การนำแฟ้ม Publisher ของคุณไปพิมพ์ที่โรงพิมพ์

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ถ้าคุณต้องการตัวเลือกการพิมพ์ที่ไม่มีอยู่ในเครื่องพิมพ์ตั้งโต๊ะของคุณ ให้นำสิ่งพิมพ์ของคุณไปพิมพ์ที่โรงพิมพ์ที่สามารถทำสำเนางานของคุณได้ด้วยแท่นพิมพ์แบบออฟเซตหรือเครื่องพิมพ์ดิจิทัลคุณภาพสูง

ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการพิมพ์สิ่งพิมพ์ในปริมาณมาก พิมพ์ด้วยกระดาษพิเศษ (เช่น กระดาษหนังหรือการ์ด) หรือใช้การเข้าเล่ม การตัดแต่ง และตัวเลือกรูปแบบผลลัพธ์ชนิดพิเศษ

ถ้าคุณต้องการทำสำเนาเป็นร้อยหรือเป็นพันสำเนา โรงพิมพ์อาจเป็นทางเลือกที่ประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับการพิมพ์สิ่งพิมพ์ของคุณ

คุณต้องการทำสิ่งใด

ปรึกษากับเครื่องพิมพ์เชิงพาณิชย์ของคุณก่อน

ใช้แพคความ และไปที่ตัวช่วยสร้าง

ใช้ตัวตรวจสอบการออกแบบเพื่อตรวจหาปัญหาใด ๆ ในสิ่งพิมพ์ของคุณ

การปรึกษาโรงพิมพ์ของคุณก่อน

ขั้นตอนสำคัญที่สุดในการทำงานร่วมกับโรงพิมพ์คือการปรึกษาหารือกันก่อนที่คุณจะส่งแฟ้ม Microsoft Office Publisher ของคุณไปให้โรงพิมพ์ ก่อนที่คุณจะเริ่มโครงการของคุณ ให้อธิบายโครงการและเป้าหมายของคุณ รวมทั้งตรวจสอบข้อกำหนดที่โรงพิมพ์ของคุณมี และหมั่นปรึกษาโรงพิมพ์ของคุณอย่างต่อเนื่องในระหว่างกระบวนการออกแบบเพื่อจะได้ประหยัดทั้งเวลาและเงินในภายหลัง

ก่อนคุณจะสร้างสิ่งพิมพ์ของคุณ ให้ปฏิบัติดังนี้

 • สอบถามโรงพิมพ์ว่ายอมรับแฟ้ม Publisher หรือไม่ ถ้าคุณไม่สามารถหาโรงพิมพ์ที่ยอมรับแฟ้มดังกล่าวได้ คุณควรถามหาวิธีการอื่นในการส่งสิ่งพิมพ์ของคุณ โดยโรงพิมพ์ส่วนใหญ่นั้นจะยอมรับแฟ้ม โพสคริปต์ หรือแฟ้ม PDF และพร้อมจะอธิบายวิธีสร้างแฟ้มเหล่านั้นจากสิ่งพิมพ์ของคุณอยู่แล้ว

  หมายเหตุ: คุณสามารถบันทึกเป็นไฟล์ PDF หรือ XPS จากโปรแกรมระบบ Microsoft Office 2007 หลังจากคุณติดตั้ง add-in ใด add-in สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูเปิดใช้งานการสนับสนุนสำหรับรูปแบบไฟล์อื่น ๆ เช่น PDF และ XPS

 • ให้บอกความต้องการเกี่ยวกับการพิมพ์โครงการของคุณกับโรงพิมพ์ เช่น ปริมาณ คุณภาพ ชนิดและขนาดกระดาษ รูปแบบสีที่แนะนำ การเย็บเล่ม การพับ การตัดแต่งสิ่งพิมพ์ งบประมาณ การจำกัดขนาดแฟ้ม และวันครบกำหนด ให้หมั่นถามด้วยว่าโรงพิมพ์มีรายการต่างๆ ที่คุณต้องการอยู่พร้อมหรือไม่

 • บอกให้โรงพิมพ์รู้ด้วยว่าสิ่งพิมพ์ของคุณจะรวมรูปภาพที่สแกนเข้าไว้ด้วยหรือไม่ และถ้ารวม คุณจะสแกนรูปภาพนั้นด้วยตนเอง หรือให้โรงพิมพ์ หรือหน่วยงานบริการสแกนรูปภาพจัดการให้

 • สอบถามว่าจะมีงานใดต้องทำก่อนพิมพ์หรือไม่ เช่น การพิมพ์ทับซ้อนสีและการกำหนดหน้า

 • สอบถามถึงข้อแนะนำที่จะช่วยประหยัดเงินของคุณได้

ทำไมโรงพิมพ์ถึงต้องการแฟ้ม Publisher หรือแฟ้ม PDF

ถ้าคุณเลือกที่จะส่งแฟ้ม Publisher โรงพิมพ์ของคุณจะสามารถควบคุมวิธีพิมพ์สิ่งพิมพ์ของคุณได้ทั้งหมด การพิมพ์ด้วยเครื่องยิงฟิล์มสีจะซับซ้อนและเฉพาะกว่าการพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ตั้งโต๊ะ ดังนั้นโรงพิมพ์จึงต้องการตั้งค่าตัวเลือกการพิมพ์เอง เพื่อให้มั่นใจในด้านคุณภาพการพิมพ์และหลีกเลี่ยงงานพิมพ์ที่ล้มเหลว นอกจากนี้ โรงพิมพ์สามารถทำการแก้ไขที่จำเป็นให้กับสิ่งพิมพ์ได้ เช่น การเชื่อมโยงใหม่ให้กับรูปภาพ

ถ้าคุณแจกให้ปิดไฟล์ PDF บริการการพิมพ์ของคุณไม่จำเป็นต้องมี Publisher แต่เครื่องพิมพ์ที่ต้องเชื่อถือที่ คุณได้อย่างถูกต้องตั้งค่าตัวเลือกการพิมพ์เมื่อคุณบันทึกไฟล์ เครื่องพิมพ์ของคุณสามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF เพื่อของ imagesetter สเตอร์รูปตัวประมวลผล (คัดลอก) และแยกรูป และเปลี่ยนถ้าจำเป็น อย่างไรก็ตาม เครื่องพิมพ์ที่สามารถทำให้การเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขไฟล์สองสามอื่น ๆ ตัวอย่างเช่น บริการพิมพ์ไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงข้อความหรืออักษร

ถ้าคุณส่งแฟ้มไปให้โรงพิมพ์ทั้งในรูปแบบแฟ้ม PDF และ Publisher นั่นเท่ากับว่าคุณได้ให้ตัวเลือกแก่โรงพิมพ์ของคุณสำหรับการค้นหาวิธีที่ดีที่สุดที่จะทำให้งานพิมพ์ของคุณสมบูรณ์ได้

ด้านบนของหน้า

การใช้ตัวช่วยสร้างการแพคแล้วส่ง

ตัวช่วยสร้างการแพคแล้วส่งจะช่วยให้กระบวนการเตรียมแฟ้มของคุณสำหรับส่งให้โรงพิมพ์เป็นเรื่องง่ายขึ้น ตัวช่วยสร้างการแพคแล้วส่งจะสร้างแฟ้ม Publisher ที่ถูกแพค โดยมีองค์ประกอบครบถ้วนตามที่โรงพิมพ์ของคุณต้องการ รวมทั้งแฟ้ม PDF ด้วยถ้าคุณได้เลือกไว้

ตัวช่วยสร้างการแพคแล้วส่งจะสร้างกราฟิกที่เชื่อมโยงและฝังแบบอักษรในสิ่งพิมพ์ของคุณเพื่อให้โรงพิมพ์ของคุณสามารถเข้าถึงกราฟิกและแบบอักษรที่อยู่ในสิ่งพิมพ์ของคุณได้ นอกจากนี้ ตัวช่วยสร้างยังสามารถแสดงรายการแบบอักษรที่ฝังไม่ได้และรายงานปัญหาเกี่ยวกับกราฟิกที่เชื่อมโยงให้คุณด้วย

การแพคสิ่งพิมพ์ของคุณโดยใช้ตัวช่วยสร้างการแพคแล้วส่ง

 • บนเมนู แฟ้ม ให้ชี้ไปที่ แพคแล้วส่ง แล้วคลิก นำไปพิมพ์ที่โรงพิมพ์

  ตัวช่วยสร้างแพคแล้วส่งจะนำคุณถึงแต่ละขั้นตอนของกระบวนการส่งออก สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับตัวช่วยสร้างแพคแล้วส่ง ดูใช้แพคแล้วส่งไปที่ตัวช่วยสร้างเพื่อรวบรวม หรือแยกสิ่งพิมพ์สำหรับการพิมพ์เชิงพาณิชย์

  หมายเหตุ: ถ้าคุณทำการเปลี่ยนแปลงในสิ่งพิมพ์ของคุณหลังจากคุณแพคแฟ้มของคุณแล้ว ต้องแน่ใจว่าได้เรียกใช้ตัวช่วยสร้างการแพคแล้วส่งอีกครั้ง เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวรวมอยู่ในสิ่งพิมพ์ที่คุณจะนำไปพิมพ์ที่โรงพิมพ์ของคุณ

ด้านบนของหน้า

การใช้ตัวตรวจสอบการออกแบบเพื่อตรวจหาปัญหาในสิ่งพิมพ์ของคุณ

การทำงานของตัวตรวจสอบการออกแบบเป็นส่วนหนึ่งของตัวช่วยสร้างการแพคแล้วส่ง ซึ่งถูกตั้งค่าให้เรียกใช้เฉพาะการตรวจสอบการพิมพ์งานที่โรงพิมพ์เท่านั้น คุณสามารถเรียกใช้ตัวตรวจสอบการออกแบบในระหว่างที่คุณกำลังสร้างสิ่งพิมพ์ได้

ตัวตรวจสอบการออกแบบจะแสดงรายการเหตุการณ์ทั้งหมดของปัญหาที่ตรวจพบ เช่น บางส่วนขององค์ประกอบหนึ่งอยู่เลยหน้ากระดาษออกไป ข้อความเกินขนาดในเรื่อง หรือรูปภาพไม่ได้มาตรส่วน ในบางกรณี ตัวตรวจสอบการออกแบบอาจเสนอการแก้ไขอัตโนมัติสำหรับปัญหาเหล่านี้ แต่ในกรณีอื่นๆ คุณต้องแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง

ตัวตรวจสอบการออกแบบจะแสดงรายการปัญหาตามชุดของการตรวจสอบ คุณสามารถเลือกที่จะเรียกใช้ชุดการตรวจสอบการพิมพ์งานที่โรงพิมพ์ ชุดการตรวจสอบอื่นๆ หรือทุกชุดการตรวจสอบก็ได้

หลังจากที่คุณเริ่มตัวตรวจสอบการออกแบบ ตัวตรวจสอบจะทำงานอย่างต่อเนื่อง เมื่อรายการใดได้รับการแก้ไข รายการนั้นจะไม่ปรากฏในรายการของปัญหาอีก แต่หากมีปัญหาใหม่ๆ เกิดขึ้น ปัญหาเหล่านั้นก็จะปรากฏขึ้นในรายการโดยอัตโนมัติ

การเรียกใช้ตัวตรวจสอบการออกแบบเพื่อตรวจสอบปัญหาสิ่งพิมพ์ของคุณ

ตามค่าเริ่มต้น ตัวตรวจสอบการออกแบบจะเรียกใช้การตรวจสอบตามชนิดของสิ่งพิมพ์ที่คุณตั้งค่าไว้ ถ้าคุณกำลังตรวจสอบว่าสิ่งพิมพ์พร้อมที่จะถูกพิมพ์โดยโรงพิมพ์หรือไม่ อาจไม่จำเป็นต้องใช้การตรวจสอบเริ่มต้นในบางรายการ

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวตรวจสอบการออกแบบ

 2. ถ้าคุณต้องการให้ตัวตรวจสอบการออกแบบเรียกใช้การตรวจสอบการพิมพ์งานที่โรงพิมพ์เท่านั้น ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เรียกใช้การตรวจสอบการพิมพ์ที่โรงพิมพ์ และล้างกล่องกาเครื่องหมายอื่นๆ

 3. ในบานหน้าต่างงาน ตัวตรวจสอบการออกแบบ ภายใต้ เลือกรายการที่จะแก้ไข ให้คลิกลูกศรถัดจากรายการที่คุณต้องการแก้ไข จากนั้นให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เลือก ไปที่รายการนี้ เพื่อไปยังหน้าที่มีรายการปัญหาอยู่

  • เลือกแก้ไขคำแนะนำในการแก้ไขอัตโนมัติ เพื่อแก้ไขปัญหาของรายการโดยอัตโนมัติ

   หมายเหตุ: การแก้ไขอัตโนมัติเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับปัญหา ในหลายกรณี การแก้ไขอัตโนมัติจะไม่พร้อมใช้งาน

  • ให้คลิก อย่าเรียกใช้การตรวจสอบนี้อีก เพื่อปิดใช้งานการตรวจสอบ ซึ่งจะมีผลต่ออินสแตนซ์ทั้งหมดของปัญหา

  • คลิก อธิบาย เพื่อเปิดหัวข้อวิธีใช้ที่จะอธิบายรายละเอียดของปัญหารวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับวิธีแก้ไขปัญหาด้วย

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×