การบล็อกหรือยกเลิกการบล็อกการดาวน์โหลดรูปภาพอัตโนมัติในข้อความอีเมล

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

บล็อกรูปภาพสามารถช่วยปกป้องคอมพิวเตอร์ของคุณ Microsoft Outlook ถูกกำหนดค่าตามค่าเริ่มต้นให้บล็อกการดาวน์โหลดรูปภาพอัตโนมัติจากอินเทอร์เน็ต คุณสามารถ อย่างไรก็ตาม ยกเลิกบล็อกรูปภาพที่คุณคิดว่า มีความปลอดภัยเพื่อดาวน์โหลด

ข้อดีของการบล็อกการดาวน์โหลดรูปภาพอัตโนมัติมี:

 • ช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงการดูอาจไม่เหมาะสม (เมื่อเนื้อหาภายนอกถูกเชื่อมโยงไปยังข้อความ)

 • การช่วยป้องกันไม่ให้โค้ดที่อาจเป็นอันตรายทำลายข้อมูลบนคอมพิวเตอร์ของคุณ

 • อนุญาตให้คุณตัดสินใจว่า นั่นคือโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณกำลังเชื่อมต่อแบบแบนด์วิดท์ต่ำ — ว่ารูปแบบเฉพาะเวลาและแบนด์วิดท์ที่จำเป็นสำหรับดาวน์โหลด

ยกเลิกการบล็อกการดาวน์โหลดรูปภาพสำหรับข้อความเดียว

คุณสามารถยกเลิกบล็อกการดาวน์โหลดรูปภาพที่ลิงก์และเนื้อหาภายนอกอื่น ๆ สำหรับข้อความเดียวที่มาจากแหล่งเชื่อถือ

 • เลือกแถบข้อมูลที่ด้านบนสุดของข้อความ แล้ว คลิ กดาวน์โหลดรูปภาพ

  ค่าสถานะและตัวเตือนสำหรับผู้รับจะได้รับในข้อความในแถบข้อมูล

เมื่อคุณคลิกดาวน์โหลดรูปภาพ ในข้อความที่คุณกำลังแสดงตัวอย่างในบานหน้าต่างการอ่าน ข้อความจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ และแสดงรูปภาพอีกครั้งที่คุณเปิดข้อความ แต่ถ้าคุณคลิกดาวน์โหลดรูปภาพ ในข้อความที่เปิดอยู่ และต้องการให้รูปภาพให้แสดงในครั้งถัดไปที่คุณเปิดข้อความ คุณต้องบันทึกข้อความ

ยกเลิกการบล็อกการดาวน์โหลดรูปภาพสำหรับข้อความทั้งหมด

 1. บนแท็บไฟล์ เลือกตัวเลือก >ศูนย์ความเชื่อถือ

 2. ภายใต้ ศูนย์ความเชื่อถือ Microsoft Outlook ให้คลิก การตั้งค่าศูนย์ความเชื่อถือ

 3. ล้างกล่องกาเครื่องหมาย ไม่ต้องดาวน์โหลดรูปภาพอัตโนมัติในข้อความอีเมลแบบ HTML หรือรายการ RSS

 1. บนเมนูเครื่องมือ คลิกศูนย์ความเชื่อถือ >ดาวน์โหลดอัตโนมัติ

 2. ล้างกล่องกาเครื่องหมาย ไม่ต้องดาวน์โหลดรูปภาพอัตโนมัติในข้อความอีเมลแบบ HTML หรือรายการ RSS

ยกเลิกบล็อกการดาวน์โหลดรูปภาพสำหรับข้อความทั้งหมดจากที่อยู่อีเมลที่เฉพาะหรือโดเมน

 1. ในการเปิดข้อความที่ถูกส่งมาจากที่อยู่อีเมลที่เฉพาะหรือโดเมน คลิกขวารายการที่ถูกบล็อก

 2. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • คลิกเพิ่มผู้ส่งลงในรายการผู้ส่งที่ปลอดภัย

  • คลิกเพิ่มโดเมน @domain ลงในรายการผู้ส่งที่ปลอดภัย

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×