การนำแบบแผนชุดสีไปใช้

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ในบทความนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับแบบแผนชุดสีและสิ่งนี้มีผลกับการออกแบบแม่แบบฟอร์ม Microsoft Office InfoPath ของคุณอย่างใดบ้าง

ในบทความนี้

บทนำสู่แบบแผนชุดสี

เปลี่ยนแบบแผนชุดสีสำหรับเทมเพลตฟอร์ม

การนำสีแบบแผนชุดสีไปใช้กับรายการที่เฉพาะเจาะจงในแม่แบบฟอร์มของคุณ

บทนำสู่แบบแผนชุดสี

คุณสามารถใช้บานหน้าต่างงาน แบบแผนชุดสี เพื่อนำสีที่สอดคล้องไปใช้กับบางรายการบนแม่แบบฟอร์มของคุณได้ โดยแบบแผนชุดสีแต่ละแบบจะประกอบด้วยสีหกสีที่ได้รับการออกแบบมาให้สามารถนำไปใช้งานร่วมกันแล้วดูดีได้

แบบแผนชุดสีแดงเข้มปนม่วงถูกนำไปใช้เพื่อเป็นเทมเพลต

เมื่อคุณนำแบบแผนชุดสีไปใช้กับแม่แบบฟอร์มของคุณ จะมีเฉพาะรายการต่อไปนี้เท่านั้นที่สามารถเปลี่ยนสีได้

 • ข้อความที่ได้รับการจัดรูปแบบพร้อมกับลักษณะหัวเรื่องที่มีอยู่แล้วภายในที่พร้อมใช้งานในบานหน้าต่างงาน แบบอักษร

 • สีพื้นหลังแถวหัวกระดาษและเส้นขอบเซลล์ในตารางที่ซ้ำกัน

 • เค้าโครงตาราง ตารางที่มีชื่อเรื่อง

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณต้องการให้พื้นหลังของแม่แบบฟอร์มของคุณเลือกสีในแบบแผนชุดสีได้ คุณสามารถวางเค้าโครงตารางและตัวควบคุมเพิ่มเติมภายในเค้าโครง ตารางที่มีชื่อเรื่อง หรือมิฉะนั้น คุณสามารถคลิกคำสั่ง สีพื้นหลัง บนเมนู รูปแบบ เพื่อนำสีจากแบบแผนชุดสีไปใช้กับพื้นหลังทั้งหมดของแม่แบบฟอร์มของคุณได้ด้วยตนเอง

ถ้าแม่แบบฟอร์มของคุณไม่มีรายการเหล่านี้อยู่ คุณจะไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณนำแบบแผนชุดสีไปใช้

โปรดจำไว้ว่าสีจะปรากฏบนหน้าจอที่ต่างกันนั้นจะแตกต่างกัน ดังนั้นคุณอาจต้องการดูสีที่คุณเลือกในคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นเพื่อดูว่าแม่แบบฟอร์มของคุณจะมีลักษณะเป็นเช่นใดได้

หมายเหตุ: เนื่องจากแบบแผนชุดสีจะไม่ได้รับการสนับสนุนในส่วนเทมเพลต บานหน้าต่างงานแบบแผนชุดสี จะไม่พร้อมใช้งานเมื่อคุณดีไซน์ส่วนเทมเพลต นอกจากนี้ เทมเพลตฟอร์มที่ตัวอย่างที่มีอยู่ใน InfoPath ไม่ทำงานกับแบบแผนชุดสี แม้ว่าบานหน้าต่างงานแบบแผนชุดสี จะพร้อมใช้งานในเทมเพลตฟอร์มที่อย่าง สีในเทมเพลตฟอร์ไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อคุณคลิกแบบแผนชุดสีในรายการนำไปใช้แบบแผนชุดสี

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนแบบแผนชุดสีสำหรับแม่แบบฟอร์ม

เมื่อใดก็ตามที่คุณสร้างแม่แบบฟอร์มใหม่ขึ้นมา InfoPath จะนำแบบแผนชุดสี น้ำเงิน ไปใช้โดยอัตโนมัติ คุณสามารถใช้บานหน้าต่างงาน แบบแผนชุดสี เพื่อเลือกแบบแผนชุดสีอื่นได้

 1. บนเมนู รูปแบบ ให้คลิก แบบแผนชุดสี

 2. ในบานหน้าต่างงาน แบบแผนชุดสี ให้คลิกแบบแผนชุดสีในรายการ ใช้แบบแผนชุดสี

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเอาสีในขณะนี้นำไปใช้ คลิกไม่มี ในรายการนำไปใช้แบบแผนชุดสี

ด้านบนของหน้า

นำสีของแบบแผนชุดสีไปใช้กับรายการที่ระบุบนแม่แบบฟอร์มของคุณ

มีบางรายการบนแม่แบบฟอร์มเท่านั้นที่สามารถเปลี่ยนสีได้โดยอัตโนมัติเมื่อคุณนำแบบแผนชุดสีไปใช้ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถนำสีจากแบบแผนชุดสีที่เลือกไปใช้กับรายการอื่นบนแม่แบบฟอร์มของคุณได้ ได้แก่ กล่องข้อความ ส่วน และป้ายชื่อตัวควบคุม

เมื่อคุณนำแบบแผนชุดสีไปใช้กับแม่แบบฟอร์มของคุณ สีจากแบบแผนชุดสีจะปรากฏที่ด้านบนของชุดแบบสีใดๆ ในส่วนติดต่อผู้ใช้ของ InfoPath ตัวอย่างเช่น ในรูปต่อไปนี้ จะเป็นการเรียงต่อกันของสีทั้งหกที่ปรากฏในแถวบนของชุดแบบสีได้แสดงสีในแบบแผนชุดสี แดงเข้มปนม่วง

สีของแบบแผนชุดสีในแถวบนสุดของชุดแบบสี

ชุดแบบสีสามารถเข้าถึงได้จากกล่องโต้ตอบ เส้นขอบและแรเงา และ แสดงคุณสมบัติ เช่นเดียวกับบานหน้าต่างงาน แบบอักษร นอกจากนี้ คุณยังสามารถเข้าถึงได้จากปุ่มต่างๆ บนแถบเครื่องมือ จัดรูปแบบ เช่น ปุ่ม สีแบบอักษร และเน้น

หมายเหตุ: ถ้าคุณนำแบบแผนชุดสีอื่นไปใช้กับแม่แบบฟอร์มของคุณหลังจากที่คุณได้นำสีไปใช้กับแม่แบบฟอร์มของคุณด้วยตนเองแล้ว สีใดๆ ที่คุณนำไปใช้ด้วยตนเองจะไม่สามารถเปลี่ยนให้สอดคล้องกับแบบแผนชุดสีใหม่ได้โดยอัตโนมัติ คุณต้องเปลี่ยนสีเหล่านั้นด้วยตนเองเพื่อให้สอดคลอ้งกับแบบแผนชุดสีใหม่

ในกระบวนงานต่อไปนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการนำสีจากแบบแผนชุดสีที่ใช้งานอยู่ไปใช้กับเส้นขอบและพื้นหลังของตัวควบคุมหรือเซลล์ตาราง รวมทั้งนำไปใช้กับพื้นหลังของแม่แบบฟอร์ม และข้อความบนแม่แบบฟอร์มด้วย

นำสีของแบบแผนชุดสีไปใช้กับเส้นขอบของตัวควบคุมหรือตาราง

 1. คลิกขวาตัวควบคุม ตาราง หรือเซลล์ที่คุณต้องการปรับเปลี่ยน

 2. บนเมนูทางลัด คลิกเส้นขอบและแรเงา

 3. คลิกแท็บ เส้นขอบ

 4. คลิกลูกศรที่อยู่ติดกับกล่อง สี

 5. คลิกสีใดสีหนึ่งในแถวด้านบนของชุดแบบสี

 6. เมื่อต้องการนำเส้นขอบที่ใช้สีใดสีหนึ่งจากชุดแบบสีไปใช้ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการนำชุดของเส้นขอบที่กำหนดไว้ล่วงหน้าไปใช้ ภายใต้ ค่าที่ตั้งไว้ ให้คลิกปุ่มของเส้นขอบที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการนำส่วนต่างๆ ที่ระบุของเส้นขอบไปใช้ ภายใต้ เส้นขอบ ให้คลิกปุ่มของแต่ละส่วนของเส้นขอบที่คุณต้องการ ในบางกรณี คุณอาจจำเป็นต้องคลิกปุ่มมากกว่าหนึ่งครั้งเพื่อดูการเปลี่ยนแปลง

นำสีของแบบแผนชุดสีไปใช้กับพื้นหลังของตัวควบคุมหรือตาราง

นอกจากนี้ คุณยังสามารถนำสีของแบบแผนชุดสีไปใช้กับพื้นหลังของกล่องข้อความ และตัวควบคุมอื่นบนแม่แบบฟอร์มของคุณได้

 1. คลิกขวาตัวควบคุม ตาราง หรือเซลล์ที่คุณต้องการปรับเปลี่ยน

 2. บนเมนูทางลัด คลิกเส้นขอบและแรเงา

 3. คลิกแท็บการแรเงา

 4. คลิกลูกศรที่อยู่ติดกับกล่อง สี

 5. เมื่อต้องการนำสีจากแบบแผนชุดสีที่เลือกในปัจจุบันไปใช้ ให้คลิกสีใดสีหนึ่งในแถวด้านบนของชุดแบบสี

นำสีของแบบแผนชุดสีไปใช้กับพื้นหลังของแม่แบบฟอร์ม

คุณสามารถนำสีของแบบแผนชุดสีไปใช้กับพื้นหลังทั้งหมดของแม่แบบฟอร์มของคุณได้ อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณใช้สีพื้นหลัง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อความนั้นยังคงสามารถอ่านได้อย่างชัดเจนบนแม่แบบฟอร์ม

 1. บนเมนูจัดรูปแบบ คลิกสีพื้นหลัง

 2. คลิกแท็บ ทั่วไป

 3. คลิกลูกศรที่ติดกับกล่อง สีพื้นหลัง

 4. เมื่อต้องการนำสีจากแบบแผนชุดสีที่เลือกในปัจจุบันไปใช้ ให้คลิกสีใดสีหนึ่งในแถวด้านบนของชุดแบบสี

นำสีของแบบแผนชุดสีไปใช้กับป้ายชื่อหรือข้อความอื่น

โดยส่วนใหญ่แล้ว การใช้แบบแผนชุดสีจะไม่เปลี่ยนแปลงลักษณะที่ปรากฏของข้อความบนแม่แบบฟอร์ม ถ้าคุณต้องการให้ข้อความสอดคล้องกับแบบแผนชุดสีที่คุณนำไปใช้กับแม่แบบฟอร์มของคุณ คุณต้องใช้สีจากแบบแผนชุดสีนั้นด้วยตนเอง

เมื่อคุณนำสีไปใช้กับข้อความ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อความนั้นสามารถมองเห็นได้บนสีพื้นหลังหรือแรเงานั้น

 1. เลือกข้อความหรือป้ายชื่อที่คุณต้องการปรับเปลี่ยน

 2. บนเมนู รูปแบบ ให้คลิก แบบอักษร

 3. ในบานหน้าต่างงาน แบบอักษร ให้คลิกลูกศรที่ติดกับกล่อง สีแบบอักษร

 4. เมื่อต้องการนำสีจากแบบแผนชุดสีที่เลือกในปัจจุบันไปใช้ ให้คลิกสีใดสีหนึ่งในแถวด้านบนของชุดแบบสี

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×