การนำเข้าแผ่นงานหรือแผนภูมิ Microsoft Excel

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ข้อมูลที่นำเข้าสามารถมีได้ถึง 4,000 แถวคูณ 4,000 คอลัมน์ แต่ในแผนภูมิจะแสดงชุดข้อมูลได้ไม่เกิน 255 ชุด

ถ้าคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมาย เขียนทับเซลล์ที่มีอยู่แล้ว ข้อมูลที่นำเข้าจะแทนที่ข้อมูลที่มีอยู่ทั้งหมดในแผ่นข้อมูล

 1. สลับไปยังแผ่นข้อมูล

  ฉันได้อย่างไร

 2. ถ้าคุณกำลังนำเข้าแผ่นงาน Microsoft Excel และคุณต้องการให้ข้อมูลที่นำเข้าเริ่มต้นที่เซลล์ที่ไม่ใช่เซลล์ซ้ายบนของแผ่นข้อมูล ให้เลือกเซลล์

 3. บนเมนู แก้ไข ให้คลิก นำเข้าแฟ้ม

 4. ในกล่อง มองหาใน ให้คลิกไดรฟ์ โฟลเดอร์ หรือตำแหน่งที่ตั้งบนอินเทอร์เน็ตที่มีแฟ้มนั้น

  เมื่อต้องการเปิดแฟ้มที่สร้างในโปรแกรมอื่น ให้คลิกรูปแบบแฟ้มที่คุณต้องการในกล่อง ชนิดแฟ้ม คุณยังสามารถพิมพ์นามสกุลแฟ้มในกล่อง ชื่อแฟ้ม ได้อีกด้วย ตัวอย่างเช่น พิมพ์ *.xls เพื่อค้นหาแฟ้ม Microsoft Excel ในรายการโฟลเดอร์ ให้คลิกสองครั้งโฟลเดอร์จนกระทั้งคุณเปิดโฟลเดอร์ที่มีแฟ้มที่คุณต้องการ

 5. คลิกสองครั้งแฟ้มที่คุณต้องการนำเข้า

 6. ถ้าคุณเลือกสมุดงาน Microsoft Excel ที่สร้างด้วยรุ่น 5.0 หรือใหม่กว่านั้น ให้เลือกแผ่นงานที่คุณต้องการนำเข้า คุณสามารถนำเข้าได้เพียงหนึ่งแผ่นเท่านั้น

  เมื่อต้องการนำเข้าข้อมูลทั้งหมดในแผ่นงาน ให้คลิก ทั้งแผ่นงาน ภายใต้ นำเข้า

  เมื่อต้องการนำเข้าส่วนของข้อมูล ให้คลิก ช่วง แล้วพิมพ์ช่วงของข้อมูลที่คุณต้องการ ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องงการนำเข้า A1 ถึง B5 ให้พิมพ์ A1:B5 ในกล่อง ช่วง

  ถ้าคุณได้เลือกเซลล์ในขั้นตอน 2 ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย เขียนทับเซลล์ที่มีอยู่แล้ว

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×