การนำเข้าหรือเชื่อมโยงไปยังข้อมูลในอีกฐานข้อมูลหนึ่งของ Access

การนำเข้าหรือเชื่อมโยงไปยังข้อมูลในอีกฐานข้อมูลหนึ่งของ Access

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถนำข้อมูลจากฐานข้อมูล Access หนึ่งไปยังอีกหลายวิธี คัดลอกและวางเป็นวิธีที่ง่ายที่สุด แต่การนำเข้า และเชื่อมโยงเสนอคุณควบคุมและความยืดหยุ่นมากขึ้น เหนือข้อมูลที่คุณนำ และ เหนือวิธีที่คุณนำข้อมูลไปยังฐานข้อมูลปลายทาง

บทความนี้อธิบายวิธีการนำเข้า หรือลิงก์ไปยังข้อมูลในฐานข้อมูล Access อื่น

คุณต้องการทำสิ่งใด

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการนำเข้า และลิงก์ไปยังข้อมูลจากฐานข้อมูล Access อื่น

นำเข้าข้อมูลจากฐานข้อมูล Access อื่น

ลิงก์ไปยังข้อมูลในฐานข้อมูล Access อื่น

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการนำเข้า และลิงก์ไปยังข้อมูลจากฐานข้อมูล Access อื่น

เมื่อคุณนำเข้าจากฐานข้อมูลอื่น Access สร้างสำเนาของข้อมูลในฐานข้อมูลปลายทางโดยไม่เปลี่ยนแปลงแหล่งข้อมูล ในระหว่างการดำเนินการนำเข้า คุณสามารถเลือกวัตถุคุณต้องการคัดลอก ควบคุมวิธีนำเข้าตารางและคิวรี ระบุว่า ความสัมพันธ์ระหว่างตารางควรนำเข้า และอื่น ๆ

คุณอาจต้องการนำเข้าข้อมูลตัวอย่างเช่นเมื่อต้องการสร้างตารางบางอย่างที่คล้ายกับตารางที่มีอยู่ในฐานข้อมูลอื่น คุณอาจต้องการคัดลอกตารางทั้งหมดหรือเพียงแค่ตารางข้อกำหนดเพื่อหลีกเลี่ยงการออกแบบตารางแต่ละตารางเหล่านี้ด้วยตนเองได้ เมื่อคุณเลือกที่จะนำเข้าเฉพาะข้อกำหนดของตาราง คุณได้รับตารางเปล่า กล่าว เขตข้อมูลและคุณสมบัติของเขตข้อมูลจะถูกคัดลอกฐานข้อมูลปลายทาง แต่ไม่ใช่ข้อมูลในตาราง ข้อได้เปรียบของการนำเข้า (เปรียบเทียบกับการดำเนินการคัดลอกวาง) อื่นได้ว่า คุณสามารถเลือกที่จะนำเข้าความสัมพันธ์ระหว่างตารางพร้อมกับตารางเอง

ถ้าเป้าหมายของคุณคือการ เพิ่มระเบียนจากฐานข้อมูลหนึ่งไปยังตารางที่มีอยู่ในฐานข้อมูลอื่น คุณควรพิจารณาการนำเข้าข้อมูลลงในตารางใหม่และการสร้างคิวรีแบบใช้ผนวกข้อมูลนั้น คุณไม่สามารถผนวกระเบียนไปยังตารางที่มีอยู่ในระหว่างการดำเนินการนำเข้า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบบสอบถามแบบใช้ผนวกข้อมูล ดูบทความเพิ่มระเบียนในตารางโดยใช้คิวรีแบบใช้ผนวกข้อมูล

คุณอาจต้องการลิงก์ไปยังข้อมูลในฐานข้อมูล Access อื่นถ้าองค์กรของคุณใช้ฐานข้อมูล Access หลาย แต่ข้อมูลในตารางบาง เช่นพนักงาน จำเป็นต้องใช้ร่วมกันระหว่างฐานข้อมูลต่าง ๆ แทนที่จะทำซ้ำตารางในฐานข้อมูลดังกล่าวแต่ละ คุณสามารถเก็บตารางในฐานข้อมูลเดียวและเชื่อมโยงไปจากฐานข้อมูลอื่น เวิร์กกรุ๊ปหรือแผนกอื่นคุณต้องไม่สามารถเพิ่ม และใช้ข้อมูลในฐานข้อมูลของคุณ แต่คุณต้องการเป็นเจ้าของโครงสร้างของตารางต่อไป

นำเข้าข้อมูลจากฐานข้อมูล Access อื่น

กระบวนการนำเข้าข้อมูลตามขั้นตอนทั่วไปเหล่านี้:

 • เตรียมสำหรับการดำเนินการนำเข้า

 • เรียกใช้ตัวช่วยสร้างการนำเข้า

 • คุณอาจเลือกบันทึกการตั้งค่าการนำเข้าเป็นสเปคการนำเข้าเพื่อนำมาใช้ในภายหลัง

ชุดของขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีการดำเนินการกระทำแต่ละรายการ

เตรียมสำหรับการดำเนินการนำเข้า

 1. ค้นหาแหล่งฐานข้อมูล และระบุวัตถุที่คุณต้องการนำเข้า

  ถ้าแหล่งฐานข้อมูลเป็นไฟล์.mdb หรือ.accdb คุณสามารถนำเข้าตาราง แบบสอบถาม ฟอร์ม รายงาน แมโคร และมอดูล ถ้าไฟล์ต้นฉบับเป็นไฟล์.mde หรือ.accde คุณสามารถนำเข้าตารางเท่านั้น

 2. ถ้านี่เป็นครั้งแรกที่คุณกำลังนำเข้าข้อมูลจากฐานข้อมูล Access การอ้างอิงลงในตารางต่อไปนี้สำหรับเคล็ดลับบางอย่างที่เป็นประโยชน์มากมาย

  องค์ประกอบ

  คำอธิบาย

  หลายวัตถุ

  คุณสามารถนำเข้าหลายวัตถุในการดำเนินการนำเข้าเดียว

  วัตถุใหม่

  ดำเนินการนำเข้าแต่ละรายการสร้างวัตถุใหม่ในฐานข้อมูลปลายทาง คุณไม่สามารถเขียนทับวัตถุที่มีอยู่ หรือผนวกระเบียนไปยังตารางที่มีอยู่ โดยใช้การดำเนินการนำเข้า

  นำเข้าตารางที่ลิงก์

  ถ้าตารางต้นฉบับ (เช่น Employees1 ในฐานข้อมูลยอดขาย) เป็นจริงตารางที่ลิงก์ (ตารางที่เชื่อมโยงไปยังตารางพนักงานในฐานข้อมูลค่าจ้าง), การดำเนินการปัจจุบันจะถูกแทนที่ ด้วยการดำเนินการการลิงก์ ที่ส่วนท้ายของการดำเนินการ คุณจะเห็นตารางที่เชื่อมโยง (ชื่อ ตัวอย่างเช่น Employees1) ที่เชื่อมโยงกับตารางต้นฉบับต้นฉบับ (พนักงานในฐานข้อมูลค่าจ้าง)

  การข้ามเขตข้อมูลและระเบียน

  คุณไม่สามารถข้ามเขตข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงหรือระเบียนเมื่อนำเข้าข้อมูลจากตารางหรือแบบสอบถาม อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณไม่ต้องการนำเข้าข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งระเบียนในตาราง คุณสามารถเลือกที่จะนำเข้าเฉพาะข้อกำหนดของตาราง

  ความสัมพันธ์

  คุณสามารถเลือกที่จะนำเข้าความสัมพันธ์ระหว่างตารางต้นฉบับ

  คำจำกัดความตาราง

  คุณสามารถเลือกที่จะนำเข้าตารางทั้งหมดหรือเพียงแค่ตารางข้อกำหนดได้ เมื่อคุณนำเข้าเพียงข้อกำหนด Access สร้างตารางที่มีเขตข้อมูลเดียวกันกับตารางต้นฉบับ แต่ไม่มีข้อมูล

  เขตข้อมูลการค้นหา

  ถ้าเขตข้อมูลในตารางต้นฉบับค้นหาค่าในตารางหรือคิวรีอื่น คุณต้องการนำเข้าตารางที่เกี่ยวข้องหรือแบบสอบถามถ้าคุณต้องการให้เขตข้อมูลปลายทางเพื่อแสดงค่าการค้นหา ถ้าคุณไม่ต้องนำเข้าตารางที่เกี่ยวข้องหรือแบบสอบถาม เขตข้อมูลปลายทางจะแสดงเฉพาะ id ของการค้นหา

  คิวรี

  คุณสามารถนำเข้าคิวรี เป็นแบบสอบถาม หรือ เป็นตาราง ถ้าคุณนำเข้าคิวรีเป็นแบบสอบถาม แล้วคุณต้องการนำเข้าตารางต้น

 3. ปิดฐานข้อมูลต้นฉบับ ให้แน่ใจว่า ผู้ใช้ไม่ได้เปิดในโหมดเอกสิทธิ์เฉพาะบุคคล

 4. เปิดฐานข้อมูลปลายทาง ให้แน่ใจว่า ฐานข้อมูลจะไม่อ่านอย่างเดียว และคุณมีสิทธิ์ที่จำเป็นเมื่อต้องการเพิ่มข้อมูลไปยังฐานข้อมูล

  ถ้าแหล่งฐานข้อมูลจะมีการป้องกันด้วยรหัสผ่าน คุณจะได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านทุกครั้งที่คุณใช้เป็นแหล่งข้อมูลสำหรับการดำเนินการนำเข้า

  หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการนำเข้าข้อมูลลงในฐานข้อมูลใหม่ คุณต้องสร้างฐานข้อมูลเปล่าที่ไม่ประกอบด้วยตาราง ฟอร์ม การรายงานก่อนที่จะเริ่มการดำเนินการนำเข้า

  การดำเนินการนำเข้าไม่เขียนทับ หรือปรับเปลี่ยนใด ๆ ของตารางที่มีอยู่หรือวัตถุ ถ้าวัตถุที่ มีชื่อเดียวกันเป็นวัตถุต้นฉบับมีอยู่แล้วในฐานข้อมูลปลายทาง Access ผนวกตัวเลข (1, 2, 3 และอื่น ๆ) ให้เป็นชื่อของวัตถุนำเข้า ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณนำเข้าตารางปัญหากับฐานข้อมูลที่มีอยู่แล้วในตารางที่มีชื่อว่าปัญหา นำเข้าตารางจะมีการตั้งชื่อ Issues1 ถ้าชื่อ Issues1 ถูกใช้ ตารางใหม่จะมีชื่อว่า Issues2 และอื่น ๆ

  มีสิ่งสำคัญโปรดสังเกตว่า ถ้าคุณต้องการผนวกระเบียนในตารางต้นฉบับลงในตารางในฐานข้อมูลปลายทาง คุณต้องใช้คิวรีแบบใช้ผนวกข้อมูลแทนที่จะเรียกใช้การดำเนินการนำเข้า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบบสอบถามแบบใช้ผนวกข้อมูล ดูบทความเพิ่มระเบียนในตารางโดยใช้คิวรีแบบใช้ผนวกข้อมูล

นำเข้าข้อมูล

 1. ตำแหน่งที่ตั้งของตัวช่วยสร้างการนำเข้าแตกต่างกันเล็กน้อยขึ้นเมื่อ Access เวอร์ชันของคุณ เลือกขั้นตอนที่ตรงกับเวอร์ชันของ Access:

  • ถ้าคุณกำลังใช้เวอร์ชันล่าสุดบน Office 365 สมัครใช้งานรุ่น Access บนแท็บข้อมูลภายนอก ในกลุ่มนำเข้าและเชื่อมโยงคลิกแหล่งข้อมูลใหม่ >จากฐานข้อมูล >การเข้าถึง

  • ถ้าคุณกำลังใช้ Access 2016, Access 2013 หรือ Access 2010 บนแท็บข้อมูลภายนอก ในกลุ่มนำเข้าและเชื่อมโยง คลิกเข้าถึง

  • ถ้าคุณกำลังใช้ Access 2007 บนแท็บข้อมูลภายนอก ในกลุ่มนำเข้า คลิกAccess

 2. รับข้อมูลภายนอก - ฐานข้อมูล Access นำเข้า และลิงก์เปิดตัวช่วยสร้าง

  ตัวช่วยสร้างการนำเข้าสกรีนช็อตของการรับข้อมูลภายนอก - ฐานข้อมูล Access

 3. ในกล่องข้อความชื่อไฟล์ พิมพ์ชื่อของฐานข้อมูลต้นฉบับ หรือคลิกเรียกดู เพื่อแสดงกล่องโต้ตอบเปิดไฟล์

 4. เลือกนำเข้าตาราง แบบสอบถาม ฟอร์ม รายงาน แมโค ร และมอดูลตัวลงในฐานข้อมูลปัจจุบัน แล้วคลิกตกลง

  กล่องโต้ตอบนำเข้าวัตถุ เปิดขึ้น

  เลือกวัตถุเพื่อนำเข้าในกล่องโต้ตอบนำเข้าวัตถุ

 5. ในกล่องโต้ตอบการนำเข้าวัตถุ บนแท็บตาราง เลือกตารางคุณต้องการนำเข้า ถ้าคุณต้องการนำเข้าคิวรี คลิกแท็บคิวรี และเลือกคิวรีคุณต้องการนำเข้า

  เมื่อต้องการยกเลิกวัตถุที่เลือก คลิกวัตถุอีกครั้ง

 6. คลิกตัวเลือก เพื่อระบุการตั้งค่าเพิ่มเติม

  ตารางต่อไปนี้อธิบายถึงวิธีที่แต่ละตัวเลือกมีผลต่อผลลัพธ์ของการดำเนินการ

  องค์ประกอบ

  คำอธิบาย

  กล่องกาเครื่องหมาย ความสัมพันธ์

  เลือกเพื่อนำเข้าความสัมพันธ์ระหว่างตารางที่เลือก

  กล่องกาเครื่องหมาย เมนูและแถบเครื่องมือ

  เลือกเพื่อนำเข้าเมนูและแถบเครื่องมือแบบกำหนดเองที่มีอยู่ในฐานข้อมูลต้นฉบับ เมนูและแถบเครื่องมือจะแสดงอยู่บนแท็บที่ชื่อ Add-In

  กล่องกาเครื่องหมาย นำเข้า/ส่งออกข้อกำหนด

  เลือกเพื่อนำเข้าข้อกำหนดการนำเข้าหรือส่งออกที่บันทึกไว้ที่มีอยู่ในฐานข้อมูลต้นฉบับ

  กล่องกาเครื่องหมาาย กลุ่มบานหน้าต่างการนำทาง

  เลือกเพื่อนำเข้ากลุ่มบานหน้าต่างการนำทางที่มีอยู่ในฐานข้อมูลต้นฉบับ

  ปุ่มตัวเลือก คำจำกัดความและข้อมูล

  เลือกเพื่อนำเข้าโครงสร้างและข้อมูลของตารางที่เลือกทั้งหมด

  ปุ่มตัวเลือก คำจำกัดความเท่านั้น

  เลือกเพื่อนำเข้าเฉพาะเขตข้อมูลในคตารางที่เลือก ไม่ได้นำเข้าระเบียนของแหล่งข้อมูล

  ปุ่มตัวเลือก เป็นคิวรี

  เลือกเพื่อนำเข้าคิวรีที่เลือกเป็นคิวรี ในกรณีนี้ อย่าลืมนำเข้าตารางพื้นฐานทั้งหมดพร้อมกับคิวรี

  ปุ่มตัวเลือก เป็นตาราง

  เลือกเพื่อนำเข้าคิวรีเป็นตาราง ในกรณีนี้ คุณไม่ต้องนำเข้าตารางพื้นฐาน

 7. คลิก ตกลง เพื่อเสร็จสิ้นการดำเนินการ

  Access คัดลอกข้อมูล และแสดงข้อผิดพลาดถ้าพบปัญหาใด ๆ ถ้าการดำเนินการประสบความสำเร็จในการนำเข้าข้อมูล หน้าสุดท้ายของตัวช่วยสร้างช่วยให้คุณสามารถบันทึกรายละเอียดของการดำเนินการเป็นสเปคการนำเข้าสำหรับใช้งานในอนาคต

ลิงก์ไปยังข้อมูลในฐานข้อมูล Access อื่น

ลิงก์ช่วยให้คุณเชื่อมต่อกับข้อมูลในฐานข้อมูลอื่นโดยไม่ต้องนำเข้าไฟล์นั้น เพื่อให้คุณสามารถดู และปรับเปลี่ยนในทั้งสองแหล่งข้อมูลล่าสุดและฐานข้อมูลปลายทางโดยไม่ต้องการสร้าง และการรักษาสองสำเนาของข้อมูลเดียวกัน คุณสามารถลิงก์ไปยังตารางในฐานข้อมูล Access อื่นเท่านั้น คุณไม่สามารถเชื่อมโยงกับแบบสอบถาม ฟอร์ม รายงาน แมโคร หรือมอดูลตัว

เมื่อคุณลิงก์ไปยังตารางในฐานข้อมูล Access, Access สร้างตารางใหม่ เรียกว่าตารางที่ลิงก์ ซึ่งเก็บการเชื่อมโยงไปยังแหล่งระเบียนและเขตข้อมูล การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่คุณทำข้อมูลในฐานข้อมูลต้นฉบับจะปรากฏอยู่ในตารางที่ลิงก์ในฐานข้อมูลปลายทาง และในทางกลับกัน คุณไม่สามารถเปลี่ยนโครงสร้างของตารางที่เชื่อมโยงในฐานข้อมูลปลายทางอย่างไรก็ตาม กล่าว คุณไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงตารางที่ลิงก์เช่นการเพิ่ม หรือลบเขตข้อมูลจากการ หรือปรับเปลี่ยนชนิดข้อมูลของเขตข้อมูล

กระบวนการของลิงก์ไปยังข้อมูลในฐานข้อมูล Access อื่นตามขั้นตอนทั่วไปเหล่านี้:

 • เตรียมสำหรับการลิงก์ออก

 • เรียกใช้ตัวช่วยสร้างการเชื่อมโยง

ชุดของขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีการดำเนินการกระทำแต่ละรายการ

เตรียมการเชื่อมโยงตารางในฐานข้อมูล Access

 1. ค้นหาแหล่งฐานข้อมูล

  รูปแบบไฟล์สามารถ MDB, MDE, ACCDB หรือ ACCDE ถ้าแหล่งฐานข้อมูลจะมีการป้องกันด้วยรหัสผ่าน คุณจะได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านในระหว่างการดำเนินการการลิงก์

 2. ระบุตารางคุณต้องการลิงก์ คุณสามารถลิงก์ไปยังตาราง แต่คุณไม่สามารถเชื่อมโยงไปยังแบบสอบถาม ฟอร์ม รายงาน แมโคร หรือมอดูล ถ้านี่เป็นครั้งแรกที่คุณกำลังลิงก์ไปยังตารางในฐานข้อมูล Access อื่น อ้างอิงไปยังตารางต่อไปนี้สำหรับเคล็ดลับบางอย่างที่เป็นประโยชน์มากมาย

  องค์ประกอบ

  คำอธิบาย

  หลายวัตถุ

  คุณสามารถสร้างลิงก์ไปยังหลายตารางในการดำเนินการการลิงก์เดียว ตารางที่ลิงก์จะถูกสร้างขึ้นสำหรับแต่ละตารางต้นฉบับ

  ตารางที่เชื่อมโยงเป็นแหล่งข้อมูล

  คุณไม่สามารถเชื่อมโยงไปยังตารางที่มีอยู่แล้วในตารางที่ลิงก์ในฐานข้อมูลต้นฉบับ

  ตัวอย่างเช่น ถ้า Employees1 ตารางที่คุณต้องการลิงก์ไปยังในฐานข้อมูลยอดขาย เป็นจริงตารางที่ลิงก์ไปยังตารางพนักงานในฐานข้อมูลค่าจ้าง คุณไม่สามารถใช้ตาราง Employees1 ในฐานข้อมูลยอดขายเป็นตารางต้นฉบับ คุณควรแทนเชื่อมโยงไปยังตารางพนักงานในฐานข้อมูลค่าจ้างโดยตรง

  ตารางใหม่ หรือที่มีอยู่

  ดำเนินการแต่ละลิงก์สร้างใหม่ตารางที่ลิงก์สำหรับแต่ละตารางต้นฉบับ คุณไม่สามารถเขียนทับ หรือผนวกเข้ากับตารางที่มีอยู่ โดยใช้การดำเนินการการลิงก์

  ความสัมพันธ์

  ถ้าคุณเลือกแหล่งข้อมูลหลายตาราง ความสัมพันธ์ระหว่างตารางต่าง ๆ จะดำเนินการโดยอัตโนมัติไปข้างหน้าไปยังฐานข้อมูลปลายทาง อย่างไรก็ตาม คุณไม่สามารถเปลี่ยน หรือลบความสัมพันธ์ในฐานข้อมูลปลายทาง

  เขตข้อมูลการค้นหา

  ถ้าเขตข้อมูลในตารางต้นฉบับค้นหาค่าในตารางอื่น คุณควรจำไว้ว่า การเชื่อมโยงไปยังตารางที่เกี่ยวข้องกันถ้าคุณต้องการให้เขตข้อมูลปลายทางเพื่อแสดงค่าการค้นหา ถ้าคุณไม่ได้เชื่อมโยงไปยังตารางที่เกี่ยวข้องหรือแบบสอบถาม เขตข้อมูลปลายทางแสดงการค้นหา id ของเท่านั้น

 3. ปิดฐานข้อมูลต้นฉบับ ให้แน่ใจว่า ไม่มีผู้ใช้อื่นมีฐานข้อมูลที่เปิดในโหมดเอกสิทธิ์เฉพาะบุคคล

 4. เปิดฐานข้อมูลปลายทาง ให้แน่ใจว่า ฐานข้อมูลปลายทางไม่แบบอ่านอย่างเดียว และคุณมีสิทธิ์ที่จำเป็นเมื่อต้องการเพิ่มข้อมูลไปยังฐานข้อมูล

  หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการสร้างการเชื่อมโยงในฐานข้อมูลใหม่ คุณต้องสร้างฐานข้อมูลเปล่า (หนึ่งที่ประกอบด้วยตาราง ฟอร์ม หรือใด ๆ รายงาน) ก่อนที่จะเริ่มการดำเนินการลิงก์

  การดำเนินการเขียนทับ หรือปรับเปลี่ยนตารางที่มีอยู่หรือวัตถุใดก็ ถ้าวัตถุที่ มีชื่อเดียวกันเป็นวัตถุต้นฉบับมีอยู่แล้วในฐานข้อมูลปลายทาง Access ผนวกตัวเลข (1, 2, 3 และอื่น ๆ) ให้เป็นชื่อของตารางที่เชื่อมโยง ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเชื่อมโยงไปยังตารางปัญหาจากฐานข้อมูลที่มีอยู่แล้วในตารางที่มีชื่อว่าปัญหา ตารางที่ลิงก์จะมีการตั้งชื่อ Issues1 ถ้าชื่อ Issues1 ถูกใช้ ตารางใหม่จะมีชื่อว่า Issues2 และอื่น ๆ

  โปรดจำไว้ว่า ถ้าคุณต้องการผนวกระเบียนในตารางต้นฉบับลงในตารางในฐานข้อมูลปลายทาง คุณต้องใช้คิวรีแบบใช้ผนวกข้อมูลแทนที่จะเรียกใช้การดำเนินการเชื่อมโยง

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบบสอบถามแบบใช้ผนวกข้อมูล ดูบทความเพิ่มระเบียนในตารางโดยใช้คิวรีแบบใช้ผนวกข้อมูล

ลิงก์ไปยังข้อมูล

 1. ตำแหน่งที่ตั้งของตัวช่วยสร้างการเชื่อมโยงแตกต่างกันเล็กน้อยขึ้นเมื่อ Access เวอร์ชันของคุณ เลือกขั้นตอนที่ตรงกับเวอร์ชันของ Access:

  • ถ้าคุณกำลังใช้เวอร์ชันล่าสุดบน Office 365 สมัครใช้งานรุ่น Access บนแท็บข้อมูลภายนอก ในกลุ่มนำเข้าและเชื่อมโยงคลิกแหล่งข้อมูลใหม่ >จากฐานข้อมูล >การเข้าถึง

  • ถ้าคุณกำลังใช้ Access 2016, Access 2013 หรือ Access 2010 บนแท็บข้อมูลภายนอก ในกลุ่มนำเข้าและเชื่อมโยง คลิกเข้าถึง

  • ถ้าคุณกำลังใช้ Access 2007 บนแท็บข้อมูลภายนอก ในกลุ่มนำเข้า คลิกAccess

 2. รับข้อมูลภายนอก - ฐานข้อมูล Access นำเข้า และลิงก์เปิดตัวช่วยสร้าง

  ตัวช่วยสร้างการนำเข้าสกรีนช็อตของการรับข้อมูลภายนอก - ฐานข้อมูล Access

 3. ในกล่องข้อความชื่อไฟล์ พิมพ์ชื่อของฐานข้อมูลต้นฉบับ หรือคลิกเรียกดู เพื่อแสดงกล่องโต้ตอบเปิดไฟล์

 4. คลิกลิงก์ไปยังแหล่งข้อมูลด้วยการสร้างตารางที่ลิงก์ แล้ว คลิ กตกลง

  กล่องโต้ตอบการเชื่อมโยงตาราง เปิดขึ้น

  เลือกตารางเมื่อต้องการลิงก์ไปยังบนกล่องโต้ตอบการเชื่อมโยงตาราง

 5. ในกล่องโต้ตอบการเชื่อมโยงตาราง เลือกตารางคุณต้องการลิงก์ไปยัง

  เมื่อต้องการยกเลิกการเลือก คลิกตารางอีกครั้ง

 6. คลิก ตกลง เพื่อเสร็จสิ้นการดำเนินการ

  Access สร้างตารางที่ลิงก์

 7. เปิดตารางที่เชื่อมโยงในมุมมองแผ่นข้อมูลเพื่อให้แน่ใจว่า ข้อมูลมีลักษณะถูกต้อง

ฉันต้องรู้อะไรอีก

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×