การนำเสนอข้อมูลของคุณในฮีสโตแกรม

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถวิเคราะห์ข้อมูลของคุณ และแสดงในฮิสโตแกรม (แผนภูมิคอลัมน์ที่แสดงข้อมูลความถี่) โดยใช้เครื่องมือฮีสโตแกรมของ Analysis ToolPak วิเคราะห์ข้อมูลนี้Add-in จะพร้อมใช้งานเมื่อคุณติดตั้ง Excel แต่นั้นอาจไม่สามารถโหลดโดยอัตโนมัติ

สิ่งสำคัญ: ถ้าคุณไม่เห็นปุ่มการวิเคราะห์ข้อมูล ในกลุ่มการวิเคราะห์ บนแท็บข้อมูล จะโหลด Analysis ToolPak add-in ใน

ฮิสโตแกรมที่จัดรูปแบบ

คุณต้องการทำสิ่งใด

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงจุดข้อมูลในฮิสโตแกรม

โหลด Analysis ToolPak

สร้างฮิสโตแกรม

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงจุดข้อมูลในฮิสโตแกรม

เมื่อต้องการสร้างฮิสโตแกรม คุณต้องจัดระเบียบข้อมูลในสองคอลัมน์บนแผ่นงาน คอลัมน์เหล่านี้ต้องประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้:

 • ข้อมูลสำหรับการป้อนค่า    นี่คือข้อมูลที่คุณต้องการวิเคราะห์ โดยใช้เครื่องมือฮีสโตแกรม

 • เลข bin    หมายเลขเหล่านี้แสดงถึงช่วงที่คุณต้องฮีสโตแกรมที่เครื่องมือการใช้สำหรับการวัดข้อมูลสำหรับการป้อนค่าในการวิเคราะห์ข้อมูล

เมื่อคุณใช้เครื่องมือฮีสโตแกรม Excel นับจำนวนของจุดข้อมูล ในถังข้อมูลแต่ละรายการ จุดข้อมูลจะถูกรวมอยู่ในถังเฉพาะเจาะจงถ้าจำนวนมากกว่าที่ถูกผูกไว้ต่ำสุด และเท่ากับ หรือน้อยกว่ามากที่สุดที่ถูกผูกไว้สำหรับถังรีข้อมูล ถ้าคุณไม่ได้ใส่ช่วง bin, Excel สร้างชุดของช่องกระจายเท่า ๆ กันระหว่างค่าต่ำสุด และสูงสุดของข้อมูลป้อนเข้า

ผลลัพธ์ของการวิเคราะห์ฮีสโตแกรมจะแสดง บนแผ่นงานใหม่ (หรือ ในเวิร์กบุ๊กใหม่) และแสดงตารางฮีสโตแกรมและแผนภูมิคอลัมน์ที่แสดงข้อมูลในตารางฮีสโตแกรม

ด้านบนของหน้า

การโหลด Analysis ToolPak

 1. บนแท็บไฟล์ คลิกตัวเลือก (ใน Excel 2007 คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้ว คลิ กตัวเลือกของ Excel )

 2. คลิก Add-In

 3. ในกล่อง จัดการ ให้คลิก Excel Add-ins แล้วคลิก ไป

 4. ในกล่องAdd-in ที่พร้อมใช้งาน เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการโหลด Analysis ToolPak เลือกกล่องกาเครื่องหมายAnalysis ToolPak นั้นแล้ว คลิกตกลง

  • เมื่อต้องการรวม Visual Basic for Applications (VBA) ฟังก์ชันสำหรับ Analysis ToolPak เลือกกล่องกาเครื่องหมายAnalysis ToolPak - VBA ทางแล้ว คลิกตกลง

   เคล็ดลับ: ถ้าAnalysis ToolPak - VBA หรือAnalysis ToolPak ไม่อยู่ในกล่องAdd-in ที่พร้อมใช้งาน คลิกเรียกดู เพื่อระบุไว้

 5. ถ้าคุณเห็นข้อความว่า Analysis ToolPak จะไม่ได้ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณ คลิกใช่ เพื่อติดตั้ง

เคล็ดลับ: หลังจากที่คุณโหลด Analysis ToolPak แล้ว คำสั่ง การวิเคราะห์ข้อมูล จะพร้อมใช้งานในกลุ่ม การวิเคราะห์ บนแท็บ ข้อมูล

ด้านบนของหน้า

สร้างฮิสโตแกรม

 1. เมื่อต้องการใส่ข้อมูลที่คุณต้องการวิเคราะห์ในฮิสโตแกรม ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • คัดลอกข้อมูลในเวิร์กชีตตัวอย่างลงในเวิร์กชีตของคุณ

   วิธีการคัดลอกตัวอย่างข้อมูลเวิร์กชีต

   1. สร้างสมุดงานหรือแผ่นงานเปล่า

   2. เลือกตัวอย่างในหัวข้อวิธีใช้

    หมายเหตุ: ไม่ต้องเลือกส่วนหัวแถวหรือคอลัมน์

    การเลือกตัวอย่างจากวิธีใช้
    การเลือกตัวอย่างจากวิธีใช้
   3. กด CTRL+C

   4. ในแผ่นงาน ให้เลือกเซลล์ A1 แล้วกด CTRL+V

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

A

B

ช่วงข้อมูลเข้า

ช่วงของตัวเก็บ

87

20

27

40

45

60

62

80

3

52

20

43

74

61

 • บนแผ่นงาน ใส่ข้อมูลของคุณเองดังนี้:

  1. ในคอลัมน์หนึ่ง พิมพ์ข้อมูลป้อนเข้า

   หมายเหตุ: คุณต้องใส่ข้อมูลตัวเลขเชิงปริมาณ (เช่นจำนวนรายการหรือคะแนนการทดสอบ) ในแต่ละเซลล์ของคอลัมน์สำหรับการป้อนค่านั่นคือเครื่องมือฮีสโตแกรมไม่ทำงานกับข้อมูลตัวเลขคุณภาพ (เช่นหมายเลขรหัสประจำ)

  2. ในคอลัมน์อื่น พิมพ์หมายเลข bin ที่คุณต้องการใช้สำหรับการวิเคราะห์ ต้องถูกใส่หมายเลข bin ในการเรียงลำดับ

   หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่ใส่หมายเลข bin บนแผ่นงาน เครื่องมือฮีสโตแกรมสร้างช่วงถังกระจายเท่า ๆ กัน โดยใช้ค่ามากที่สุด และต่ำสุดในช่วงข้อมูลเข้าเป็นการเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดโดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม ช่องเหล่านี้อาจเป็นประโยชน์มากมายซึ่งเราขอแนะนำให้ คุณใช้เลข bin ของคุณเองได้

ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถเพิ่มป้ายชื่อในเซลล์แรกของคอลัมน์ต่อไปนี้:

 1. บนแท็บ ข้อมูล ในกลุ่ม การวิเคราะห์ ให้คลิก การวิเคราะห์ข้อมูล

 2. ในกล่องเครื่องมือการวิเคราะห์ คลิกฮีสโตแกรม นั้นแล้ว คลิกตกลง

 3. ภายใต้สำหรับการป้อนค่า ในกล่องช่วงข้อมูลเข้า ใส่การอ้างอิงเซลล์สำหรับช่วงของข้อมูลที่คุณต้องการวิเคราะห์

  ถ้าคุณกำลังใช้ข้อมูลในเวิร์กชีตตัวอย่าง พิมพ์A1:A11

  คุณสามารถเพิ่มเติม ให้คลิกปุ่มยุบกล่องโต้ตอบ รูปปุ่ม เลือกช่วงบนเวิร์กชีต แล้ว คลิกปุ่มยุบกล่องโต้ตอบ อีกครั้งเพื่อกลับไปยังกล่องโต้ตอบ

 4. ภายใต้สำหรับการป้อนค่า ในกล่องช่วง Bin ใส่การอ้างอิงเซลล์เป็นช่วงที่ประกอบด้วยชุดข้อมูลของค่าขอบเขตที่กำหนดช่วงถัง

  ถ้าคุณกำลังใช้ข้อมูลในเวิร์กชีตตัวอย่าง พิมพ์b1: b5

  คุณสามารถเพิ่มเติม ให้คลิกปุ่มยุบกล่องโต้ตอบ รูปปุ่ม เลือกช่วงบนเวิร์กชีต แล้ว คลิกปุ่มยุบกล่องโต้ตอบ อีกครั้งเพื่อกลับไปยังกล่องโต้ตอบ

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่ได้ใส่ช่วงในกล่องช่วง Bin เครื่องมือฮีสโตแกรมสร้างชุดของช่องกระจายเท่า ๆ กันระหว่างข้อมูลน้อยที่สุด และ ค่าสูงสุด อย่างไรก็ตาม เราขอแนะนำว่า คุณใส่ หรือเลือกถังช่วงที่คุณใช้ในแผ่นงาน

 5. ถ้าคุณรวมป้ายชื่อคอลัมน์เมื่อคุณเลือกตัวเลือกสำหรับการป้อนค่าและถังช่วงข้อมูล เลือกกล่องกาเครื่องหมายป้ายชื่อ

 6. ภายใต้ตัวเลือกผลลัพธ์ เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการวางตารางผลลัพธ์บนแผ่นงานเดียวกัน คลิกช่วงของผลลัพธ์ แล้ว ใส่การอ้างอิงเซลล์ ของเซลล์มุมบนซ้ายของตารางผลลัพธ์

   หมายเหตุ: เครื่องมือฮีสโตแกรมกำหนดขนาดของพื้นที่ที่แสดงผล และแสดงข้อความถ้าตารางผลลัพธ์จะแทนข้อมูลที่มีอยู่โดยอัตโนมัติ

  • เมื่อต้องการแทรกแผ่นงานใหม่ในเวิร์กบุ๊กปัจจุบัน และวางตารางผลลัพธ์ที่เริ่มต้นที่เซลล์ A1 ของเวิร์กชีตใหม่ คลิPly แผ่นงานใหม่

   คุณสามารถพิมพ์ชื่อในกล่องPly แผ่นงานใหม่

  • เมื่อต้องการสร้างเวิร์กบุ๊กใหม่ และวางตารางผลลัพธ์ในแผ่นงานใหม่ในเวิร์กบุ๊กใหม่ คลิกเวิร์กบุ๊กใหม่

 7. ภายใต้ตัวเลือกผลลัพธ์ ทำสิ่งต่าง ๆ ต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการนำเสนอข้อมูลในตารางผลลัพธ์ในการเรียงลำดับของความถี่ เลือกกล่องกาเครื่องหมายเร (ฮีสโตแกรม)

  • เมื่อต้องการสร้างคอลัมน์ที่มีตารางผลลัพธ์สำหรับเปอร์เซ็นต์สะสม และต้องการรวมเส้นเปอร์เซ็นต์สะสมในแผนผังฮีสโตแกรม ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายเปอร์เซ็นต์สะสม

  • เมื่อต้องการสร้างแผนผังฮีสโตแกรมแบบฝังตัวที่ มีตารางผลลัพธ์ เลือกกล่องกาเครื่องหมายผลลัพธ์แผนภูมิ

 8. คลิก ตกลง

  เคล็ดลับ: หลังจากที่มีสร้างตารางถังและ frequency คุณสามารถเลือกใด ๆ ของข้อความ และเปลี่ยนป้ายชื่อเริ่มต้น เมื่อคุณคลิกฮีสโตแกรม คุณสามารถใช้ตัวออกแบบ เค้าโครง และตัวเลือกการจัดรูปแบบของเครื่องมือแผนภูมิ เมื่อต้องการเปลี่ยนการแสดงผลของแผนภูมิ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการออกแบบและรูปแบบของแผนภูมิ ดูลิงก์ในส่วนดูเพิ่มเติม

ด้านบนของหน้า

ดูเพิ่มเติม

ชนิดแผนภูมิที่พร้อมใช้งานใน Office

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×