การนำเข้าหรือการเชื่อมโยงไปยังข้อมูลในแฟ้มข้อความ

การนำเข้าหรือการเชื่อมโยงไปยังข้อมูลในแฟ้มข้อความ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถนำข้อมูลจากไฟล์ข้อความลงในAccess ในสองวิธี ถ้าคุณต้องการสำเนาของข้อมูลที่คุณสามารถแก้ไขภายใน Access การนำเข้าไฟล์ลงในตารางใหม่ หรือที่มีอยู่ โดยใช้ตัวช่วยสร้างการนำเข้าข้อความ ถ้าคุณต้องการดูภายในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลล่าสุดสำหรับการทำแบบสอบถามสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นและการรายงาน สร้างลิงก์ไปยังไฟล์ข้อความในฐานข้อมูลของคุณ โดยใช้ตัวช่วยสร้างการเชื่อมโยงข้อความ

บทความนี้อธิบายวิธีการนำเข้า และลิงก์ไปยังไฟล์ข้อความ โดยใช้ตัวช่วยสร้างต่อไปนี้

ในบทความนี้

เกี่ยวกับไฟล์ข้อความและรูปแบบได้รับการสนับสนุน

นำเข้าข้อมูลจากไฟล์ข้อความ

ฉันควรทราบอะไรอีกเกี่ยวกับการนำเข้า

แก้ไขปัญหาค่าหายไป หรือไม่ถูกต้องในตารางนำเข้า

ลิงก์ไปยังไฟล์ข้อความ

การแก้ไขปัญหา #Num และค่าที่ไม่ถูกต้องในตารางที่ลิงก์

เกี่ยวกับไฟล์ข้อความและรูปแบบได้รับการสนับสนุน

ไฟล์ข้อความประกอบด้วยไม่จัดรูปแบบอ่านอักขระ เช่นตัวอักษรและตัวเลข และอักขระพิเศษเช่นแท็บ ตัวดึงข้อมูลรายการ และ carriage ส่งกลับ Access สนับสนุนนามสกุลไฟล์ต่อไปนี้ได้แก่. txt, .csv, .asc และแท็บ

เมื่อต้องการใช้ไฟล์ข้อความเป็นไฟล์ต้นฉบับสำหรับนำเข้า หรือเชื่อมโยง เนื้อหาของไฟล์จะถูกจัดระเบียบในลักษณะที่ตัวช่วยสร้างการนำเข้า และเชื่อมโยงสามารถแบ่งเนื้อหาชุดของระเบียน (แถว) และระเบียนแต่ละรายการลงในคอลเลกชันของเขตข้อมูล (คอลัมน์) ไฟล์ข้อความที่มีการจัดระเบียบอย่างถูกต้องแบ่งออกเป็นหนึ่งในสองชนิด:

 • ไฟล์ตัวคั่น    ในไฟล์ที่มีตัวคั่น ระเบียนแต่ละรายการปรากฏบนบรรทัดแยกต่างหาก และเขตข้อมูลจะถูกคั่น ด้วยอักขระเดี่ยว เรียกว่าตัวคั่น ตัวคั่นที่สามารถมีอักขระใด ๆ ที่ไม่ปรากฏในเขตข้อมูลค่า เช่น tab เครื่องหมายอัฒภาค จุลภาค (,) ช่องว่าง และอื่น ๆ ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของข้อความที่คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค

  1,Company A,Anna,Bedecs,Owner
  2,Company C,Thomas,Axen,Purchasing Rep
  3,Company D,Christina,Lee,Purchasing Mgr.
  4,Company E,Martin,O’Donnell,Owner
  5,Company F,Francisco,Pérez-Olaeta,Purchasing Mgr.
  6,Company G,Ming-Yang,Xie,Owner
  7,Company H,Elizabeth,Andersen,Purchasing Rep
  8,Company I,Sven,Mortensen,Purchasing Mgr.
  9,Company J,Roland,Wacker,Purchasing Mgr.
  10,Company K,Peter,Krschne,Purchasing Mgr.
  11,Company L,John,Edwards,Purchasing Mgr.
  12,Company M,Andre,Ludo,Purchasing Rep
  13,Company N,Carlos,Grilo,Purchasing Rep
 • ไฟล์ความกว้างคงที่    ในไฟล์ความกว้างคง ระเบียนแต่ละรายการปรากฏบนบรรทัดแยกต่างหาก และความกว้างของแต่ละเขตข้อมูลยังคงอยู่สอดคล้องกันข้ามระเบียน ตัวอย่างเช่น เสมอเขตข้อมูลแรกของระเบียนทุกมีความยาวอักขระเจ็ด เขตข้อมูลสองของทุกระเบียนมีเสมอ 12 อักขระเป็นเวลานาน และต่อไปเรื่อย ๆ ถ้าความยาวจริงของค่าของเขตข้อมูลจากระเบียนกับระเบียนที่แตกต่างกันไป ค่าที่อยู่ short of ความกว้างที่จำเป็นต้อง padded มีอักขระช่องว่างต่อท้าย ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของข้อความกว้างคงที่

  1  Company A  Anna    Bedecs     Owner      
  2 Company C Thomas Axen Purchasing Rep
  3 Company D Christina Lee Purchasing Mgr.
  4 Company E Martin O’Donnell Owner
  5 Company F Francisco Pérez-Olaeta Purchasing Mgr.
  6 Company G Ming-Yang Xie Owner
  7 Company H Elizabeth Andersen Purchasing Rep
  8 Company I Sven Mortensen Purchasing Mgr.
  9 Company J Roland Wacker Purchasing Mgr.
  10 Company K Peter Krschne Purchasing Mgr.
  11 Company L John Edwards Purchasing Mgr.
  12 Company M Andre Ludo Purchasing Rep
  13 Company N Carlos Grilo Purchasing Rep

ด้านบนของหน้า

การนำเข้าข้อมูลจากไฟล์ข้อความ

ถ้าเป้าหมายของคุณคือการ เก็บข้อมูลบางส่วน หรือทั้งหมดที่อยู่ในไฟล์ข้อความในฐานข้อมูล Access คุณควรนำเข้าเนื้อหาของไฟล์ลงในตารางใหม่ หรือผนวกข้อมูลไปยังตารางที่มีอยู่ คุณสามารถดู และแก้ไขข้อมูลนำเข้า และการเปลี่ยนแปลงคุณทำกับข้อมูลมีผลกระทบต่อไฟล์ข้อความต้นฉบับ

ในระหว่างการดำเนินการนำเข้า คุณสามารถระบุวิธีการจัดระเบียบไฟล์ต้นฉบับ และว่าคุณต้องการสร้างตารางใหม่ หรือผนวกข้อมูลไปยังตารางที่มีอยู่

เคล็ดลับ: ถ้าคุณไม่คุ้นเคยกับตารางหรือวิธีการจัดโครงสร้างฐานข้อมูล ดูบทความพื้นฐานการออกแบบฐานข้อมูลหรือสร้างตารางในฐานข้อมูล

ที่ส่วนท้ายของการดำเนินการนำเข้า คุณสามารถเลือกการบันทึกรายละเอียดของการดำเนินการนำเข้าเป็นสเปค ข้อกำหนดของการนำเข้าช่วยให้คุณทำซ้ำการดำเนินการในภายหลังคุณไปยังขั้นตอนผ่านนำเข้าข้อความแต่ละครั้ง

สถานการณ์สมมติทั่วไปสำหรับการนำเข้าไฟล์ข้อความลงใน Access

โดยทั่วไปแล้ว คุณนำเข้าข้อมูลแบบข้อความลงใน Access เหตุผลต่อไปนี้:

 • บางส่วนของข้อมูลของคุณอยู่ในรูปแบบที่ไม่รู้จัก โดย Access และคุณต้องการใช้ข้อมูลนั้นในหนึ่งฐานข้อมูลของคุณ คุณสามารถส่งออกข้อมูลต้นฉบับเป็นไฟล์ข้อความแรก แล้ว นำเข้าเนื้อหาของไฟล์ข้อความลงในตาราง Access

 • คุณใช้ Access เพื่อจัดการข้อมูลของคุณ แต่คุณได้รับข้อมูลในรูปแบบข้อความจากผู้ใช้ของโปรแกรมอื่นเป็นประจำ นำเข้าข้อมูลในช่วงเวลาที่สม่ำเสมอ และคุณต้องการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการนำเข้าเพื่อประหยัดเวลาและแรง

หมายเหตุ: เมื่อคุณเปิดไฟล์ข้อความใน Access (ด้วยการเปลี่ยนแปลงกล่องรายการแฟ้มชนิดไฟล์ทั้งหมด ในกล่องโต้ตอบเปิด แล้ว เลือกไฟล์ข้อความของคุณ), Access เริ่มที่เชื่อมโยงข้อความตัวช่วยสร้าง ซึ่งช่วยให้คุณสามารถสร้างการเชื่อมโยงไปยังไฟล์ข้อความแทนของ ฉัน mporting เนื้อหา ลิงก์ไปยังไฟล์จะแตกต่างจากการนำเข้าเนื้อหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเชื่อมโยงไปยังไฟล์ข้อความ ดูในส่วนลิงก์ไปยังไฟล์ข้อความในภายหลังในบทความนี้

เตรียมไฟล์ต้นฉบับ

 1. เปิดไฟล์ต้นฉบับในตัวแก้ไขข้อความ เช่น Notepad

  หมายเหตุ: คุณสามารถนำเข้าไฟล์เดียวเท่านั้นในระหว่างการดำเนินการนำเข้า เมื่อต้องการนำเข้าไฟล์หลายไฟล์ ทำซ้ำการดำเนินการนำเข้าสำหรับแต่ละไฟล์

 2. เนื้อหาของไฟล์ต้นฉบับตรวจทาน และทำตามคำอธิบายในตารางนี้

  องค์ประกอบ

  คำอธิบาย

  ที่ใช้ตัวคั่นหรือความกว้างคงที่

  ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ไฟล์อย่างสอดคล้องกันต่อหนึ่งในรูปแบบ ถ้าไฟล์ถูกคั่นด้วย ระบุตัวคั่น ถ้าไฟล์มีความกว้างคงที่เขตข้อมูล ตรวจสอบให้แน่ใจว่า แต่ละเขตข้อมูลที่มีความกว้างเดียวกันในทุก ๆ ระเบียน

  ตัวระบุข้อความ

  ไฟล์มีตัวคั่นบางไฟล์อาจประกอบด้วยค่าของเขตข้อมูลที่อยู่ในที่เดียว หรือสองเครื่องหมายอัญประกาศ วงเล็บ ดังที่แสดงไว้ที่นี่:

  • "ศิริรัตน์ประดิษฐ์" 25, 4/5/2017, "New York"

  • "Daniel Brunner", 27,2018 "จากชิคาโก้"

  อักขระที่ล้อมรอบค่าเขตข้อมูลถูกเรียกว่าตัวระบุข้อความ ตัวระบุข้อความไม่จำเป็นต้องมี แต่แฟ้มเหล่านี้จำเป็นถ้าอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้เป็นจริง:

  • ตัวคั่นเขตข้อมูลปรากฏเป็นส่วนหนึ่งของค่าเขตข้อมูล ตัวอย่างเช่น ถ้าเครื่องหมายจุลภาคถูกใช้เป็นตัวคั่นเขตข้อมูล และ กรุงเทพ, นนทบุรี เป็นค่าเขตข้อมูลที่ถูกต้อง คุณต้องใส่ตัวคั่นคู่ให้กับค่า เช่นนี้ "กรุงเทพ, นนทบุรี"

  • คุณต้องการให้ Access ดำเนินการกับค่าที่ไม่ใช่ข้อความ เช่น 0452934 และ 0034539 เป็นค่าข้อความ และเก็บค่านั้นไว้ในเขตข้อมูลข้อความ

  ในระหว่างการดำเนินการนำเข้า คุณสามารถระบุว่า ไฟล์ใช้ตัวระบุ และ ถ้าใช่ ระบุอักขระที่ทำหน้าที่เป็นตัวระบุที่อยู่

  ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ตัวระบุข้อความเดียวกันจะถูกใช้ตลอดทั้งไฟล์ และว่า เฉพาะค่าข้อความที่จะปิดล้อมภายในเครื่องคู่ของตัวระบุ

  จำนวนของเขตข้อมูล

  จำนวนของเขตข้อมูลต้นฉบับต้องไม่เกิน 255 คอลัมน์ได้แก่ Access ไม่สนับสนุนเกิน 255 เขตข้อมูลในตารางได้

  การข้ามระเบียนและค่า

  ถ้าคุณสนใจเฉพาะส่วนของไฟล์ข้อความ แก้ไขไฟล์ต้นฉบับก่อนที่คุณเริ่มการดำเนินการนำเข้า คุณไม่สามารถข้ามระเบียนในระหว่างการดำเนินการนำเข้า

  ถ้าคุณกำลังเพิ่มข้อมูลลงในตารางใหม่ คุณสามารถข้ามเขตข้อมูลบางอย่าง แต่ตัวเลือกนี้จะไม่พร้อมใช้งานถ้าคุณกำลังผนวกเนื้อหาลงในตารางที่มีอยู่ เมื่อคุณผนวกข้อมูลไปยังตารางที่มีอยู่ โครงสร้างของข้อมูลต้นฉบับต้องตรงกับโครงสร้างของตารางปลายทาง กล่าว ข้อมูลต้นฉบับต้องมีจำนวนเดียวกันของคอลัมน์เป็นตารางปลายทาง และชนิดข้อมูลของข้อมูลต้นฉบับต้องตรงกับชนิดข้อมูลของตารางปลายทาง

  บรรทัดและเขตข้อมูลว่าง

  ลบทุกไม่จำเป็นว่างบรรทัดในไฟล์ ถ้ามีเขตข้อมูลว่าง พยายามเพิ่มข้อมูลหายไป ถ้าคุณกำลังวางแผนที่จะผนวกระเบียนไปยังตารางที่มีอยู่ ทำให้แน่ใจว่า เขตข้อมูลสอดคล้องกันในตารางยอมรับค่า null เขตข้อมูลจะยอมรับค่า null ถ้าคุณสมบัติเขตข้อมูลที่จำเป็นถูกตั้งค่าเป็นไม่ใช่และการตั้งค่าคุณสมบัติกฎการตรวจสอบไม่ได้ป้องกันค่า null

  อักขระส่วนเกิน

  รีวิวและเอาอักขระส่วนเกินออก เช่น แท็บ อักขระเลื่อน และอักขระขึ้นบรรทัดใหม่

  ชนิดข้อมูล

  เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดในระหว่างการนำเข้า ตรวจสอบให้แน่ใจว่า แต่ละเขตข้อมูลต้นฉบับประกอบด้วยชนิดของข้อมูลในทุกบรรทัดเดียวกัน Access สแกนแถวแรก 25 ของไฟล์เพื่อกำหนดชนิดข้อมูลของเขตข้อมูลในตาราง เราขอแนะนำให้ คุณมั่นใจได้ว่า แถวแหล่งที่มาก่อน 25 ผสมค่าของชนิดข้อมูลแตกต่างกันในเขตข้อมูลใด ๆ นอกจากนี้ ทำให้แน่ใจว่า ค่าที่ไม่ใช่ข้อความที่จะถือเป็นค่าข้อความจะอยู่ภายในเครื่องหมายอัญประกาศคู่ หรือเดียว

  ถ้าไฟล์ต้นฉบับประกอบด้วยค่าแบบผสมในแถวตามแถว 25 การดำเนินการนำเข้าอาจข้ามพวกเขายังคง หรือแปลงไม่ถูกต้อง สำหรับข้อมูลการแก้ไขปัญหา ดูส่วนค่าหายไป หรือไม่ถูกต้องของอ่านการแก้ไขในตารางนำเข้าในภายหลังในบทความนี้

  ชื่อเขตข้อมูล

  สำหรับข้อความที่มีตัวคั่นไฟล์ ถ้าไฟล์มีชื่อเขตข้อมูล จึงขอแนะนำให้วางในแถวแรกด้วยเช่นกัน ในระหว่างการดำเนินการนำเข้า คุณสามารถระบุได้ว่า Access เก็บค่าในแถวแรกเป็นชื่อเขตข้อมูล เมื่อคุณนำเข้าไฟล์ข้อความกว้างคง Access ไม่ได้ทำให้คุณเลือกที่จะใช้ค่าอยู่ในแถวแรกเป็นชื่อเขตข้อมูล

  หมายเหตุ: เมื่อคุณเพิ่มคำต่อท้ายไฟล์ข้อความที่มีตัวคั่นตารางที่มีอยู่ ให้แน่ใจว่า ชื่อของแต่ละคอลัมน์ตรงกับชื่อของเขตข้อมูลสอดคล้องกัน ถ้าชื่อของคอลัมน์แตกต่างจากชื่อของเขตข้อมูลสอดคล้องกันในตาราง การดำเนินการนำเข้าล้มเหลว เมื่อต้องการค้นหาชื่อของเขตข้อมูล เปิดตารางปลายทางในมุมมองออกแบบ

 3. ถ้าเปิดอยู่ให้ปิดไฟล์ต้นฉบับ เก็บไฟล์ต้นฉบับเปิดอาจส่งผลให้เกิดข้อผิดพลาดการแปลงข้อมูลในระหว่างการดำเนินการนำเข้า

เริ่มกระบวนการนำเข้าใน Access

 1. เปิดฐานข้อมูล Access จะจัดเก็บข้อมูลนำเข้า ถ้าคุณไม่ต้องการเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลของคุณที่มีอยู่ใด ๆ สร้างฐานข้อมูลเปล่า

 2. ก่อนที่คุณจะเริ่มการดำเนินการนำเข้า ให้ตัดสินใจเลือกว่าคุณต้องการจัดเก็บข้อมูลในตารางใหม่หรือตารางที่มีอยู่

  • สร้างตารางใหม่    ถ้าคุณเลือกที่จะเก็บข้อมูลในตารางใหม่ Access สร้างตาราง และเพิ่มข้อมูลนำเข้า ถ้าตารางที่ มีชื่อที่ระบุมีอยู่แล้ว Access เขียนทับเนื้อหาของตารางที่ มีข้อมูลนำเข้า

  • ผนวกไปยังตารางที่มีอยู่    ถ้าคุณกำลังเพิ่มข้อมูลลงในตารางที่มีอยู่ กระบวนการนำเข้าผนวกข้อมูลไปยังตารางที่ระบุ

   เมื่อคุณดำเนินต่อ จำไว้ว่า ส่วนใหญ่ผนวกการดำเนินการล้มเหลวเนื่องจากแหล่งข้อมูลไม่ตรงกับการตั้งค่าเขตข้อมูลและโครงสร้างของตารางปลายทาง เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงปัญหานี้ เปิดตารางในมุมมองออกแบบ และตรวจทานต่อไปนี้:

   • แถวแรก    ถ้าแถวแรกของไฟล์ข้อความต้นฉบับประกอบด้วยชื่อเขตข้อมูล ให้แน่ใจว่าตำแหน่ง และตรงกับชนิดข้อมูลของแต่ละคอลัมน์ของเขตข้อมูลสอดคล้องกันในตาราง สำหรับไฟล์ข้อความที่มีตัวคั่น ถ้าแถวแรกประกอบด้วยส่วนหัวของคอลัมน์ ลำดับของคอลัมน์และเขตข้อมูลที่ไม่จำเป็นต้องตรงกับ แต่ชื่อและชนิดข้อมูลของแต่ละคอลัมน์ต้องตรงกันของเขตข้อมูลที่สอดคล้องกัน เมื่อคุณนำเข้าไฟล์ข้อความกว้างคง Access ไม่ได้ทำให้คุณเลือกที่จะใช้ค่าอยู่ในแถวแรกเป็นชื่อเขตข้อมูล

   • หายไปหรือเขตข้อมูลเพิ่มเติม    ถ้าเขตข้อมูลอย่าง น้อยหนึ่งไม่ได้อยู่ในตารางปลายทาง เพิ่มเหล่านั้นก่อนที่คุณเริ่มการดำเนินการนำเข้า อย่างไรก็ตาม ถ้าตารางปลายทางประกอบด้วยเขตข้อมูลที่ไม่มีอยู่ในไฟล์ต้นฉบับ คุณจำเป็นต้องลบข้อความออกจากตารางตราบใดที่พวกเขายอมรับค่า null ไว้

    เคล็ดลับ: เขตข้อมูลจะยอมรับค่า null ถ้าคุณสมบัติเขตข้อมูลที่จำเป็นถูกตั้งค่าเป็นไม่ใช่และการตั้งค่าคุณสมบัติกฎการตรวจสอบไม่ได้ป้องกันค่า null

   • คีย์หลัก    ถ้าตารางประกอบด้วยเขตข้อมูลคีย์หลัก ไฟล์ต้นฉบับต้องประกอบด้วยคอลัมน์ที่ประกอบด้วยค่าที่เข้ากันได้กับเขตข้อมูลคีย์หลัก นอกจากนี้ ค่าของคีย์นำเข้าต้องไม่ซ้ำกัน ถ้าระเบียนนำเข้าประกอบด้วยค่าของคีย์หลักที่มีอยู่แล้วในตารางปลายทาง การดำเนินการนำเข้าแสดงข้อผิดพลาด คุณต้องแก้ไขแหล่งข้อมูลเพื่อให้ประกอบด้วยค่าหลักที่ไม่ซ้ำแล้ว เริ่มการดำเนินการนำเข้าอีกครั้ง

   • เขตข้อมูลการทำดัชนี    ถ้าคุณสมบัติดัชนีของเขตข้อมูลในตารางถูกตั้งค่าเป็นใช่(ไม่มีค่าซ้ำกัน), คอลัมน์เกี่ยวข้องในไฟล์ข้อความต้นฉบับต้องประกอบด้วยค่าที่ไม่ซ้ำกัน

 3. ตำแหน่งที่ตั้งของตัวช่วยสร้างการนำเข้า/เชื่อมโยงข้อความแตกต่างกันเล็กน้อยขึ้นเมื่อ Access เวอร์ชันของคุณ เลือกขั้นตอนที่ตรงกับเวอร์ชันของ Access:

  • ถ้าคุณกำลังใช้เวอร์ชันล่าสุดบน Office 365 สมัครใช้งานรุ่น Access บนแท็บข้อมูลภายนอก ในกลุ่มนำเข้าและเชื่อมโยงคลิกแหล่งข้อมูลใหม่ >จากแฟ้ม >ไฟล์ข้อความ

  • ถ้าคุณกำลังใช้ Access 2016, Access 2013 หรือ Access 2010 บนแท็บข้อมูลภายนอก ในกลุ่มนำเข้าและเชื่อมโยง คลิกไฟล์ข้อความ

  • ถ้าคุณกำลังใช้ Access 2007 บนแท็บข้อมูลภายนอก ในกลุ่มนำเข้า คลิกไฟล์ข้อความ

 4. Access เปิดกล่องโต้ตอบรับข้อมูลภายนอกไฟล์ข้อความ

  เลือกการนำเข้า ผนวก หรือลิงก์ไปยังไฟล์ข้อความ

 5. ในกล่องโต้ตอบรับข้อมูลภายนอก - ไฟล์ข้อความ ในกล่องชื่อไฟล์ พิมพ์ชื่อของแฟ้มต้นฉบับ

 6. ระบุวิธีการที่คุณจะเก็บข้อมูลที่นำเข้า

  • เมื่อต้องการเก็บข้อมูลในตารางใหม่ ให้เลือก นำเข้าข้อมูลต้นฉบับลงในตารางใหม่ในฐานข้อมูลปัจจุบัน คุณจะได้รับพร้อมท์ให้ตั้งชื่อตารางนี้ในภายหลัง

  • เมื่อต้องการผนวกข้อมูลไปยังตารางที่มีอยู่ เลือกผนวกสำเนาของระเบียนเข้ากับตาราง แล้ว เลือกตารางจากรายการดรอปดาวน์

   หมายเหตุ: เมื่อต้องการลิงก์ไปยังแหล่งข้อมูล ด้วยการสร้างตารางที่ลิงก์ ดูในส่วนลิงก์ไปยังไฟล์ข้อความในภายหลังในบทความนี้

 7. คลิก ตกลง

  Access สแกนเนื้อหาของไฟล์ และแนะนำวิธีจัดระเบียบไฟล์ ถ้าไฟล์ใช้ตัวคั่นเพื่อแยกเขตข้อมูล ให้แน่ใจว่า ได้เลือกตัวเลือกตัวคั่น ถ้าไฟล์มีความกว้างคงที่เขตข้อมูล ให้แน่ใจว่า ได้เลือกตัวเลือกความกว้างคงที่ ถ้าคุณมีความหมายไม่ชัดเจนเกี่ยวกับว่าไฟล์ของคุณมีความ กว้างคงที่ หรือมีตัวคั่นเขตข้อมูล ดูส่วนก่อนหน้านี้เตรียมไฟล์ต้นฉบับ

  หมายเหตุ: ถ้าไฟล์ข้อความต้นฉบับประกอบด้วยแท็บหรืออักขระพิเศษใด ๆ เหล่านี้จะแสดงในตัวช่วยสร้างการนำเข้าข้อความเป็นกล่องขนาดเล็กระหว่างคอลัมน์ของข้อมูล

 8. คลิก ถัดไป

  ข้อมูลที่ตัวช่วยสร้างแสดงขึ้นอยู่กับว่าคุณเลือกตัวเลือกตัวคั่นหรือตัวเลือกความกว้างคงที่

  ใช้ตัวคั่น

  เลือก หรือระบุอักขระที่กำหนดเขตค่าเขตข้อมูล - Tab เครื่องหมายอัฒภาค เครื่องหมายจุลภาค ช่องว่าง หรืออื่น ๆ ถ้าผู้ใช้ไฟล์ตัวระบุข้อความ ในกล่องระบุข้อความ เลือกตัวใดตัวหนึ่งในเครื่องหมายอัญประกาศ (" ) หรือเครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยว (') ถ้าแถวแรกของแฟ้มต้นฉบับประกอบด้วยชื่อเขตข้อมูล เลือกกล่องกาเครื่องหมายแถวแรกประกอบด้วยชื่อเขตข้อมูล แล้ว คลิกถัดไป

  ความกว้างคงที่

  ตัวช่วยสร้างแสดงเนื้อหาของไฟล์ ถ้า Access ตรวจพบโครงสร้างคอลัมน์ที่ในข้อมูล นั้นวางเส้นแนวตั้งในข้อมูลเพื่อแยกเขตข้อมูล ตรวจทานโครงสร้าง โดยตัวช่วยสร้างการแนะนำ และ ถ้าจำเป็น ทำตามคำแนะนำบนหน้าตัวช่วยสร้างเพื่อเพิ่ม เอาออก หรือปรับเปลี่ยนบรรทัด แล้ว คลิกถัดไป

 9. ถ้าคุณเลือกที่จะผนวกข้อมูล ข้ามไปขั้นตอน 13 ถ้าคุณกำลังนำเข้าข้อมูลลงในตารางใหม่ คลิกถัดไป ณจุดนี้ คุณควรตรวจดูคุณสมบัติของเขตข้อมูลที่แสดงในตัวช่วยสร้าง

  หมายเหตุ: หน้าของตัวช่วยสร้างซึ่งคุณสามารถระบุข้อมูลเกี่ยวกับเขตข้อมูลที่คุณกำลังนำเข้าจะแสดงถ้าคุณกำลังผนวกระเบียนไปยังตารางที่มีอยู่

 10. คลิกคอลัมน์ในครึ่งล่างของหน้าตัวช่วยสร้างการแสดงคุณสมบัติของเขตข้อมูลสอดคล้องกัน ตรวจทานและเปลี่ยนแปลง ถ้าคุณต้อง ชื่อและชนิดข้อมูลของเขตข้อมูลปลายทาง

  เข้าถึงตรวจทานแถว 25 แรกในแต่ละคอลัมน์เพื่อแนะนำชนิดข้อมูลเริ่มต้นสำหรับเขตข้อมูลสอดคล้องกัน ถ้ามีชนิดที่แตกต่างกันของค่า เช่นข้อความและค่าตัวเลข ในแถวแรก 25 ของคอลัมน์ ตัวช่วยสร้างแนะนำชนิดข้อมูลที่เข้ากันได้กับทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ค่าในคอลัมน์ ซึ่งนั่นมักจะเป็นชนิดข้อมูล Text แม้ว่าคุณสามารถเลือกชนิดข้อมูลแตกต่างกัน โปรดจำไว้ว่า ค่าที่จะไม่เข้ากันได้กับชนิดข้อมูลคุณเลือก จะถูกละเว้น หรือแปลงไม่ถูกต้อง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขค่าที่หายไป หรือไม่ถูกต้อง ดูในส่วนค่าหายไป หรือไม่ถูกต้องของอ่านการแก้ไขในตารางนำเข้าในภายหลังในบทความนี้

 11. เมื่อต้องการสร้างดัชนีบนเขตข้อมูล ตั้งค่าดัชนี เป็นใช่ เมื่อต้องการข้ามคอลัมน์ต้นฉบับหมดเลยก็ เลือกกล่องกาเครื่องหมายนำเข้าเขตข้อมูล (ข้าม) แล้ว คลิกถัดไป

 12. ถ้าระเบียนจะถูกเพิ่มลงในตารางใหม่ ตัวช่วยสร้างพร้อมท์ให้คุณสามารถระบุคีย์หลักสำหรับตาราง ถ้าคุณเลือกอนุญาตให้เข้าถึงวิธีเพิ่มคีย์หลัก Access เพิ่มเขตข้อมูล AutoNumber เป็นเขตข้อมูลแรกในตารางปลายทาง และเติมข้อมูลโดยอัตโนมัติได้ โดยไม่ซ้ำกันรหัส ขึ้นต้น ด้วย 1 คลิกถัดไป

  หมายเหตุ: หน้าของตัวช่วยสร้างซึ่งคุณสามารถระบุข้อมูลเกี่ยวกับเขตข้อมูลที่คุณกำลังนำเข้าจะแสดงถ้าคุณกำลังผนวกระเบียนไปยังตารางที่มีอยู่

 13. Access แสดงในหน้าสุดท้ายของตัวช่วยสร้าง ถ้าคุณกำลังนำเข้าระเบียนลงในตารางใหม่ ระบุชื่อสำหรับตารางปลายทาง ในกล่องนำเข้าตาราง พิมพ์ชื่อสำหรับตาราง ถ้าตารางมีอยู่แล้ว พร้อมท์ถามคุณว่าคุณต้องการเขียนทับเนื้อหาของตารางที่มีอยู่ คลิกใช่ เพื่อดำเนินต่อหรือไม่มี การระบุชื่ออื่นสำหรับตารางปลายทาง

  ปุ่มขั้นสูง ใช้ทำอะไรได้อย่างไร

  ปุ่มขั้นสูง ในตัวช่วยสร้างการนำเข้าข้อความให้คุณสามารถสร้าง หรือเปิดสเปคการนำเข้าในรูปแบบที่ใช้ โดย Access เวอร์ชันก่อนหน้านี้ ถ้าคุณไม่มีข้อกำหนดนำเข้าจากเวอร์ชันก่อนหน้าของ Access (ก่อน Access 2007), เราขอแนะนำให้ คุณใช้ปุ่มขั้นสูง แทน ถ้าคุณต้องการบันทึกรายละเอียดของการดำเนินการนำเข้านี้ คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนงานนี้ในส่วนถัดไป

 14. คลิกเสร็จสิ้น เพื่อนำเข้าข้อมูล

  Access พยายามนำเข้าข้อมูล ถ้าข้อมูลใด ๆ จะถูกนำเข้า ตัวช่วยสร้างจะแสดงกล่องโต้ตอบที่บอกสถานะของการดำเนินการนำเข้า ในทางกลับกัน ถ้าการดำเนินการทั้งหมดล้มเหลว Access แสดงข้อผิดพลาดเกิดขึ้นขณะพยายามนำเข้าไฟล์ ข้อความข้อผิดพลาด

 15. เปิดตารางปลายทางในมุมมองแผ่นข้อมูล ข้อมูลในตารางการเปรียบเทียบกับไฟล์ต้นฉบับ และให้แน่ใจว่า จะแสดงข้อมูลที่ถูกต้อง

ฉันควรทราบอะไรอีกเกี่ยวกับการนำเข้า

แก้ไขปัญหาค่าหายไป หรือไม่ถูกต้องในตารางนำเข้า

ถ้าคุณเห็นข้อผิดพลาดเกิดขึ้นขณะพยายามนำเข้าไฟล์ ข้อความ การดำเนินการนำเข้าเสร็จสมบูรณ์ล้มเหลว ในทางกลับกัน ถ้าการดำเนินการนำเข้าแสดงหน้าที่พร้อมท์ให้คุณสามารถบันทึกรายละเอียดของการดำเนินการ การดำเนินการที่มีจัดการการนำเข้าทั้งหมดหรือบางส่วนของข้อมูล ข้อความสถานะยังกล่าวถึงชื่อของตารางแฟ้มบันทึกข้อผิดพลาดที่ประกอบด้วยคำอธิบายของข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินการนำเข้า

มีสิ่งสำคัญโปรดสังเกตว่า แม้ว่าข้อความสถานะบ่งชี้การดำเนินการเสร็จสมบูรณ์ คุณควรตรวจทานเนื้อหาและโครงสร้างของตารางเพื่อให้แน่ใจว่า ทุกอย่างจถูกก่อนที่คุณเริ่มต้นใช้งานตาราง

เปิดตารางปลายทางในมุมมองแผ่นข้อมูลเพื่อดูถ้ามีเพิ่มข้อมูลทั้งหมดไปยังตารางเรียบร้อยแล้ว คุณควรเปิดตารางในมุมมองออกแบบเพื่อตรวจทานชนิดข้อมูลและการตั้งค่าคุณสมบัติอื่นของเขตข้อมูลนั้น

ตารางต่อไปนี้อธิบายถึงขั้นตอนคุณสามารถทำเพื่อแก้ไขค่าที่หายไป หรือไม่ถูกต้อง

เคล็ดลับ: ในขณะที่การแก้ไขปัญหา ถ้าคุณพบค่าที่หายไปเพียงไม่กี่ คุณสามารถเพิ่มได้โดยตรงลงในตารางในมุมมองแผ่นข้อมูล ในทางกลับกัน ถ้าคุณพบทั้งคอลัมน์หรือค่าที่หายไปอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือไม่นำเข้าได้อย่างถูกต้องจำนวนมาก แก้ปัญหาในไฟล์ต้นฉบับ เมื่อคุณคิดว่า คุณได้รับการแก้ไขปัญหาที่ทราบแล้วทั้งหมด ทำซ้ำการดำเนินการนำเข้า

ปัญหา

การแก้ปัญหา

ค่า -1 หรือ 0

ถ้าไฟล์ต้นฉบับมีเขตข้อมูลที่มีเฉพาะค่า จริงหรือเท็จ หรือเฉพาะค่า ใช่หรือไม่ใช่ และคุณเลือก ใช่/ไม่ใช่ เป็นชนิดข้อมูลของเขตข้อมูล คุณจะเห็น -1 และ 0 ในตาราง เปิดตารางในมุมมองดีไซน์ แล้วตั้งค่าคุณสมบัติ รูปแบบ เป็น จริง/เท็จ หรือ ใช่/ไม่ใช่

เขตข้อมูลแบบหลายค่า

Access สนับสนุนค่าหลายค่าในเขตข้อมูลจากการนำเข้า รายการของค่าจะถือว่าเป็นค่า ๆ เดียว และถูกวางไว้ในเขตข้อมูลข้อความ โดยคั่น ด้วยเครื่องหมายอัฒภาค

ข้อมูลถูกตัดทอน

ถ้าข้อมูลถูกตัดทอนในคอลัมน์ ลองเพิ่มความกว้างของคอลัมน์ในมุมมองแผ่นข้อมูล ถ้าการเพิ่มความกว้างไม่ช่วยแก้ไขปัญหา สาเหตุอาจว่า ชนิดข้อมูลของเขตข้อมูลตัวเลขถูกตั้งค่าเป็นLong Integer เมื่อนั้นควรถูกตั้งเป็นสองเท่า กัน

ข้อมูลหายไปในคีย์หลักหรือเขตข้อมูลที่มีการทำดัชนี

ระเบียนที่คุณกำลังนำเข้าประกอบด้วยค่าที่ซ้ำกันที่ไม่ถูกเก็บไว้ ในเขตข้อมูลคีย์หลักของตารางปลายทาง หรือ ในเขตข้อมูลที่มีคุณสมบัติดัชนี ตั้งค่าเป็นใช่ (ไม่มีค่าซ้ำกัน) ในฐานข้อมูล Access ขจัดค่าซ้ำกันในไฟล์ต้นฉบับ แล้วลองนำเข้าอีกครั้ง

ค่า Null

เมื่อคุณเปิดตารางในมุมมองแผ่นข้อมูล คุณอาจพบว่าบางเขตข้อมูลว่างเปล่า ให้ทำดังต่อไปนี้เพื่อลดหรือลบอินสแตนซ์ใดๆ ของค่า Null ในตาราง

 • ถ้าแหล่ง 25 แถวแรกประกอบด้วยค่าของชนิดข้อมูลแตกต่างกัน เปิดไฟล์ต้นฉบับ และจัดเรียงรายการเพื่อให้แน่ใจว่า แถวแรก 25 ไม่ประกอบด้วยค่าแบบผสมในเขตข้อมูลใด ๆ แล้ว ลองนำเข้าอีกครั้ง

 • ใส่เครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยวหรือคู่กำกับทุกค่าที่ไม่ใช่ข้อความที่คุณต้องการจัดเก็บเป็นค่าข้อความ

 • ในระหว่างการนำเข้า ให้เลือกชนิดข้อมูลที่เหมาะสมสำหรับแต่ละเขตข้อมูล ถ้าชนิดข้อมูลไม่ถูกต้อง คุณอาจจะเห็นค่า Null หรือค่าที่ไม่ถูกต้องในทั้งคอลัมน์ได้

นอกจากนี้ คุณอาจต้องการตรวจสอบข้อผิดพลาดล็อกตารางจากหน้าสุดท้ายของตัวช่วยสร้างในมุมมองแผ่นข้อมูล ตารางมีเขตข้อมูลสามนั่นคือข้อผิดพลาด เขตข้อมูล และแถว แต่ละแถวประกอบด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับข้อผิดพลาดเฉพาะเจาะจง และเนื้อหาของเขตข้อมูลข้อผิดพลาดจะช่วยให้คุณแก้ไขปัญหา

รายการทั้งหมดของสตริงข้อผิดพลาดและคำแนะนำการแก้ไขปัญหา

ข้อผิดพลาด

คำอธิบาย

การตัดทอนเขตข้อมูล

ค่าในไฟล์ใหญ่เกินไปสำหรับการตั้งค่าคุณสมบัติ ขนาดเขตข้อมูล สำหรับเขตข้อมูลนี้

การแปลงชนิดล้มเหลว

ค่าในแผ่นงานหรือไฟล์ข้อความเป็นชนิดข้อมูลไม่ถูกต้องสำหรับเขตข้อมูลนี้ ค่าอาจสูญหายไป หรืออาจแสดงไม่ถูกต้องในเขตข้อมูลปลายทาง ดูรายการในตารางข้างต้นสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหานี้

การละเมิดคีย์

ค่าคีย์หลักของระเบียนนี้เป็นรายการซ้ำซึ่งนั่นคือ มีอยู่แล้วในตาราง

กฎการตรวจสอบล้มเหลว

ค่าจะแบ่งชุดของกฎโดยใช้คุณสมบัติ กฎการตรวจสอบ สำหรับเขตข้อมูลหรือตารางนี้

ค่า Null ในเขตข้อมูลที่จำเป็น

ไม่อนุญาตให้มีค่า Null ในเขตข้อมูลนี้ เนื่องจากคุณสมบัติที่ จำเป็น สำหรับเขตข้อมูลนี้ถูกตั้งค่าเป็น ใช่

ค่า Null ในเขตข้อมูลตัวเลขอัตโนมัติ

ข้อมูลที่คุณกำลังนำเข้าประกอบด้วยค่า null ที่คุณพยายามที่จะผนวกเข้ากับเขตข้อมูล AutoNumber

ระเบียนที่แยกไม่ได้

ค่าข้อความมีอักขระตัวคั่นข้อความ (ปกติเป็นเครื่องหมายอัญประกาศคู่) เมื่อใดก็ตามที่ค่ามีอักขระตัวคั่น อักขระนั้นจะต้องซ้ำกันสองครั้งในไฟล์ข้อความ ตัวอย่างเช่น

10-3 1/2"" ดิสก์/กล่อง

ด้านบนของหน้า

ลิงก์ไปยังไฟล์ข้อความ

คุณใช้การเชื่อมโยงการเชื่อมต่อกับข้อมูลในไฟล์อื่นโดยไม่ต้องนำเข้าไฟล์นั้นนั่นคือ โดยการทำเช่นนั้น คุณสามารถดูข้อมูลล่าสุด ในทั้งสองต้นฉบับโปรแกรม และไฟล์ Access โดยไม่ต้องการสร้าง และการรักษาสำเนาใน Access ได้ ถ้าคุณไม่ต้องการคัดลอกเนื้อหาของไฟล์ข้อความลงในฐานข้อมูล Access ของคุณ แต่ยังคง ต้องการเรียกใช้แบบสอบถาม และสร้างรายงานที่ยึดตามข้อมูล คุณควรลิงก์ไปยัง แทนที่ จะนำ เข้า ไฟล์ข้อความ

เมื่อคุณลิงก์ไปยังไฟล์ข้อความ Access สร้างตารางใหม่ที่ถูกลิงก์ไปยังไฟล์ต้นฉบับ การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่คุณทำกับไฟล์ต้นฉบับจะปรากฏอยู่ในตารางที่ลิงก์ อย่างไรก็ตาม คุณจะไม่สามารถแก้ไขเนื้อหาของตารางเกี่ยวข้องใน Access ถ้าคุณต้องการทำการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาหรือโครงสร้างของข้อมูล คุณควรเปิดไฟล์ต้นฉบับ และทำการเปลี่ยนแปลงในนั้น

สถานการณ์สมมติทั่วไปสำหรับการลิงก์ไปยังไฟล์ข้อความจากภายใน Access

 • คุณใช้โปรแกรมที่แสดงผลข้อมูลในรูปแบบข้อความ แต่คุณต้องการใช้ข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์และการรายงาน โดยใช้หลายแอปพลิเคชัน หนึ่งของพวกเขาสามารถเข้าถึง

 • ข้อมูลคุณต้องการทำงานถูกรักษาไว้ โดยแผนกแตกต่างกันหรือเวิร์กกรุ๊ป คุณต้องการดูข้อมูลล่าสุด แต่ไม่ต้องการแก้ไข หรือการเก็บรักษาสำเนาของคุณเอง

ถ้านี่เป็นครั้งแรกที่คุณกำลังลิงก์ไปยังไฟล์ข้อความ

 • เมื่อคุณลิงก์ไปยังไฟล์ข้อความ Access สร้างตารางใหม่ บ่อยหรือที่เรียกว่าตารางที่ลิงก์ ตารางที่ลิงก์แสดงข้อมูลจากไฟล์ต้นฉบับ แต่จะไม่เก็บข้อมูลจริงในฐานข้อมูล

 • คุณไม่สามารถเชื่อมโยงไฟล์ข้อความลงในตารางที่มีอยู่ในฐานข้อมูล กล่าว คุณไม่สามารถผนวกข้อมูลไปยังตารางที่มีอยู่ ด้วยการดำเนินการการลิงก์

 • ฐานข้อมูลสามารถมีตารางที่ลิงก์ได้หลายตาราง

 • การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่คุณทำกับไฟล์ต้นฉบับจะแสดงในตารางที่ลิงก์โดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม เนื้อหาและโครงสร้างของตารางที่เชื่อมโยงใน Access เป็นแบบอ่านอย่างเดียว

 • เมื่อคุณเปิดไฟล์ข้อความใน Access, Access สร้างฐานข้อมูลเปล่า และเริ่มตัวช่วยสร้างการเชื่อมโยงข้อความโดยอัตโนมัติ

ขั้นตอนสำหรับการลิงก์ไปยังไฟล์ข้อความ

 1. ค้นหาไฟล์ข้อความ และเปิดสมุดงานใน word ประมวลผลโปรแกรม เช่น Word หรือ Notepad

  บันทึกย่อที่คุณสามารถลิงก์ไปยังข้อความเพียงหนึ่งไฟล์เวลาในระหว่างการดำเนินการเชื่อมโยง เมื่อต้องการลิงก์ไปยังไฟล์ข้อความหลาย ทำซ้ำการดำเนินการลิงก์สำหรับแต่ละไฟล์

 2. เนื้อหาของไฟล์ต้นฉบับตรวจทาน และดำเนินการตามที่อธิบายไว้ในตารางต่อไปนี้:

  องค์ประกอบ

  คำอธิบาย

  ที่ใช้ตัวคั่นหรือความกว้างคงที่

  ให้แน่ใจว่า ไฟล์อย่างสอดคล้องกันตามหนึ่งในรูปแบบ ถ้าไฟล์ถูกคั่นด้วย ระบุอักขระ delimiting ถ้าไฟล์มีความกว้างคงที่เขตข้อมูล ให้แน่ใจว่า เขตข้อมูลแต่ละ ความกว้างเดียวกันในทุก ๆ ระเบียน

  ตัวระบุข้อความ

  ไฟล์มีตัวคั่นบางไฟล์อาจประกอบด้วยค่าของเขตข้อมูลที่อยู่ในที่เดียว หรือสองเครื่องหมายอัญประกาศ วงเล็บ ดังที่แสดงไว้ที่นี่:

  "ศิริรัตน์ประดิษฐ์" 25, 4/5/2017, "New York"

  "Daniel Brunner", 27,2018 "จากชิคาโก้"

  อักขระที่ล้อมรอบค่าเขตข้อมูลถูกเรียกว่าตัวระบุข้อความ ตัวระบุข้อความไม่จำเป็นต้องมี แต่แฟ้มเหล่านี้จำเป็นถ้า:

  • ตัวคั่นที่เขตข้อมูลปรากฏเป็นส่วนหนึ่งของค่าเขตข้อมูล ตัวอย่างเช่น ถ้าใช้เครื่องหมายจุลภาคเป็นตัวคั่นที่เขตข้อมูล และนิวยอร์ก จากชิคาโก้เป็นค่าเขตข้อมูลที่ถูกต้อง คุณต้องใส่ค่าภายในเครื่องคู่ของตัวระบุ เช่น: "นิวยอร์ก จากชิคาโก้"

  • คุณต้องการให้ Access เก็บค่าที่ไม่ใช่ข้อความ เช่น0452934และ0034539เป็นค่าข้อความ และเก็บไว้ในเขตข้อมูลข้อความ

  ในระหว่างการดำเนินการการลิงก์ คุณสามารถระบุว่า ไฟล์ใช้ตัวระบุ และ ถ้าใช่ คุณระบุอักขระที่ทำหน้าที่เป็นตัวระบุที่อยู่

  ให้แน่ใจว่า ตัวระบุข้อความเดียวกันจะถูกใช้ตลอดทั้งไฟล์ และว่า เฉพาะค่าข้อความที่จะปิดล้อมภายในเครื่องคู่ของตัวระบุ

  จำนวนของเขตข้อมูล

  จำนวนของเขตข้อมูลต้นฉบับต้องไม่เกิน 255 คอลัมน์ได้แก่ Access ไม่สนับสนุนเกิน 255 เขตข้อมูลในตารางได้

  การข้ามระเบียนและเขตข้อมูล

  คุณสามารถข้ามเขตข้อมูลบางอย่าง แต่คุณไม่สามารถข้ามระเบียน

  บรรทัดและเขตข้อมูลว่าง

  ลบทุกไม่จำเป็นว่างบรรทัดในไฟล์ ถ้ามีเขตข้อมูลว่าง พยายามเพิ่มข้อมูลหายไปในไฟล์ต้นฉบับ

  อักขระส่วนเกิน

  รีวิว และเอาอักขระส่วนเกิน เช่นแท็บ ตัวดึงข้อมูลเส้น และอักขระ

  ชนิดข้อมูล

  เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดในระหว่างการเชื่อมโยง ให้แน่ใจว่า แต่ละเขตข้อมูลต้นฉบับประกอบด้วยชนิดของข้อมูลในทุกบรรทัดเดียวกัน Access สแกนแถวแรก 25 ของไฟล์เพื่อกำหนดชนิดข้อมูลของเขตข้อมูลในตาราง เราขอแนะนำให้ คุณมั่นใจได้ว่า แถวแรกแหล่ง 25 ผสมค่าของชนิดข้อมูลแตกต่างกันในเขตข้อมูลใด ๆ คุณควรเพิ่มเติมให้แน่ใจว่าค่าใด ๆ ที่ไม่ใช่ข้อความที่คุณต้องการจะถือว่าเป็นค่าข้อความจะอยู่ภายในเครื่องหมายอัญประกาศคู่ หรือเดียว

  ถ้าไฟล์ต้นฉบับประกอบด้วยค่าแบบผสมในแถวตามแถว 25 การดำเนินการนำเข้าอาจแสดงค่าความผิดพลาด หรือแปลงไม่ถูกต้อง สำหรับข้อมูลการแก้ไขปัญหา ให้ดูส่วน#Num การแก้ไขปัญหา! และค่าที่ไม่ถูกต้องในตารางที่ลิงก์ในภายหลังในบทความนี้

  ชื่อเขตข้อมูล

  สำหรับข้อความที่มีตัวคั่นไฟล์ ถ้าไฟล์มีชื่อเขตข้อมูล เป็นแนวทางปฏิบัติดีเมื่อต้องการวางในแถวแรก ในระหว่างการดำเนินการเชื่อมโยง คุณสามารถระบุได้ว่า Access เก็บค่าในแถวแรกเป็นชื่อเขตข้อมูล อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณนำเข้าไฟล์ข้อความกว้างคง จะไม่มีตัวเลือกสำหรับการจัดการค่าในแถวแรกเป็นชื่อเขตข้อมูล

 3. ถ้าไฟล์ต้นฉบับเปิดอยู่ ให้ปิดไฟล์

 4. เปิดฐานข้อมูลที่คุณต้องการสร้างการเชื่อมโยง ให้แน่ใจว่า ฐานข้อมูลจะไม่อ่านอย่างเดียว และคุณมีสิทธิ์ที่จำเป็นเพื่อทำการเปลี่ยนแปลงไปยังฐานข้อมูล

  ถ้าคุณไม่ต้องการเก็บการเชื่อมโยงในฐานข้อมูลของคุณที่มีอยู่ใด ๆ สร้างฐานข้อมูลเปล่า

 5. ตำแหน่งที่ตั้งของตัวช่วยสร้างการนำเข้า/เชื่อมโยงข้อความแตกต่างกันเล็กน้อยขึ้นเมื่อ Access เวอร์ชันของคุณ เลือกขั้นตอนที่ตรงกับเวอร์ชันของ Access:

  • ถ้าคุณกำลังใช้เวอร์ชันล่าสุดบน Office 365 สมัครใช้งานรุ่น Access บนแท็บข้อมูลภายนอก ในกลุ่มนำเข้าและเชื่อมโยงคลิกแหล่งข้อมูลใหม่ >จากแฟ้ม >ไฟล์ข้อความ

  • ถ้าคุณกำลังใช้ Access 2016, Access 2013 หรือ Access 2010 บนแท็บข้อมูลภายนอก ในกลุ่มนำเข้าและเชื่อมโยง คลิกไฟล์ข้อความ

  • ถ้าคุณกำลังใช้ Access 2007 บนแท็บข้อมูลภายนอก ในกลุ่มนำเข้า คลิกไฟล์ข้อความ

 6. Access เปิดกล่องโต้ตอบรับข้อมูลภายนอกไฟล์ข้อความ

  เลือกการนำเข้า ผนวก หรือลิงก์ไปยังไฟล์ข้อความ

 7. ในกล่องโต้ตอบรับข้อมูลภายนอก - ไฟล์ข้อความ ระบุชื่อของไฟล์ข้อความที่ประกอบด้วยข้อมูลที่คุณต้องการเชื่อมโยงในกล่องชื่อไฟล์

 8. เลือกลิงก์ไปยังแหล่งข้อมูลด้วยการสร้างตารางที่ลิงก์ จากนั้น คลิกตกลง

  ตัวช่วยสร้างการเชื่อมโยงข้อความเริ่มต้น ตัวช่วยสร้างนี้คำแนะนำคุณตลอดกระบวนการลิงก์

 9. เครื่องสแกนเนื้อหาของไฟล์ และวิธีการจัดระเบียบไฟล์แนะนำ ถ้าไฟล์ใช้อักขระ delimiting เพื่อแยกเขตข้อมูล คุณควรแน่ใจว่า ได้เลือกตัวเลือกตัวคั่น ถ้าไฟล์มีความกว้างคงที่เขตข้อมูล ให้แน่ใจว่า ได้เลือกตัวเลือกความกว้างคงที่

 10. คลิก ถัดไป

 11. หน้าถัดไปของตัวช่วยสร้างจะแสดงขึ้นอยู่กับว่าคุณเลือกตัวเลือกที่มีตัวคั่นหรือตัวเลือกความกว้างคงที่

  ไฟล์ตัวคั่น    เลือก หรือระบุอักขระที่กำหนดเขตค่าเขตข้อมูล ถ้าผู้ใช้ไฟล์ตัวระบุข้อความ ในกล่องระบุข้อความ เลือก" หรือ' ถ้าแถวแรกของแฟ้มต้นฉบับประกอบด้วยชื่อเขตข้อมูล เลือกกล่องกาเครื่องหมายแถวแรกประกอบด้วยชื่อเขตข้อมูล แล้ว คลิกถัดไป

  ไฟล์ความกว้างคงที่    ตัวช่วยสร้างแสดงเนื้อหาของไฟล์ ถ้า Access ตรวจพบโครงสร้างคอลัมน์ที่ในข้อมูล นั้นวางเส้นแนวตั้งในข้อมูลเพื่อแยกเขตข้อมูล ตรวจทานโครงสร้าง โดยตัวช่วยสร้างการแนะนำ และ ถ้าจำเป็น ทำตามคำแนะนำบนหน้าตัวช่วยสร้างเพื่อเพิ่ม เอาออก หรือปรับเปลี่ยนบรรทัด แล้ว คลิกถัดไป

 12. บนหน้าถัดไปของตัวช่วยสร้าง Access แสดงคุณสมบัติของเขตข้อมูล คลิกคอลัมน์ในครึ่งล่างของหน้าตัวช่วยสร้างการแสดงคุณสมบัติของเขตข้อมูลสอดคล้องกัน ตรวจทานและเปลี่ยนแปลง ถ้าคุณต้อง ชื่อและชนิดข้อมูลของเขตข้อมูลปลายทาง

  เข้าถึงตรวจทานแถว 25 แรกในแต่ละคอลัมน์เพื่อแนะนำชนิดข้อมูลเริ่มต้นสำหรับเขตข้อมูลสอดคล้องกัน ถ้ามีชนิดที่แตกต่างกันของค่า เช่นข้อความและค่าตัวเลข ในแถวแรก 25 ของคอลัมน์ ตัวช่วยสร้างแนะนำชนิดข้อมูลที่เข้ากันได้กับทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ค่าในคอลัมน์ ในกรณีส่วนใหญ่ นั่นคือชนิดข้อมูล text แม้ว่าคุณสามารถเลือกชนิดข้อมูลแตกต่างกัน โปรดจำไว้ว่า ค่าที่จะไม่เข้ากันได้กับชนิดข้อมูลที่เลือกจะผลลัพธ์ตัวใดตัวหนึ่งเป็นค่าความผิดพลาด หรือได้รับการแปลงไม่ถูกต้อง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูในส่วนถัดไป#Num การแก้ไขปัญหา! และค่าที่ไม่ถูกต้องในตารางที่ลิงก์

  ปุ่มขั้นสูง ใช้ทำอะไรได้อย่างไร

  ปุ่มขั้นสูง ในตัวช่วยสร้างการนำเข้าข้อความให้คุณสามารถสร้าง หรือเปิดสเปคลิงก์ในรูปแบบที่ใช้ โดย Access เวอร์ชันก่อนหน้านี้ Access ไม่มีวิธีในการบันทึกการเชื่อมโยงสเปค ไม่เหมือนกับการนำเข้า และส่งออกการดำเนินการ ดังนั้น ถ้าคุณต้องการบันทึกรายละเอียดของสเปคลิงก์ คลิกปุ่มขั้นสูง ตัวเลือกที่คุณต้องการตั้งค่า นั้นแล้ว คลิกบันทึกเป็น

 13. คลิก ถัดไป

 14. บนหน้าสุดท้ายของตัวช่วยสร้าง ระบุชื่อสำหรับตารางที่ลิงก์ และคลิกเสร็จสิ้น ถ้าตารางที่ มีชื่อที่มีอยู่แล้ว Access ถามว่า คุณต้องการเขียนทับตารางที่มีอยู่ คลิกใช่ ถ้าคุณต้องการเขียนทับ หรือไม่ ระบุชื่อตารางอื่น

  Access พยายามสร้างตารางที่ลิงก์ ถ้าตารางจะถูกสร้างขึ้น เรียบร้อยแล้ว Access แสดงข้อความเสร็จสิ้นการเชื่อมโยงตาราง... เปิดตารางที่เชื่อมโยง และตรวจทานเขตข้อมูลและข้อมูลเพื่อให้แน่ใจว่า คุณเห็นข้อมูลถูกต้องในเขตข้อมูลทั้งหมด

ด้านบนของหน้า

การแก้ไขปัญหา #Num และค่าที่ไม่ถูกต้องในตารางที่ลิงก์

แม้ว่าคุณเห็นข้อความเสร็จสิ้นการเชื่อมโยงตาราง คุณควรยังคงเปิดตารางในมุมมองแผ่นข้อมูลเพื่อยืนยันว่า แถวและคอลัมน์ทั้งหมดที่แสดงข้อมูลที่ถูกต้อง

ถ้าคุณเห็นข้อผิดพลาดหรือไม่ถูกต้องข้อมูลใดก็ได้ในตาราง ดำเนินการแก้ไขตามที่อธิบายไว้ในตารางต่อไปนี้ แล้วลองลิงก์อีกครั้ง โปรดจำไว้ว่า คุณจะไม่สามารถเพิ่มค่าโดยตรงลงในตารางที่ลิงก์ เนื่องจากตารางเป็นแบบอ่านอย่างเดียว

ปัญหา

การแก้ปัญหา

ค่า -1 หรือ 0

ถ้าไฟล์ต้นฉบับมีเขตข้อมูลที่ประกอบด้วยเฉพาะ True หรือ False ค่า หรือเฉพาะค่าเป็นใช่หรือไม่ และคุณเลือกใช่/ไม่ใช่ เป็นชนิดข้อมูลสำหรับเขตข้อมูล คุณจะเห็น-1หรือ0ในตาราง เปิดตารางในมุมมองออกแบบ และตั้งค่าคุณสมบัติรูปแบบเป็นจริง/เท็จหรือใช่/ไม่ใช่

เขตข้อมูลแบบหลายค่า

เมื่อคุณเชื่อมโยงข้อมูล Access เปิดใช้งานการสนับสนุนค่าหลายค่าในเขตข้อมูล รายการของค่าจะถือว่าเป็นค่า ๆ เดียว และถูกวางไว้ในเขตข้อมูลข้อความ โดยคั่น ด้วยเครื่องหมายอัฒภาค

ข้อมูลถูกตัดทอน

ถ้าข้อมูลถูกตัดทอนในคอลัมน์ ลองเพิ่มความกว้างของคอลัมน์ในมุมมองแผ่นข้อมูล ถ้าการเพิ่มความกว้างไม่ช่วยแก้ไขปัญหา สาเหตุอาจว่า ชนิดข้อมูลของเขตข้อมูลตัวเลขถูกตั้งค่าเป็น Long Integer เมื่อนั้นควรมีการตั้งค่าเป็นคู่

#Num!

เมื่อคุณเปิดตารางในมุมมองแผ่นข้อมูล คุณอาจพบว่า มีบางเขตข้อมูลประกอบด้วย #Num แทนที่เป็นค่าจริง ทำต่อไปนี้เพื่อย่อเล็กสุด หรือขจัดเสียงใด ๆ อินสแตนซ์ของค่า null ในไฟล์ต้นฉบับ:

 • ใส่เครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยวหรือคู่กำกับทุกค่าที่ไม่ใช่ข้อความที่คุณต้องการจัดเก็บเป็นค่าข้อความ

 • ในระหว่างการดำเนินการเชื่อมโยง เลือกชนิดข้อมูลที่เหมาะสมสำหรับแต่ละเขตข้อมูล ถ้าชนิดข้อมูลไม่ถูกต้อง ทั้งคอลัมน์อาจประกอบด้วยเฉพาะ#Num ! ค่าสำหรับแถวทั้งหมดได้

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการกรณีที่คุณจะยังคงเห็น#Num ! ข้อผิดพลาดในเขตข้อมูล:

ถ้าค่าที่หายไป เป็นชนิด...

และชนิดเขตข้อมูลปลายทางเป็น...

คุณควร...

ข้อความ

ตัวเลขหรือวันที่

แทนค่าข้อความทั้งหมด ด้วยค่า ที่ตรงกับชนิดข้อมูลของเขตข้อมูลปลายทางแล้ว ลองลิงก์อีกครั้ง

วันที่

ตัวเลข

แทนค่าวันทั้งหมด ด้วยค่าตัวเลข และลองลิงก์อีกครั้ง

ตัวเลข

วันที่

แทนค่าตัวเลขทั้งหมด ด้วยค่าวัน และลองลิงก์อีกครั้ง

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×