การนำไปใช้ สร้าง หรือเอาลักษณะเซลล์ออก

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เมื่อต้อง การนำรูปแบบต่าง ๆ ในขั้นตอนหนึ่ง และ เพื่อให้แน่ใจว่า เซลล์มีการจัดรูปแบบที่สอดคล้องกัน คุณสามารถใช้สไตล์เซลล์ สไตล์เซลล์แบบจะกำหนดชุดของการจัดรูปแบบลักษณะ เช่นฟอนต์ และขนาดฟอนต์ รูปแบบตัวเลข เส้นขอบเซลล์ และแรเงาเซลล์ เมื่อต้องการป้องกันไม่ให้ทุกคนทำการเปลี่ยนแปลงไปยังเซลล์ที่เฉพาะเจาะจง คุณสามารถใช้สไตล์เซลล์ที่ถูกล็อกเซลล์

ตัวอย่างของสไตล์เซลล์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

Microsoft Office Excel มีลักษณะของเซลล์ที่มีอยู่แล้วภายในซึ่งคุณสามารถนำไปใช้หรือปรับเปลี่ยนได้หลายลักษณะด้วยกัน นอกจากนี้คุณยังสามารถปรับเปลี่ยนหรือทำซ้ำลักษณะของเซลล์เพื่อสร้างลักษณะของเซลล์ที่คุณกำหนดเองได้อีกด้วย

สิ่งสำคัญ: ลักษณะของเซลล์ขึ้นอยู่กับชุดรูปแบบเอกสารที่ใช้กับสมุดงานทั้งหมด เมื่อคุณสลับไปยังชุดรูปแบบของเอกสารอื่น ลักษณะของเซลล์จะได้รับการปรับปรุงให้ตรงกับชุดรูปแบบของเอกสารใหม่

 1. เลือกเซลล์ที่คุณต้องการจัดรูปแบบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่เลือกเซลล์ ช่วง แถว หรือคอลัมน์บนแผ่นงาน

 2. บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มสไตล์ คลิกลูกศรดรอปดาวน์เพิ่มเติม ในแกลเลอรีสไตล์ และเลือกสไตล์เซลล์ที่คุณต้องการนำไปใช้

  ลูกศรดรอปดาวน์เพิ่มเติมในแกลเลอรีสไตล์

 1. บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มสไตล์ คลิกลูกศรเพิ่มเติม แบบดรอปดาวน์ ในแกลเลอรีสไตล์ และ ที่ด้านล่างของแกลเลอรี คลิกสไตล์เซลล์ใหม่

 2. ในกล่อง ชื่อลักษณะ ให้พิมพ์ชื่อที่เหมาะสมสำหรับลักษณะของเซลล์ใหม่

 3. คลิก รูปแบบ

 4. ในแท็บต่างๆ ในกล่องโต้ตอบ การจัดรูปแบบเซลล์ ให้เลือกการจัดรูปแบบที่คุณต้องการ แล้วคลิก ตกลง

 5. ย้อนกลับในกล่องโต้ตอบสไตล์ ภายใต้สไตล์นี้มี (ตามตัวอย่าง), ล้างกล่องกาเครื่องหมายสำหรับการจัดรูปแบบใด ๆ ที่คุณไม่ต้องการรวมในสไตล์เซลล์

 6. คลิก ตกลง

 1. บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มสไตล์ คลิกลูกศรดรอปดาวน์เพิ่มเติม ในแกลเลอรีสไตล์

  ลูกศรดรอปดาวน์เพิ่มเติมในแกลเลอรีสไตล์
 2. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการปรับเปลี่ยนลักษณะของเซลล์ที่มีอยู่ ให้คลิกขวาที่ลักษณะของเซลล์นั้น แล้วคลิก ปรับเปลี่ยน

  • เมื่อต้องการสร้างสำเนาของลักษณะของเซลล์ที่มีอยู่แล้ว ให้คลิกขวาที่เซลล์นั้น แล้วคลิก ทำซ้ำ

 3. ในกล่อง ชื่อลักษณะ ให้พิมพ์ชื่อที่เหมาะสมสำหรับลักษณะของเซลล์ใหม่

  หมายเหตุ: ลักษณะของเซลล์ที่ซ้ำกันและลักษณะของเซลล์ที่เปลี่ยนชื่อใหม่จะเพิ่มลงในรายการลักษณะของเซลล์แบบกำหนดเอง ถ้าคุณไม่เปลี่ยนชื่อลักษณะของเซลล์ที่มีอยู่แล้วภายใน ลักษณะของเซลล์ที่มีอยู่แล้วภายในจะได้รับการปรับปรุงด้วยการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่คุณกระทำ

 4. เมื่อต้องการปรับเปลี่ยนลักษณะของเซลล์ ให้คลิก รูปแบบ

 5. ในแท็บต่าง ๆ ในกล่องโต้ตอบ การจัดรูปแบบเซลล์ ให้เลือกการจัดรูปแบบที่คุณต้องการ แล้วคลิก ตกลง

 6. ในกล่องโต้ตอบ ลักษณะ ภายใต้ ลักษณะนี้มี ให้เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมายสำหรับการจัดรูปแบบใดๆ ที่คุณต้องการหรือไม่ต้องการให้รวมไว้ในลักษณะของเซลล์

คุณสามารถเอาลักษณะของเซลล์ออกจากข้อมูลในเซลล์ที่เลือกโดยไม่ต้องลบลักษณะของเซลล์

 1. เลือกเซลล์ที่ถูกจัดรูปแบบ ด้วยสไตล์เซลล์ที่คุณต้องการเอาออก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่เลือกเซลล์ ช่วง แถว หรือคอลัมน์บนแผ่นงาน

 2. บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มสไตล์ คลิกลูกศรดรอปดาวน์เพิ่มเติม ในแกลเลอรีสไตล์

  ลูกศรดรอปดาวน์เพิ่มเติมในแกลเลอรีสไตล์
 3. ภายใต้ ดี แย่ และปานกลาง ให้คลิก ปกติ

คุณสามารถลบลักษณะของเซลล์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า หรือที่กำหนดเอง เพื่อเอาออกจากรายการลักษณะของเซลล์ที่มีอยู่ เมื่อคุณลบลักษณะของเซลล์ ลักษณะของเซลล์ที่ใช้จัดรูปแบบเซลล์ทั้งหมดก็จะถูกเอาออกด้วย

 1. บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มสไตล์ คลิกลูกศรดรอปดาวน์เพิ่มเติม ในแกลเลอรีสไตล์

  ลูกศรดรอปดาวน์เพิ่มเติมในแกลเลอรีสไตล์
 2. เมื่อต้องการลบลักษณะของเซลล์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าหรือที่กำหนดเอง และเอาออกจากเซลล์ทั้งหมดที่จัดรูปแบบด้วยลักษณะของเซลล์นั้น ให้คลิกขวาลักษณะของเซลล์ แล้วคลิก ลบ

  หมายเหตุ: คุณไม่สามารถลบลักษณะ ปกติ ของเซลล์ได้

 1. เลือกเซลล์ที่คุณต้องการจัดรูปแบบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่เลือกเซลล์ ช่วง แถว หรือคอลัมน์บนแผ่นงาน

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ลักษณะ คลิก ลักษณะเซลล์

  รูป Ribbon ของ Excel

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณไม่เห็นปุ่มสไตล์เซลล์ คลิกสไตล์ แล้ว คลิ กเพิ่มเติม ปุ่ม ปุ่ม เพิ่มเติม ถัดจากกล่องสไตล์เซลล์

 3. คลิกลักษณะของเซลล์ที่คุณต้องการนำไปใช้

 1. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ลักษณะ คลิก ลักษณะเซลล์

  รูป Ribbon ของ Excel

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณไม่เห็นปุ่มสไตล์เซลล์ คลิกสไตล์ แล้ว คลิ กเพิ่มเติม ปุ่ม ปุ่ม เพิ่มเติม ถัดจากกล่องสไตล์เซลล์

 2. คลิก สร้างลักษณะของเซลล์ใหม่

 3. ในกล่อง ชื่อลักษณะ ให้พิมพ์ชื่อที่เหมาะสมสำหรับลักษณะของเซลล์ใหม่

 4. คลิก รูปแบบ

 5. ในแท็บต่างๆ ในกล่องโต้ตอบ การจัดรูปแบบเซลล์ ให้เลือกการจัดรูปแบบที่คุณต้องการ แล้วคลิก ตกลง

 6. ในกล่องโต้ตอบ ลักษณะ ภายใต้ ลักษณะนี้มี (ตามตัวอย่าง) ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมายสำหรับการจัดรูปแบบใดๆ ที่คุณไม่ต้องการให้รวมอยู่ในลักษณะของเซลล์

 1. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ลักษณะ คลิก ลักษณะเซลล์

  รูป Ribbon ของ Excel

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณไม่เห็นปุ่มสไตล์เซลล์ คลิกสไตล์ แล้ว คลิ กเพิ่มเติม ปุ่ม ปุ่ม เพิ่มเติม ถัดจากกล่องสไตล์เซลล์

 2. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการปรับเปลี่ยนลักษณะของเซลล์ที่มีอยู่ ให้คลิกขวาที่ลักษณะของเซลล์นั้น แล้วคลิก ปรับเปลี่ยน

  • เมื่อต้องการสร้างสำเนาของลักษณะของเซลล์ที่มีอยู่แล้ว ให้คลิกขวาที่เซลล์นั้น แล้วคลิก ทำซ้ำ

 3. ในกล่อง ชื่อลักษณะ ให้พิมพ์ชื่อที่เหมาะสมสำหรับลักษณะของเซลล์ใหม่

  หมายเหตุ: ลักษณะของเซลล์ที่ซ้ำกันและลักษณะของเซลล์ที่เปลี่ยนชื่อใหม่จะเพิ่มลงในรายการลักษณะของเซลล์แบบกำหนดเอง ถ้าคุณไม่เปลี่ยนชื่อลักษณะของเซลล์ที่มีอยู่แล้วภายใน ลักษณะของเซลล์ที่มีอยู่แล้วภายในจะได้รับการปรับปรุงด้วยการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่คุณกระทำ

 4. เมื่อต้องการปรับเปลี่ยนลักษณะของเซลล์ ให้คลิก รูปแบบ

 5. ในแท็บต่าง ๆ ในกล่องโต้ตอบ การจัดรูปแบบเซลล์ ให้เลือกการจัดรูปแบบที่คุณต้องการ แล้วคลิก ตกลง

 6. ในกล่องโต้ตอบ ลักษณะ ภายใต้ ลักษณะนี้มี ให้เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมายสำหรับการจัดรูปแบบใดๆ ที่คุณต้องการหรือไม่ต้องการให้รวมไว้ในลักษณะของเซลล์

คุณสามารถเอาลักษณะของเซลล์ออกจากข้อมูลในเซลล์ที่เลือกโดยไม่ต้องลบลักษณะของเซลล์

 1. เลือกเซลล์ที่ถูกจัดรูปแบบ ด้วยสไตล์เซลล์ที่คุณต้องการเอาออก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่เลือกเซลล์ ช่วง แถว หรือคอลัมน์บนแผ่นงาน

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ลักษณะ คลิก ลักษณะเซลล์

  รูป Ribbon ของ Excel

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณไม่เห็นปุ่มสไตล์เซลล์ คลิกสไตล์ แล้ว คลิ กเพิ่มเติม ปุ่ม ปุ่ม เพิ่มเติม ถัดจากกล่องสไตล์เซลล์

 3. ภายใต้ ดี แย่ และปานกลาง ให้คลิก ปกติ

คุณสามารถลบลักษณะของเซลล์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า หรือที่กำหนดเอง เพื่อเอาออกจากรายการลักษณะของเซลล์ที่มีอยู่ เมื่อคุณลบลักษณะของเซลล์ ลักษณะของเซลล์ที่ใช้จัดรูปแบบเซลล์ทั้งหมดก็จะถูกเอาออกด้วย

 1. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ลักษณะ คลิก ลักษณะเซลล์

  รูป Ribbon ของ Excel

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณไม่เห็นปุ่มสไตล์เซลล์ คลิกสไตล์ แล้ว คลิ กเพิ่มเติม ปุ่ม ปุ่ม เพิ่มเติม ถัดจากกล่องสไตล์เซลล์

 2. เมื่อต้องการลบลักษณะของเซลล์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าหรือที่กำหนดเอง และเอาออกจากเซลล์ทั้งหมดที่จัดรูปแบบด้วยลักษณะของเซลล์นั้น ให้คลิกขวาลักษณะของเซลล์ แล้วคลิก ลบ

  หมายเหตุ: คุณไม่สามารถลบลักษณะ ปกติ ของเซลล์ได้

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน Excel Tech Community, ขอความช่วยเหลือใน Answers community, หรือแนะนำฟีเจอร์ใหม่หรือการปรับปรุงบน Excel User Voice ได้เสมอ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×