การนำเค้าโครงไปใช้กับภาพนิ่ง

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

หมายเหตุ: ถ้าคุณนำเค้าโครงภาพนิ่งไปใช้กับภาพนิ่งหนึ่งหรือหลายภาพในงานนำเสนอของคุณ จากนั้นได้ย้อนกลับไปแก้ไขเค้าโครงนั้นด้วยการเพิ่มพื้นที่ที่สำรองไว้หรือข้อความพร้อมท์ที่กำหนดเอง คุณต้องนำเค้าโครงดังกล่าวไปใช้กับภาพนิ่งนั้นๆ ใหม่เพื่อให้ภาพนิ่งนั้นเป็นไปตามเค้าโครงที่ปรับปรุงแล้ว

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเค้าโครง ให้ดู เค้าโครงภาพนิ่งคืออะไร

  1. บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม มุมมองการนำเสนอ ให้คลิก ปกติ

  2. ในมุมมองปกติ ในบานหน้าต่างที่มีแท็บ เค้าร่าง และแท็บ ภาพนิ่ง ให้คลิกแท็บ ภาพนิ่ง

  3. คลิกภาพนิ่งที่คุณต้องการนำเค้าโครงไปใช้

  4. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ภาพนิ่ง ให้คลิก เค้าโครง แล้วเลือกเค้าโครงที่คุณต้องการ

    เลือกเค้าโครง

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×