การนำเข้าหรือส่งออกชุดของกฎ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถนำเข้า หรือส่งออกกฎสำหรับข้อความ Outlook เพื่อให้ผู้อื่นสามารถใช้ เมื่อคุณนำเข้ากฎไปยังบัญชีผู้ใช้ Outlook พวกเขาจะถูกเพิ่มไปยังจุดสิ้นสุดของกฎของรายการที่มีอยู่ คุณสามารถนำเข้าชุดของกฎเพียงหนึ่งครั้ง เมื่อคุณส่งออกกฎ พวกเขาจะถูกบันทึกในไฟล์ที่มีนามสกุลเป็น.rwz เฉพาะสามารถเปิด และใช้งานภายใน Outlook ชนิดไฟล์นี้

เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้กฎใน Outlook ดูจัดการข้อความอีเมลโดยใช้กฎ

 1. คลิกแท็บ ไฟล์

 2. คลิก จัดการกฎและการแจ้งเตือน

 3. คลิก ตัวเลือก

 4. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • นำเข้ากฎ   

   1. คลิกนำเข้ากฎ

   2. เลือกแฟ้มกฎที่คุณต้องการนำเข้า

    ถ้าคุณต้องการนำเข้าแฟ้มซึ่งมีกฎอื่นนอกเหนือจากกฎในตัวช่วยสร้างกฎและการแจ้งเตือน เช่น กฎที่เข้ากันได้กับ Microsoft Outlook รุ่นก่อนหน้านี้ ให้คลิกชนิดแฟ้มในรายการ ชนิดแฟ้ม

   3. คลิก เปิด

  • ส่งออกกฎ   

   1. คลิก ส่งออกกฎ

   2. เลือกโฟลเดอร์ที่คุณต้องการบันทึกแฟ้มกฎ จากนั้นในกล่อง ชื่อแฟ้ม ให้พิมพ์ชื่อสำหรับชุดของกฎที่คุณต้องการส่งออก

   3. ถ้าคุณต้องการส่งออกแฟ้มที่มีเฉพาะกฎที่เข้ากันได้กับ Microsoft Outlook รุ่นก่อนหน้านี้ ในรายการ บันทึกเป็นชนิด ให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

    • Outlook 2002 Compatible Rules Wizard rules

    • Outlook 2000 Compatible Rules Wizard rules

    • Outlook 98 Compatible Rules Wizard rules

   4. คลิก บันทึก

    เคล็ดลับ: คุณสามารถสร้างสำเนาสำรองของกฎของคุณ โดยใช้กระบวนงานนี้

บนของเพจ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×