การนำเสนอข้อมูลของคุณในแบบแผนภูมิกระจายหรือแผนภูมิเส้น

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

แผนภูมิกระจายและแผนภูมิเส้นมีลักษณะคล้าย โดยเฉพาะเมื่อแสดงแผนภูมิกระจาย มีเส้นเชื่อมต่อ อย่างไรก็ตาม ตามแต่ละชนิดแผนภูมิเหล่านี้ลงจุดข้อมูลบนแกนแนวนอน (หรือที่เรียกว่าแกน) และแกนแนวตั้ง (หรือที่เรียกว่าแกน y) จะแตกต่างกัน

แผนภูมิกระจายที่จัดรูปแบบแล้ว
แผนภูมิกระจายที่จัดรูปแบบนี้แสดงเป็นตัวเลขค่าตามแนวนอนและแกนแนวตั้ง รวมค่าเหล่านี้ลงในจุดข้อมูลเดียวที่แสดงอยู่ในช่วงที่ไม่เท่ากัน
แผนภูมิเส้นที่จัดรูปแบบแล้ว
แผนภูมิเส้นที่จัดรูปแบบนี้กระจายข้อมูลประเภท (ในกรณีนี้ ช่วงเวลาเท่ากันตามแกนนอน) และค่าตัวเลขข้อมูลทั้งหมดให้เท่ากันแกนในแนวตั้ง

หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับชนิดต่าง ๆ ของแผนภูมิกระจายและแผนภูมิเส้น ดูชนิดแผนภูมิที่พร้อมใช้งานใน Office

ก่อนที่คุณเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ชนิดแผนภูมิ คุณอาจต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความแตกต่าง และค้นหาเมื่อให้ดีขึ้นเพื่อใช้แผนภูมิกระจายแทนที่เป็นแผนภูมิเส้น หรือวิธีอื่นรอบ

ความแตกต่างหลักระหว่างแผนภูมิกระจายและแผนภูมิเส้นเป็นวิธีพวกเขาลงจุดข้อมูลบนแกนนอน ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณใช้ข้อมูลแผ่นงานต่อไปนี้เพื่อสร้างแผนภูมิกระจายและแผนภูมิเส้น คุณสามารถดูข้อมูลการแจกจ่ายแตกต่างกัน

รูปแผ่นงานข้อมูลปริมาณน้ำฝนแต่ละวัน

ในแผนภูมิกระจาย ค่าปริมาณน้ำฝนรายวันจากคอลัมน์จะแสดงตามค่าในแนวนอน(แกน x) x และ particulate ค่าจากคอลัมน์ B จะถูกแสดงเป็นค่าบนแกนแนวตั้ง (y) บ่อยหรือที่เรียกว่าแผนภูมิ xy แผนภูมิกระจายไม่เคยแสดงประเภทบนแกนนอน

รูปแผนภูมิกระจาย

แผนภูมิกระจายเสมอมีแกนสองค่าเพื่อแสดงชุดของข้อมูลแบบตัวเลขในแกนแนวนอน (ค่า) และชุดของค่าตัวเลขในแกนแนวตั้ง (ค่า) อื่น แผนภูมิแสดงจุดที่จุดตัดของ x และค่าตัวเลข y รวมสิ่งเหล่านี้ค่าลงในข้อมูลเดียวจุด จุดข้อมูลเหล่านี้อาจมีการแจกจ่ายให้เท่ากัน หรือซึ่งข้ามแกนนอน โดยขึ้นอยู่กับข้อมูล

จุดข้อมูลแรกปรากฏในแผนภูมิกระจายแทนทั้งค่า y 137 (particulate) และค่า x ของ 1.9 (rainfall รายวัน) หมายเลขเหล่านี้แสดงค่าในเซลล์ A9 และ B9 บนแผ่นงาน

ในแผนภูมิเส้น อย่างไรก็ตาม ค่าเดียวกันรายวันปริมาณน้ำฝนและ particulate จะแสดงเป็นสองแยกต่างหากจุดข้อมูล ซึ่งมีการแจกจ่ายให้เท่ากันบนแกนแนวนอนไว้ นี่คือเนื่องจากแผนภูมิเส้นมีเพียงหนึ่งแกนค่า (แกนแนวตั้ง) แกนแนวนอนของแผนภูมิเส้นแสดงเฉพาะข้อมูลระยะห่างเท่ากันจัดกลุ่ม (ประเภท) เนื่องจากประเภทได้ไม่ได้ระบุในข้อมูล จะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น 1, 2, 3 และอื่น ๆ

นี่คือตัวอย่างที่ดีของเมื่อไม่ต้องการใช้แผนภูมิเส้น

รูปแผนภูมิเส้น

แผนภูมิเส้นกระจายข้อมูลประเภทเท่า ๆ กันแกนในแนวนอน (ประเภท) และกระจายค่าตัวเลขข้อมูลทั้งหมดในแกนแนวตั้ง (ค่า)

ค่า particulate y ของ 137 (เซลล์ B9) และค่า x ปริมาณน้ำฝนรายวันของ 1.9 (เซลล์ A9) จะถูกแสดงเป็นจุดข้อมูลแยกต่างหากในแผนภูมิเส้น จุดข้อมูลเหล่านี้ไม่มีจุดข้อมูลแรกที่แสดงในแผนภูมิซึ่งแทน จุดข้อมูลแรกสำหรับแต่ละชุดข้อมูล อ้างถึงค่าในแถวข้อมูลแถวแรกในแผ่นงาน (A2 และเซลล์ B2)

ชนิดของแกนและมาตราส่วนความแตกต่าง

เนื่องจากแกนแนวนอนของแผนภูมิกระจายอยู่เสมอแกนค่า สามารถแสดงค่าตัวเลขหรือค่าวัน (เช่นชั่วโมงหรือวัน) ที่จะแสดงเป็นค่าตัวเลข เมื่อต้องการแสดงค่าตัวเลขในแกนนอน มีความยืดหยุ่นมากขึ้น คุณสามารถเปลี่ยนตัวเลือกมาตราส่วนบนแกนนี้แบบเดียวกับที่คุณสามารถเปลี่ยนตัวเลือกมาตราส่วนของแกนแนวตั้งไว้

เนื่องจากแกนแนวนอนของแผนภูมิเส้นจะเป็นแกนประเภท อาจเป็นข้อความในแกนเท่านั้นหรือแกนวัน แกนในข้อความแสดงข้อความเท่านั้น (ไม่ใช่ตัวเลขข้อมูลหรือประเภทตัวเลขที่ไม่ใช่ค่า) ในช่วงเวลาระยะห่างเท่ากัน แกนวันแสดงวันที่ในลำดับที่ช่วงเวลาที่ระบุหรือหน่วยพื้นฐาน เช่นจำนวนวัน เดือน หรือ ปี แม้ว่าวันที่ในแผ่นงานจะไม่ได้อยู่ ในลำดับ หรือเป็นหน่วยพื้นฐานเดียวกัน

ตัวเลือกมาตราส่วนของแกนประเภทจะจำกัดเปรียบเทียบกับตัวเลือกมาตราส่วนของแกนค่าปัจจุบัน นอกจากนี้พร้อมใช้งานตัวเลือกมาตราส่วนขึ้นอยู่กับชนิดของแกนที่คุณใช้

แผนภูมิกระจายโดยปกติจะใช้สำหรับการแสดง และการเปรียบเทียบค่าตัวเลข เช่นข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์ สถิติ และทางวิศวกรรม แผนภูมิเหล่านี้จะเป็นประโยชน์มากมายเพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าตัวเลขในชุดข้อมูลหลาย และพวกเขาสามารถจุดสองกลุ่มของตัวเลขเป็นแผนภูมิ xy พิกัดหนึ่งชุด

แผนภูมิเส้นสามารถแสดงข้อมูลแบบต่อเนื่องบนช่วงเวลา ตั้งกับแบบทั่วไปมาตราส่วน และเป็นจึงเหมาะสำหรับการแสดงแนวโน้มในข้อมูล ในช่วงเวลาที่เท่ากัน หรือเมื่อเวลาผ่านไป ในแผนภูมิเส้น distributed ข้อมูลประเภทบนแกนแนวนอนให้เท่ากัน และกระจายค่าข้อมูลทั้งหมดบนแกนแนวตั้งให้เท่ากัน โดยทั่วไป ใช้แผนภูมิเส้นถ้าข้อมูลของคุณไม่ใช่ตัวเลขที่มีค่า x — สำหรับค่า x ที่เป็นตัวเลข จะเกิดขึ้นในการใช้แผนภูมิกระจาย

ให้พิจารณาใช้แผนภูมิกระจายแทนที่เป็นแผนภูมิเส้นถ้าคุณต้องการ:

 • เปลี่ยนมาตราส่วนของแกนแนวนอน    เนื่องจากแกนแนวนอนของแผนภูมิกระจายเป็นแกนค่า ตัวเลือกมาตราส่วนเพิ่มเติมจะพร้อมใช้งาน

 • ใช้มาตราส่วนลอการิทึมบนแกนนอน    คุณสามารถเปลี่ยนแกนแนวนอนเป็นมาตราส่วนลอการิทึม

 • แสดงข้อมูลในเวิร์กชีตที่มีคู่ หรือชุดกลุ่มของค่า    ในแผนภูมิกระจาย คุณสามารถปรับมาตราส่วนเป็นอิสระของแกนเพื่อแสดงข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่ามีการจัดกลุ่ม

 • แสดงรูปแบบในชุดข้อมูลขนาดใหญ่    แผนภูมิกระจายมีประโยชน์สำหรับการแสดงตัวอย่างรูปแบบในข้อมูล โดยแสดงแนวโน้มแบบเส้นตรง หรือไม่ใช่เชิงเส้น คลัสเตอร์ และ outliers

 • เปรียบเทียบจุดข้อมูลโดยไม่คำนึงถึงเวลาจำนวนมาก    ข้อมูลเพิ่มเติมที่คุณรวมไว้ในแผนภูมิกระจายในแผนภูมิ เปรียบเทียบดียิ่งขึ้นที่คุณสามารถทำ

ให้พิจารณาใช้แผนภูมิเส้นแทนแผนภูมิกระจายถ้าคุณต้องการจะทำดังนี้

 • ใช้ข้อความป้ายชื่อแกนแนวนอน    ป้ายชื่อข้อความเหล่านี้จะแสดงค่าระยะห่างเท่ากันเช่นเดือน ไตรมาส หรือปีงบประมาณ

 • ใช้ตัวเลขขนาดเล็กของป้ายชื่อเป็นตัวเลขในแกนแนวนอน    ถ้าคุณใช้ในไม่กี่ ระยะห่างเท่ากันเป็นตัวเลขป้ายชื่อที่แสดงถึงช่วงเวลา เช่นปี คุณสามารถใช้แผนภูมิเส้น

 • ใช้มาตราส่วนเวลาบนแกนแนวนอน    ถ้าคุณต้องการแสดงวันที่ในลำดับที่ช่วงเวลาที่ระบุหรือหน่วยพื้นฐาน เช่นจำนวนวัน เดือน หรือ ปี แม้ว่าวันที่ในแผ่นงานจะไม่ได้อยู่ ในลำดับ หรือหน่วยพื้นฐานเดียว ใช้แผนภูมิเส้น

หมายเหตุ: กระบวนงานต่อไปนี้นำไปใช้กับ Office 2013 และเวอร์ชันที่ใหม่กว่า ขั้นตอน office 2010ได้อย่างไร

สร้างแผนภูมิกระจาย

แผนภูมิกระจายที่จัดรูปแบบแล้ว

ดังนั้น ฉันไม่เราสร้างแผนภูมิกระจายนี้ได้อย่างไร กระบวนงานต่อไปนี้จะช่วยให้คุณสร้างแผนภูมิกระจายที่ มีผลลัพธ์ที่คล้ายกัน สำหรับแผนภูมินี้ เราใช้ข้อมูลในเวิร์กชีตตัวอย่าง คุณสามารถคัดลอกข้อมูลนี้ลงในเวิร์กชีตของคุณ หรือคุณสามารถใช้ข้อมูลของคุณเอง

 1. คัดลอกข้อมูลในเวิร์กชีตตัวอย่างลงในเวิร์กชีตเปล่า หรือเปิดเวิร์กชีตที่ประกอบด้วยข้อมูลคุณต้องการลงจุดในแผนภูมิกระจาย

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  A

  B

  ปริมาณน้ำฝนรายวัน

  Particulate

  4.1

  122

  4.3

  117

  5.7

  112

  5.4

  114

  5.9

  110

  5.0

  114

  3.6

  128

  1.9

  137

  7.3

  104

 2. เลือกข้อมูลคุณต้องการลงจุดในแผนภูมิกระจาย

 3. คลิกแท็บแทรก แล้ว คลิ กแทรกแผนภูมิกระจาย (X, Y) หรือแผนภูมิฟอง

  แผนภูมิกระจาย

 4. คลิกแผนภูมิกระจาย

  เคล็ดลับ: คุณสามารถวางเมาส์บนชนิดแผนภูมิใด ๆ เพื่อดูชื่อของ

 5. คลิกพื้นที่แผนภูมิ ของแผนภูมิเพื่อแสดงแท็บออกแบบ และรูปแบบ

 6. คลิกที่แท็บออกแบบ แล้ว คลิ กสไตล์แผนภูมิที่คุณต้องการใช้

  สไตล์ของแผนภูมิ

 7. คลิกชื่อแผนภูมิ และข้อความคุณต้องพิมพ์

 8. เมื่อต้องการเปลี่ยนขนาดฟอนต์ของชื่อแผนภูมิ คลิกขวาชื่อ คลิกฟอนต์ และจากนั้น ป้อนขนาดที่คุณต้องการในกล่องขนาด คลิกตกลง

 9. คลิกบริเวณแผนภูมิของแผนภูมิ

 10. บนแท็บออกแบบ คลิกเพิ่มองค์ประกอบแผนภูมิ >ชื่อแกน แล้วเลือกทำดังนี้:

  เพิ่มองค์ประกอบแผนภูมิ

  1. เมื่อต้องการเพิ่มชื่อแกนนอน คลิกแนวหลักตามแนวนอน

  2. เมื่อต้องการเพิ่มชื่อแกนตั้ง คลิกแนวตั้งหลัก

  3. คลิกชื่อเรื่องของแต่ละ ข้อความที่คุณต้องพิมพ์ นั้นแล้ว กด Enter

  4. สำหรับตัวเลือก บนแท็บรูปแบบ ในกล่ององค์ประกอบแผนภูมิ การจัดรูปแบบชื่อเพิ่มเติมเลือกชื่อจากรายการ แล้ว คลิ กเลือกรูปแบบ บานหน้าต่างจัดรูปแบบชื่อจะปรากฏขึ้น คลิกขนาดและคุณสมบัติ ขนาดและคุณสมบัติ แล้ว คุณสามารถเลือกการจัดแนวตามแนวตั้งทิศทางของข้อความ หรือมุมแบบกำหนดเอง

 11. คลิกพื้นที่การลงจุด ของแผนภูมิ หรือ บน แท็บรูปแบบ ในกล่ององค์ประกอบแผนภูมิ เลือกพื้นที่การลงจุด จากรายการขององค์ประกอบแผนภูมิ

  กล่ององค์ประกอบแผนภูมิ

 12. บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มสไตล์รูปร่าง คลิกปุ่มเพิ่มเติม ปุ่ม เพิ่มเติม แล้ว คลิ กเอฟเฟ็กต์ที่คุณต้องการใช้

 13. คลิกบริเวณแผนภูมิ ของแผนภูมิ หรือ บน แท็บรูปแบบ ในกล่ององค์ประกอบแผนภูมิ เลือกพื้นที่แผนภูมิ จากรายการขององค์ประกอบแผนภูมิ

 14. บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มสไตล์รูปร่าง คลิกปุ่มเพิ่มเติม ปุ่ม เพิ่มเติม แล้ว คลิ กเอฟเฟ็กต์ที่คุณต้องการใช้

 15. ถ้าคุณต้องการใช้สีของธีมที่แตกต่างจากเป็นธีมเริ่มต้นที่จะนำไปใช้กับเวิร์กบุ๊กของคุณ ทำต่อไปนี้:

  1. บนแท็บเค้าโครงหน้า ในกลุ่มธีมคลิกธีม

   คลิกเค้าโครงหน้า > ธีม

  2. ภายใต้Office คลิกธีมที่คุณต้องการใช้

สร้างแผนภูมิเส้น

แผนภูมิเส้นที่จัดรูปแบบแล้ว

ดังนั้น ฉันไม่เราสร้างแผนภูมิเส้นนี้ได้อย่างไร กระบวนงานต่อไปนี้จะช่วยให้คุณสามารถสร้างแผนภูมิเส้นกับผลลัพธ์ที่คล้ายกัน สำหรับแผนภูมินี้ เราใช้ข้อมูลในเวิร์กชีตตัวอย่าง คุณสามารถคัดลอกข้อมูลนี้ลงในเวิร์กชีตของคุณ หรือคุณสามารถใช้ข้อมูลของคุณเอง

 1. คัดลอกข้อมูลในเวิร์กชีตตัวอย่างลงในเวิร์กชีตเปล่า หรือเปิดเวิร์กชีตที่ประกอบด้วยข้อมูลที่คุณต้องการลงจุดในแผนภูมิเส้น

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  A

  B

  C

  วันที่

  ปริมาณน้ำฝนรายวัน

  Particulate

  1/1/07

  4.1

  122

  1/2/07

  4.3

  117

  1/3/07

  5.7

  112

  1/4/07

  5.4

  114

  1/5/07

  5.9

  110

  1/6/07

  5.0

  114

  1/7/07

  3.6

  128

  1/8/07

  1.9

  137

  วันที่ 9/1/07

  7.3

  104

 2. เลือกข้อมูลที่คุณต้องการลงจุดในแผนภูมิเส้น

 3. คลิกแท็บแทรก แล้ว คลิ กแทรกเส้นหรือแผนภูมิพื้นที่

  แทรกเส้นหรือพื้นที่แผนภูมิ

 4. คลิกบรรทัด มีเครื่องหมาย

 5. คลิกพื้นที่แผนภูมิ ของแผนภูมิเพื่อแสดงแท็บออกแบบ และรูปแบบ

 6. คลิกที่แท็บออกแบบ แล้ว คลิ กสไตล์แผนภูมิที่คุณต้องการใช้

  สไตล์ของแผนภูมิ

 7. คลิกชื่อแผนภูมิ และข้อความคุณต้องพิมพ์

 8. เมื่อต้องการเปลี่ยนขนาดฟอนต์ของชื่อแผนภูมิ คลิกขวาชื่อ คลิกฟอนต์ และจากนั้น ป้อนขนาดที่คุณต้องการในกล่องขนาด คลิกตกลง

 9. คลิกบริเวณแผนภูมิของแผนภูมิ

 10. แผนภูมิ คลิกคำอธิบายแผนภูมิ หรือเพิ่มจากรายการขององค์ประกอบแผนภูมิ (บนแท็บออกแบบ คลิกเพิ่มองค์ประกอบแผนภูมิ >คำอธิบายแผนภูมิ แล้วเลือกตำแหน่งที่ตั้งสำหรับคำอธิบายแผนภูมิ)

  เพิ่มองค์ประกอบแผนภูมิ

 11. เมื่อต้องการลงจุดหนึ่งของชุดข้อมูลตามในแกนแนวตั้งรอง คลิกชุดข้อมูล หรือเลือกจากรายการขององค์ประกอบแผนภูมิ (บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มตัวเลือกในปัจจุบัน คลิกองค์ประกอบแผนภูมิ )

  กล่ององค์ประกอบแผนภูมิ

 12. บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มตัวเลือกในปัจจุบัน คลิกเลือกรูปแบบ บานหน้าต่างงานจัดรูปแบบชุดข้อมูลปรากฏขึ้น

 13. ภายใต้ตัวเลือกชุดข้อมูล เลือกแกนทุติยภูมิ แล้ว คลิ กปิด

 14. บนแท็บออกแบบ ในกลุ่มเค้าโครงแผนภูมิ คลิกเพิ่มองค์ประกอบแผนภูมิ และทำต่อไปนี้:

  1. เมื่อต้องการเพิ่มชื่อแกนตั้งปฐมภูมิ คลิกชื่อแกน >แนวตั้งหลัก จากนั้น ในบานหน้าต่างจัดรูปแบบชื่อแกน คลิขนาดและคุณสมบัติ ขนาดและคุณสมบัติ เพื่อกำหนดค่าชนิดของชื่อแกนตั้งที่คุณต้องการ

  2. เมื่อต้องการเพิ่มชื่อแกนแนวตั้งรอง คลิกชื่อแกน >แนวตั้งรอง บานหน้าต่างจัดรูปแบบชื่อแกน คลิกขนาดและคุณสมบัติ ขนาดและคุณสมบัติ เพื่อกำหนดค่าชนิดของชื่อแกนตั้งที่คุณต้องการ

  3. คลิกชื่อเรื่องของแต่ละ ข้อความที่คุณต้องพิมพ์ แล้ว กด Enter

 15. คลิกพื้นที่การลงจุด ของแผนภูมิ หรือเลือกจากรายการขององค์ประกอบแผนภูมิ (แท็บรูปแบบ กลุ่มสิ่งที่เลือกปัจจุบันองค์ประกอบแผนภูมิ กล่อง)

 16. บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มสไตล์รูปร่าง คลิกปุ่มเพิ่มเติม ปุ่ม เพิ่มเติม แล้ว คลิ กเอฟเฟ็กต์ที่คุณต้องการใช้

  ลักษณะรูปร่างบน Ribbon ของ Excel

 17. คลิกบริเวณแผนภูมิของแผนภูมิ

 18. บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มสไตล์รูปร่าง คลิกปุ่มเพิ่มเติม ปุ่ม เพิ่มเติม แล้ว คลิ กเอฟเฟ็กต์ที่คุณต้องการใช้

 19. ถ้าคุณต้องการใช้สีของธีมที่แตกต่างจากเป็นธีมเริ่มต้นที่จะนำไปใช้กับเวิร์กบุ๊กของคุณ ทำต่อไปนี้:

  1. บนแท็บเค้าโครงหน้า ในกลุ่มธีมคลิกธีม

   คลิกเค้าโครงหน้า > ธีม

  2. ภายใต้Office คลิกธีมที่คุณต้องการใช้

สร้างแผนภูมิกระจายหรือบรรทัดใน Office 2010

แผนภูมิกระจายที่จัดรูปแบบแล้ว

ดังนั้น ฉันไม่เราสร้างแผนภูมิกระจายนี้ได้อย่างไร กระบวนงานต่อไปนี้จะช่วยให้คุณสร้างแผนภูมิกระจายที่ มีผลลัพธ์ที่คล้ายกัน สำหรับแผนภูมินี้ เราใช้ข้อมูลในเวิร์กชีตตัวอย่าง คุณสามารถคัดลอกข้อมูลนี้ลงในเวิร์กชีตของคุณ หรือคุณสามารถใช้ข้อมูลของคุณเอง

 1. คัดลอกข้อมูลในเวิร์กชีตตัวอย่างลงในเวิร์กชีตเปล่า หรือเปิดเวิร์กชีตที่ประกอบด้วยข้อมูลที่คุณต้องการลงจุดในแผนภูมิกระจาย

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  A

  B

  ปริมาณน้ำฝนรายวัน

  Particulate

  4.1

  122

  4.3

  117

  5.7

  112

  5.4

  114

  5.9

  110

  5.0

  114

  3.6

  128

  1.9

  137

  7.3

  104

 2. เลือกข้อมูลที่คุณต้องการลงจุดในแผนภูมิกระจาย

 3. บนแทรก แท็บ ในกลุ่มแผนภูมิ คลิกแผนภูมิกระจาย

  รูป Ribbon ของ Excel

 4. คลิกแผนภูมิกระจายที่ มีเครื่องหมายเท่านั้น

  เคล็ดลับ: คุณสามารถวางเมาส์บนชนิดแผนภูมิใด ๆ เพื่อดูชื่อของ

 5. คลิกพื้นที่แผนภูมิ ของแผนภูมิ

  การทำเช่นนี้จะแสดง เครื่องมือแผนภูมิ ซึ่งจะมีแท็บ ออกแบบเค้าโครง และ รูปแบบ

 6. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม สไตล์แผนภูมิ ให้คลิกสไตล์แผนภูมิที่คุณต้องการนำไปใช้

  ลักษณะแผนภูมิบน Ribbon ของ Excel

  สำหรับของเราแผนภูมิกระจาย เราใช้สไตล์ 26

 7. บนแท็บเค้าโครง คลิกชื่อแผนภูมิ จากนั้น เลือกตำแหน่งที่ตั้งสำหรับชื่อจากรายการดรอปดาวน์

  เราเลือกแผนภูมิด้านบน

 8. คลิกชื่อแผนภูมิ จากนั้น พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการ

  สำหรับของเราแผนภูมิกระจาย เราพิมพ์ระดับ Particulate ในปริมาณน้ำฝน

 9. เมื่อต้องการลดขนาดของชื่อแผนภูมิ คลิกขวาชื่อ และจากนั้น ป้อนขนาดที่คุณต้องการในกล่องขนาดฟอนต์ บนเมนูทางลัด

  สำหรับของเราแผนภูมิกระจาย เราใช้14

 10. คลิกบริเวณแผนภูมิของแผนภูมิ

 11. บนแท็บเค้าโครง ในกลุ่มป้ายชื่อ คลิกชื่อแกน และทำต่อไปนี้:

  1. เมื่อต้องการเพิ่มชื่อแกนนอน คลิกชื่อแกนนอนปฐมภูมิ แล้ว คลิ กชื่อแกนด้านล่าง

  2. การเพิ่มชื่อแกนตั้ง คลิกชื่อแกนตั้งปฐมภูมิ แล้ว คลิกชนิดของชื่อแกนตั้งที่คุณต้องการ

   สำหรับของเราแผนภูมิกระจาย เราใช้หมุนชื่อเรื่อง

   รูป Ribbon ของ Excel

  3. คลิกชื่อเรื่องของแต่ละ ข้อความที่คุณต้องพิมพ์ นั้นแล้ว กด Enter

   สำหรับของเราแผนภูมิกระจาย เราพิมพ์ปริมาณน้ำฝนประจำวันในชื่อแกนนอน และระดับ Particulateในชื่อแกนแนวตั้ง

 12. คลิกพื้นที่การลงจุด ของแผนภูมิ หรือเลือกพื้นที่การลงจุด จากรายการขององค์ประกอบแผนภูมิ (แท็บเค้าโครง กลุ่มสิ่งที่เลือกปัจจุบันองค์ประกอบแผนภูมิ กล่อง)

 13. บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มสไตล์รูปร่าง คลิกปุ่มเพิ่มเติม ปุ่ม เพิ่มเติม แล้ว คลิ กเอฟเฟ็กต์ที่คุณต้องการใช้

  สำหรับของเราแผนภูมิกระจาย เราใช้เอฟเฟ็กต์แบบละเอียด - เน้น 3

  ลักษณะรูปร่างบน Ribbon ของ Excel

 14. คลิกบริเวณแผนภูมิของแผนภูมิ

 15. บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มสไตล์รูปร่าง คลิกปุ่มเพิ่มเติม ปุ่ม เพิ่มเติม แล้ว คลิ กเอฟเฟ็กต์ที่คุณต้องการใช้

  สำหรับของเราแผนภูมิกระจาย เราใช้เอฟเฟ็กต์แบบละเอียด - เน้น 1

 16. ถ้าคุณต้องการใช้สีของธีมที่แตกต่างจากเป็นธีมเริ่มต้นที่จะนำไปใช้กับเวิร์กบุ๊กของคุณ ทำต่อไปนี้:

  1. บนแท็บเค้าโครงหน้า ในกลุ่มธีมคลิกธีม

   รูป Ribbon ของ Excel

  2. ภายใต้มีอยู่ภายใน คลิกธีมที่คุณต้องการใช้

   สำหรับแผนภูมิของเราเส้น เราใช้ธีมของOffice

แผนภูมิเส้นที่จัดรูปแบบแล้ว

ดังนั้น ฉันไม่เราสร้างแผนภูมิเส้นนี้ได้อย่างไร กระบวนงานต่อไปนี้จะช่วยให้คุณสามารถสร้างแผนภูมิเส้นกับผลลัพธ์ที่คล้ายกัน สำหรับแผนภูมินี้ เราใช้ข้อมูลในเวิร์กชีตตัวอย่าง คุณสามารถคัดลอกข้อมูลนี้ลงในเวิร์กชีตของคุณ หรือคุณสามารถใช้ข้อมูลของคุณเอง

 1. คัดลอกข้อมูลในเวิร์กชีตตัวอย่างลงในเวิร์กชีตเปล่า หรือเปิดเวิร์กชีตที่ประกอบด้วยข้อมูลที่คุณต้องการลงจุดในแผนภูมิเส้น

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  A

  B

  C

  วันที่

  ปริมาณน้ำฝนรายวัน

  Particulate

  1/1/07

  4.1

  122

  1/2/07

  4.3

  117

  1/3/07

  5.7

  112

  1/4/07

  5.4

  114

  1/5/07

  5.9

  110

  1/6/07

  5.0

  114

  1/7/07

  3.6

  128

  1/8/07

  1.9

  137

  วันที่ 9/1/07

  7.3

  104

 2. เลือกข้อมูลที่คุณต้องการลงจุดในแผนภูมิเส้น

 3. บนแทรก แท็บ ในกลุ่มแผนภูมิ คลิกบรรทัด

  รูป Ribbon ของ Excel

 4. คลิกบรรทัด มีเครื่องหมาย

 5. คลิกพื้นที่แผนภูมิ ของแผนภูมิ

  การทำเช่นนี้จะแสดง เครื่องมือแผนภูมิ ซึ่งจะมีแท็บ ออกแบบเค้าโครง และ รูปแบบ

 6. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม สไตล์แผนภูมิ ให้คลิกสไตล์แผนภูมิที่คุณต้องการนำไปใช้

  ลักษณะแผนภูมิบน Ribbon ของ Excel

  สำหรับแผนภูมิของเราเส้น เราใช้สไตล์ 2

 7. บนแท็บเค้าโครง ในกลุ่มป้ายชื่อ คลิกชื่อแผนภูมิ แล้ว คลิ กแผนภูมิด้านบน

  รูป Ribbon ของ Excel

 8. คลิกชื่อแผนภูมิ จากนั้น พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการ

  สำหรับแผนภูมิของเราเส้น เราพิมพ์ระดับ Particulate ในปริมาณน้ำฝน

 9. เมื่อต้องการลดขนาดของชื่อแผนภูมิ คลิกขวาชื่อ และจากนั้น ป้อนขนาดที่คุณต้องการในกล่องขนาด บนเมนูทางลัด

  สำหรับแผนภูมิของเราเส้น เราใช้14

 10. บนแผนภูมิ คลิกคำอธิบายแผนภูมิ หรือเลือกจากรายการขององค์ประกอบแผนภูมิ (แท็บเค้าโครง กลุ่มสิ่งที่เลือกปัจจุบันองค์ประกอบแผนภูมิ กล่อง)

 11. บนแท็บเค้าโครง ในกลุ่มป้ายชื่อ คลิกคำอธิบายแผนภูมิ แล้ว คลิ กตำแหน่งที่คุณต้องการ

  สำหรับแผนภูมิของเราเส้น เราใช้คำอธิบายแผนภูมิแสดงที่ด้านบนสุด

 12. เมื่อต้องการลงจุดหนึ่งของชุดข้อมูลตามในแกนแนวตั้งรอง คลิกชุดข้อมูลสำหรับปริมาณน้ำฝน หรือเลือกจากรายการขององค์ประกอบแผนภูมิ (แท็บเค้าโครง กลุ่มสิ่งที่เลือกปัจจุบันองค์ประกอบแผนภูมิ กล่อง)

 13. บนแท็บเค้าโครง ในกลุ่มตัวเลือกในปัจจุบัน คลิกเลือกรูปแบบ

  กลุ่มสิ่งที่เลือกปัจจุบันบนแถบ Ribbon ของ Excel

 14. ภายใต้ตัวเลือกชุดข้อมูล เลือกแกนทุติยภูมิ แล้ว คลิ กปิด

 15. บนแท็บเค้าโครง ในกลุ่มป้ายชื่อ คลิกชื่อแกน และทำต่อไปนี้:

  1. เมื่อต้องการเพิ่มชื่อแกนตั้งปฐมภูมิ คลิกชื่อแกนตั้งปฐมภูมิ แล้ว คลิ กชนิดของชื่อแกนตั้งที่คุณต้องการ

   สำหรับแผนภูมิของเราเส้น เราใช้หมุนชื่อเรื่อง

  2. เมื่อต้องการเพิ่มชื่อแกนแนวตั้งรอง คลิกชื่อแกนตั้งรอง นั้นแล้ว คลิกชนิดของชื่อแกนตั้งที่คุณต้องการ

   สำหรับแผนภูมิของเราเส้น เราใช้หมุนชื่อเรื่อง

  3. คลิกชื่อเรื่องของแต่ละ ข้อความที่คุณต้องพิมพ์ นั้นแล้ว กด ENTER

   สำหรับแผนภูมิของเราเส้น เราพิมพ์Particulate ระดับในชื่อแกนตั้งปฐมภูมิ และปริมาณน้ำฝนประจำวันในชื่อแกนแนวตั้งรอง

 16. คลิกพื้นที่การลงจุด ของแผนภูมิ หรือเลือกจากรายการขององค์ประกอบแผนภูมิ (แท็บเค้าโครง กลุ่มสิ่งที่เลือกปัจจุบันองค์ประกอบแผนภูมิ กล่อง)

 17. บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มสไตล์รูปร่าง คลิกปุ่มเพิ่มเติม ปุ่ม เพิ่มเติม แล้ว คลิ กเอฟเฟ็กต์ที่คุณต้องการใช้

  สำหรับแผนภูมิของเราเส้น เราใช้เอฟเฟ็กต์แบบละเอียด - 1 เข้ม

  ลักษณะรูปร่างบน Ribbon ของ Excel

 18. คลิกบริเวณแผนภูมิของแผนภูมิ

 19. บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มสไตล์รูปร่าง คลิกปุ่มเพิ่มเติม ปุ่ม เพิ่มเติม แล้ว คลิ กเอฟเฟ็กต์ที่คุณต้องการใช้

  สำหรับแผนภูมิของเราเส้น เราใช้เอฟเฟ็กต์แบบละเอียด - เน้น 3

 20. ถ้าคุณต้องการใช้สีของธีมที่แตกต่างจากเป็นธีมเริ่มต้นที่จะนำไปใช้กับเวิร์กบุ๊กของคุณ ทำต่อไปนี้:

  1. บนแท็บเค้าโครงหน้า ในกลุ่มธีมคลิกธีม

   รูป Ribbon ของ Excel

  2. ภายใต้มีอยู่ภายใน คลิกธีมที่คุณต้องการใช้

   สำหรับแผนภูมิของเราเส้น เราใช้ธีมของOffice

สร้างแผนภูมิกระจาย

 1. เลือกข้อมูลคุณต้องการลงจุดในแผนภูมิ

 2. คลิกแท็บแทรก แล้วคลิกแผนภูมิกระจาย Y X และภายใต้แผนภูมิกระจาย เลือกแผนภูมิ

 3. เลือกแผนภูมิ คลิกที่แท็บออกแบบแผนภูมิ เพื่อเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • คลิกเพิ่มองค์ประกอบแผนภูมิ การปรับเปลี่ยนรายละเอียดเช่นชื่อเรื่อง ป้ายชื่อ และคำอธิบายแผนภูมิ

  • คลิกเค้าโครงอย่างรวดเร็ว เพื่อเลือกจากชุดขององค์ประกอบแผนภูมิที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

  • คลิกหนึ่งในตัวอย่างในแกลเลอรีสไตล์เพื่อเปลี่ยนเค้าโครงหรือสไตล์

  • คลิกสลับแถว/คอลัมน์ หรือข้อมูลที่เลือก เพื่อเปลี่ยนมุมมองข้อมูล

 4. เลือกแผนภูมิ คลิกที่แท็บออกแบบ เพื่อเลือกเปลี่ยนสีเติมรูปร่าง เค้า ร่าง หรือเอฟเฟ็กต์ขององค์ประกอบแผนภูมิ

สร้างแผนภูมิเส้น

 1. เลือกข้อมูลคุณต้องการลงจุดในแผนภูมิ

 2. คลิกแท็บแทรก แล้วคลิ กเส้น และเลือกตัวเลือกจากรายการพร้อมใช้งานสไตล์แผนภูมิ

 3. เลือกแผนภูมิ คลิกที่แท็บออกแบบแผนภูมิ เพื่อเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • คลิกเพิ่มองค์ประกอบแผนภูมิ การปรับเปลี่ยนรายละเอียดเช่นชื่อเรื่อง ป้ายชื่อ และคำอธิบายแผนภูมิ

  • คลิกเค้าโครงอย่างรวดเร็ว เพื่อเลือกจากชุดขององค์ประกอบแผนภูมิที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

  • คลิกหนึ่งในตัวอย่างในแกลเลอรีสไตล์เพื่อเปลี่ยนเค้าโครงหรือสไตล์

  • คลิกสลับแถว/คอลัมน์ หรือข้อมูลที่เลือก เพื่อเปลี่ยนมุมมองข้อมูล

 4. เลือกแผนภูมิ คลิกที่แท็บออกแบบ เพื่อเลือกเปลี่ยนสีเติมรูปร่าง เค้า ร่าง หรือเอฟเฟ็กต์ขององค์ประกอบแผนภูมิ

ดูเพิ่มเติม

บันทึกแผนภูมิแบบกำหนดเองเป็นเทมเพลต

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×