การนำเสนอเวิร์กบุ๊กแบบออนไลน์

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ถ้าคุณได้ติดตั้ง Lync และลงชื่อเข้าใช้แล้ว คุณจะสามารถนำเสนอเวิร์กบุ๊กในการสนทนาหรือการประชุมแบบออนไลน์ ทำงานบนเวิร์กบุ๊กนั้นกับผู้อื่นในเวลาจริง และแม้แต่ปล่อยให้ผู้อื่นเป็นผู้ควบคุมเวิร์กบุ๊กก็ได้

  1. ใน Excel ให้ปิดเวิร์กบุ๊กที่เปิดอยู่ซึ่งคุณไม่ต้องการแชร์กับผู้อื่นเสียก่อน

  2. คลิก ไฟล์ > แชร์

  3. ภายใต้ แชร์ ให้คลิก นำเสนอออนไลน์

นำเสนอแบบออนไลน์

  1. ภายใต้ นำเสนอแบบออนไลน์ ให้คลิก นำเสนอ

ปุ่ม นำเสนอแบบออนไลน์

ถ้า Lync ไม่ได้ทำงานอยู่ คุณสามารถลงชื่อเข้าใช้เพื่อทำต่อไปได้

  1. ในกล่อง แชร์หน้าต่างเวิร์กบุ๊ก ให้เลือกการประชุมที่จัดกำหนดการไว้ หรือคลิก เริ่มการประชุม Lync ใหม่ จากนั้นคลิก ตกลง

  2. ใน Lync ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

    • เริ่มการประชุมที่จัดกำหนดการไว้ของคุณ

    • เริ่มการประชุมใหม่ด้วยการเชิญผู้เข้าร่วมประชุมของคุณ คลิกปุ่ม ผู้เข้าร่วม จากนั้นคลิก ชวนบุคคลเพิ่ม แล้วเลือกหรือพิมพ์ชื่อของผู้เข้าร่วมประชุม

เมื่อต้องการหยุดการแชร์ คลิหยุดการแชร์ ที่ด้านบนของหน้าจอ

หยุดการแชร์

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×