การนำเอฟเฟ็กต์ไปใช้กับวิดีโอ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถเพิ่มเอฟเฟ็กต์เงา ภาพสะท้อน เรืองแสง ทำขอบนุ่ม ยกนูน และหมุนสามมิติให้กับวิดีโอได้ คุณยังสามารถกำหนดตัวเลือกเหล่านี้ในบานหน้าต่าง จัดรูปแบบวิดีโอ ได้อีกด้วย

 1. คลิกวิดีโอบนสไลด์ที่คุณต้องการเพิ่มเอฟเฟ็กต์เข้าไป

 2. ภายใต้ เครื่องมือวิดีโอ บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม สไตล์วิดีโอ ให้คลิก เอฟเฟ็กต์วีดีโอ

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ เครื่องมือวิดีโอ หรือ รูปแบบ ให้ดับเบิลคลิกที่วิดีโอเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้เลือกวิดีโอแล้ว

  เอฟเฟ็กซ์พิเศษ

 3. ให้เลือกทำอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการนำไปใช้ หรือเปลี่ยนการผสมผสานเอฟเฟ็กต์ ชี้ไปที่กำหนดไว้ล่วงหน้า แล้ว คลิกเอฟเฟ็กต์ที่คุณต้องการ

   เคล็ดลับ: เมื่อต้องการกำหนดลักษณะกำหนดไว้ล่วงหน้า คลิกตัวเลือกสามมิติ ที่ด้านล่างของเมนูกำหนดไว้ล่วงหน้า จากนั้น จากนั้น ในบานหน้าต่างจัดรูปแบบวิดีโอ เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  • หากต้องการใส่หรือเปลี่ยนรูปแบบเอฟเฟ็กต์เงา ให้ชี้ไปที่ เงา (ดูภาพด้านล่างประกอบ)แล้วเลือกแบบเงาที่ต้องการ

   เคล็ดลับ: ถ้าต้องการกำหนดเงาเอง ให้คลิก ตัวเลือกเงา ที่ด้านล่างของเมนู เงา แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  • หากต้องการใส่หรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบเอฟเฟ็กต์สะท้อน ให้ชี้ไปที่ การสะท้อน จากนั้นเลือกตัวเลือกที่ต้องการ

   เคล็ดลับ: ถ้าต้องการกำหนดการสะท้อนเอง ให้คลิก ตัวเลือกการสะท้อน ที่ด้านล่างของเมนู จากนั้นในบานหน้าต่าง จัดรูปแบบวิดีโอ ให้เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  • หากต้องการใส่หรือเปลี่ยนเเปลงเอฟเฟ็กต์เรืองแสง ให้ชี้ไปที่ เรืองแสง แล้วคลิกแบบเรืองแสงที่ต้องการ

   หมายเหตุ: 

   • หากต้องการกำหนดสีเรืองแสงเอง ให้คลิก สีเรืองแสงเพิ่มเติม แล้วเลือกสีที่ต้องการ

   • เมื่อต้องการกำหนดเอฟเฟ็กต์เรืองแสงเอง ให้คลิก ตัวเลือกการเรืองแสง จากนั้นเลือกตัวเลือกที่ต้องการ

  • เมื่อต้องการทำหรือเปลี่ยนแปลงขอบนุ่ม ให้ชี้ไปที่ ขอบนุ่ม แล้วคลิกเลือกความหนาขอบที่ต้องการ

   เคล็ดลับ: ถ้าต้องการกำหนดขอบนุ่มเอง ให้คลิก ตัวเลือกขอบนุ่ม ที่ด้านล่างของเมนู จากนั้นในบานหน้าต่าง จัดรูปแบบวิดีโอ ให้เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  • หากต้องการใส่หรือเปลี่ยนแปลงขอบ ให้ชี้ไปที่ ยกนูน แล้วคลิกแบบยกนูนที่ต้องการ

   เคล็ดลับ: หากต้องการกำหนดการยกนูนเอง ให้คลิก ตัวเลือกสามมิติ ที่ด้านล่างของเมนู จากนั้นไปที่ จัดรูปแบบวิดีโอ ในบานหน้าต่าง จัดรูปแบบวิดีโอ แล้วเลือกตัวเลือกที่ต้องการ

  • หากต้องการเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงการหมุนสามมิติ ให้ชี้ไปที่ การหมุนสามมิติ จากนั้นจึงคลิกการหมุนที่ต้องการ

   เคล็ดลับ: ถ้าต้องการกำหนดการหมุนเอง ให้คลิก ตัวเลือกการหมุนสามมิติ จากนั้นในบานหน้าต่าง จัดรูปแบบวิดีโอ ให้เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

เคล็ดลับ: หากต้องการลบเอฟเฟ็กต์ที่ใส่ไว้ ให้ชี้ไปที่เมนูของเอฟเฟ็กต์นั้น แล้วคลิกตัวเลือก ไม่มีเอฟเฟ็กต์ เพื่อลบเอฟเฟ็กต์ดังกล่าว ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการเอาเอฟเฟ็กต์เงาออก ให้ชี้ไปที่ เงา แล้วคลิก ไม่มีเงา

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×