การบล็อกหรือยกเลิกการบล็อกเนื้อหาภายนอกในเอกสาร Office

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เพื่อช่วยปกป้องความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของคุณระบบ Microsoft Office 2007 ถูกกำหนดค่าเริ่มต้นให้บล็อกเนื้อหาภายนอกซึ่งเช่นรูป ลิงก์สื่อ ไฮเปอร์ลิงก์ และข้อมูลการเชื่อมต่อได้แก่ในเวิร์กบุ๊กและงานนำเสนอ บล็อกเนื้อหาภายนอกช่วยป้องกันไม่ให้เว็บบีคอนและวิธีอื่น ๆ บุกที่ใช้แฮกเกอร์ invade ความเป็นส่วนตัวของคุณ และล่อไม่ให้คุณเรียกใช้โค้ดที่อาจเป็นอันตราย โดยไม่มีความรู้หรือความยินยอมของคุณ

บล็อก Office

ในบทความนี้

เนื้อหาภายนอกคืออะไร และทำไมเว็บบีคอน การคุกคามที่อาจเกิดขึ้นหรือไม่

ศูนย์ความเชื่อถือช่วยป้องกันไม่ให้ฉันเนื้อหาภายนอกอย่างไรได้

ฉันควรทำอะไรเมื่อคำเตือนด้านความปลอดภัยถามถ้า ฉันต้องการเปิดใช้งาน หรือปิดใช้งานเนื้อหาภายนอกได้อย่างไร

เปลี่ยนการตั้งค่าเนื้อหาภายนอกสำหรับ Excel ในศูนย์ความเชื่อถือ

เนื้อหาภายนอกคืออะไร และทำไมเว็บบีคอน การคุกคามที่อาจเกิดขึ้นหรือไม่

เนื้อหาภายนอกเป็นเนื้อหาใด ๆ ที่ถูกลิงก์จากอินเทอร์เน็ตหรืออินทราเน็ตไปยังเวิร์กบุ๊กหรืองานนำเสนอ ตัวอย่างของเนื้อหาภายนอกคือ รูป สื่อที่ถูกเชื่อมโยง การเชื่อมต่อข้อมูล และเทมเพลต

แฮกเกอร์สามารถใช้เนื้อหาภายนอกเป็นเว็บบีคอน เว็บบีคอนส่งกลับ หรือบี คอน ข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ของคุณไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่โฮสต์เนื้อหาภายนอก ชนิดของเว็บบีคอนรวมต่อไปนี้:

 • รูปภาพ     แฮกเกอร์ส่งเวิร์กบุ๊ก หรืองานนำเสนอเพื่อให้คุณสามารถตรวจทานที่ประกอบด้วยรูปภาพ เมื่อคุณเปิดไฟล์ รูปจะถูกดาวน์โหลด และข้อมูลเกี่ยวกับไฟล์คือ beaconed กลับไปยังเซิร์ฟเวอร์ภายนอก

 • รูปภาพในข้อความอีเมล Outlook   Microsoft Office Outlook 2007 มีกลไกแยกต่างหากสำหรับบล็อกเนื้อหาภายนอกในข้อความ ซึ่งช่วยปกป้องคุณจากเว็บบีคอนที่มิฉะนั้นจับที่อยู่อีเมลของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูบล็อก หรือยกเลิกบล็อกการดาวน์โหลดรูปภาพอัตโนมัติในข้อความอีเม 

 • เชื่อมโยงสื่อ     แฮกเกอร์ส่งงานนำเสนอเป็นสิ่งที่แนบมาในข้อความอีเมล งานนำเสนอประกอบด้วยวัตถุสื่อ เช่นเสียง ที่เชื่อมโยงไปยังเซิร์ฟเวอร์ภายนอก เมื่อคุณเปิดงานนำเสนอในMicrosoft Office PowerPoint 2007 วัตถุสื่อเล่น และในทางกลับดำเนินโค้ดที่เรียกใช้สคริปต์ที่เป็นอันตรายที่ harms คอมพิวเตอร์ของคุณ

 • เชื่อมต่อข้อมูล     แฮกเกอร์สร้างเวิร์กบุ๊ก และส่งให้คุณเป็นสิ่งที่แนบมาในข้อความอีเมล เวิร์กบุ๊กประกอบด้วยโค้ดที่ดึงข้อมูลจาก หรือ pushes ข้อมูลไปยังฐานข้อมูล แฮกเกอร์ที่ไม่ได้รับสิทธิ์ไปยังฐานข้อมูล แต่คุณไม่ ผลลัพธ์เป็น เมื่อคุณเปิดเวิร์กบุ๊กในMicrosoft Office Excel 2007 รหัสดำเนินการ และเข้าถึงฐานข้อมูล โดยใช้ข้อมูลประจำตัวของคุณ ข้อมูลสามารถแล้วการเข้าถึง หรือเปลี่ยนแปลง โดยไม่มีความรู้หรือความยินยอมของคุณ

ด้านบนของหน้า

ศูนย์ความเชื่อถือช่วยป้องกันไม่ให้ฉันเนื้อหาภายนอกอย่างไรได้

ถ้าไม่มีเนื้อหาภายนอกที่มีอยู่ในเวิร์กบุ๊กของคุณ หรืองานนำเสนอ เมื่อคุณเปิดไฟล์แถบข้อความแจ้งให้คุณทราบว่า เนื้อหาภายนอกที่ถูกบล็อกแล้ว

แถบข้อความ

ถ้าคุณคลิกตัวเลือก บนแถบข้อความ กล่องโต้ตอบความปลอดภัยเปิด ให้คุณเลือกที่จะยกเลิกบล็อกเนื้อหาภายนอก เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีการทำการตัดสินใจก่อนที่จะคลิกตัวเลือกความปลอดภัย ดูในส่วนถัดไป

ด้านบนของหน้า

ฉันควรทำอะไรเมื่อคำเตือนด้านความปลอดภัยถามถ้า ฉันต้องการเปิดใช้งาน หรือปิดใช้งานเนื้อหาภายนอกได้อย่างไร

เมื่อกล่องโต้ตอบความปลอดภัยปรากฏขึ้น คุณมีตัวเลือกใน การเปิดใช้งานเนื้อหาภายนอก หรือถูกบล็อกทิ้ง คุณควรเปิดใช้งานเฉพาะเนื้อหาภายนอกถ้าคุณแน่ใจว่า มาจากแหล่งเชื่อถือ

ตัวเลือกความปลอดภัยของ Microsoft Office

สิ่งสำคัญ: ถ้าคุณแน่ใจว่า จะเชื่อถือของเนื้อหาภายนอกในเวิร์กบุ๊กหรืองานนำเสนอ และถ้าคุณไม่ต้องการได้รับแจ้งเกี่ยวกับเนื้อหาภายนอกนี้เฉพาะอีก แทนที่จะเปลี่ยนการตั้งค่าเริ่มต้นศูนย์ความเชื่อถือความปลอดภัยระดับความปลอดภัยน้อย ก็ให้ดีขึ้นเพื่อ ย้ายไฟล์ไปยังตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้ ไฟล์ในตำแหน่งที่ตั้งเชื่อถือได้รับอนุญาตให้เรียกใช้โดยไม่ต้องการตรวจสอบโดยระบบความปลอดภัยของศูนย์ความเชื่อถือ

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนการตั้งค่าเนื้อหาภายนอกสำหรับ Excel ในศูนย์ความเชื่อถือ

ตั้งค่าความปลอดภัยเนื้อหาภายนอกจะอยู่ในศูนย์ความเชื่อถือสำหรับOffice Excel 2007 เท่านั้น คุณไม่สามารถเปลี่ยนการตั้งค่าเนื้อหาภายนอกจากส่วนกลางสำหรับOffice PowerPoint 2007 ในศูนย์ความเชื่อถือ

ถ้าคุณทำงานในองค์กร ผู้ดูแลระบบของคุณอาจได้มีการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเริ่มต้น และนี้อาจป้องกันไม่ให้คุณเปลี่ยนการตั้งค่าใด ๆ ด้วยตัวคุณเอง

เปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับการเชื่อมต่อข้อมูล

 1. ใน Excel คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วตัวเลือกของ Excel ออก

 2. คลิกศูนย์ความเชื่อถือ คลิกศูนย์ความเชื่อถือ แล้ว คลิ กเนื้อหาภายนอก

 3. คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการภายใต้การตั้งค่าความปลอดภัยสำหรับการเชื่อมต่อข้อมูล:

  • เปิดใช้งานการเชื่อมต่อข้อมูลทั้งหมด (ไม่แนะนำ)      คลิกตัวเลือกนี้ถ้าคุณต้อง การเปิดเวิร์กบุ๊กที่ประกอบด้วยการเชื่อมต่อข้อมูลภายนอก และ การสร้างการเชื่อมต่อกับข้อมูลภายนอกในเวิร์กบุ๊กปัจจุบันโดยไม่ได้รับคำเตือนด้านความปลอดภัย เราไม่แนะนำตัวเลือกนี้ เนื่อง จากการเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลภายนอกที่คุณไม่คุ้นเคยกับอาจเป็นอันตรายต่อ และเนื่อง จากคุณไม่ได้รับคำเตือนด้านความปลอดภัยเมื่อคุณเปิดเวิร์กบุ๊กจากตำแหน่งที่ตั้งใด ๆ ใช้ตัวเลือกนี้ก็ต่อเมื่อคุณเชื่อถือแหล่งข้อมูลการเชื่อมต่อข้อมูลภายนอก คุณอาจต้องการเลือกตัวเลือกนี้ชั่วคราว แล้วกลับไปที่การตั้งค่าเริ่มต้นเมื่อคุณไม่ต้องการ

  • พร้อมท์ผู้ใช้เกี่ยวกับการเชื่อมต่อข้อมูล      นี่คือตัวเลือกการเริ่มต้น คลิกตัวเลือกนี้ ถ้าคุณต้องการได้รับคำเตือนด้านความปลอดภัยเมื่อใดก็ ตามที่เปิดเวิร์กบุ๊กที่ประกอบด้วยการเชื่อมต่อข้อมูลภายนอก และเมื่อใดก็ ตามที่เชื่อมต่อข้อมูลภายนอกจะถูกสร้างขึ้นในเวิร์กบุ๊กปัจจุบัน คำเตือนด้านความปลอดภัยให้เลือกเปิดใช้งาน หรือปิดใช้งานการเชื่อมต่อข้อมูลสำหรับแต่ละสมุดงานที่คุณเปิดตามกรณีกรณี

  • ปิดใช้งานการเชื่อมต่อข้อมูลทั้งหมด      คลิกตัวเลือกนี้ถ้าคุณไม่ต้องการเชื่อมต่อข้อมูลภายนอกใด ๆ เพื่อเปิดใช้งานในเวิร์กบุ๊กปัจจุบัน เมื่อคุณเลือกตัวเลือกนี้ เคยมีการเชื่อมต่อมีการเชื่อมต่อข้อมูลในเวิร์กบุ๊กใด ๆ ที่คุณเปิดไว้ ถ้าคุณสร้างการเชื่อมต่อข้อมูลภายนอกใหม่หลังจากเปิดเวิร์กบุ๊ก การเชื่อมต่อข้อมูลเหล่านั้นจะไม่ได้เปิดใช้งานเมื่อคุณเปิดเวิร์กบุ๊กอีกครั้ง นี่คือ การตั้งค่าข้อจำกัดมาก และอาจเป็นสาเหตุให้หน้าที่การใช้งานบางอย่างจะทำงานตามที่คาดไว้

เปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับการเชื่อมโยงเวิร์กบุ๊ก

 1. ใน Excel คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วตัวเลือกของ Excel ออก

 2. คลิกศูนย์ความเชื่อถือ คลิกศูนย์ความเชื่อถือ แล้ว คลิ กเนื้อหาภายนอก

 3. คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการภายใต้การตั้งค่าความปลอดภัยสำหรับการเชื่อมโยงบุ๊ก:

  • เปิดใช้งานการอัปเดตอัตโนมัติสำหรับลิงก์ของเวิร์กบุ๊กทั้งหมด (ไม่แนะนำ)      คลิกตัวเลือกนี้ถ้าคุณต้องการลิงก์ไปยังข้อมูลในเวิร์กบุ๊กอื่นได้รับการปรับปรุงโดยอัตโนมัติในเวิร์กบุ๊กปัจจุบันโดยไม่ได้รับคำเตือนด้านความปลอดภัย เราไม่แนะนำตัวเลือกนี้ เนื่องจากการอัปเดลิงก์โดยอัตโนมัติไปยังข้อมูลในเวิร์กบุ๊กที่คุณไม่คุ้นเคยกับอาจเป็นอันตรายต่อ ใช้ตัวเลือกนี้เมื่อคุณเชื่อถือเวิร์กบุ๊กที่เชื่อมโยงกับข้อมูลเท่านั้น คุณอาจต้องการเลือกตัวเลือกนี้ชั่วคราว แล้วกลับไปที่การตั้งค่าเริ่มต้นเมื่อคุณไม่ต้องการ

  • พร้อมท์ผู้ใช้ในการอัปเดตอัตโนมัติสำหรับลิงก์ของเวิร์กบุ๊ก      นี่คือตัวเลือกการเริ่มต้น คลิกตัวเลือกนี้ถ้าคุณต้องการได้รับคำเตือนด้านความปลอดภัยเมื่อใดก็ ตามที่คุณเรียกใช้อัปเดตอัตโนมัติในเวิร์กบุ๊กปัจจุบันสำหรับการเชื่อมโยงไปยังข้อมูลในเวิร์กบุ๊กอื่น

  • ปิดใช้งานการอัปเดตอัตโนมัติของการเชื่อมโยงเวิร์กบุ๊ก      คลิกตัวเลือกนี้ถ้าคุณไม่ต้องการให้ลิงก์ในเวิร์กบุ๊กปัจจุบันไปยังข้อมูลในเวิร์กบุ๊กอื่นเมื่อต้องการปรับปรุงโดยอัตโนมัติ

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×