การนำเข้าแฟ้มข้อความหรือแฟ้ม Lotus 1-2-3 เพื่อสร้างแผนภูมิ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ข้อมูลที่นำเข้าสามารถมีได้ถึง 4,000 แถวคูณ 4,000 คอลัมน์ แต่ในแผนภูมิจะแสดงชุดข้อมูลได้ไม่เกิน 255 ชุด

 1. สลับไปยังแผ่นข้อมูล

  ฉันได้อย่างไร

 2. เลือกเซลล์ที่คุณต้องการให้ข้อมูลที่นำเข้าเริ่มต้น ซึ่งมักจะเป็นเซลล์ซ้ายบนในแผ่นข้อมูล

 3. บนเมนู แก้ไข ให้คลิก นำเข้าแฟ้ม

 4. ในกล่อง มองหาใน ให้คลิกไดรฟ์ โฟลเดอร์ หรือตำแหน่งที่ตั้งบนอินเทอร์เน็ตที่มีแฟ้มนั้น

  เมื่อต้องการเปิดแฟ้มที่สร้างในโปรแกรมอื่น ให้คลิกรูปแบบแฟ้มที่คุณต้องการในกล่อง ชนิดแฟ้ม คุณยังสามารถพิมพ์นามสกุลแฟ้มในกล่อง ชื่อแฟ้ม ได้อีกด้วย ตัวอย่างเช่น พิมพ์ *.txt เพื่อค้นหาแฟ้มข้อความ ในรายการโฟลเดอร์ ให้คลิกสองครั้งโฟลเดอร์จนกระทั้งคุณเปิดโฟลเดอร์ที่มีแฟ้มที่คุณต้องการ

 5. คลิกสองครั้งแฟ้มที่คุณต้องการนำเข้า

  ถ้าคุณกำลังนำเข้าแฟ้มข้อความ ตัวช่วสร้างข้อความจะปรากฏขึ้น ให้ทำตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้างเพื่อระบุวิธีที่คุณต้องการให้ข้อมูลถูกจัดเรียงในแผ่นข้อมูล

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×