊กที่ประกอบด้วยการเชื่อมต่อข้อมูลภายนอก และ การสร้างการเชื่อมต่อกับข้อมูลภายนอกในเวิร์กบุ๊กปัจจุบันโดยไม่ได้รับคำเตือนด้านความปลอดภัย เราไม่แนะนำตัวเลือกนี้ เนื่อง จากการเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลภายนอกที่คุณไม่คุ้นเคยกับอาจเป็นอันตรายต่อ และเนื่อง จากคุณไม่ได้รับคำเตือนด้านความปลอดภัยเมื่อคุณเปิดเวิร์กบุ๊กจากตำแหน่งที่ตั้งใด ๆ ใช้ตัวเลือกนี้ก็ต่อเมื่อคุณเชื่อถือแหล่งข้อมูลการเชื่อมต่อข้อมูลภายนอก คุณอาจต้องการเลือกตัวเลือกนี้ชั่วคราว แล้วกลับไปที่การตั้งค่าเริ่มต้นเมื่อคุณไม่ต้องการ

  • พร้อมท์ผู้ใช้เกี่ยวกับการเชื่อมต่อข้อมูล      นี่คือตัวเลือกการเริ่มต้น คลิกตัวเลือกนี้ ถ้าคุณต้องการได้รับคำเตือนด้านความปลอดภัยเมื่อใดก็ ตามที่เปิดเวิร์กบุ๊กที่ประกอบด้วยการเชื่อมต่อข้อมูลภายนอก และเมื่อใดก็ ตามที่เชื่อมต่อข้อมูลภายนอกจะถูกสร้างขึ้นในเวิร์กบุ๊กปัจจุบัน คำเตือนด้านความปลอดภัยให้เลือกเปิดใช้งาน หรือปิดใช้งานการเชื่อมต่อข้อมูลสำหรับแต่ละสมุดงานที่คุณเปิดตามกรณีกรณี

  • ปิดใช้งานการเชื่อมต่อข้อมูลทั้งหมด      คลิกตัวเลือกนี้ถ้าคุณไม่ต้องการเชื่อมต่อข้อมูลภายนอกใด ๆ เพื่อเปิดใช้งานในเวิร์กบุ๊กปัจจุบัน เมื่อคุณเลือกตัวเลือกนี้ เคยมีการเชื่อมต่อมีการเชื่อมต่อข้อมูลในเวิร์กบุ๊กใด ๆ ที่คุณเปิดไว้ ถ้าคุณสร้างการเชื่อมต่อข้อมูลภายนอกใหม่หลังจากเปิดเวิร์กบุ๊ก การเชื่อมต่อข้อมูลเหล่านั้นจะไม่ได้เปิดใช้งานเมื่อคุณเปิดเวิร์กบุ๊กอีกครั้ง นี่คือ การตั้งค่าข้อจำกัดมาก และอาจเป็นสาเหตุให้หน้าที่การใช้งานบางอย่างจะทำงานตามที่คาดไว้

เปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับการเชื่อมโยงเวิร์กบุ๊ก

 1. ใน Excel คลิกที่แท็บไฟล์

 2. คลิกตัวเลือก >ศูนย์ความเชื่อถือ >ตั้งค่าศูนย์ความเชื่อถือ แล้ว คลิกเนื้อหาภายนอก

 3. คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการภายใต้การตั้งค่าความปลอดภัยสำหรับการเชื่อมโยงบุ๊ก:

  • เปิดใช้งานการอัปเดตอัตโนมัติสำหรับลิงก์ของเวิร์กบุ๊กทั้งหมด (ไม่แนะนำ)      คลิกตัวเลือกนี้ถ้าคุณต้องการลิงก์ไปยังข้อมูลในเวิร์กบุ๊กอื่นได้รับการปรับปรุงโดยอัตโนมัติในเวิร์กบุ๊กปัจจุบันโดยไม่ได้รับคำเตือนด้านความปลอดภัย เราไม่แนะนำตัวเลือกนี้ เนื่องจากการอัปเดลิงก์โดยอัตโนมัติไปยังข้อมูลในเวิร์กบุ๊กที่คุณไม่คุ้นเคยกับอาจเป็นอันตรายต่อ ใช้ตัวเลือกนี้เมื่อคุณเชื่อถือเวิร์กบุ๊กที่เชื่อมโยงกับข้อมูลเท่านั้น คุณอาจต้องการเลือกตัวเลือกนี้ชั่วคราว แล้วกลับไปที่การตั้งค่าเริ่มต้นเมื่อคุณไม่ต้องการ

  • พร้อมท์ผู้ใช้ในการอัปเดตอัตโนมัติสำหรับลิงก์ของเวิร์กบุ๊ก      นี่คือตัวเลือกการเริ่มต้น คลิกตัวเลือกนี้ถ้าคุณต้องการได้รับคำเตือนด้านความปลอดภัยเมื่อใดก็ ตามที่คุณเรียกใช้อัปเดตอัตโนมัติในเวิร์กบุ๊กปัจจุบันสำหรับการเชื่อมโยงไปยังข้อมูลในเวิร์กบุ๊กอื่น

  • ปิดใช้งานการอัปเดตอัตโนมัติของการเชื่อมโยงเวิร์กบุ๊ก      คลิกตัวเลือกนี้ถ้าคุณไม่ต้องการให้ลิงก์ในเวิร์กบุ๊กปัจจุบันไปยังข้อมูลในเวิร์กบุ๊กอื่นเมื่อต้องการปรับปรุงโดยอัตโนมัติ

เปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับ Dynamic Data Exchange

Dynamic Data Exchange (DDE)เป็นเทคโนโลยีของ Microsoft เก่ากว่าที่โอนย้ายข้อมูลระหว่างแอปพลิเคชัน

 1. ใน Excel คลิกที่แท็บไฟล์

 2. คลิกตัวเลือก>ศูนย์ความเชื่อถือ>ตั้งค่าศูนย์ความเชื่อถือแล้ว คลิกเนื้อหาภายนอก

 3. คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการภายใต้การตั้งค่าความปลอดภัยสำหรับDynamic Data Exchange:

 • เปิดใช้งานการค้นหาเซิร์ฟเวอร์ของ Dynamic Data Exchange เลือกตัวเลือกนี้ถ้าคุณต้องการเปิดใช้งานการค้นหา Dynamic Data Exchange server ถ้ามีเลือกตัวเลือกนี้ DDE เซิร์ฟเวอร์ที่กำลังทำงานอยู่จะมองเห็นได้ และใช้งาน ตามค่าเริ่มต้น ตัวเลือกนี้ถูกเลือกไว้

 • เปิดใช้งานแบบไดนามิกข้อมูล Exchange Server เปิดใช้งาน (ไม่แนะนำ) เลือกตัวเลือกนี้ถ้าคุณต้องการเปิดใช้งานเปิดใช้งานการ Dynamic Data Exchange server ถ้ามีเลือกตัวเลือกนี้ Excel จะเริ่มต้นเซิร์ฟเวอร์ DDE ที่จะไม่ทำงานอยู่แล้ว และอนุญาตให้มีข้อมูลที่จะส่งออกจาก Excel สำหรับเหตุผลด้านความปลอดภัย ขอแนะนำว่า คุณปล่อยกล่องนี้ให้ยกเลิกการเลือก ตามค่าเริ่มต้น ตัวเลือกนี้ถูกเลือก

ตั้งค่าเนื้อหาภายนอกในศูนย์ความเชื่อถือ Excel

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×