การนำเสนอข้อมูลของคุณในแผนภูมิพื้นที่

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

แผนภูมิพื้นที่จะเหมือนกับแผนภูมิเส้นเดียว แต่จะแสดงสีที่แตกต่างกันในพื้นที่ด้านล่างบรรทัด แสดงภาพ และมีสีสันนี้แยกความแตกต่างข้อมูลได้ชัดเจนยิ่งขึ้น เป็นที่น่าเสียดายชุดข้อมูล มีค่าน้อยกว่าที่จะลงจุดช่องแผนภูมิพื้นที่ อาจถูกทั้งหมด หรือบางส่วนซ่อนหลังชุดข้อมูลที่มีค่าที่มากกว่าที่จะลงจุดด้านหน้าของพวกเขา อย่างไรก็ตาม ในMicrosoft Office Excel 2007 คุณสามารถใช้ความโปร่งใสเพื่อแสดงเค้าร่างทั้งหมดของชุดข้อมูลที่มีขนาดเล็กผ่านใด ๆ มีขนาดใหญ่ชุดข้อมูลด้านหน้า

แผนภูมิพื้นที่สามมิติซึ่งจัดรูปแบบโดยใช้ความโปร่งใส

ในบทความนี้

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงจุดข้อมูลในแผนภูมิพื้นที่

สร้างแผนภูมิพื้นที่ที่ใช้ความโปร่งใส

บันทึกแผนภูมิเป็นเทมเพลต

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงจุดข้อมูลในแผนภูมิพื้นที่

สามารถถูกลงจุดข้อมูลที่ถูกจัดเรียงในคอลัมน์หรือแถวในแผ่นงาน ในแผนภูมิพื้นที่ แผนภูมิพื้นที่เน้นขนาดของค่าของการเปลี่ยนแปลงไปไว้เหนือเวลา และสามารถใช้เพื่อดึงความสนใจไปยังค่าทั้งหมดระหว่างเส้นแนวโน้ม ตัวอย่างเช่น สามารถจุดข้อมูลที่แสดงกำไรทั้งหมดเมื่อเวลาผ่านไปในแผนภูมิพื้นที่การเน้นผลกำไรทั้งหมด

แผนภูมิพื้นที่แบบเรียงซ้อนจะแสดงความสัมพันธ์ของส่วนกับทั้งหมดด้วย

แผนภูมิพื้นที่

แผนภูมิพื้นที่มีชนิดย่อยของแผนภูมิที่ชนิดต่อไปนี้:

 • พื้นที่แบบสองมิติและแผนภูมิพื้นที่แบบสามมิติ    ไม่ว่าจะแสดง ในแบบสองมิติ หรือ แบบสามมิติ แผนภูมิพื้นที่แสดงแนวโน้มของค่าเมื่อเวลาผ่านไป หรือแผนภูมิพื้นที่ data.3 D ประเภทอื่นใช้สามแกน (แนวนอน แนวตั้ง และแกนลึก) ที่คุณสามารถปรับเปลี่ยน โดยทั่วไป คุณควรพิจารณาใช้แผนภูมิเส้นแทนแผนภูมิพื้นที่ nonstacked เนื่องจากข้อมูลจากชุดหนึ่งที่สามารถบดบัง ด้วยข้อมูลจากชุดข้อมูลอื่น

  ชนิดแผนภูมิพื้นที่และแผนภูมิพื้นที่แบบสามมิติ

 • แผนภูมิพื้นที่แบบเรียงซ้อนและแผนภูมิพื้นที่แบบเรียงซ้อนสามมิติ    แผนภูมิพื้นที่แบบเรียงซ้อนแสดงแนวโน้มของสัดส่วนของแต่ละค่าบนแกนเวลา หรือข้อมูลประเภทชุดอื่น แผนภูมิพื้นที่แบบเรียงซ้อนแบบสามมิติแสดงในลักษณะเดียวกัน แต่จะใช้มุมมองแบบสามมิติ ทั้งนี้มุมมองแบบสามมิติไม่ใช่แผนภูมิสามมิติที่แท้จริง   เพราะไม่ใช้แกนของค่าที่สาม (แกนแนวลึก)

  ชนิดแผนภูมิพื้นที่แบบเรียงซ้อนและชนิดแผนภูมิพื้นที่แบบเรียงซ้อนสามมิติ

 • แผนภูมิพื้นที่แบบเรียงซ้อน 100% และแผนภูมิพื้นที่แบบเรียงซ้อน 100% สามมิติ    แผนภูมิพื้นที่แบบเรียงซ้อน 100% แสดงแนวโน้มในรูปเปอร์เซ็นต์ของค่าแต่ละค่า บนแกนเวลาหรือข้อมูลประเภทชุดอื่น แผนภูมิพื้นที่แบบเรียงซ้อน 100% สามมิติ แสดงในรูปแบบเดียวกัน แต่จะใช้มุมมองแบบสามมิติ มุมมองแบบสามมิติไม่ใช่แผนภูมิสามมิติที่แท้จริง  เพราะไม่ใช้แกนของค่าที่สาม (แกนแนวลึก)

  ชนิดแผนภูมิพื้นที่แบบเรียงซ้อน 100% และชนิดแผนภูมิพื้นที่แบบเรียงซ้อน 100% สามมิติ

ด้านบนของหน้า

สร้างแผนภูมิพื้นที่ที่ใช้ความโปร่งใส

แผนภูมิพื้นที่สามมิติซึ่งจัดรูปแบบโดยใช้ความโปร่งใส

ดังนั้น ฉันไม่เราสร้างแผนภูมิพื้นที่นี้ได้อย่างไร กระบวนงานต่อไปนี้จะช่วยให้คุณสามารถสร้างแผนภูมิพื้นที่กับผลลัพธ์ที่คล้ายกัน สำหรับแผนภูมินี้ เราใช้ข้อมูลในเวิร์กชีตตัวอย่าง คุณสามารถคัดลอกข้อมูลนี้ลงในเวิร์กชีตของคุณ หรือคุณสามารถใช้ข้อมูลของคุณเอง

 1. คัดลอกข้อมูลในเวิร์กชีตตัวอย่างลงในเวิร์กชีตเปล่า หรือเปิดเวิร์กชีตที่ประกอบด้วยข้อมูลที่คุณต้องการลงจุดในแผนภูมิพื้นที่

  วิธีคัดลอกข้อมูลของเวิร์กชีตตัวอย่าง

  1. สร้างสมุดงานหรือแผ่นงานเปล่า

  2. เลือกตัวอย่างในหัวข้อวิธีใช้

   หมายเหตุ: ไม่ต้องเลือกส่วนหัวแถวหรือคอลัมน์

   การเลือกตัวอย่างจากวิธีใช้
   การเลือกตัวอย่างจากวิธีใช้
  3. กด CTRL+C

  4. ในแผ่นงาน ให้เลือกเซลล์ A1 แล้วกด CTRL+V

  1

  2

  3

  4

  A

  B

  C

  D

  E

  ไตรมาส 1

  ไตรมาส 2

  ไตรมาส 3

  ไตรมาส 4

  ภูมิภาค 1

  217,047

  129,870

  174,850

  125,678

  ภูมิภาค 2

  207,740

  152,144

  83,568

  157,634

  ภูมิภาค 3

  130,942

  78,730

  86,895

  104,567

 2. เลือกข้อมูลที่คุณต้องการลงจุดในแผนภูมิพื้นที่

 3. บนแทรก แท็บ ในกลุ่มแผนภูมิ คลิกพื้นที่

  รูป Ribbon ของ Excel

 4. ภายใต้พื้นที่แบบสามมิติ คลิกพื้นที่แบบสามมิติ

 5. คลิก พื้นที่แผนภูมิ ของแผนภูมิ

  วิธีนี้จะแสดง เครื่องมือแผนภูมิ ซึ่งจะเพิ่มแท็บ ออกแบบเค้าโครง และ รูปแบบ

 6. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ลักษณะแผนภูมิ ให้คลิกลักษณะแผนภูมิที่คุณต้องการใช้

  กลุ่มลักษณะแผนภูมิบน Ribbon ของ Excel

  สำหรับแผนภูมิของเราพื้นที่ เราใช้สไตล์ 2

 7. ในแผนภูมิ คลิกคำอธิบายแผนภูมิ นั้นแล้ว กด DELETE

 8. เมื่อต้องการเปลี่ยนขนาดของแผนภูมิ บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มขนาด เลือกขนาดรูปร่างที่คุณต้องการในกล่องความสูง และความกว้างของรูปร่าง นั้นแล้ว กด ENTER

  สำหรับแผนภูมิของเราพื้นที่ เราใช้3.5" สำหรับความสูงของรูปร่างและ4" สำหรับความกว้างของรูปร่าง

  รูป Ribbon ของ Outlook

 9. การเพิ่ม จัดรูป แบบ และจัดตำแหน่งชื่อแผนภูมิในแผนภูมิ คลิพื้นที่แผนภูมิ แล้ว เลือกทำอย่างใดต่อไปนี้:

  1. บนแท็บ เค้าโครง ในกลุ่ม ป้ายชื่อ ให้คลิก ชื่อแผนภูมิ แล้วคลิก เหนือแผนภูมิ

   รูป Ribbon ของ Excel

  2. ในแผนภูมินั้น ให้คลิกที่ชื่อแผนภูมิ จากนั้นพิมพ์ชื่อที่คุณต้องการ

   สำหรับแผนภูมิของเราพื้นที่ เราพิมพ์ยอดขายภูมิภาค

  3. เมื่อต้องการลดขนาดของชื่อแผนภูมิ คลิกขวาชื่อ และจากนั้น ป้อนขนาดที่คุณต้องการในกล่องขนาดฟอนต์

   สำหรับแผนภูมิของเราพื้นที่ เราใช้14

 10. คลิกที่แกนตั้ง หรือเลือกจากรายการองค์ประกอบแผนภูมิ (แท็บ เค้าโครง, กลุ่ม ส่วนที่เลือกปัจจุบัน, กล่อง องค์ประกอบแผนภูมิ)

 11. บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม ส่วนที่เลือกปัจจุบัน ให้คลิก การเลือกรูปแบบ

 12. ภายใต้ตัวเลือกแกน ในกล่องแสดงหน่วย คลิกหลักพัน

  เคล็ดลับ: ไม่คุณจำเป็นต้องการคลิกปิด คุณสามารถปล่อยให้กล่องโต้ตอบเปิด และดำเนินต่อในขั้นตอนถัดไป

 13. ในแผนภูมิ คลิกแรกชุดข้อมูล หรือเลือกจากรายการขององค์ประกอบแผนภูมิ (แท็บเค้าโครง กลุ่มสิ่งที่เลือกปัจจุบันองค์ประกอบแผนภูมิ กล่อง)

 14. ในกล่องโต้ตอบจัดรูปแบบชุดข้อมูล คลิกสีเติม

 15. ภายใต้เติม คลิกสีเติมแบบทึบ และทำต่อไปนี้:

  1. ในชุดแบบสี คลิกสีที่คุณต้องการใช้สำหรับชุดข้อมูลที่เลือก

  2. ลากแถบเลื่อนความโปร่งใส เป็นเปอร์เซ็นต์ของความโปร่งใสที่คุณต้องการใช้ หรือพิมพ์เปอร์เซ็นต์ในกล่องความโปร่งใส

   สำหรับแผนภูมิของเราพื้นที่ เราใช้33%

 16. ในแผนภูมิ คลิกสองชุดข้อมูล หรือเลือกจากรายการขององค์ประกอบแผนภูมิ แล้ว ทำซ้ำขั้นตอนที่ 15 และ 14

 17. คลิก ปิด

 18. เมื่อต้องการใช้สีของธีมที่แตกต่างจากเป็นธีมเริ่มต้นที่จะนำไปใช้กับเวิร์กบุ๊กของคุณ ทำต่อไปนี้:

  1. บนแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ ในกลุ่ม ชุดรูปแบบ ให้คลิก ชุดรูปแบบ

   รูป Ribbon ของ Excel

  2. ภายใต้ มีอยู่แล้วภายใน ให้คลิกชุดรูปแบบที่คุณต้องการใช้

   สำหรับแผนภูมิของเราพื้นที่ เราใช้ธีมของOffice

ด้านบนของเพจ

บันทึกแผนภูมิเป็นเทมเพลต

ถ้าต้องการสร้างแผนภูมิอีกอย่างหนึ่งที่เหมือนกับที่คุณเพิ่งสร้าง คุณสามารถบันทึกแผนภูมิเป็นเทมเพลตที่คุณสามารถใช้เป็นพื้นฐานสำหรับแผนภูมิอื่นที่คล้ายคลึงกัน

 1. คลิกแผนภูมิที่คุณต้องการบันทึกเป็นแม่แบบ

 2. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ชนิด ให้คลิก บันทึกเป็นแม่แบบ

  รูป Ribbon ของ Excel

 3. ในกล่อง ชื่อแฟ้ม ให้พิมพ์ชื่อของแม่แบบ

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณไม่ได้ระบุโฟลเดอร์อื่น ไฟล์เทมเพลต (.crtx) จะได้รับการบันทึกในโฟลเดอร์ แผนภูมิ และเทมเพลตจะพร้อมใช้งานภายใต้ เทมเพลต ทั้งในกล่องโต้ตอบ แทรกแผนภูมิ (แท็บ แทรก, กลุ่ม แผนภูมิ, ตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ รูปปุ่ม ) และกล่องโต้ตอบ เปลี่ยนแปลงชนิดแผนภูมิ (แท็บ ออกแบบ, กลุ่ม ประเภท และ เปลี่ยนแปลงชนิดแผนภูมิ)

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการนำเทมเพลตไปใช้ ให้ดูที่ นำแผนภูมิที่ชอบไปใช้ใหม่โดยใช้เทมเพลตแผนภูมิ

หมายเหตุ: เทมเพลตแผนภูมิมีการจัดรูปแบบแผนภูมิและเก็บสีที่มีการใช้งานเมื่อคุณบันทึกแผนภูมิเป็นเทมเพลต เมื่อคุณใช้เทมเพลตแผนภูมิในการสร้างแผนภูมิในเวิร์กบุ๊กอื่น แผนภูมิใหม่จะใช้สีของเทมเพลตแผนภูมิ ไม่ใช่สีของชุดรูปแบบเอกสารที่ใช้กับเวิร์กบุ๊กนั้น ถ้าต้องการใช้สีของชุดรูปแบบเอกสารแทนสีของเทมเพลตแผนภูมิ ให้คลิกขวาที่ พื้นที่แผนภูมิ แล้วคลิก ตั้งค่าใหม่ให้ตรงกับลักษณะบนเมนูทางลัด

ด้านบนของเพจ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×