การบล็อกผู้เขียน

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อคุณทำงานกับเอกสารที่เก็บไว้ในพื้นที่ทำงาน คุณสามารถบล็อกผู้เขียนจากการเปลี่ยนแปลงส่วนเฉพาะ

สิ่งสำคัญ: คุณลักษณะการบล็อกผู้เขียนจะพร้อมใช้งานเมื่อคุณบันทึกเอกสารของคุณลงในไซต์ Microsoft SharePoint Foundation 2010 ที่สนับสนุนพื้นที่ทำงานเท่านั้น

  1. เลือกส่วนของเอกสารที่คุณกำลังทำงานอยู่

  2. บนแท็บ ตราจทาน ในกลุ่ม ป้องกัน ให้คลิก บล็อกผู้เขียน

    บล็อกผู้เขียน บนแท็บ ตรวจทาน

    ส่วนดังกล่าวจะถูกทำเครื่องหมายบล็อก

    หมายเหตุ: เมื่อต้องการเอากลุ่ม คลิกในส่วนถูกบล็อก คลิกบล็อกผู้เขียน นั้นแล้ว บันทึกไฟล์

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×