การนำเสนอข้อมูลของคุณในแบบแผนภูมิกระจายหรือแผนภูมิเส้น

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

แผนภูมิกระจายและแผนภูมิเส้นมีลักษณะคล้าย โดยเฉพาะเมื่อแสดงแผนภูมิกระจาย มีเส้นเชื่อมต่อ อย่างไรก็ตาม จะเกิดความแตกต่างในรูปแบบแต่ละรายการเหล่านี้ลงจุดข้อมูลชนิดแผนภูมิตามแกนแนวนอน (ซึ่งเป็นที่รู้จักกันแกน) และแกนแนวตั้ง (ซึ่งเป็นที่รู้จักกันแกน y)

แผนภูมิกระจายที่จัดรูปแบบแล้ว
แผนภูมิกระจายที่จัดรูปแบบนี้แสดงเป็นตัวเลขค่าตามแนวนอนและแกนแนวตั้ง รวมค่าเหล่านี้ลงในจุดข้อมูลเดียวที่แสดงอยู่ในช่วงที่ไม่เท่ากัน
แผนภูมิเส้นที่จัดรูปแบบแล้ว
แผนภูมิเส้นที่จัดรูปแบบนี้กระจายข้อมูลประเภท (ในกรณีนี้ ช่วงเวลาเท่ากันตามแกนนอน) และค่าตัวเลขข้อมูลทั้งหมดให้เท่ากันแกนในแนวตั้ง

ก่อนที่คุณเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ชนิดแผนภูมิ คุณอาจต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความแตกต่าง และค้นหาเมื่อให้ดีขึ้นเพื่อใช้แผนภูมิกระจายแทนที่เป็นแผนภูมิเส้น หรือวิธีอื่นรอบ

ในบทความนี้

เรียนรู้เกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างแผนภูมิกระจายและแผนภูมิเส้น

รู้เมื่อใดจะใช้แผนภูมิกระจายหรือเส้น

สำรวจชนิดแผนภูมิกระจายและแผนภูมิเส้น

สร้างแผนภูมิกระจาย

สร้างแผนภูมิเส้น

บันทึกแผนภูมิเป็นเทมเพลต

เรียนรู้เกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างแผนภูมิกระจายและแผนภูมิเส้น

ความแตกต่างหลักระหว่างแผนภูมิกระจายและแผนภูมิเส้นเป็นวิธีที่พวกเขาลงจุดข้อมูลบนแกนนอน ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณใช้ข้อมูลแผ่นงานต่อไปนี้เพื่อสร้างแผนภูมิกระจายและแผนภูมิเส้น คุณสามารถดูข้อมูลการแจกจ่ายแตกต่างกัน

รูปแผ่นงานข้อมูลปริมาณน้ำฝนแต่ละวัน

ในแผนภูมิกระจาย ค่าปริมาณน้ำฝนรายวันจากคอลัมน์จะแสดงตามค่าในแนวนอน(แกน x) x และ particulate ค่าจากคอลัมน์ B จะถูกแสดงเป็นค่าบนแกนแนวตั้ง (y) บ่อยหรือที่เรียกว่าแผนภูมิ xy แผนภูมิกระจายไม่เคยแสดงประเภทบนแกนนอน

รูปแผนภูมิกระจาย

แผนภูมิกระจายเสมอมีแกนสองค่าเพื่อแสดงชุดของข้อมูลแบบตัวเลขในแกนแนวนอน (ค่า) และชุดของค่าตัวเลขในแกนแนวตั้ง (ค่า) อื่น แผนภูมิแสดงจุดที่จุดตัดของ x และค่าตัวเลข y รวมสิ่งเหล่านี้ค่าลงในข้อมูลเดียวจุด จุดข้อมูลเหล่านี้อาจมีการแจกจ่ายให้เท่ากัน หรือซึ่งข้ามแกนนอน โดยขึ้นอยู่กับข้อมูล

จุดข้อมูลแรกปรากฏในแผนภูมิกระจายแทนทั้งค่า y 137 (particulate) และค่า x ของ 1.9 (rainfall รายวัน) หมายเลขเหล่านี้แสดงค่าในเซลล์ A9 และ B9 บนแผ่นงาน

ในแผนภูมิเส้น อย่างไรก็ตาม ค่าเดียวกันรายวันปริมาณน้ำฝนและ particulate จะแสดงเป็นสองแยกต่างหากจุดข้อมูล ซึ่งมีการแจกจ่ายให้เท่ากันบนแกนแนวนอนไว้ นี่คือเนื่องจากแผนภูมิเส้นมีเพียงหนึ่งแกนค่า (แกนแนวตั้ง) แกนแนวนอนของแผนภูมิเส้นแสดงเฉพาะข้อมูลระยะห่างเท่ากันจัดกลุ่ม (ประเภท) เนื่องจากประเภทได้ไม่ได้ระบุในข้อมูล จะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น 1, 2, 3 และอื่น ๆ

นี่คือตัวอย่างที่ดีของเมื่อไม่ต้องการใช้แผนภูมิเส้น

รูปแผนภูมิเส้น

แผนภูมิเส้นกระจายข้อมูลประเภทเท่า ๆ กันแกนในแนวนอน (ประเภท) และกระจายค่าตัวเลขข้อมูลทั้งหมดในแกนแนวตั้ง (ค่า)

ค่า particulate y ของ 137 (เซลล์ B9) และค่า x ปริมาณน้ำฝนรายวันของ 1.9 (เซลล์ A9) จะถูกแสดงเป็นจุดข้อมูลแยกต่างหากในแผนภูมิเส้น จุดข้อมูลเหล่านี้ไม่มีจุดข้อมูลแรกที่แสดงในแผนภูมิซึ่งแทน จุดข้อมูลแรกสำหรับแต่ละชุดข้อมูล อ้างถึงค่าในแถวข้อมูลแถวแรกในแผ่นงาน (A2 และเซลล์ B2)

ชนิดของแกนและมาตราส่วนความแตกต่าง

เนื่องจากแกนแนวนอนของแผนภูมิกระจายอยู่เสมอแกนค่า สามารถแสดงค่าตัวเลขหรือค่าวัน (เช่นชั่วโมงหรือวัน) ที่จะแสดงเป็นค่าตัวเลข เมื่อต้องการแสดงค่าตัวเลขในแกนนอน มีความยืดหยุ่นมากขึ้น คุณสามารถเปลี่ยนตัวเลือกมาตราส่วนบนแกนนี้แบบเดียวกับที่คุณสามารถเปลี่ยนตัวเลือกมาตราส่วนของแกนแนวตั้งไว้

เนื่องจากแกนแนวนอนของแผนภูมิเส้นจะเป็นแกนประเภท อาจเป็นข้อความในแกนเท่านั้นหรือแกนวัน แกนในข้อความแสดงข้อความเท่านั้น (ไม่ใช่ตัวเลขข้อมูลหรือประเภทตัวเลขที่ไม่ใช่ค่า) ในช่วงเวลาระยะห่างเท่ากัน แกนวันแสดงวันที่ในลำดับที่ช่วงเวลาที่ระบุหรือหน่วยพื้นฐาน เช่นจำนวนวัน เดือน หรือ ปี แม้ว่าวันที่ในแผ่นงานจะไม่ได้อยู่ ในลำดับ หรือเป็นหน่วยพื้นฐานเดียวกัน

ตัวเลือกมาตราส่วนของแกนประเภทจะจำกัดเปรียบเทียบกับตัวเลือกมาตราส่วนของแกนค่าปัจจุบัน นอกจากนี้พร้อมใช้งานตัวเลือกมาตราส่วนขึ้นอยู่กับชนิดของแกนที่คุณใช้

ด้านบนของหน้า

รู้เมื่อใดจะใช้แผนภูมิกระจายหรือเส้น

แผนภูมิกระจายโดยปกติจะใช้สำหรับการแสดง และการเปรียบเทียบค่าตัวเลข เช่นข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์ สถิติ และทางวิศวกรรม แผนภูมิเหล่านี้จะเป็นประโยชน์มากมายเพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าตัวเลขในชุดข้อมูลหลาย และพวกเขาสามารถจุดสองกลุ่มของตัวเลขเป็นแผนภูมิ xy พิกัดหนึ่งชุด

แผนภูมิเส้นสามารถแสดงข้อมูลแบบต่อเนื่องบนช่วงเวลา ตั้งกับแบบทั่วไปมาตราส่วน และเป็นจึงเหมาะสำหรับการแสดงแนวโน้มในข้อมูล ในช่วงเวลาที่เท่ากัน หรือเมื่อเวลาผ่านไป ในแผนภูมิเส้น distributed ข้อมูลประเภทบนแกนแนวนอนให้เท่ากัน และกระจายค่าข้อมูลทั้งหมดบนแกนแนวตั้งให้เท่ากัน โดยทั่วไป ใช้แผนภูมิเส้นถ้าข้อมูลของคุณไม่ใช่ตัวเลขที่มีค่า x — สำหรับค่า x ที่เป็นตัวเลข จะเกิดขึ้นในการใช้แผนภูมิกระจาย

ให้พิจารณาใช้แผนภูมิกระจายแทนที่เป็นแผนภูมิเส้นถ้าคุณต้องการ:

 • เปลี่ยนมาตราส่วนของแกนแนวนอน    เนื่องจากแกนแนวนอนของแผนภูมิกระจายเป็นแกนค่า ตัวเลือกมาตราส่วนเพิ่มเติมจะพร้อมใช้งาน

 • ใช้มาตราส่วนลอการิทึมบนแกนนอน    คุณสามารถเปลี่ยนแกนแนวนอนเป็นมาตราส่วนลอการิทึม

 • แสดงข้อมูลในเวิร์กชีตที่มีคู่ หรือชุดกลุ่มของค่า    ในแผนภูมิกระจาย คุณสามารถปรับมาตราส่วนเป็นอิสระของแกนเพื่อแสดงข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่ามีการจัดกลุ่ม

 • แสดงรูปแบบในชุดข้อมูลขนาดใหญ่    แผนภูมิกระจายมีประโยชน์สำหรับการแสดงตัวอย่างรูปแบบในข้อมูล โดยแสดงแนวโน้มแบบเส้นตรง หรือไม่ใช่เชิงเส้น คลัสเตอร์ และ outliers

 • เปรียบเทียบจุดข้อมูลโดยไม่คำนึงถึงเวลาจำนวนมาก    ข้อมูลเพิ่มเติมที่คุณรวมไว้ในแผนภูมิกระจายในแผนภูมิ เปรียบเทียบดียิ่งขึ้นที่คุณสามารถทำ

ให้พิจารณาใช้แผนภูมิเส้นแทนแผนภูมิกระจายถ้าคุณต้องการจะทำดังนี้

 • ใช้ข้อความป้ายชื่อแกนแนวนอน    ป้ายชื่อข้อความเหล่านี้จะแสดงค่าระยะห่างเท่ากันเช่นเดือน ไตรมาส หรือปีงบประมาณ

 • ใช้ตัวเลขขนาดเล็กของป้ายชื่อเป็นตัวเลขในแกนแนวนอน    ถ้าคุณใช้ในไม่กี่ ระยะห่างเท่ากันเป็นตัวเลขป้ายชื่อที่แสดงถึงช่วงเวลา เช่นปี คุณสามารถใช้แผนภูมิเส้น

 • ใช้มาตราส่วนเวลาบนแกนแนวนอน    ถ้าคุณต้องการแสดงวันที่ในลำดับที่ช่วงเวลาที่ระบุหรือหน่วยพื้นฐาน เช่นจำนวนวัน เดือน หรือ ปี แม้ว่าวันที่ในแผ่นงานจะไม่ได้อยู่ ในลำดับ หรือหน่วยพื้นฐานเดียว ใช้แผนภูมิเส้น

ด้านบนของหน้า

สำรวจชนิดแผนภูมิกระจายและแผนภูมิเส้น

แผนภูมิกระจายสามารถใช้ชนิดย่อยของแผนภูมิที่ชนิดต่อไปนี้

 • แผนภูมิกระจายที่ มีเครื่องหมายเท่านั้น    แผนภูมิชนิดนี้เปรียบเทียบคู่ของค่า ใช้แผนภูมิกระจาย มีเครื่องหมายข้อมูล แต่ไม่ มีเส้นเมื่อคุณใช้จุดข้อมูลจำนวนมาก และเชื่อมโยงเส้นจะทำให้ข้อมูลยากขึ้นในการอ่าน คุณยังสามารถใช้ชนิดแผนภูมินี้เมื่อไม่จำเป็นเพื่อแสดงการเชื่อมต่อของจุดข้อมูล

  แผนภูมิกระจายที่มีแต่เครื่องหมาย

 • แผนภูมิกระจายที่ มีเส้นเรียบและแผนภูมิกระจายที่ มีเส้นเรียบและเครื่องหมาย    แผนภูมิชนิดนี้แสดงเส้นโค้งเรียบที่เชื่อมต่อกับจุดข้อมูล สามารถแสดงเส้นเรียบมี หรือไม่ มีเครื่องหมาย ใช้เส้นโค้งไม่ มีเครื่องหมายถ้ามีจุดข้อมูลจำนวนมาก

  แผนภูมิกระจายที่มีเส้นโค้งเรียบแบบมีและไม่มีเครื่องหมาย

 • แผนภูมิกระจายที่ มีเส้นตรงและแผนภูมิกระจายที่ มีเส้นตรงและเครื่องหมาย    แผนภูมิชนิดนี้แสดงเส้นเชื่อมต่อระหว่างจุดข้อมูล สามารถแสดงเส้นตรงด้วย หรือไม่ มีเครื่องหมาย

  แผนภูมิกระจายที่มีเส้นตรงแบบมีและไม่มีเครื่องหมาย

แผนภูมิเส้นสามารถใช้ชนิดย่อยของแผนภูมิที่ชนิดต่อไปนี้

 • แผนภูมิเส้นและเส้นพร้อมเครื่องหมาย    แสดง ด้วยเครื่องหมายเพื่อระบุข้อมูลแต่ละค่า โดยไม่ต้อง แผนภูมิเส้นจะมีประโยชน์เพื่อแสดงแนวโน้มเมื่อเวลาผ่านไป หรือประเภทสั่ง โดยเฉพาะเมื่อมีจุดข้อมูลจำนวนมากและลำดับซึ่งแสดงเป็นเรื่องสำคัญ ถ้ามีหลายประเภท หรือค่าโดยประมาณ ใช้แผนภูมิเส้นจะไม่ มีเครื่องหมาย

  แผนภูมิเส้นแบบมีและไม่มีเครื่องหมาย

 • แผนภูมิเส้นแบบเรียงซ้อนและแผนภูมิเส้นแบบเรียงซ้อนพร้อมเครื่องหมาย    แสดงตัวทำเครื่องหมายเพื่อระบุข้อมูลแต่ละค่า หรือ ไม่ เส้นแบบเรียงซ้อนแผนภูมิสามารถใช้เพื่อแสดงแนวโน้มผลกระทบของแต่ละค่าบนแกนเวลาหรือประเภทสั่ง แต่การเนื่องจากไม่ง่ายต่อการดูที่ บรรทัดจะแบบเรียงซ้อน ให้พิจารณาใช้แบบ เส้นอื่นแผนภูมิชนิดหรือแผนภูมิพื้นที่แบบเรียงซ้อนแทน

  แผนภูมิเส้นแบบเรียงซ้อนที่มีและไม่มีเครื่องหมาย

 • เรียงซ้อน 100% แผนภูมิเส้นและเส้นแบบเรียงซ้อน 100% พร้อมเครื่องหมาย    แสดงตัวทำเครื่องหมายเพื่อระบุข้อมูลแต่ละค่า หรือไม่ แผนภูมิเส้นแบบเรียงซ้อน 100% ได้ประโยชน์เพื่อแสดงแนวโน้มของเปอร์เซ็นต์แต่ละค่ามีผลกระทบบนแกนเวลาหรือประเภทการสั่งซื้อ ถ้ามีหลายประเภท หรือค่าโดยประมาณ ใช้แผนภูมิเส้นแบบเรียงซ้อน 100% ไม่ มีเครื่องหมาย

  เคล็ดลับ: สำหรับงานนำเสนอดียิ่งขึ้นของข้อมูลชนิดนี้ พิจารณาใช้แผนภูมิพื้นที่แบบเรียงซ้อน 100% แทน

  แผนภูมิเส้นแบบเรียงซ้อน 100% ที่มีและไม่มีเครื่องหมาย

 • แผนภูมิเส้นสามมิติเส้นสามมิติ   แสดงแต่ละแถวหรือคอลัมน์ของข้อมูลเป็น ribbon แบบสามมิติ แผนภูมิเส้นสามมิติมีแกนแนวนอน แนวตั้ง และแกนลึกซึ่งคุณสามารถปรับเปลี่ยน

  แผนภูมิเส้นสามมิติ

ด้านบนของหน้า

สร้างแผนภูมิกระจาย

แผนภูมิกระจายที่จัดรูปแบบแล้ว

ดังนั้น ฉันไม่เราสร้างแผนภูมิกระจายนี้ได้อย่างไร กระบวนงานต่อไปนี้จะช่วยให้คุณสร้างแผนภูมิกระจายที่ มีผลลัพธ์ที่คล้ายกัน สำหรับแผนภูมินี้ เราใช้ข้อมูลในเวิร์กชีตตัวอย่าง คุณสามารถคัดลอกข้อมูลนี้ลงในเวิร์กชีตของคุณ หรือคุณสามารถใช้ข้อมูลของคุณเอง

 1. คัดลอกข้อมูลในเวิร์กชีตตัวอย่างลงในเวิร์กชีตเปล่า หรือเปิดเวิร์กชีตที่ประกอบด้วยข้อมูลที่คุณต้องการลงจุดในแผนภูมิกระจาย

  วิธีการคัดลอกตัวอย่างข้อมูลเวิร์กชีต

  1. สร้างเวิร์กบุ๊กหรือเวิร์กชีตเปล่า

  2. เลือกตัวอย่างในหัวข้อวิธีใช้

   หมายเหตุ: ไม่ต้องเลือกส่วนหัวของแถวหรือคอลัมน์

   การเลือกตัวอย่างจากวิธีใช้
   การเลือกตัวอย่างจากวิธีใช้
  3. กด CTRL+C

  4. ในเวิร์กชีต ให้เลือกเซลล์ A1 แล้วกด CTRL+V

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

B

Rainfal รายวัน l

Particulat e

4.1

122

4.3

117

5.7

112

5.4

114

5.9

110

5.0

114

3.6

128

1.9

137

7.3

104

 1. เลือกข้อมูลที่คุณต้องการลงจุดในแผนภูมิกระจาย

 2. บนแทรก แท็บ ในกลุ่มแผนภูมิ คลิกแผนภูมิกระจาย

  รูป Ribbon ของ Excel

 3. คลิกแผนภูมิกระจายที่ มีเครื่องหมายเท่านั้น

  เคล็ดลับ: คุณสามารถวางเมาส์บนชนิดแผนภูมิใด ๆ เพื่อดูชื่อของ

 4. คลิกพื้นที่แผนภูมิ ของแผนภูมิ

  การทำเช่นนี้จะแสดง เครื่องมือแผนภูมิ ซึ่งจะมีแท็บ ออกแบบเค้าโครง และ รูปแบบ

 5. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม สไตล์แผนภูมิ ให้คลิกสไตล์แผนภูมิที่คุณต้องการนำไปใช้

  ลักษณะแผนภูมิบน Ribbon ของ Excel

  สำหรับของเราแผนภูมิกระจาย เราใช้สไตล์ 26

 6. คลิกชื่อแผนภูมิ จากนั้น พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการ

  สำหรับของเราแผนภูมิกระจาย เราพิมพ์ระดับ Particulate ในปริมาณน้ำฝน

 7. เมื่อต้องการลดขนาดของชื่อแผนภูมิ คลิกขวาชื่อ และจากนั้น ป้อนขนาดที่คุณต้องการในกล่องขนาดฟอนต์ บนเมนูทางลัด

  สำหรับของเราแผนภูมิกระจาย เราใช้14

 8. คลิกบริเวณแผนภูมิของแผนภูมิ

 9. บนแท็บเค้าโครง ในกลุ่มป้ายชื่อ คลิกชื่อแกน และทำต่อไปนี้:

  1. เมื่อต้องการเพิ่มชื่อแกนนอน คลิกชื่อแกนนอนปฐมภูมิ แล้ว คลิ กชื่อแกนด้านล่าง

  2. การเพิ่มชื่อแกนตั้ง คลิกชื่อแกนตั้งปฐมภูมิ แล้ว คลิกชนิดของชื่อแกนตั้งที่คุณต้องการ

   สำหรับของเราแผนภูมิกระจาย เราใช้หมุนชื่อเรื่อง

   รูป Ribbon ของ Excel

  3. คลิกชื่อเรื่องของแต่ละ ข้อความที่คุณต้องพิมพ์ นั้นแล้ว กด ENTER

   สำหรับของเราแผนภูมิกระจาย เราพิมพ์ปริมาณน้ำฝนประจำวันในชื่อแกนนอน และระดับ Particulateในชื่อแกนแนวตั้ง

 10. คลิกพื้นที่การลงจุด ของแผนภูมิ หรือเลือกพื้นที่การลงจุด จากรายการขององค์ประกอบแผนภูมิ (แท็บเค้าโครง กลุ่มสิ่งที่เลือกปัจจุบันองค์ประกอบแผนภูมิ กล่อง)

 11. บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มสไตล์รูปร่าง คลิกปุ่มเพิ่มเติม รูปปุ่ม แล้ว คลิ กเอฟเฟ็กต์ที่คุณต้องการใช้

  สำหรับของเราแผนภูมิกระจาย เราใช้เอฟเฟ็กต์แบบละเอียด - เน้น 3

  ลักษณะรูปร่างบน Ribbon ของ Excel

 12. คลิกบริเวณแผนภูมิของแผนภูมิ

 13. บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มสไตล์รูปร่าง คลิกปุ่มเพิ่มเติม รูปปุ่ม แล้ว คลิ กเอฟเฟ็กต์ที่คุณต้องการใช้

  สำหรับของเราแผนภูมิกระจาย เราใช้เอฟเฟ็กต์แบบละเอียด - เน้น 1

 14. ถ้าคุณต้องการใช้สีของธีมที่แตกต่างจากเป็นธีมเริ่มต้นที่จะนำไปใช้กับเวิร์กบุ๊กของคุณ ทำต่อไปนี้:

  1. บนแท็บเค้าโครงหน้า ในกลุ่มธีมคลิกธีม

   รูป Ribbon ของ Excel

  2. ภายใต้มีอยู่ภายใน คลิกธีมที่คุณต้องการใช้

   สำหรับแผนภูมิของเราเส้น เราใช้ธีมของOffice

ด้านบนของหน้า

สร้างแผนภูมิเส้น

แผนภูมิเส้นที่จัดรูปแบบแล้ว

ดังนั้น ฉันไม่เราสร้างแผนภูมิเส้นนี้ได้อย่างไร กระบวนงานต่อไปนี้จะช่วยให้คุณสามารถสร้างแผนภูมิเส้นกับผลลัพธ์ที่คล้ายกัน สำหรับแผนภูมินี้ เราใช้ข้อมูลในเวิร์กชีตตัวอย่าง คุณสามารถคัดลอกข้อมูลนี้ลงในเวิร์กชีตของคุณ หรือคุณสามารถใช้ข้อมูลของคุณเอง

 1. คัดลอกข้อมูลในเวิร์กชีตตัวอย่างลงในเวิร์กชีตเปล่า หรือเปิดเวิร์กชีตที่ประกอบด้วยข้อมูลที่คุณต้องการลงจุดในแผนภูมิเส้น

  วิธีการคัดลอกตัวอย่างข้อมูลเวิร์กชีต

  1. สร้างเวิร์กบุ๊กหรือเวิร์กชีตเปล่า

  2. เลือกตัวอย่างในหัวข้อวิธีใช้

   หมายเหตุ: ไม่ต้องเลือกส่วนหัวของแถวหรือคอลัมน์

   การเลือกตัวอย่างจากวิธีใช้
   การเลือกตัวอย่างจากวิธีใช้
  3. กด CTRL+C

  4. ในเวิร์กชีต ให้เลือกเซลล์ A1 แล้วกด CTRL+V

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

B

C

วันที่

Rainfal รายวัน l

Particulat e

1/1/07

4.1

122

1/2/07

4.3

117

1/3/07

5.7

112

1/4/07

5.4

114

1/5/07

5.9

110

1/6/07

5.0

114

1/7/07

3.6

128

1/8/07

1.9

137

วันที่ 9/1/07

7.3

104

 1. เลือกข้อมูลที่คุณต้องการลงจุดในแผนภูมิเส้น

 2. บนแทรก แท็บ ในกลุ่มแผนภูมิ คลิกบรรทัด

  รูป Ribbon ของ Excel

 3. คลิกบรรทัด มีเครื่องหมาย

 4. คลิกพื้นที่แผนภูมิ ของแผนภูมิ

  การทำเช่นนี้จะแสดง เครื่องมือแผนภูมิ ซึ่งจะมีแท็บ ออกแบบเค้าโครง และ รูปแบบ

 5. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม สไตล์แผนภูมิ ให้คลิกสไตล์แผนภูมิที่คุณต้องการนำไปใช้

  ลักษณะแผนภูมิบน Ribbon ของ Excel

  สำหรับแผนภูมิของเราเส้น เราใช้สไตล์ 2

 6. บนแท็บเค้าโครง ในกลุ่มป้ายชื่อ คลิกชื่อแผนภูมิ แล้ว คลิ กแผนภูมิด้านบน

  รูป Ribbon ของ Excel

 7. คลิกชื่อแผนภูมิ จากนั้น พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการ

  สำหรับแผนภูมิของเราเส้น เราพิมพ์ระดับ Particulate ในปริมาณน้ำฝน

 8. เมื่อต้องการลดขนาดของชื่อแผนภูมิ คลิกขวาชื่อ และจากนั้น ป้อนขนาดที่คุณต้องการในกล่องขนาด บนเมนูทางลัด

  สำหรับแผนภูมิของเราเส้น เราใช้14

 9. บนแผนภูมิ คลิกคำอธิบายแผนภูมิ หรือเลือกจากรายการขององค์ประกอบแผนภูมิ (แท็บเค้าโครง กลุ่มสิ่งที่เลือกปัจจุบันองค์ประกอบแผนภูมิ กล่อง)

 10. บนแท็บเค้าโครง ในกลุ่มป้ายชื่อ คลิกคำอธิบายแผนภูมิ แล้ว คลิ กตำแหน่งที่คุณต้องการ

  สำหรับแผนภูมิของเราเส้น เราใช้คำอธิบายแผนภูมิแสดงที่ด้านบนสุด

 11. เมื่อต้องการลงจุดหนึ่งของชุดข้อมูลตามในแกนแนวตั้งรอง คลิกชุดข้อมูลสำหรับปริมาณน้ำฝน หรือเลือกจากรายการขององค์ประกอบแผนภูมิ (แท็บเค้าโครง กลุ่มสิ่งที่เลือกปัจจุบันองค์ประกอบแผนภูมิ กล่อง)

 12. บนแท็บเค้าโครง ในกลุ่มตัวเลือกในปัจจุบัน คลิกเลือกรูปแบบ

  กลุ่มสิ่งที่เลือกปัจจุบันบนแถบ Ribbon ของ Excel

 13. ภายใต้ตัวเลือกชุดข้อมูล เลือกแกนทุติยภูมิ แล้ว คลิ กปิด

 14. บนแท็บเค้าโครง ในกลุ่มป้ายชื่อ คลิกชื่อแกน และทำต่อไปนี้:

  1. เมื่อต้องการเพิ่มชื่อแกนตั้งปฐมภูมิ คลิกชื่อแกนตั้งปฐมภูมิ แล้ว คลิ กชนิดของชื่อแกนตั้งที่คุณต้องการ

   สำหรับแผนภูมิของเราเส้น เราใช้หมุนชื่อเรื่อง

  2. เมื่อต้องการเพิ่มชื่อแกนแนวตั้งรอง คลิกชื่อแกนตั้งรอง นั้นแล้ว คลิกชนิดของชื่อแกนตั้งที่คุณต้องการ

   สำหรับแผนภูมิของเราเส้น เราใช้หมุนชื่อเรื่อง

  3. คลิกชื่อเรื่องของแต่ละ ข้อความที่คุณต้องพิมพ์ นั้นแล้ว กด ENTER

   สำหรับแผนภูมิของเราเส้น เราพิมพ์Particulate ระดับในชื่อแกนตั้งปฐมภูมิ และปริมาณน้ำฝนประจำวันในชื่อแกนแนวตั้งรอง

 15. คลิกพื้นที่การลงจุด ของแผนภูมิ หรือเลือกจากรายการขององค์ประกอบแผนภูมิ (แท็บเค้าโครง กลุ่มสิ่งที่เลือกปัจจุบันองค์ประกอบแผนภูมิ กล่อง)

 16. บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มสไตล์รูปร่าง คลิกปุ่มเพิ่มเติม รูปปุ่ม แล้ว คลิ กเอฟเฟ็กต์ที่คุณต้องการใช้

  สำหรับแผนภูมิของเราเส้น เราใช้เอฟเฟ็กต์แบบละเอียด - 1 เข้ม

  ลักษณะรูปร่างบน Ribbon ของ Excel

 17. คลิกบริเวณแผนภูมิของแผนภูมิ

 18. บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มสไตล์รูปร่าง คลิกปุ่มเพิ่มเติม รูปปุ่ม แล้ว คลิ กเอฟเฟ็กต์ที่คุณต้องการใช้

  สำหรับแผนภูมิของเราเส้น เราใช้เอฟเฟ็กต์แบบละเอียด - เน้น 3

 19. ถ้าคุณต้องการใช้สีของธีมที่แตกต่างจากเป็นธีมเริ่มต้นที่จะนำไปใช้กับเวิร์กบุ๊กของคุณ ทำต่อไปนี้:

  1. บนแท็บเค้าโครงหน้า ในกลุ่มธีมคลิกธีม

   รูป Ribbon ของ Excel

  2. ภายใต้มีอยู่ภายใน คลิกธีมที่คุณต้องการใช้

   สำหรับแผนภูมิของเราเส้น เราใช้ธีมของOffice

ด้านบนของหน้า

บันทึกแผนภูมิเป็นเทมเพลต

ถ้าคุณต้องการสร้างอีกแผนภูมิหนึ่งให้เหมือนกับแผนภูมิที่คุณเพิ่งจะสร้างขึ้น คุณสามารถบันทึกแผนภูมินั้นเป็นเทมเพลตที่คุณสามารถใช้เป็นพื้นฐานสำหรับแผนภูมิอื่นๆ ที่มีลักษณะคล้ายกันได้

 1. เลือกแผนภูมิที่คุณต้องการบันทึกเป็นเทมเพลต

 2. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ชนิด ให้คลิก บันทึกเป็นเทมเพลต

  รูป Ribbon ของ Excel

 3. ในกล่อง ชื่อไฟล์ ให้พิมพ์ชื่อของเทมเพลต

  เคล็ดลับ: นอกจากว่าคุณจะระบุโฟลเดอร์อื่นไว้ ไฟล์เทมเพลต (.crtx) จะได้รับการบันทึกไว้ในโฟลเดอร์ แผนภูมิ และเทมเพลตดังกล่าวจะมีให้ใช้งานภายใต้ เทมเพลต ทั้งในกล่องโต้ตอบ แทรกแผนภูมิ (แท็บ แทรก, กลุ่มแผนภูมิ, ตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ รูปปุ่ม ) และกล่องโต้ตอบ เปลี่ยนชนิดแผนภูมิ (แท็บ ออกแบบอ กลุ่ม ชนิด, เปลี่ยนชนิดแผนภูมิ)

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้แม่แบบแผนภูมิ ดูบันทึกแผนภูมิแบบกำหนดเองเป็นเทมเพลต

หมายเหตุ: เทมเพลตแผนภูมิมีข้อมูลการจัดรูปแบบแผนภูมิ และจัดเก็บสีที่ใช้งานอยู่เมื่อคุณบันทึกแผนภูมิเป็นเทมเพลต เมื่อคุณใช้เทมเพลตแผนภูมิเพื่อสร้างแผนภูมิในเวิร์กบุ๊กอื่น แผนภูมิใหม่จะใช้สีของเทมเพลตแผนภูมิไม่ใช่สีของธีมเอกสารที่ใช้กับเวิร์กบุ๊กนั้นในปัจจุบัน เมื่อต้องการใช้สีของธีมเอกสารแทนสีของเทมเพลตแผนภูมิ ให้คลิกขวาที่ พื้นที่แผนภูมิ แล้วคลิก ตั้งค่าใหม่ให้ตรงกับสไตล์ บนเมนูลัด

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×