การนำเส้นขอบเซลล์บนแผ่นงานไปใช้หรือการเอาเส้นขอบเซลล์บนแผ่นงานออก

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

โดยใช้สไตล์เส้นขอบที่กำหนดไว้ล่วงหน้า คุณสามารถเพิ่มเส้นขอบรอบ ๆ เซลล์หรือช่วงของเซลล์อย่างรวดเร็ว ถ้าเส้นขอบเซลล์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าตรงกับความต้องการของคุณ คุณสามารถสร้างเส้นขอบแบบกำหนดเอง

หมายเหตุ: เส้นขอบเซลล์ที่คุณนำไปใช้ปรากฏบนหน้าที่พิมพ์ ถ้าคุณใช้เส้นขอบเซลล์ แต่ต้องเส้นขอบเส้นตารางในแผ่นงานจะมองเห็นได้บนหน้าที่พิมพ์ คุณสามารถแสดงเส้นตาราง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูพิมพ์มี หรือไม่ มีเส้นตารางของเซลล์

ใช้เส้นขอบเซลล์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

 1. บนแผ่นงานเลือกเซลล์หรือช่วงของเซลล์ที่คุณต้องการเพิ่มเส้นขอบ เปลี่ยนสไตล์ของเส้นขอบบน หรือเอาเส้นขอบออก

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม แบบอักษร ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการนำสไตล์ของเส้นขอบที่แตกต่างกัน หรือใหม่ คลิกลูกศรอยู่ถัดจากเส้นขอบ รูปปุ่ม แล้ว คลิ กสไตล์เส้นขอบ

   เคล็ดลับ: เมื่อต้องการนำสไตล์เส้นขอบแบบกำหนดเองหรือเส้นขอบเส้นทแยงมุม คลิกเส้นขอบเพิ่มเติม ในกล่องโต้ตอบจัดรูปแบบเซลล์ บนแท็บเส้นขอบ ภายใต้แผนภูมิเส้น และสี คลิกสไตล์เส้นและสีที่คุณต้องการ ภายใต้ค่าที่ตั้งไว้ และเส้นขอบ คลิกปุ่มอย่าง น้อยหนึ่งเพื่อระบุการวางเส้นขอบ สองขอบทแยงปุ่ม รูปปุ่ม รูปปุ่ม จะพร้อมใช้งานภายใต้เส้นขอบ  

  • เมื่อต้องการเอาเส้นขอบเซลล์ คลิกลูกศรอยู่ถัดจากเส้นขอบ รูปปุ่ม แล้ว คลิ กไม่มีเส้นขอบ รูปปุ่ม
   รูป Ribbon ของ Excel

 • ปุ่ม เส้นขอบ จะแสดงลักษณะเส้นขอบที่ใช้ไปล่าสุด คุณสามารถคลิกปุ่ม เส้นขอบ (ไม่ใช่ลูกศร) เพื่อนำลักษณะนั้นไปใช้

 • ถ้าคุณนำเส้นขอบไปใช้กับเซลล์ที่เลือกไว้ เส้นขอบนั้นจะถูกนำไปใช้กับเซลล์ติดกันที่มีขอบเขตติดกับขอบเขตของเซลล์ที่ตีเส้นขอบนั้นด้วย ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณนำเส้นกรอบไปใช้เพื่อล้อมรอบช่วง B1:C5 เซลล์ช่วง D1:D5 จะมีเส้นขอบด้านซ้าย

 • ถ้าคุณนำเส้นขอบต่างชนิดกันสองเส้นไปใช้กับขอบเขตของเซลล์ที่ใช้ร่วมกัน เส้นขอบที่นำไปใช้ล่าสุดจะถูกแสดง

 • ช่วงของเซลล์ที่เลือกจะถูกจัดรูปแบบเป็นบล็อกเดี่ยวของเซลล์ ถ้าคุณนำเส้นขอบขวาไปใช้กับช่วงของเซลล์ B1:C5 เส้นขอบจะถูกแสดงที่ขอบด้านขวาของเซลล์ C1:C5 เท่านั้น

 • ถ้าคุณต้องการพิมพ์เส้นขอบเดียวกันบนเซลล์ที่ถูกแยกออกจากกันโดยตัวแบ่งหน้า แต่เส้นขอบปรากฏกับเพียงหนึ่งหน้าเท่านั้น คุณสามารถนำเส้นขอบด้านในไปใช้ได้ ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถพิมพ์เส้นขอบที่ด้านล่างของแถวสุดท้ายของหน้าหนึ่ง และใช้เส้นขอบเดียวกันนี้ที่ด้านบนของแถวแรกในหน้าถัดไป ทำดังต่อไปนี้

  1. เลือกแถวบนทั้งสองด้านของตัวแบ่งหน้า

  2. คลิกลูกศรอยู่ถัดจากเส้นขอบ รูปปุ่ม แล้ว คลิ กเส้นขอบเพิ่มเติม

  3. ภายใต้ค่าที่ตั้งไว้ คลิกอยู่ภายใน ปุ่ม รูปปุ่ม

  4. ภายใต้ เส้นขอบ ในไดอะแกรมตัวอย่าง ให้เอาเส้นขอบแนวตั้งออกด้วยการคลิกเส้นขอบนั้น

เอาเส้นขอบเซลล์ออก

 1. บนแผ่นงานเลือกเซลล์หรือช่วงของเซลล์ที่คุณต้องการเอาเส้นขอบออก

  เมื่อต้องการยกเลิกการเลือกเซลล์ ให้คลิกเซลล์ใดๆ บนแผ่นงาน

 2. บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มฟอนต์ คลิกลูกศรอยู่ถัดจากเส้นขอบ รูปปุ่ม แล้ว คลิ กไม่มีเส้นขอบ รูปปุ่ม

  รูป Ribbon ของ Excel

ด้านบนของหน้า

สร้างเส้นขอบเซลล์แบบกำหนดเอง

คุณสามารถสร้างลักษณะเซลล์ที่มีเส้นขอบแบบกำหนดเอง และคุณสามารถนำลักษณะเซลล์นั้นไปใช้เมื่อคุณต้องการแสดงเส้นขอบรอบเซลล์ที่เลือก

 1. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ลักษณะ คลิก ลักษณะเซลล์

  รูป Ribbon ของ Excel

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณไม่เห็นปุ่มสไตล์เซลล์ คลิกสไตล์ แล้ว คลิ กเพิ่มเติม ปุ่ม ปุ่ม เพิ่มเติม ถัดจากกล่องสไตล์เซลล์

 2. คลิก สร้างลักษณะของเซลล์ใหม่

 3. ในกล่อง ชื่อลักษณะ ให้พิมพ์ชื่อที่เหมาะสมสำหรับลักษณะของเซลล์ใหม่

 4. คลิก รูปแบบ

 5. บนแท็บ เส้นขอบ ภายใต้ เส้น ในกล่อง ลักษณะ ให้คลิกที่ลักษณะเส้นที่คุณต้องการใช้สำหรับเส้นขอบ

 6. ในกล่อง สี ให้เลือกสีที่คุณต้องการใช้

 7. ภายใต้ เส้นขอบ ให้คลิกปุ่มเส้นขอบเพื่อสร้างเส้นขอบที่คุณต้องการใช้

 8. คลิก ตกลง

 9. ในกล่องโต้ตอบ ลักษณะ ภายใต้ ลักษณะนี้มี (ตามตัวอย่าง) ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมายสำหรับการจัดรูปแบบใดๆ ที่คุณไม่ต้องการให้มีในลักษณะเซลล์

 10. คลิก ตกลง

 11. เมื่อต้องการนำลักษณะเซลล์ไปใช้ ให้ทำดังต่อไปนี้

  1. เลือกเซลล์ที่คุณต้องการจัดรูปแบบ ด้วยเส้นขอบเซลล์แบบกำหนดเอง

  2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ลักษณะ คลิก ลักษณะเซลล์

  3. คลิกลักษณะของเซลล์ที่คุณต้องการนำไปใช้

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมไหม

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน Excel Tech Community ขอความช่วยเหลือใน Answers community หรือแนะนำฟีเจอร์ใหม่หรือการปรับปรุงบน Excel User Voiceได้เสมอ

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×