การนำเสนอข้อมูลของคุณในแผนภูมิฟอง

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

แผนภูมิฟองมีชุดรูปแบบของแผนภูมิกระจายที่จุดข้อมูล จะถูกแทนที่ ด้วยฟอง และมิติเพิ่มเติมของข้อมูลจะถูกแสดงในขนาดของฟอง เช่นเดียวกับแผนภูมิกระจาย แผนภูมิฟองไม่ได้ใช้แกนประเภทนั่นคือแกนแนวนอน และแนวตั้งจะแกนค่า นอกเหนือจาก x และค่า y ที่ถูกลงจุดในแผนภูมิกระจายค่า แผนภูมิฟองจุด x ค่า ค่า y และค่า z (ขนาด)

คุณสามารถใช้แผนภูมิฟองแทนที่เป็นแผนภูมิกระจายถ้าข้อมูลของคุณมีชุดข้อมูลสามว่า แต่ละรายการประกอบด้วยชุดของค่า ขนาดของฟองจะขึ้นอยู่กับค่าในชุดข้อมูลสาม แผนภูมิฟองมักใช้เพื่อแสดงข้อมูลทางการเงิน ขนาดของฟองที่แตกต่างกันจะมีประโยชน์เมื่อต้องการเห็นเน้นค่าที่ระบุ

เมื่อต้องการสร้างแผนภูมิฟอง จัดเรียงข้อมูลของคุณในแถวหรือคอลัมน์บนแผ่นงานเพื่อที่จะแสดงค่าในแถวแรก หรือคอลัมน์ และวางค่า y ที่สอดคล้องกัน และแผนภูมิฟองขนาด (z) ค่า x จะแสดงอยู่ในแถวหรือคอลัมน์ จัดระเบียบข้อมูลในเวิร์กชีตของคุณตัวอย่างเช่น ดังที่แสดงไว้ในรูปภาพต่อไปนี้

แผนภูมิฟอง

ในแผนภูมิฟองนี้ จำนวนของผลิตภัณฑ์ที่จะแสดงบนแกนแนวนอน ยอดขายแสดงอยู่บนแกนแนวตั้ง และ เปอร์เซ็นต์แชร์ market จะถูกแทน ด้วยขนาดของฟอง

ให้พิจารณาใช้แผนภูมิฟองเมื่อข้อมูลของคุณมีต่อไปนี้:

 • ชี้สามค่าต่อข้อมูล    ค่าสามจำเป็นต้องใช้สำหรับแต่ละแผนภูมิฟอง ค่าเหล่านี้อาจอยู่ในแถวหรือคอลัมน์บนแผ่นงาน แต่พวกเขาต้องอยู่ในลำดับต่อไปนี้: x ค่า ค่า y แล้ว z ค่า

 • ชุดข้อมูลหลายชุด    การลงจุดชุดข้อมูลหลายชุดในแผนภูมิฟอง (หลายชุดแผนภูมิฟอง) จะคล้ายกับการลงจุดชุดข้อมูลหลายชุดในแผนภูมิกระจาย (หลายชุดแผนภูมิกระจาย) แผนภูมิกระจายใช้ชุดของ x ค่าและวางค่า y แต่ชุดของ x ค่า ค่า y และค่า z ใช้แผนภูมิฟอง

เมื่อคุณสร้างแผนภูมิฟอง คุณสามารถเลือกที่จะแสดง ในรูปแบบสองมิติ หรือ แบบสามมิติแบบฟอง

แผนภูมิฟองและแผนภูมิฟองแบบสามมิติ

ด้านบนของหน้า

สร้างแผนภูมิฟองที่มีความซับซ้อน

แผนภูมิฟองที่จัดรูปแบบแล้ว

ดังนั้น ฉันไม่เราสร้างแผนภูมิฟองนี้ได้อย่างไร กระบวนงานต่อไปนี้จะช่วยให้คุณสร้างแผนภูมิฟองที่ มีผลลัพธ์ที่คล้ายกัน สำหรับแผนภูมินี้ เราใช้ข้อมูลในเวิร์กชีตตัวอย่าง คุณสามารถคัดลอกข้อมูลนี้ลงในเวิร์กชีตของคุณ หรือคุณสามารถใช้ข้อมูลของคุณเอง

 1. คัดลอกข้อมูลในเวิร์กชีตตัวอย่างลงในเวิร์กชีตเปล่า หรือเปิดเวิร์กชีตที่ประกอบด้วยข้อมูลที่คุณต้องการลงจุดในแผนภูมิฟอง

  เมื่อต้องการคัดลอกข้อมูลในเวิร์กชีตตัวอย่าง

  1. สร้างเวิร์กบุ๊กหรือเวิร์กชีตเปล่า

  2. เลือกตัวอย่างในหัวข้อวิธีใช้

   หมายเหตุ: ไม่ต้องเลือกส่วนหัวของแถวหรือคอลัมน์

   การเลือกตัวอย่างจากวิธีใช้
   การเลือกตัวอย่างจากวิธีใช้
  3. กด CTRL+C

  4. ในเวิร์กชีต ให้เลือกเซลล์ A1 แล้วกด CTRL+V

  A

  B

  C

  1

  จำนวนของผลิตภัณฑ์

  ยอดขาย

  เปอร์เซ็นต์ของส่วนแบ่งตลาด

  2

  5

  $5,500

  3%

  3

  14

  $12,200

  12%

  4

  20

  $60000

  33%

  5

  18

  $24,400

  10%

  6

  22

  $32000

  42%

  หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่า แผ่นงานของคุณมีอย่างน้อยสี่แถวหรือคอลัมน์ของข้อมูล เมื่อคุณสร้างแผนภูมิฟองจากสามน้อยหนึ่งแถวหรือคอลัมน์ของข้อมูล แผนภูมิที่ไม่ได้ลงจุดฟองอย่างถูกต้อง

 2. เลือกข้อมูลที่คุณต้องการลงจุดในแผนภูมิฟอง

  หมายเหตุ: ดีที่สุดคือไม่มีส่วนหัวของแถวหรือคอลัมน์ในส่วนที่เลือกไว้ ถ้าคุณเลือกหัวเรื่องที่ มีข้อมูลของคุณ แผนภูมิอาจให้ผลลัพธ์ที่ไม่ถูกต้อง

 3. บนแทรก แท็บ ในกลุ่มแผนภูมิ คลิกลูกศรอยู่ถัดจากแผนภูมิกระจายแผนภูมิ

  เลือกลูกศรที่อยู่ถัดจากแผนภูมิกระจายแผนภูมิ

 4. เลือกแผนภูมิฟองที่ มีไอคอนเอฟเฟ็กต์สามมิติ

 5. คลิกพื้นที่แผนภูมิ ของแผนภูมิ ซึ่งแสดงเครื่องมือแผนภูมิ

 6. ภายใต้เครื่องมือแผนภูมิ บนแท็บออกแบบ ในกลุ่มสไตล์แผนภูมิ คลิกสไตล์แผนภูมิที่คุณต้องการใช้

 7. ถ้าคุณเห็นคำอธิบายแผนภูมิในแผนภูมิ คลิกคำอธิบายแผนภูมิ นั้นแล้ว กด DELETE

 8. เมื่อต้องการเปลี่ยนขนาดของแผนภูมิ บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มขนาด เลือกขนาดรูปร่างที่คุณต้องการในกล่องความกว้างของรูปร่าง และความสูงของรูปร่าง นั้นแล้ว กด ENTER

  เราแผนภูมิฟอง เราใช้3.5"สำหรับทั้งรูปร่างความสูงและความกว้างของรูปร่าง

  รูป Ribbon ของ Outlook

 9. การจัดรูปแบบ และจัดตำแหน่งชื่อแผนภูมิในแผนภูมิ คลิกพื้นที่แผนภูมิ แล้ว เลือกทำต่อไปนี้:

  1. ในแผนภูมิ คลิกชื่อแผนภูมิ แล้ว พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการ

   สำหรับของเราแผนภูมิฟอง เราพิมพ์ศึกษาแชร์ Market อุตสาหกรรม

  2. เมื่อต้องการลดขนาดของชื่อแผนภูมิ คลิกขวาชื่อ เลือกฟอนต์ จากนั้น ใส่ขนาดที่คุณต้องการ

   สำหรับของเราแผนภูมิฟอง เราใช้12

  3. เมื่อต้องการจัดแนวชื่อแผนภูมิมีพื้นที่การลงจุด คลิกชื่อแผนภูมิ แล้ว ลากไปยังตำแหน่งที่คุณต้อง

 10. การเพิ่มชื่อแกนนอน คลิกบริเวณแผนภูมิของแผนภูมิ แล้ว เลือกทำดังนี้:

  1. คลิกเครื่องหมายบวกถัดจากแผนภูมิ

  2. เลือกชื่อแกน จากนั้น เลือกแนวหลักตามแนวนอน

  3. เลือกกล่องข้อความชื่อแกน จากนั้น ใส่ข้อความของคุณ

   เมนูองค์ประกอบแผนภูมิ

   สำหรับของเราแผนภูมิฟอง เราพิมพ์หมายเลขผลิตภัณฑ์

 11. คลิกแกนแนวตั้ง หรือเลือกจากรายการขององค์ประกอบแผนภูมิ (แท็บรูปแบบ กลุ่มสิ่งที่เลือกปัจจุบันองค์ประกอบแผนภูมิ กล่อง)

 12. บนแท็บ จัดรูปแบบ ในกลุ่ม สิ่งที่เลือกปัจจุบัน ให้คลิก จัดรูปแบบส่วนที่เลือก

 13. ภายใต้ตัวเลือกแกน ทำต่อไปนี้:

  1. สำหรับค่าน้อยที่สุด พิมพ์0 (ศูนย์)

  2. สำหรับสูงสุด พิมพ์ตัวเลขที่คุณต้องการ

   สำหรับของเราแผนภูมิฟอง เราพิมพ์80000

 14. ในกล่องโต้ตอบจัดรูปแบบแกน คลิกหมายเลข

 15. ภายใต้หมายเลข ในกล่องตำแหน่งทศนิยม พิมพ์0 (ศูนย์), แล้วคลิกลูกศรในมุมขวาบน คลิ กปิด

 16. เมื่อต้องการใช้เอฟเฟ็กต์พิเศษที่จัดรูปแบบพื้นที่การลงจุด พื้นที่แผนภูมิ ชื่อแผนภูมิ แกนแนวตั้งของแผนภูมิ คลิกองค์ประกอบแผนภูมินั้น หรือเลือกจากรายการขององค์ประกอบแผนภูมิ (แท็บรูปแบบ กลุ่มสิ่งที่เลือกปัจจุบันองค์ประกอบแผนภูมิ กล่อง), และทำต่อไปนี้:

  1. บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มสไตล์รูปร่าง คลิกปุ่มเพิ่มเติม ถัดจากเอฟเฟ็กต์รูปร่าง

  2. คลิกเอฟเฟ็กต์ที่คุณต้องการใช้งาน

   ลักษณะรูปร่างบน Ribbon ของ Excel

 17. ถ้าคุณต้องการใช้สีของธีมที่แตกต่างจากเป็นธีมเริ่มต้นที่จะนำไปใช้กับเวิร์กบุ๊กของคุณ ทำต่อไปนี้:

  1. บนแท็บเค้าโครงหน้า ในกลุ่มธีมคลิกธีม

   รูป Ribbon ของ Excel

  2. คลิกธีมที่คุณต้องการใช้ (โฮเวอร์เหนือแต่ละธีมเพื่อดูตัวอย่างของฉันเป็นธีมจะปรากฏเมื่อนำไปใช้กับแผนภูมิของคุณ)

คุณสามารถบันทึกแผนภูมิเป็นเทมเพลตที่คุณสามารถใช้เป็นพื้นฐานสำหรับแผนภูมิที่คล้ายกันอื่น ๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ไปเมื่อต้องการบันทึกแผนภูมิแบบกำหนดเองเป็นเทมเพลต

ด้านบนของหน้า

สร้างแผนภูมิฟองที่มีความซับซ้อน

แผนภูมิฟองที่จัดรูปแบบแล้ว

ดังนั้น ฉันไม่เราสร้างแผนภูมิฟองนี้ได้อย่างไร กระบวนงานต่อไปนี้จะช่วยให้คุณสร้างแผนภูมิฟองที่ มีผลลัพธ์ที่คล้ายกัน สำหรับแผนภูมินี้ เราใช้ข้อมูลในเวิร์กชีตตัวอย่าง คุณสามารถคัดลอกข้อมูลนี้ลงในเวิร์กชีตของคุณ หรือคุณสามารถใช้ข้อมูลของคุณเอง

 1. คัดลอกข้อมูลในเวิร์กชีตตัวอย่างลงในเวิร์กชีตเปล่า หรือเปิดเวิร์กชีตที่ประกอบด้วยข้อมูลที่คุณต้องการลงจุดในแผนภูมิฟอง

  วิธีการคัดลอกตัวอย่างข้อมูลเวิร์กชีต

  1. สร้างเวิร์กบุ๊กหรือเวิร์กชีตเปล่า

  2. เลือกตัวอย่างในหัวข้อวิธีใช้

   หมายเหตุ: ไม่ต้องเลือกส่วนหัวของแถวหรือคอลัมน์

   การเลือกตัวอย่างจากวิธีใช้
   การเลือกตัวอย่างจากวิธีใช้
  3. กด CTRL+C

  4. ในเวิร์กชีต ให้เลือกเซลล์ A1 แล้วกด CTRL+V

  A

  B

  C

  1

  จำนวนของผลิตภัณฑ์

  ยอดขาย

  เปอร์เซ็นต์ของส่วนแบ่งตลาด

  2

  5

  $5,500

  3%

  3

  14

  $12,200

  12%

  4

  20

  $60000

  33%

  5

  18

  $24,400

  10%

  6

  22

  $32000

  42%

  หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่า แผ่นงานของคุณมีอย่างน้อยสี่แถวหรือคอลัมน์ของข้อมูล เมื่อคุณสร้างแผนภูมิฟองจากสามน้อยหนึ่งแถวหรือคอลัมน์ของข้อมูล แผนภูมิที่ไม่ได้ลงจุดฟองอย่างถูกต้อง

 2. เลือกข้อมูลที่คุณต้องการลงจุดในแผนภูมิฟอง

  หมายเหตุ: ดีที่สุดคือไม่มีส่วนหัวของแถวหรือคอลัมน์ในส่วนที่เลือกไว้ ถ้าคุณเลือกหัวเรื่องที่ มีข้อมูลของคุณ แผนภูมิอาจให้ผลลัพธ์ที่ไม่ถูกต้อง

 3. บนแทรก แท็บ ในกลุ่มแผนภูมิ คลิกแผนภูมิอื่น

  รูป Ribbon ของ Excel

 4. ภายใต้แผนภูมิฟอง คลิกแผนภูมิฟองที่ มีเอฟเฟ็กต์สามมิติ

 5. คลิกพื้นที่แผนภูมิ ของแผนภูมิ

  การทำเช่นนี้จะแสดง เครื่องมือแผนภูมิ ซึ่งจะมีแท็บ ออกแบบเค้าโครง และ รูปแบบ

 6. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม สไตล์แผนภูมิ ให้คลิกสไตล์แผนภูมิที่คุณต้องการนำไปใช้

  ลักษณะแผนภูมิบน Ribbon ของ Excel

  สำหรับของเราแผนภูมิฟอง เราใช้29 สไตล์

 7. บนแผนภูมิ คลิกคำอธิบายแผนภูมิ นั้นแล้ว กด DELETE

 8. เมื่อต้องการเปลี่ยนขนาดของแผนภูมิ บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มขนาด เลือกขนาดรูปร่างที่คุณต้องการในกล่องความกว้างของรูปร่าง และความสูงของรูปร่าง นั้นแล้ว กด ENTER

  เราแผนภูมิฟอง เราใช้3.5"สำหรับทั้งรูปร่างความสูงและความกว้างของรูปร่าง

  รูป Ribbon ของ Outlook

 9. การเพิ่ม จัดรูป แบบ และจัดตำแหน่งชื่อแผนภูมิในแผนภูมิ คลิพื้นที่แผนภูมิ แล้ว เลือกทำอย่างใดต่อไปนี้:

  1. บนแท็บเค้าโครง ในกลุ่มป้ายชื่อ คลิกชื่อแผนภูมิ แล้ว คลิ กแผนภูมิด้านบน

   รูป Ribbon ของ Excel

  2. ในแผนภูมิ คลิกชื่อแผนภูมิ แล้ว พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการ

   สำหรับของเราแผนภูมิฟอง เราพิมพ์ศึกษาแชร์ Market อุตสาหกรรม

  3. เมื่อต้องการลดขนาดของชื่อแผนภูมิ คลิกขวาชื่อ และจากนั้น ป้อนขนาดที่คุณต้องการในกล่องขนาด บนเมนูทางลัด

   สำหรับของเราแผนภูมิฟอง เราใช้12

  4. เมื่อต้องการจัดแนวชื่อแผนภูมิมีพื้นที่การลงจุด คลิกชื่อแผนภูมิ แล้ว ลากไปยังตำแหน่งที่คุณต้อง

 10. การเพิ่มชื่อแกนนอน คลิกบริเวณแผนภูมิของแผนภูมิ แล้ว เลือกทำดังนี้:

  1. บนแท็บเค้าโครง ในกลุ่มป้ายชื่อ คลิกชื่อแกน แล้ว คลิกชื่อแกนนอนปฐมภูมิ แล้ว คลิ กชื่อแกนด้านล่าง

  2. คลิกชื่อแกนแนวนอน ข้อความที่คุณต้องพิมพ์ นั้นแล้ว กด ENTER

   สำหรับของเราแผนภูมิฟอง เราพิมพ์หมายเลขผลิตภัณฑ์

 11. คลิกแกนแนวตั้ง หรือเลือกจากรายการขององค์ประกอบแผนภูมิ (แท็บเค้าโครง กลุ่มสิ่งที่เลือกปัจจุบันองค์ประกอบแผนภูมิ กล่อง)

 12. บนแท็บ จัดรูปแบบ ในกลุ่ม สิ่งที่เลือกปัจจุบัน ให้คลิก จัดรูปแบบส่วนที่เลือก

 13. ภายใต้ตัวเลือกแกน ทำต่อไปนี้:

  1. สำหรับค่าน้อยที่สุด เลือกตัวเลือกคง แล้ว พิมพ์0 (ศูนย์) ในกล่องคงที่

  2. สำหรับสูงสุด เลือกตัวเลือกคง แล้ว พิมพ์หมายเลขที่คุณต้องการในกล่องคงที่

   สำหรับของเราแผนภูมิฟอง เราพิมพ์80000

 14. ในกล่องโต้ตอบจัดรูปแบบแกน คลิกหมายเลข

 15. ภายใต้หมายเลข ในกล่องตำแหน่งทศนิยม พิมพ์0 (ศูนย์), แล้ว คลิ กปิด

 16. เมื่อต้องการใช้เอฟเฟ็กต์พิเศษที่จัดรูปแบบพื้นที่การลงจุด พื้นที่แผนภูมิ ชื่อแผนภูมิ แกนแนวตั้งของแผนภูมิ คลิกองค์ประกอบแผนภูมินั้น หรือเลือกจากรายการขององค์ประกอบแผนภูมิ (แท็บเค้าโครง กลุ่มสิ่งที่เลือกปัจจุบันองค์ประกอบแผนภูมิ กล่อง), และทำต่อไปนี้:

  1. บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มสไตล์รูปร่าง คลิกปุ่มเพิ่มเติม ปุ่ม เพิ่มเติม

  2. คลิกเอฟเฟ็กต์ที่คุณต้องการใช้งาน

   ลักษณะรูปร่างบน Ribbon ของ Excel

   สำหรับของเราแผนภูมิฟอง เราใช้เอฟเฟ็กต์แบบละเอียด - ส่วนที่ถูกเน้น 4สำหรับพื้นที่การลงจุดเอฟเฟ็กต์แบบเข้ม - เน้น 4สำหรับพื้นที่แผนภูมิเอฟเฟ็กต์แบบละเอียด - ส่วนที่ถูกเน้น 4สำหรับชื่อแผนภูมิ และเส้นแบบเข้ม - เน้น 6สำหรับแกนแนวตั้ง

 17. ถ้าคุณต้องการใช้สีของธีมที่แตกต่างจากเป็นธีมเริ่มต้นที่จะนำไปใช้กับเวิร์กบุ๊กของคุณ ทำต่อไปนี้:

  1. บนแท็บเค้าโครงหน้า ในกลุ่มธีมคลิกธีม

   รูป Ribbon ของ Excel

  2. ภายใต้มีอยู่ภายใน คลิกธีมที่คุณต้องการใช้

   สำหรับของเราแผนภูมิฟอง เราใช้ธีมFoundry

ด้านบนของหน้า

บันทึกแผนภูมิเป็นเทมเพลต

ถ้าคุณต้องการสร้างอีกแผนภูมิหนึ่งให้เหมือนกับแผนภูมิที่คุณเพิ่งจะสร้างขึ้น คุณสามารถบันทึกแผนภูมินั้นเป็นเทมเพลตที่คุณสามารถใช้เป็นพื้นฐานสำหรับแผนภูมิอื่นๆ ที่มีลักษณะคล้ายกันได้

 1. เลือกแผนภูมิที่คุณต้องการบันทึกเป็นเทมเพลต

 2. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ชนิด ให้คลิก บันทึกเป็นเทมเพลต

  รูป Ribbon ของ Excel

 3. ในกล่อง ชื่อไฟล์ ให้พิมพ์ชื่อของเทมเพลต

  เคล็ดลับ: นอกจากว่าคุณจะระบุโฟลเดอร์อื่นไว้ ไฟล์เทมเพลต (.crtx) จะได้รับการบันทึกไว้ในโฟลเดอร์ แผนภูมิ และเทมเพลตดังกล่าวจะมีให้ใช้งานภายใต้ เทมเพลต ทั้งในกล่องโต้ตอบ แทรกแผนภูมิ (แท็บ แทรก, กลุ่มแผนภูมิ, ตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ รูปปุ่ม ) และกล่องโต้ตอบ เปลี่ยนชนิดแผนภูมิ (แท็บ ออกแบบอ กลุ่ม ชนิด, เปลี่ยนชนิดแผนภูมิ)

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้แม่แบบแผนภูมิ ดูบันทึกแผนภูมิแบบกำหนดเองเป็นเทมเพลต

หมายเหตุ: เทมเพลตแผนภูมิมีข้อมูลการจัดรูปแบบแผนภูมิ และจัดเก็บสีที่ใช้งานอยู่เมื่อคุณบันทึกแผนภูมิเป็นเทมเพลต เมื่อคุณใช้เทมเพลตแผนภูมิเพื่อสร้างแผนภูมิในเวิร์กบุ๊กอื่น แผนภูมิใหม่จะใช้สีของเทมเพลตแผนภูมิไม่ใช่สีของธีมเอกสารที่ใช้กับเวิร์กบุ๊กนั้นในปัจจุบัน เมื่อต้องการใช้สีของธีมเอกสารแทนสีของเทมเพลตแผนภูมิ ให้คลิกขวาที่ พื้นที่แผนภูมิ แล้วคลิก ตั้งค่าใหม่ให้ตรงกับสไตล์ บนเมนูลัด

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×